پاورپوینت مهارتهای خرد در مشاوره - دانلود
پاورپوینت مهارتهای خرد در مشاوره
پاورپوینت مهارتهای خرد در مشاوره

پاورپوینت مهارتهای خرد در مشاوره

پاورپوینت مهارتهای خرد در مشاوره پاورپوینت مهارتهای خردشده پاورپوینت مشاوره

پاورپوینت خرد با موضوع تاریخچه کاغذ و طرز تهیه ی آن پاورپوینت درباره خرد کفش های ورزشی طرح توجیهی بررسی راه اندازی کافی نت از در نظر صرفه اقتصادی در پاورپوینت درباره پروتکل کیوتو مهارتهای پاورپوینت درباره کف و کفسازها خرد پاورپوینت درباره کابل ها پاورپوینت درباره بیماری پاورپوینت های کبدی پاورپوینت با موضوع پاورپوینت مدیریت طرح های توسعه مسائل طرح های توسعه و عمرانی پاورپوینت با موضوع ضرورت و تبیین ابعاد طرح تدوین سند خرد توسعه کارآفرینی صنعت نفت پاورپوینت با مشاوره موضوع سابقه كارآفريني در ايران پاورپوینت خرد با موضوع ماشين هاي ساده(اهرم)(دانش آموزی) پاورپوینت فیزیولوژی تولید مثل Reproduction مشاوره Physiology (کولیواژ) پاورپوینت بیماری کیست در هیداتیک(انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس) پاورپوینت در مورد لجستیک رگراسیون Logistic در Regression پاورپوینت خرد مبانی جامعه شناسی پاورپوینت جمعیت مهارتهای شناسی مهارتهای پاورپوینت ماهی شناسی عمومی(Ichthyology) پاورپوینت اتصال مشاوره سری مقاومت های اهمی(دانش آموزی) پاورپوینت دوره کواترنری و خرد اتفاقات آن پاورپوینت مهارتهای مشاوره خرد در مشاوره پاورپوینت درباره آشنايي با نظام مهندسي پاورپوینت و استانداردهاي توليد و توسعه نرم‌افزار (نماتن) پاورپوینت با موضوع آمادگی و واکنش در پاورپوینت شرایط اضطراری پاورپوینت خرد کامل و جامع مسائل نوجوانان و جوانان پاورپوینت با موضوع مشاوره تاریخچه کاغذ و طرز تهیه ی آن خرد پاورپوینت درباره کفش های ورزشی طرح توجیهی بررسی راه اندازی کافی مهارتهای نت از نظر صرفه اقتصادی پاورپوینت در درباره پروتکل کیوتو پاورپوینت پاورپوینت درباره کف و کفسازها پاورپوینت درباره پاورپوینت کابل ها پاورپوینت درباره بیماری مشاوره های کبدی

فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)       تعداد اسلاید:24 1.توجه به مراجع و استفاده از پاسخ های کوتاه 2.انعکاس محتوا 3.انعکاس احساسات 4.انعکاس محتوا و احساسات 5.شیوه های دیداری ، شنیداری و احساسی 6.طرح سوالات 7.خلاصه کردن 8.قاب...

پاورپوینت مهارتهای خرد در مشاوره پاورپوینت مهارتهای خرد در مشاوره مهارتهای خردشده مشاوره

دانلود فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)       تعداد اسلاید:24 1.توجه به مراجع و استفاده از پاسخ های کوتاه 2.انعکاس محتوا 3.انعکاس احساسات 4.انعکاس محتوا و احساسات 5.شیوه های دیداری ، شنیداری و احساسی 6.طرح سوالات 7.خلاصه کردن 8.قاب گیری یا شکل دهی مجدد 9.مواجهه(رودر رویی) 10.مبارزه با عقاید و باورهای خودتخریبتوجه به مراجع و استفاده از پاسخ های کوتاه :یک مشاور در درجه اول یک شنونده است ، مشاور با گوش دادن به آنچه مراجع می گوید قادر خواهد بود که به او کمک کند تا بر گم گشتگی و گیجی خود فائق آید . بهترین راه برای نشان دادن توجه کامل به مراجع ، استفاده از پاسخ های کوتاه است .پاسخ کوتاه چیزی است که ما به طور غیر ارادی در بحثهای روزمره مان هنگامی که مجبور می شویم فقط به جای حرف زدن ، شنونده باشیم به کار می بریم . مشاوره هنر گوش دادن سازنده است .اگر پاسخ های کوتاه به طور مداوم به کار روند به عبارات نابهنگامی بدل شده و موجب انحراف مسیر گفتگو می گردند وبرعکس ، اگر به طور کافی استفاده نشود مراجع گمان می کند به او توجه کافی ندارید . برای ایجاد یک رابطه محکم ، می توان آهنگ صحبت و لحن صدای خود را با آهنگ و لحن صدای مراجع  هماهنگ کرد . همراه کردن استفاده از پاسخ...

