مطالعه و طرح راهبردی بافت فرسوده شهر ارومیه - دانلود
مطالعه و طرح راهبردی بافت فرسوده شهر ارومیه
مطالعه و طرح راهبردی بافت فرسوده شهر ارومیه

مطالعه و طرح راهبردی بافت فرسوده شهر ارومیه

مطالعه و طرح راهبردی بافت فرسوده شهر ارومیه شهر طرح راهبردی بافت فرسوده ارومیه

بافت پاور پوینت مطالعه،آسیب شناسی ،طرح مرمت و احیاء محله میدان عباسعلی گرگان و پاور پوینت مرمت و احیای عمارت مسعودیه تهران طرح تفصیلی منطقه 1 شهر شهر تهران طرح هادی روستای گاومیر دزفول به همراه شهر نقشه های کامل اتوکدی روستا دانلود سند چشم انداز توسعه شهر مطالعه کرمان فرسوده طرح تفصیلی کامل شهر مشهد نقشه اتوکد بناهای تاریخی راهبردی گرگان طرح جامع شهر کاشان فرسوده بهسازی، مرمت و ساماندهی فرسوده بافت تاریخی گرگان شناخت فضای شهری خیابان جنت شهر مشهد پاور پوینت کلات نادری بافت مشهد پاورپوینت حیاط خانه راهبردی های گرگان پروژه کامل ارومیه خانه باقری گرگان تحلیل فضای شهری مطالعه میدان امام شاهرود معماری روستای فرسوده زیارت گرگان پاور پوینت بافت مطالعه،آسیب شناسی ،طرح مرمت و احیاء محله میدان عباسعلی گرگان مطالعه پاور پوینت مرمت و احیای عمارت مسعودیه تهران طرح تفصیلی ارومیه منطقه 1 شهر تهران طرح هادی روستای گاومیر دزفول به همراه نقشه های کامل شهر اتوکدی روستا دانلود سند چشم انداز توسعه فرسوده شهر کرمان پاورپوینت طرح تفصیلی منطقه 2 ارومیه تهران راهبردی طرح منظر شهری خاک سفید تهران دانلود طرح منظر محله باغ شاطر مطالعه تهران به طور کامل دانلود بررسی ارومیه طرح منظر شهری نواب جدید پاورپوینت تحلیل شهر فضای شهری مرکز محله کلپا همدان پاورپوینت مرمت و احیای کاروانسرا و گرمابه مجموعه سعدالسلطنه بافت قزوین شهر طرح تفصیلی منطقه 5 تهران بافت مطالعه، بررسی و تحلیل شهر طرقبه و پاورپوینت مرمت و آسیب شناسی حمام خان کاشان پاورپوینت طرح جامع زاهدان، ویرایش شهر بهمن 1395 پاورپوینت ساماندهی و ارائه الگوی مسکن در ارومیه محله جویباره اصفهان مطالعه و طرح راهبردی بافت فرسوده بافت شهر ارومیه پروژه تحلیل فضای شهری چهارراه ارومیه ولیعصر تهران به صورت word طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد فرسوده مقدس پاور پوینت و شناخت و تحلیل فضای شهری محله نارمک تهران و مطالعه و مستندنگاری کاخ آغا محمدخان قاجار گرگان پاورپوینت ارومیه تحلیل فضای شهری میدان بهارستان تهران تحلیل فضای شهری مطالعه میدان حسن آباد تهران راهبردی برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی محله قلهک تهران برنامه ریزی راهبردی توسعه شهر اجتماع محلی محله یوسف آباد تهران ارومیه برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی محله ایرانشهر تهران طراحی محله ای ارومیه در لواسان (نجارکلا) تهران طرح ساماندهی حد فاصل شهر