مطالعه، بررسی و تحلیل شهر طرقبه - دانلود
مطالعه، بررسی و تحلیل شهر طرقبه
مطالعه، بررسی و تحلیل شهر طرقبه

مطالعه، بررسی و تحلیل شهر طرقبه

مطالعه بررسی و تحلیل شهر طرقبه تحلیل شهر طرقبه

پاور پوینت مطالعه،آسیب بررسی شناسی ،طرح مرمت و احیاء محله میدان عباسعلی گرگان و پاور پوینت مرمت و احیای عمارت مسعودیه تهران مطالعه، طرح تفصیلی منطقه 1 شهر تهران طرح هادی روستای گاومیر دزفول به شهر همراه نقشه های کامل اتوکدی روستا دانلود سند چشم انداز توسعه شهر کرمان طرح تفصیلی کامل شهر طرقبه مشهد نقشه اتوکد بناهای تاریخی مطالعه، گرگان طرح جامع شهر کاشان بهسازی، مرمت بررسی و ساماندهی بافت تاریخی گرگان شناخت فضای شهری خیابان بررسی جنت مشهد پاور پوینت کلات بررسی نادری مشهد پاورپوینت حیاط خانه های گرگان و پروژه کامل خانه باقری گرگان تحلیل فضای طرقبه شهری میدان امام شاهرود معماری روستای تحلیل زیارت گرگان پاور پوینت مطالعه،آسیب شناسی ،طرح مرمت و طرقبه احیاء محله میدان عباسعلی گرگان پاور پوینت مرمت و احیای عمارت مسعودیه تهران طرقبه طرح تفصیلی منطقه 1 شهر تهران طرح هادی طرقبه روستای گاومیر دزفول به همراه نقشه های کامل اتوکدی روستا دانلود سند چشم انداز توسعه شهر شهر کرمان پاورپوینت طرح تفصیلی منطقه 2 طرقبه تهران طرقبه طرح منظر شهری خاک سفید تهران دانلود طرح منظر محله باغ شاطر تهران به طور تحلیل کامل و دانلود بررسی طرح منظر شهری نواب جدید پاورپوینت تحلیل فضای شهری مرکز محله کلپا بررسی همدان پاورپوینت مرمت و احیای کاروانسرا و شهر گرمابه مجموعه سعدالسلطنه قزوین طرح تفصیلی منطقه 5 تهران مطالعه، بررسی و تحلیل شهر طرقبه پاورپوینت مرمت و آسیب طرقبه شناسی حمام خان کاشان پاورپوینت مطالعه، طرح جامع زاهدان، ویرایش بهمن 1395 پاورپوینت ساماندهی و بررسی ارائه الگوی مسکن در محله جویباره اصفهان بررسی مطالعه و طرح راهبردی بافت فرسوده شهر ارومیه پروژه تحلیل فضای شهری چهارراه ولیعصر تهران به صورت شهر word طرح توسعه طرقبه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس پاور پوینت شناخت و تحلیل و فضای شهری محله نارمک تهران مطالعه و مستندنگاری کاخ آغا محمدخان قاجار گرگان پاورپوینت تحلیل فضای شهر شهری میدان بهارستان تهران تحلیل فضای بررسی شهری میدان حسن آباد تهران برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی محله و قلهک تهران برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی بررسی محله یوسف آباد تهران برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی محله ایرانشهر تهران و طراحی محله ای در شهر لواسان (نجارکلا) تهران طرقبه طرح ساماندهی حد فاصل شوش -بعثت تهران طرح جامع تحلیل کامل