پاورپوینت مبانی جامعه شناسی - دانلود
پاورپوینت مبانی جامعه شناسی
پاورپوینت مبانی جامعه شناسی

پاورپوینت مبانی جامعه شناسی

پاورپوینت مبانی جامعه شناسی شناسی جامعه شناسی شناسی جامعه شناسی عمومی

پاورپوینت با موضوع تاریخچه کاغذ و طرز تهیه ی آن جامعه پاورپوینت درباره کفش مبانی های ورزشی طرح توجیهی بررسی راه اندازی کافی نت از نظر صرفه مبانی اقتصادی شناسی پاورپوینت درباره پروتکل کیوتو پاورپوینت درباره کف پاورپوینت و کفسازها پاورپوینت درباره شناسی کابل ها پاورپوینت درباره پاورپوینت بیماری های کبدی پاورپوینت با موضوع مدیریت طرح های توسعه مسائل طرح های توسعه و جامعه عمرانی پاورپوینت با موضوع ضرورت و تبیین ابعاد طرح تدوین سند جامعه توسعه کارآفرینی صنعت نفت پاورپوینت با موضوع سابقه كارآفريني در مبانی ايران پاورپوینت با موضوع ماشين هاي ساده(اهرم)(دانش جامعه آموزی) پاورپوینت جامعه فیزیولوژی تولید مثل Reproduction Physiology (کولیواژ) پاورپوینت بیماری کیست هیداتیک(انگل اکینوکوکوس مبانی گرانولوزوس) پاورپوینت در شناسی مورد لجستیک رگراسیون Logistic Regression پاورپوینت پاورپوینت مبانی جامعه شناسی جامعه پاورپوینت جمعیت شناسی پاورپوینت ماهی شناسی شناسی عمومی(Ichthyology) پاورپوینت اتصال سری مقاومت های اهمی(دانش پاورپوینت آموزی) پاورپوینت دوره کواترنری پاورپوینت و اتفاقات آن پاورپوینت مهارتهای خرد پاورپوینت در مشاوره پاورپوینت درباره آشنايي مبانی با نظام مهندسي و استانداردهاي توليد و توسعه نرم‌افزار (نماتن) پاورپوینت شناسی با موضوع آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری پاورپوینت کامل و جامع مسائل مبانی نوجوانان و جوانان پاورپوینت با موضوع تاریخچه پاورپوینت کاغذ و طرز تهیه ی آن پاورپوینت درباره کفش پاورپوینت های ورزشی طرح توجیهی بررسی پاورپوینت راه اندازی کافی نت از نظر صرفه اقتصادی پاورپوینت درباره جامعه پروتکل کیوتو پاورپوینت درباره جامعه کف و کفسازها پاورپوینت درباره مبانی کابل ها پاورپوینت درباره بیماری های پاورپوینت کبدی

فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)       تعداد اسلاید:177  جامعه شناسی عمومیجایگاه درس  مبانی جامعه شناسیجامعه شناسی یکی از رشته های علوم اجتماعی است. دیگر رشته های علوم اجتماعی...

پاورپوینت مبانی جامعه شناسی پاورپوینت مبانی جامعه شناسی جامعه شناسی جامعه شناسی عمومی

دانلود فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)       تعداد اسلاید:177  جامعه شناسی عمومیجایگاه درس  مبانی جامعه شناسیجامعه شناسی یکی از رشته های علوم اجتماعی است. دیگر رشته های علوم اجتماعی عبارتند از مردم شناسی، جمعیت شناسی، پژوهشگری اجتماعی و ارتباطات اجتماعی و ... . « مبانی جامعه شناسی» بر خوردار از یک نگاه کلی به موضوع های جامعه شناسی است و برای کلیه رشته های تحصیلی اعم از علوم انسانی ضروری است. مبانی جامعه شناسی به ارایه تعاریف و مفاهیم می پردازد و مختصری از دیدگاه های جامعه شناختی را در بر دارد.طرح درس مبانی جامعه شناسی:1- کلیات 2- روش تحقیق 3- فرهنگ 4- گروه و سازمان 5- نهاد های اجتماعی 6- قشر بندی اجتماعی7- انحرافات اجتماعی 8- قدرت و سیاست 9- کار و شغل 10- خانواده 11- پایگاه و نقش 12- تغییرات اجتماعیاهداف درس مبانی جامعه شناسی :1- آشنایی با جایگاه این رشته در مقایسه با رشته های دیگر علوم اجتماعی 2- آشنایی با تعاریف مفاهیم مرتبط با جامعه شناسی مانند: فرهنگ، گروه، نهاد، قشر بندی، قدرت ، پایگاه و ... 3- آشنایی مختصر با دیدگاه های جامعه شناختی و نظریه های اجتماعی 4- ارایه دیدگاه و چارچوب تحلیلی به دانشجویان برای تجزیه و تحلیل مسایل اجتماعیفهرست مطالبفصل اول: کلیات جامعه شناسی فصل دوم: روش تحقیق فصل سوم: فرهنگ فصل چهارم: گروه و سازمان فصل پنجم: نهاد های اجتماعی فصل ششم: قشربندی اجتماعیفصل هفتم: انحرافات اجتماعی فصل هشتم: قدرت و سیاست فصل نهم: کار و شغل...