شوش -بعثت تهران طرح جامع بافت کامل شهر اصفهان بررسی کاروانسرای حاج رضا شهر قزوین پاورپوینت طرح ساماندهی و بهسازی بافت فرسوده طرح همت آباد اصفهان مطالعه برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی محله سنگلج تهران تجزیه و تحلیل فضای شهری بافت میدان امام همدان پاور پوینت تحلیل فضای فرسوده شهری میدان فراهان اراک فرسوده پاورپوینت تحلیل فضاهای شهری میدان تجریش تهران بررسی، طرح شناخت،تجزیه و تحلیل فضای شهری محله آبرسان تبریز بررسی ، شناخت و تجزیه و تحلیل محله بافت شاهین تهران طرح ۴ شهرسازی - طرح ناحیه ۴ شهر زابل دیتایل های مرمتی بناهای و تاریخی گرگان پاورپوینت بررسي عوامل موثر بر ايجاد سيل در آبخيزهاي شهري و راه های شهر کنترل آن پاورپوینت برنامه ریزی توسعه راهبردی( CDS طرح )رودهن پاورپوینت شناخت و تحلیل فضای شهر شهری بلوار طالقانی شهرکرد پاورپوینت سیر تحول طراحی منظر شهری در گذر طرح تاریخ راهبردی پروژه کامل طراحی نظام مهندسی ساختمان به همراه پاورپوینت برای ارایه ارومیه اطلس کامل ژئوتوریسم استان گلستان پاورپوینت ریشه های همسازی شهر معماری با طبیعت در معماری سنتی گرگان پروژه کامل شناخت،آسیب شناسی،طرح مرمت و احیاء مطالعه خانه امیری مشهد به همراه نقشه های اتوکدی طرح مرمت و احیای مطالعه کاروانسرای حسین خانی همدان به همراه نقشه های کامل معماری بنا پروژه کامل دانشکده معماری به همراه ارومیه نقشه های کامل اتوکدی آن پاورپوینت تحلیل شهر فضای شهری بلوار جانبازان گرگان طرح هادی بافت روستای قلعه قافه پایین شهرستان مینودشت بهسازی بافت تاریخی خیابان امام بافت خمینی سمنان طراحی واحد بافت همسایگی (شهرک) در غرب شهرک خاوران تبریز طرح تفصیلی کامل شهر فرسوده مشهد تحلیل مطالعه فضای شهری میدان فردوسی تهران پاورپوینت مرمت مطالعه خانه صاقی لاهیجان پروژه مستندنگاری و ساماندهی ارومیه بافت تاریخی شیراز پاورپوینت بافت مرمت خانه پروین اعتصامی در تبریز پاورپوینت مطالعه و شناخت خانه تقوی گرگان به ارومیه همراه نقشه های کامل آن پاورپوینت شهر حمام وزیری ساری بررسی مطالعه و راهبردی مرمت خانه شفیعی گرگان ارومیه سوالات آزمون نظام مهندسی رشته شهرسازی با پاسخ از سال 84 تا 96 بازآفرینی مطالعه شهر رشت ارومیه سوال تخصصی دکتری شهرسازی 92با پاسخ تشریحی سوال تخصصی دکتری شهرسازی ارومیه 91با پاسخ تشریحی سوال تخصصی دکتری شهرسازی 90 بافت با پاسخ تشریحی راهبردی برنامه توسعه راهبردی، طرح CDS قزوین طرح طرح جامع شهر قزوین پاورپوینت طراحی منظر شهر درگذر طرح تاریخ مطالعه پاورپوینت طرح جامع تهران طرح تفصیلی ارومیه منطقه 7 شهرداری تهران دانلود پاورپوینت طراحی طرح پارک پیاده راه بابلسر پاورپوینت بررسی مرمت امام زاده یحیی و ورامین بررسی شهر و تحلیل هتل بزرگ درویش مشهد پاورپوینت شناخت، شهر آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء مصلی مشهد طرح مرمت و و بهسازی محله چهار درخت بیرجند و پاورپوینت طرح مرمت و احیای خانه بهرام محمد خوزینی گمیشان پاورپوینت طرح مرمت و طرح احیاء خانه صلح جو تبریز پاور و پوینت حاشیه نشینی در شهر تبریز پاورپوینت طرح ساماندهی و بهسازی محور تاریخی بازار شهر نعلبندان گرگان رساله موزه فرسوده آب در قالب word پاورپوینت پیاده راه 15 خرداد مطالعه تهران و بررسی و شناخت بافت تاریخی روستای ساسنگ مینودشت پاورپوینت بررسی شهر پیاده راه محور هفده شهریور تهران پاور پوینت ارومیه بافت تاریخی قزوین-گذر حمدالله مستوفی- امامزاده علی (ع) پاورپوینت مطالعات شهرسازی ارومیه شهر رودهن خانه ارومیه کلبادی ساری پاور پوینت و دانشگاه هنر اسلامی تبریز طراحی و ساماندهی محله ارومیه درب نو گرگان پاورپوینت مرمت، آسیب شناسی و احیاء و بازار آرادان گرمسار پاورپوینت مطالعه و طرح شناخت محله سرچشمه گرگان پاورپوینت بافت روش تحقیق در مطالعات شهری و طرح جامع شهر کاشان شناخت فضای طرح شهری خیابان جنت مشهد شناخت مطالعه و تجزیه و تحلیل محله ملکش بجنورد نقشه اتوکدی بافت طرح تفضیلی گرگان پروژه کامل طراحی ایستگاه راه آهن به همراه نقشه اتو کدی به علاوه ارومیه مطالعات پاور پوینت نقش آب و فضای سبز در بافت محیط های آموزشی فرسوده نقشه اتوکد بناهای تاریخی گرگان پاورپوینت شهر حیاط خانه های گرگان پاورپوینت شهر مطالعه جرجان پاورپوینت شهر برج قابوس گنبدکاووس پاور پوینت راهبردی کلات نادری مشهد خانه امیر لطیفی شهر گرگان خانه حاج شهر محمد خوزینی گمیشان راهبردی خانه فخرالدوله تهران شهر مدرسه عمادیه گرگان طرح هادی روستای کریمو شهرستان فرسوده سرایان تحلیل فضای شهری مطالعه میدان امام شاهرود معماری روستای زیارت شهر گرگان پروژه بازار شهر تبریز پروژه کامل شهر خانه باقری گرگان دستورالعمل کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در تهیه طرح فرسوده های هادی روستایی اهمیت زیست محیطی سازه مطالعه های چوبی به عنوان سازه های سبز معرفی، مطالعه، راهبردی شناخت و مستند نگاری روستای تاریخی اصفهک طبس بهسازی، مرمت و ساماندهی راهبردی بافت تاریخی گرگان مطالعه ، مستند نگاری و طرح ساختاری راهبردی راهبردی گمیشان طرح بهسازی بافت باارزش روستای فارسیان طرح آزادشهر ارومیه طرح تفصیلی کامل شهر مشهد طرح جامع ارومیه شهر کاشان طرح پاورپوینت پیاده راه 15 خرداد تهران شهر شناخت فضای شهری خیابان جنت مشهد پاور پوینت شناخت و تحلیل فضای شهری محله نارمک فرسوده تهران طرح مطالعه تفصیلی منطقه 7 شهرداری تهران پاورپوینت مطالعه حمام وزیری ساری پاور پوینت بافت تاریخی قزوین-گذر حمدالله راهبردی مستوفی- امامزاده علی (ع) طرح مرمت و و احیای خانه رضا قلی نژاد گرگان بافت پاورپوینت برج قابوس گنبدکاووس