شهر اصفهان بررسی کاروانسرای حاج رضا و قزوین پاورپوینت طرح ساماندهی و شهر بهسازی بافت فرسوده همت آباد اصفهان برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع مطالعه، محلی محله سنگلج تهران تجزیه و تحلیل فضای شهری میدان امام همدان پاور پوینت تحلیل فضای شهر شهری میدان فراهان اراک پاورپوینت تحلیل تحلیل فضاهای شهری میدان تجریش تهران بررسی، بررسی شناخت،تجزیه و تحلیل فضای شهری محله آبرسان تبریز بررسی ، شناخت و تجزیه و تحلیل تحلیل محله شاهین تهران طرح ۴ مطالعه، شهرسازی - ناحیه ۴ شهر زابل دیتایل های مرمتی بناهای تاریخی گرگان پاورپوینت بررسي عوامل موثر مطالعه، بر ايجاد سيل در آبخيزهاي شهري و راه های کنترل آن طرقبه پاورپوینت برنامه ریزی توسعه راهبردی( CDS )رودهن پاورپوینت بررسی شناخت و تحلیل فضای شهری بلوار طالقانی شهرکرد پاورپوینت سیر تحول تحلیل طراحی منظر شهری در گذر تاریخ پروژه کامل طراحی نظام مهندسی ساختمان به همراه پاورپوینت برای تحلیل ارایه اطلس کامل ژئوتوریسم استان شهر گلستان پاورپوینت ریشه های همسازی معماری تحلیل با طبیعت در معماری سنتی گرگان پروژه کامل شناخت،آسیب شناسی،طرح مرمت و احیاء خانه امیری مشهد به همراه نقشه های اتوکدی طرح مرمت و احیای کاروانسرای حسین خانی همدان به همراه نقشه های کامل معماری بنا پروژه کامل و دانشکده معماری به همراه نقشه های کامل اتوکدی آن شهر پاورپوینت تحلیل فضای شهری بلوار جانبازان گرگان طرح هادی روستای قلعه قافه پایین بررسی شهرستان مینودشت بهسازی بافت تاریخی شهر خیابان امام خمینی سمنان طراحی واحد شهر همسایگی (شهرک) در غرب شهرک خاوران تبریز طرح تفصیلی کامل شهر مشهد تحلیل فضای شهری و میدان فردوسی تهران بررسی پاورپوینت مرمت خانه صاقی لاهیجان شهر پروژه مستندنگاری و ساماندهی بافت تاریخی شیراز پاورپوینت مرمت خانه پروین اعتصامی در تبریز پاورپوینت مطالعه و مطالعه، شناخت خانه تقوی گرگان به همراه نقشه های کامل آن پاورپوینت حمام وزیری ساری بررسی و مطالعه و مرمت خانه شفیعی گرگان سوالات آزمون نظام مهندسی رشته شهرسازی با پاسخ از سال 84 طرقبه تا 96 بررسی بازآفرینی شهر رشت سوال تخصصی دکتری شهرسازی بررسی 92با پاسخ تشریحی سوال تخصصی دکتری و شهرسازی 91با پاسخ تشریحی سوال تخصصی دکتری شهرسازی 90 با پاسخ تشریحی برنامه توسعه راهبردی، طرح CDS طرقبه قزوین و طرح جامع شهر قزوین پاورپوینت و طراحی منظر شهر درگذر تاریخ پاورپوینت طرح جامع تهران شهر طرح تفصیلی منطقه 7 شهرداری تهران دانلود پاورپوینت طراحی پارک پیاده راه تحلیل بابلسر پاورپوینت بررسی مطالعه، مرمت امام زاده یحیی ورامین بررسی و تحلیل تحلیل هتل بزرگ درویش مشهد و پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء مصلی مشهد طرح مرمت و بهسازی مطالعه، محله چهار درخت بیرجند پاورپوینت طرح مرمت و تحلیل احیای خانه بهرام محمد خوزینی گمیشان پاورپوینت طرح مرمت و احیاء تحلیل خانه صلح جو تبریز بررسی پاور پوینت حاشیه نشینی در شهر تبریز پاورپوینت طرح ساماندهی و بهسازی محور تاریخی بازار نعلبندان گرگان رساله موزه آب در و قالب word پاورپوینت و پیاده راه 15 خرداد تهران بررسی و شناخت و بافت تاریخی روستای ساسنگ مینودشت پاورپوینت طرقبه بررسی پیاده راه محور هفده شهریور تهران طرقبه پاور پوینت بافت تاریخی قزوین-گذر حمدالله مستوفی- امامزاده علی (ع) پاورپوینت طرقبه مطالعات شهرسازی شهر رودهن خانه شهر کلبادی ساری پاور پوینت دانشگاه هنر طرقبه اسلامی تبریز طراحی مطالعه، و ساماندهی محله درب نو گرگان پاورپوینت مرمت، آسیب شناسی و و احیاء بازار آرادان گرمسار پاورپوینت مطالعه و شناخت محله شهر سرچشمه گرگان پاورپوینت روش تحقیق در طرقبه مطالعات شهری طرح تحلیل جامع شهر کاشان شناخت فضای شهری خیابان جنت مشهد شهر شناخت و تجزیه و تحلیل محله ملکش بجنورد نقشه اتوکدی طرح تحلیل تفضیلی گرگان پروژه کامل طراحی ایستگاه راه آهن به همراه نقشه اتو کدی به علاوه تحلیل مطالعات پاور پوینت بررسی نقش آب و فضای سبز در محیط های آموزشی نقشه اتوکد شهر بناهای تاریخی گرگان پاورپوینت حیاط خانه های بررسی گرگان پاورپوینت بررسی شهر جرجان پاورپوینت برج قابوس گنبدکاووس پاور پوینت کلات بررسی نادری مشهد مطالعه، خانه امیر لطیفی گرگان خانه حاج محمد خوزینی گمیشان مطالعه، خانه فخرالدوله تهران مدرسه عمادیه مطالعه، گرگان طرح هادی بررسی روستای کریمو شهرستان سرایان تحلیل فضای شهری میدان بررسی امام شاهرود طرقبه معماری روستای زیارت گرگان و پروژه بازار تبریز پروژه کامل خانه باقری گرگان دستورالعمل کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در تهیه طرقبه طرح های هادی روستایی اهمیت زیست محیطی سازه های چوبی به عنوان سازه های سبز معرفی، مطالعه، شناخت و مستند نگاری روستای تاریخی اصفهک طبس بهسازی، مرمت و ساماندهی شهر بافت تاریخی گرگان مطالعه ، مستند نگاری و طرح ساختاری راهبردی گمیشان طرح بهسازی بررسی بافت باارزش روستای فارسیان آزادشهر طرح تفصیلی کامل شهر شهر مشهد طرح جامع شهر کاشان پاورپوینت پیاده راه 15 بررسی خرداد تهران شناخت فضای شهری شهر خیابان جنت مشهد پاور پوینت شناخت و تحلیل فضای شهری مطالعه، محله نارمک تهران طرح و تفصیلی منطقه 7 شهرداری تهران تحلیل پاورپوینت حمام وزیری ساری پاور پوینت بافت تاریخی قزوین-گذر و حمدالله مستوفی- امامزاده علی (ع) طرح مرمت مطالعه، و احیای خانه رضا قلی نژاد گرگان پاورپوینت برج بررسی قابوس گنبدکاووس