در این پاورپوینت به مهارتهای خرد در مشاوره پرداخته شده است. پاورپوینت مهارتهای خرد در مشاوره مهارتهای خردشده مشاوره

فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)       تعداد اسلاید:24 1.توجه به مراجع و استفاده از پاسخ های کوتاه...پاورپوینت مهارتهای خرد در مشاوره مهارتهای خردشده مشاوره پاورپوینت مهارتهای خرد در مشاوره

پاورپوینت مهارتهای خرد در مشاوره

فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)       تعداد اسلاید:24

 

1.توجه به مراجع و استفاده از پاسخ های کوتاه
2.انعکاس محتوا
3.انعکاس احساسات
4.انعکاس محتوا و احساسات
5.شیوه های دیداری ، شنیداری و احساسی
6.طرح سوالات
7.خلاصه کردن 

8.قاب گیری یا شکل دهی مجدد
9.مواجهه(رودر رویی)
10.مبارزه با عقاید و باورهای خودتخریب

توجه به مراجع و استفاده از پاسخ های کوتاه :

یک مشاور در درجه اول یک شنونده است ، مشاور با گوش دادن به آنچه مراجع می گوید قادر خواهد بود که به او کمک کند تا بر گم گشتگی و گیجی خود فائق آید .
بهترین راه برای نشان دادن توجه کامل به مراجع ، استفاده از پاسخ های کوتاه است .پاسخ کوتاه چیزی است که ما به طور غیر ارادی در بحثهای روزمره مان هنگامی که مجبور می شویم فقط به جای حرف زدن ، شنونده باشیم به کار می بریم .
مشاوره هنر گوش دادن سازنده است .

اگر پاسخ های کوتاه به طور مداوم به کار روند به عبارات نابهنگامی بدل شده و موجب انحراف مسیر گفتگو می گردند وبرعکس ، اگر به طور کافی استفاده نشود مراجع گمان می کند به او توجه کافی ندارید .
برای ایجاد یک رابطه محکم ، می توان آهنگ صحبت و لحن صدای خود را با آهنگ و لحن صدای مراجع  هماهنگ کرد .
همراه کردن استفاده از پاسخ های کوتاه با رفتارهای غیر کلامی توسط مشاور به مراجع کمک می کند تا احساس کند واقعا به حرفهایش گوش داده شده است .
مشاور باید مراقب باشد که در طول جلسه مشاوره بدن خود را به سرعت حرکت ندهد ، زیرا این عمل موجب آشفتگی مراجع خواهد شد .

 


nbsp nbsp nbsp لحن صدای مراجعnbsp صدای مراجعnbsp هماهنگ کرد همراه کردن همراه کردن استفاده توان آهنگ صحبت ندارید برای ایجاد نشود مراجع گمان پاسخ های nbsp nbsp های کوتاه گوش دادن انعکاس محتوا است مشاور لحن صدای رابطه محکم برای ایجاد ندارید برای مراجع کوتاه استفاده مشاور مشاوره انعکاس


تگ ها :

nbsp nbsp nbsp لحن صدای مراجعnbsp صدای مراجعnbsp هماهنگ کرد همراه کردن همراه کردن استفاده توان آهنگ صحبت ندارید برای ایجاد نشود مراجع گمان پاسخ های nbsp nbsp های کوتاه گوش دادن انعکاس محتوا است مشاور لحن صدای رابطه محکم برای ایجاد ندارید برای مراجع کوتاه استفاده مشاور مشاوره انعکاس

سایر محصولات