پروژه مطالعه و طرح راهبردی بافت فرسوده شهر ارومیه در قالب pdf (قابل کپی به word)  در 176 صفحهمجموعه مطالعه و طرح راهبردی بافت فرسوده شهر ارومیه در قالب pdf (قابل کپی به word) در 176 صفحه می باشد این مجموعه به عنوان کامل ترین و جامع ترین فایل درباره طرح راهبردی بافت فرسوده ارومیه می باشد و شامل متن، نقشه، جدول، تصاویر، نمودار، جدول سوآت،طرح راهبردی و... می باشد و شامل موارد زیر می باشد:فهرستنمودار فرآیند مطالعات راهبردی بافتهای فرسوده شهر ارومیهموقعیت جغرافیایی شهر ارومیهحریم شهرمراحل گسترش کالبد شهر ارومیهمناطق و نواحی تعریف شده مطابق طرح جامعنوع خاک در منطقه ارومیهتراکم خالص شهر ارومیهتراکم ناخالص شهر ارومیهکاربری اراضی مطابق طرح جامعکاربری اراضی پیشنهادی طرح تفصیلیکاربری اراضی درطرح تفصیلی و وضع موجودنواحی تعریف شده مطابق طرح تفصیلیمیانگین تراکم ساختمانیدرجه بندی شبکه رفت وآمد(وضع موجود)درجه بندی معابر پیشنهادی طرح تفصیلیسازمان کالبدیدرجه بندی حرائم آثار تاریخیقیمت زمین آزادنحوه توزیع بافت های فرسودهکاربری اراضی در بافت های فرسودهنحوه توزیع کاربری اراضی در بافت های فرسودهبافت قدیممحدوده محلات بافت قدیم مطابق محله بندی طرح جامعساختار کالبدی بافت قدیم شهر ارومیه در سال 1312کاربری اراضی واحدهای ساختمانی در بافت قدیمعمر واحدهای ساختمانی در بافت قدیممصالح نمای واحدهای ساختمانی در بافت قدیماسکلت واحدهای ساختمانی در بافت قدیمتفکیک واحدهای ساختمانی در بافت قدیمتراکم ساختمانی در بافت قدیمسطح اشغال در واحدهای ساختمانی در بافت قدیمتعداد طبقات واحدهای ساختمانی بافت قدیممالکیت واحدهای ساختمانی در بافت قدیمتوزیع فضایی آثار با ارزش تاریخیارزش بصری واحدهای ساختمانی در بافت قدیمارزش تاریخی واحدهای ساختمانی در بافت قدیمکیفیت واحدهای ساختمانی در بافت قدیمساختار ارتباطی در بافت قدیمالگوی دسترسیوضع موجود پارکینگشبکه توزیع برقشبکه فاضلابشکل گیری فضاهای تجاریفضاهای با ارزشمحل قرارگیری گره ها در بافت قدیممحل قرار گیری نشانه ها در بافت قدیمتوالی بصری در خیابان امامتوالی بصری در خیابان...