مطالعه، بررسی و تحلیل شهر طرقبه در قالب pdf (قبل کپی به word) و در 180 صفحهفایل مطالعه، بررسی و تحلیل شهر طرقبه در  قالب pdf (قبل کپی به word) و در 180 صفحه می باشد و به بررسی و تحلیل شهر طرقبه می پردازد. این فایل یک مجموعه کامل و جامع درباره تحلیل و شناخت شهر طرقبه می باشد و شامل...

مطالعه، بررسی و تحلیل شهر طرقبه مطالعه بررسی و تحلیل شهر طرقبه تحلیل شهر طرقبه

دانلود مطالعه، بررسی و تحلیل شهر طرقبه در قالب pdf (قبل کپی به word) و در 180 صفحهفایل مطالعه، بررسی و تحلیل شهر طرقبه در  قالب pdf (قبل کپی به word) و در 180 صفحه می باشد و به بررسی و تحلیل شهر طرقبه می پردازد. این فایل یک مجموعه کامل و جامع درباره تحلیل و شناخت شهر طرقبه می باشد و شامل موارد زیر می باشد:فهرستمطالعه و بررسی اجمالی جایگاه شهر در منطقه و طرح های فرادستویژگی های جغرافیایی واقلیمی منطقهتقسیمات سیاسیحدود و موقعیت جغرافیاییموقعیت نسبیویژگی های جغرافیاییپوشش گیاهیجنگل ومرتعاراضی زراعیجنس خاکمنابع آبرودخانه های شهرستانآبهای سطحی1 -رودخانه شاندیز2 -رودخانه های جاغرق ، دهبار و مایان3 -رودخانه زشک4 -رودخانه كنگ5 -رودخانه نغندروضعیت شبکه ایستگاههای هیدرومتریشکل زمینارتفاعاتشیبزمین شناسینوع سنگلرزه خیزی در شهرستانپتانسیل های معدنیویژگی های اقلیمیمسایل هواشناسیاهمیت بررسی مطالعات آب و هوایی در طرح های شهریتعریف اقلیم:شناخت اقلیم ها :1 – اقلیم معتدل و مرطوب2 – اقلیم گرم و خشک3 – اقلیم سرد4 – اقلیم گرم و مرطوببررسی پارامترهای اقلیمیویژگیهای اقلیمی محدوده مورد مطالعهدرجه حرارتبارندگیرطوبت نسبیبادها1 - 2 - اوضاع احوال فرهنگی ، اجتماعی و تاریخی منطقهوجه تسمیه و نام گذاری شهرستان طرقبهآثار تاریخیآداب و رسوم مردممشاغل و هنرهای سنتیاوضاع اجتماعیاوضاع فرهنگی- 3 - نحوه توزیع جمعیت در منطقه و جایگاه شهر در نظام توزیع جمعیتساخت جنسی و سنی جمعیتمهاجرت- 4 -وضعیت محور های ارتباطی در منطقه به لحاظ تاثیرگذاری شهرراهها- 5 - اوضاع اقتصادی منطقه و نقش شهر در طرح های بالادستبررسی ویژگی های اقتصادی استان خراسان