در این پاورپوینت مبانی جامعه شناسی از کتاب مرجع جامعه شناسی عمومی پرداخته شده است. پاورپوینت مبانی جامعه شناسی جامعه شناسی جامعه شناسی عمومی

فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)       تعداد اسلاید:177  جامعه شناسی عمومیجایگاه درس  مبانی جامعه شناسیجامعه شناسی یکی از رشته های علوم اجتماعی است. دیگر رشته های علوم اجتماعی عبارتند از مردم شناسی، جمعیت شناسی، پژوهشگری اجتماعی و ارتباطات اجتماعی و ... . « مبانی جامعه شناسی» بر خوردار از یک نگاه کلی به موضوع های جامعه شناسی است و برای کلیه رشته های تحصیلی اعم از علوم انسانی ضروری است. مبانی جامعه شناسی به ارایه تعاریف و مفاهیم می پردازد و مختصری از دیدگاه های...پاورپوینت مبانی جامعه شناسی جامعه شناسی جامعه شناسی عمومی پاورپوینت مبانی جامعه شناسی

پاورپوینت مبانی جامعه شناسی

فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)       تعداد اسلاید:177

 

 

جامعه شناسی عمومی

جایگاه درس  مبانی جامعه شناسی

جامعه شناسی یکی از رشته های علوم اجتماعی است. دیگر رشته های علوم اجتماعی عبارتند از مردم شناسی، جمعیت شناسی، پژوهشگری اجتماعی و ارتباطات اجتماعی و ... . « مبانی جامعه شناسی» بر خوردار از یک نگاه کلی به موضوع های جامعه شناسی است و برای کلیه رشته های تحصیلی اعم از علوم انسانی ضروری است. مبانی جامعه شناسی به ارایه تعاریف و مفاهیم می پردازد و مختصری از دیدگاه های جامعه شناختی را در بر دارد.

طرح درس مبانی جامعه شناسی:

1- کلیات
2- روش تحقیق
3- فرهنگ
4- گروه و سازمان
5- نهاد های اجتماعی
6- قشر بندی اجتماعی

7- انحرافات اجتماعی
8- قدرت و سیاست
9- کار و شغل
10- خانواده
11- پایگاه و نقش
12- تغییرات اجتماعی

اهداف درس مبانی جامعه شناسی :

1- آشنایی با جایگاه این رشته در مقایسه با رشته های دیگر علوم اجتماعی
2- آشنایی با تعاریف مفاهیم مرتبط با جامعه شناسی مانند: فرهنگ، گروه، نهاد، قشر بندی، قدرت ، پایگاه و ...
3- آشنایی مختصر با دیدگاه های جامعه شناختی و نظریه های اجتماعی
4- ارایه دیدگاه و چارچوب تحلیلی به دانشجویان برای تجزیه و تحلیل مسایل اجتماعی

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات جامعه شناسی
فصل دوم: روش تحقیق
فصل سوم: فرهنگ
فصل چهارم: گروه و سازمان
فصل پنجم: نهاد های اجتماعی
فصل ششم: قشربندی اجتماعی

فصل هفتم: انحرافات اجتماعی
فصل هشتم: قدرت و سیاست
فصل نهم: کار و شغل و اقتصاد
فصل دهم: خانواده
فصل یازدهم: پایگاه و نقش
فصل دوازدهم: ساختار و تغیـــیرات اجتماعی

 

 


nbsp nbsp nbsp مبانی جامعه شناسی های علوم اجتماعی های جامعه شناختی درس مبانی جامعه شناسی مانند فرهنگ مانند فرهنگ گروه فرهنگ گروه نهاد جامعه شناسی مبانی جامعه nbsp nbsp رشته های های اجتماعی های جامعه جامعه شناسی اجتماعی مبانی دیدگاه پایگاه آشنایی فرهنگ سازمان انحرافات


تگ ها :

nbsp nbsp nbsp مبانی جامعه شناسی های علوم اجتماعی های جامعه شناختی درس مبانی جامعه شناسی مانند فرهنگ مانند فرهنگ گروه فرهنگ گروه نهاد جامعه شناسی مبانی جامعه nbsp nbsp رشته های های اجتماعی های جامعه جامعه شناسی اجتماعی مبانی دیدگاه پایگاه آشنایی فرهنگ سازمان انحرافات

سایر محصولات