مطالعه و طرح راهبردی بافت فرسوده شهر ارومیه مطالعه و طرح راهبردی بافت فرسوده شهر ارومیه طرح راهبردی بافت فرسوده ارومیه

دانلود پروژه مطالعه و طرح راهبردی بافت فرسوده شهر ارومیه در قالب pdf (قابل کپی به word)  در 176 صفحهمجموعه مطالعه و طرح راهبردی بافت فرسوده شهر ارومیه در قالب pdf (قابل کپی به word) در 176 صفحه می باشد این مجموعه به عنوان کامل ترین و جامع ترین فایل درباره طرح راهبردی بافت فرسوده ارومیه می باشد و شامل متن، نقشه، جدول، تصاویر، نمودار، جدول سوآت،طرح راهبردی و... می باشد و شامل موارد زیر می باشد:فهرستنمودار فرآیند مطالعات راهبردی بافتهای فرسوده شهر ارومیهموقعیت جغرافیایی شهر ارومیهحریم شهرمراحل گسترش کالبد شهر ارومیهمناطق و نواحی تعریف شده مطابق طرح جامعنوع...

مجموعه مطالعه و طرح راهبردی بافت فرسوده شهر ارومیه در قالب pdf (قابل کپی به word) در 176 صفحه می باشد این مجموعه به عنوان کامل ترین و جامع ترین فایل مطالعه و طرح راهبردی بافت فرسوده شهر ارومیه طرح راهبردی بافت فرسوده ارومیه

پروژه مطالعه و طرح راهبردی بافت فرسوده شهر ارومیه در قالب pdf (قابل کپی به word)  در 176 صفحهمجموعه مطالعه و طرح راهبردی بافت فرسوده شهر ارومیه در قالب pdf (قابل کپی به word) در 176 صفحه می باشد این مجموعه به عنوان کامل ترین و جامع ترین فایل درباره طرح راهبردی بافت فرسوده ارومیه می باشد و شامل متن، نقشه، جدول، تصاویر، نمودار، جدول سوآت،طرح راهبردی و... می باشد و شامل موارد زیر می باشد:فهرستنمودار فرآیند مطالعات راهبردی بافتهای فرسوده شهر ارومیهموقعیت جغرافیایی شهر ارومیهحریم شهرمراحل گسترش کالبد شهر ارومیهمناطق و نواحی تعریف شده مطابق طرح جامعنوع خاک در منطقه ارومیهتراکم خالص شهر ارومیهتراکم ناخالص شهر ارومیهکاربری اراضی مطابق طرح جامعکاربری اراضی پیشنهادی طرح تفصیلیکاربری اراضی درطرح تفصیلی و وضع موجودنواحی تعریف شده مطابق طرح تفصیلیمیانگین تراکم ساختمانیدرجه بندی شبکه رفت وآمد(وضع موجود)درجه بندی معابر پیشنهادی طرح تفصیلیسازمان کالبدیدرجه بندی حرائم آثار تاریخیقیمت زمین آزادنحوه توزیع بافت های فرسودهکاربری اراضی در بافت های فرسودهنحوه توزیع کاربری اراضی در بافت های فرسودهبافت قدیممحدوده محلات بافت قدیم...مطالعه و طرح راهبردی بافت فرسوده شهر ارومیه طرح راهبردی بافت فرسوده ارومیه مطالعه و طرح راهبردی بافت فرسوده شهر ارومیه

مطالعه و طرح راهبردی بافت فرسوده شهر ارومیه

پروژه مطالعه و طرح راهبردی بافت فرسوده شهر ارومیه در قالب pdf (قابل کپی به word)  در 176 صفحه

مجموعه مطالعه و طرح راهبردی بافت فرسوده شهر ارومیه در قالب pdf (قابل کپی به word) در 176 صفحه می باشد این مجموعه به عنوان کامل ترین و جامع ترین فایل درباره طرح راهبردی بافت فرسوده ارومیه می باشد و شامل متن، نقشه، جدول، تصاویر، نمودار، جدول سوآت،طرح راهبردی و... می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

فهرست

نمودار فرآیند مطالعات راهبردی بافتهای فرسوده شهر ارومیه

موقعیت جغرافیایی شهر ارومیه

حریم شهر

مراحل گسترش کالبد شهر ارومیه

مناطق و نواحی تعریف شده مطابق طرح جامع

نوع خاک در منطقه ارومیه

تراکم خالص شهر ارومیه

تراکم ناخالص شهر ارومیه

کاربری اراضی مطابق طرح جامع

کاربری اراضی پیشنهادی طرح تفصیلی

کاربری اراضی درطرح تفصیلی و وضع موجود

نواحی تعریف شده مطابق طرح تفصیلی

میانگین تراکم ساختمانی

درجه بندی شبکه رفت وآمد(وضع موجود)