رضویوضعیت نیروی انسانی استان خراسان رضوی و تحولات آنبررسی وضعیت بخش های اقتصادیوضع فعالیت و اشتغال در شهرستان طرقبه - شاندیزگروه های عمده فعالیت در شهرستان طرقبه – شاندیز1 - 6 – بررسی سیاستها و راهبردهای طرح های بالا دست برای شهر در حوزه هایمختلف اقتصادی ، اجتماعی ، كالبدی و فرهنگیراهبردها و سیاست های عمده طرح2 - بررسی وضعیت موجود حوزه نفوذ شهر2 - 1 - تعیین حوزه نفوذ :مراحل تعیین حدود حوزه نفوذ شهر1 – تعیین و انتخاب محدوده پیرامونی حوزه نفوذ2 – تعیین محدوده مقدماتی حوزه نفوذ شهرمحدودیت از نظر نسبت جمعیت شهرهای اطراف با شهرمحدودیت از نظر راه های ارتباطیمحدودیت از نظر عوارض طبیعی3 – جمع بندی و تعیین حد نهایی حوزه نفوذ مستقیم- 2 - خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی- 3 - بررسی منابع طبیعی )جنگل ، مراتع ، منابع آب ، ... (2 - 4 - تعداد و نحوه استقرار آبادی ها- 5 -وضعیت ارتباطات بین آبادی ها و شهر و سیستم حمل ونقل موجود- 6 - وضعیت تاسیسات و تجهیزات زیر بنایی ، خدمات رفاهی و نحوه توزیع آنها- 9 - مشخصات جمعیتی2 - 10 - خصوصیات اقتصادی2 - 11 - تدفیق برنامه ها و طرح های بالا دست برای حوزه نفوذ در صورت وجود2 - 12 - تعیین نقش و جایگاه شهر در منطقه3 – بررسی و شناخت شهر3 - 1 -معرفی شهر- 1 - 1 -موقعیت و جایگاه فعلی شهر در نظام سیاسی و خدمات رسانی3 - 1 - 2 -تاریخچه ، علل پیدایش شهر- 1 - 3 -روند توسعه شهر در ادوار گذشته3 - 2 -خصوصیات محیط طبیعی و جغرافیایی در حوزه مداخله مستقیم3 - 2 - 1 -حدود و موقعیت جغرافیایی شهر- 2 - 2 -عوارض زمینی و وضعیت توپوگرافیطبقه بندی تیپ عمده اراضی بر اساس شکل زمینطبقه بندی ارتفاعی3 - 2 - 3 -عوامل طبیعی و جغرافیایی (خصوصا عوامل محدود كننده توسعه شهر شامل كوهها،رودها ،گسلها و...حرائم مربوطه)3 - 2 - 4 -وضعیت زمین شناسی (خاک وتنوع آن،زلزله  و پوشش گیاهی)بررسی خصوصیات تکتونیکی زمین) زمین لرزه(ارزیابی منابع خاک، محدودیتها و امکانات اراضی طرقبهبررسی پوشش گیاهی- 2 - 5 -منابع آب ( منابع تامین آب شهر و آبهای زیر زمینی به منظور رسیدن به...

فایل مطالعه, بررسی و تحلیل شهر طرقبه در قالب pdf (قبل کپی به word) و در 180 صفحه می باشد و به بررسی و تحلیل شهر طرقبه می پردازد. این فایل یک مجموعه کا? مطالعه بررسی و تحلیل شهر طرقبه تحلیل شهر طرقبه

مطالعه، بررسی و تحلیل شهر طرقبه در قالب pdf (قبل کپی به word) و در 180 صفحهفایل مطالعه، بررسی و تحلیل شهر طرقبه در  قالب pdf (قبل کپی به word) و در 180 صفحه می باشد و به بررسی و تحلیل شهر طرقبه می پردازد. این فایل یک مجموعه کامل و جامع درباره تحلیل و شناخت شهر طرقبه می باشد و شامل موارد زیر می باشد:فهرستمطالعه و بررسی اجمالی جایگاه شهر در منطقه و طرح های فرادستویژگی های جغرافیایی واقلیمی منطقهتقسیمات سیاسیحدود و موقعیت جغرافیاییموقعیت نسبیویژگی های جغرافیاییپوشش گیاهیجنگل ومرتعاراضی زراعیجنس خاکمنابع آبرودخانه های شهرستانآبهای سطحی1 -رودخانه شاندیز2 -رودخانه های جاغرق ، دهبار و مایان3 -رودخانه زشک4 -رودخانه كنگ5 -رودخانه نغندروضعیت شبکه ایستگاههای هیدرومتریشکل زمینارتفاعاتشیبزمین شناسینوع سنگلرزه خیزی در شهرستانپتانسیل های معدنیویژگی های اقلیمیمسایل هواشناسیاهمیت بررسی مطالعات آب و هوایی در طرح های شهریتعریف اقلیم:شناخت اقلیم ها :1 – اقلیم معتدل و مرطوب2 – اقلیم گرم و خشک3 – اقلیم سرد4 – اقلیم گرم و مرطوببررسی پارامترهای اقلیمیویژگیهای اقلیمی محدوده مورد مطالعهدرجه حرارتبارندگیرطوبت نسبیبادها1 - 2 - اوضاع احوال فرهنگی ، اجتماعی و تاریخی منطقهوجه تسمیه و نام گذاری شهرستان طرقبهآثار تاریخیآداب و رسوم مردممشاغل و هنرهای سنتیاوضاع اجتماعیاوضاع فرهنگی- 3 - نحوه توزیع جمعیت در منطقه و جایگاه شهر در نظام توزیع جمعیتساخت جنسی و سنی جمعیتمهاجرت- 4 -وضعیت محور های ارتباطی در منطقه به لحاظ تاثیرگذاری شهرراهها- 5 - اوضاع اقتصادی منطقه و نقش شهر در طرح های بالادستبررسی ویژگی های اقتصادی استان خراسان رضویوضعیت نیروی انسانی استان خراسان رضوی و تحولات آنبررسی وضعیت بخش های اقتصادیوضع فعالیت و اشتغال در شهرستان طرقبه - شاندیزگروه های عمده فعالیت در شهرستان طرقبه – شاندیز1 - 6 – بررسی سیاستها و راهبردهای طرح های بالا دست برای شهر در حوزه هایمختلف اقتصادی ، اجتماعی ، كالبدی و فرهنگیراهبردها و سیاست های عمده طرح2 - بررسی وضعیت موجود حوزه نفوذ شهر2 - 1 - تعیین حوزه نفوذ :مراحل تعیین حدود حوزه نفوذ شهر1 – تعیین و انتخاب محدوده پیرامونی حوزه نفوذ2 – تعیین محدوده مقدماتی حوزه نفوذ شهرمحدودیت از نظر نسبت جمعیت شهرهای اطراف با شهرمحدودیت از نظر راه های ارتباطیمحدودیت از نظر عوارض طبیعی3 – جمع بندی و تعیین حد نهایی حوزه نفوذ مستقیم- 2 - خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی- 3 - بررسی منابع طبیعی )جنگل ،...مطالعه بررسی و تحلیل شهر طرقبه تحلیل شهر طرقبه مطالعه، بررسی و تحلیل شهر طرقبه

مطالعه، بررسی و تحلیل شهر طرقبه

مطالعه، بررسی و تحلیل شهر طرقبه در قالب pdf (قبل کپی به word) و در 180 صفحه

فایل مطالعه، بررسی و تحلیل شهر طرقبه در  قالب pdf (قبل کپی به word) و در 180 صفحه می باشد و به بررسی و تحلیل شهر طرقبه می پردازد. این فایل یک مجموعه کامل و جامع درباره تحلیل و شناخت شهر طرقبه می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

فهرست

مطالعه و بررسی اجمالی جایگاه شهر در منطقه و طرح های فرادست

ویژگی های جغرافیایی واقلیمی منطقه

تقسیمات سیاسی

حدود و موقعیت جغرافیایی

موقعیت نسبی

ویژگی های جغرافیایی

پوشش گیاهی

جنگل ومرتع

اراضی زراعی

جنس خاک

منابع آب

رودخانه های شهرستان
آبهای سطحی

1 -رودخانه شاندیز

2 -رودخانه های جاغرق ، دهبار و مایان

3 -رودخانه زشک

4 -رودخانه كنگ

5 -رودخانه نغندر

وضعیت شبکه ایستگاههای هیدرومتری

شکل زمین
ارتفاعات

شیب

زمین شناسی

نوع سنگ

لرزه خیزی در شهرستان

پتانسیل های معدنی

ویژگی های اقلیمی
مسایل هواشناسی

اهمیت بررسی مطالعات آب و هوایی در طرح های شهری

تعریف اقلیم:

شناخت اقلیم ها :

1 – اقلیم معتدل و مرطوب

2 – اقلیم گرم و خشک

3 – اقلیم سرد

4 – اقلیم گرم و مرطوب

بررسی پارامترهای اقلیمی

ویژگیهای اقلیمی محدوده مورد مطالعه

درجه حرارت

بارندگی

رطوبت نسبی

بادها

1 - 2 - اوضاع احوال فرهنگی ، اجتماعی و تاریخی منطقه
وجه تسمیه و نام گذاری شهرستان طرقبه

آثار تاریخی

آداب و رسوم مردم

مشاغل و هنرهای سنتی

اوضاع اجتماعی

اوضاع فرهنگی

- 3 - نحوه توزیع جمعیت در منطقه و جایگاه شهر در نظام توزیع جمعیت

ساخت جنسی و سنی جمعیت

مهاجرت

- 4 -وضعیت محور های ارتباطی در منطقه به لحاظ تاثیرگذاری شهر

راهها

- 5 - اوضاع اقتصادی منطقه و نقش شهر در طرح های بالادست
بررسی ویژگی های اقتصادی استان خراسان رضوی
وضعیت نیروی انسانی استان خراسان رضوی و تحولات آن

بررسی وضعیت بخش های اقتصادی

وضع فعالیت و اشتغال در شهرستان طرقبه - شاندیز

گروه های عمده فعالیت در شهرستان طرقبه – شاندیز

1 - 6 – بررسی سیاستها و راهبردهای طرح های بالا دست برای شهر در حوزه های
مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، كالبدی و فرهنگی

راهبردها و سیاست های عمده طرح

2 - بررسی وضعیت موجود حوزه نفوذ شهر
2 - 1 - تعیین حوزه نفوذ :

مراحل تعیین حدود حوزه نفوذ شهر

1 – تعیین و انتخاب محدوده پیرامونی حوزه نفوذ

2 – تعیین محدوده مقدماتی حوزه نفوذ شهر

محدودیت از نظر نسبت جمعیت شهرهای اطراف با شهر

محدودیت از نظر راه های ارتباطی

محدودیت از نظر عوارض طبیعی

3 – جمع بندی و تعیین حد نهایی حوزه نفوذ مستقیم

- 2 - خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی

- 3 - بررسی منابع طبیعی )جنگل ، مراتع ، منابع آب ، ... (

2 - 4 - تعداد و نحوه استقرار آبادی ها

- 5 -وضعیت ارتباطات بین آبادی ها و شهر و سیستم حمل ونقل موجود

- 6 - وضعیت تاسیسات و تجهیزات زیر بنایی ، خدمات رفاهی و نحوه توزیع آنها

- 9 - مشخصات جمعیتی

2 - 10 - خصوصیات اقتصادی

2 - 11 - تدفیق برنامه ها و طرح های بالا دست برای حوزه نفوذ در صورت وجود
2 - 12 - تعیین نقش و جایگاه شهر در منطقه

3 – بررسی و شناخت شهر
3 - 1 -معرفی شهر

- 1 - 1 -موقعیت و جایگاه فعلی شهر در نظام سیاسی و خدمات رسانی

3 - 1 - 2 -تاریخچه ، علل پیدایش شهر

- 1 - 3 -روند توسعه شهر در ادوار گذشته

3 - 2 -خصوصیات محیط طبیعی و جغرافیایی در حوزه مداخله مستقیم
3 - 2 - 1 -حدود و موقعیت جغرافیایی شهر

- 2 - 2 -عوارض زمینی و وضعیت توپوگرافی

طبقه بندی تیپ عمده اراضی بر اساس شکل زمین

طبقه بندی ارتفاعی

3 - 2 - 3 -عوامل طبیعی و جغرافیایی (خصوصا عوامل محدود كننده توسعه شهر شامل كوهها،رودها ،گسلها و...حرائم مربوطه)

3 - 2 - 4 -وضعیت زمین شناسی (خاک وتنوع آن،زلزله  و پوشش گیاهی)

بررسی خصوصیات تکتونیکی زمین) زمین لرزه(

ارزیابی منابع خاک، محدودیتها و امکانات اراضی طرقبه

بررسی پوشش گیاهی

- 2 - 5 -منابع آب ( منابع تامین آب شهر و آبهای زیر زمینی به منظور رسیدن به نقاط تعادلی )

منابع تامین آب

3 - 2 - 6 -مورفولوژی شهر و شیب های عمومی آن

- 3 -خصوصیات جمعیتی شهر

نقش جمعیت در برنامه ریزی شهری

- 3 - 1 -میزان جمعیت و روند رشد آن و برآورد جمعیت بهره بردار و موثر در طرح

- 3 - 2 -بررسی نظام تغییر خصیصه های جمعیت

3 - 4 -خصوصیات اجتماعی و فرهنگی شهر و نحوه تاثیر بر توسعه كالبدی شهر
3 - 4 - 1 -وضعیت اجتماعی و فرهنگی ساكنین در شهرو محلات مختلف ) نژاد ، مذهب ،زبان ، آداب و رسوم (

- 5 -خصوصیات اقتصادی شهر

- 6 -خصوصیات كالبدی و عملکردی شهر
3 - 6 - 1 -بررسی خصوصیات كالبدی

- 6 - 2 -بررسی سازمان و سلسله مراتب عملکردی
3 - 6 - 3 - نحوه استفاده از اراضی شهر

- 7 - 2 -ویژگی های اقلیمی)حرارت،رطوبت وباد و...(

روش مطالعه خصوصیات آب و هوایی

2 بررسی اقلیم آسایش

جدول بیوکلماتیک

جمع بندی كلی

- 7 - 5 -وضع كمی و كیفی كالبدی خدمات عمومی ) سنجش با توجه به اتفاقات درون شهری و استاندارد های بومی شده (

وضعیت خدمات آموزشی در سطوح مختلف )نحوه توزیع بلحاظ گنجایش و شعاع عملکرد، سنجش با سطوح دیگردر شهر(

وضعیت خدمات بهداشتی–درمانی در سطوح مختلف)نحوه توزیع بلحاظ گنجایش و شعاع عملکرد،سنجش باسطوح دیگر در شهر(

وضعیت خدمات مذهبی در سطوح مختلف )نحوه توزیع بلحاظ گنجایش و شعاع عملکرد،سنجش با سطوح دیگردر شهر(

وضعیت خدمات ورزشی در سطوح مختلف)نحوه توزیع بلحاظ گنجایش و شعاع عملکرد،سنجش با سطوح دیگر در شهر(

وضعیت کاربری فضای سبز در سطوح مختلف)نحوه توزیع بلحاظ گنجایش و شعاع عملکرد،سنجش با سطوح دیگر در شهر(

- 7 - 7 -بررسی وضعیت كمی و كیفی كاربری و ابنیه مسکونی

تراکم کلی ساختمانی مسکونی )توزیع در سطح و ارتفاع (

- 7 - 10 -بررسی وضعیت كمی و كیفی تاسیسات شهری

- 7 - 12 -بررسی شبکه ارتباطی و معابر

 


نحوه توزیع بلحاظ مختلف نحوه توزیع سطوح مختلف نحوه توزیع بلحاظ گنجایش شهر وضعیت خدمات خصوصا عوامل محدود نحوه توزیع حوزه نفوذ توزیع بلحاظ مختلف نحوه طرح های سطوح مختلف بلحاظ گنجایش شهر طرقبه تحلیل شهر بررسی وضعیت خصوصیات ndash توزیع اقلیم خدمات طرقبه منابع تعیین


تگ ها :

نحوه توزیع بلحاظ مختلف نحوه توزیع سطوح مختلف نحوه توزیع بلحاظ گنجایش شهر وضعیت خدمات خصوصا عوامل محدود نحوه توزیع حوزه نفوذ توزیع بلحاظ مختلف نحوه طرح های سطوح مختلف بلحاظ گنجایش شهر طرقبه تحلیل شهر بررسی وضعیت خصوصیات ndash توزیع اقلیم خدمات طرقبه منابع تعیین

سایر محصولات