درجه بندی معابر پیشنهادی طرح تفصیلی

سازمان کالبدی

درجه بندی حرائم آثار تاریخی

قیمت زمین آزاد

نحوه توزیع بافت های فرسوده

کاربری اراضی در بافت های فرسوده

نحوه توزیع کاربری اراضی در بافت های فرسوده

بافت قدیم

محدوده محلات بافت قدیم مطابق محله بندی طرح جامع

ساختار کالبدی بافت قدیم شهر ارومیه در سال 1312

کاربری اراضی واحدهای ساختمانی در بافت قدیم

عمر واحدهای ساختمانی در بافت قدیم

مصالح نمای واحدهای ساختمانی در بافت قدیم

اسکلت واحدهای ساختمانی در بافت قدیم

تفکیک واحدهای ساختمانی در بافت قدیم

تراکم ساختمانی در بافت قدیم

سطح اشغال در واحدهای ساختمانی در بافت قدیم

تعداد طبقات واحدهای ساختمانی بافت قدیم

مالکیت واحدهای ساختمانی در بافت قدیم

توزیع فضایی آثار با ارزش تاریخی

ارزش بصری واحدهای ساختمانی در بافت قدیم

ارزش تاریخی واحدهای ساختمانی در بافت قدیم

کیفیت واحدهای ساختمانی در بافت قدیم

ساختار ارتباطی در بافت قدیم

الگوی دسترسی

وضع موجود پارکینگ

شبکه توزیع برق

شبکه فاضلاب

شکل گیری فضاهای تجاری

فضاهای با ارزش

محل قرارگیری گره ها در بافت قدیم

محل قرار گیری نشانه ها در بافت قدیم

توالی بصری در خیابان امام

توالی بصری در خیابان مدنی

الگوی دسترسی سواره و پیاده در بافت قدیم

الگوی دسترسی سواره و پیاده در بافت قدیم

بافت فرسوده میانی

موقعیت جغرافیایی بافت فرسوده میانی

موقعیت بافت های فرسوده میانی در منطقه بندی طرح جامع

کاربری اراضی در بافت میانی

کیفیت بنا در بافت میانی

قدمت بنا در بافت میانی

اسکلت ساختمان در بافت میانی

تراکم واحدهای ساختمانی در بافت میانی

سطح اشغال واحد های ساختمانی در بافت میانی

درجه بندی شبکه ارتباطی بافت میانی

بافت های فرسوده حاشیه ای

موقعیت جغرافیایی بافت های فرسوده حاشیه ای(طرزیلو)

موقعیت جغرافیایی بافت های فرسوده حاشیه ای (کشتارگاه و اسلام آباد 1)

محدوده کشتارگاه و اسلام آباد1

بافت های فرسوده حاشیه ای (وکیل آباد واسلام آباد 2)

محل استقرارگروههای قومی درمنطقه اسلام آباد 1 وکشتارگاه

کیفیت بنا دربافت بیرونی

قدمت بنا دربافت فرسوده حاشیه ای

تراکم واحدهای ساختمانی دربافت بیرونی

اسکلت ساختمان دربافت بیرونی

سطح اشغال واحدهای ساختمانی در بافت بیرونی

کاربری اراضی دربافت بیرونی

شبکه ارتباطی موجوددرمحدوده اسلام آباد 1 وکشتارگاه

خطوط اتوبوسرانی دربافت فرسوده حاشیه ای (اسلام آباد 2 ووکیل آباد)

تجزیه و تحلیل

مورفولوژی بافت فرسوده قدیم

ساختاراصلی بافت قدیم

تعیین ابنیه ماندگار

نحوه ارتباطی عناصرتاریخی(ارتباط سواره)
نحوه ارتباطی عناصرتاریخی(ارتباط پیاده)

منظر عینی

منظرذهنی

کیفیتهای بصری

کیفیتهای فضایی

تحلیل سازمان ادراکی

حوزه بندی فعالیتها

ایمنی و امنیت

سیمای بافت در شب

حضور اقشار

نظام فعالیتها

تحلیل یکپارچه

مورفولوژی بافت فرسوده میانی

تحلیل بافت های فرسوده میانی

تحلیل بافت های فرسوده حاشیه ای

مورفولوژی بافت فرسوده حاشیه ای

تحلیل بافت های فرسوده حاشیهای (طرزیلو)
تحلیل بافت های فرسوده حاشیه ای(کشتارگاه واسلام آباد 1 )

تحلیل بافت های فرسوده حاشیه ای(وکیل آباد واسلام آباد 2)

تحلیل بافت های فرسودهحاشیه ای (دیگاله)
ارائه راهبرد

راهبرد کالبدی بافت فرسوده قدیم

راهبرد عملکردی-فعالیتی بافت فرسوده قدیم

راهبرد ادراکی-بصری بافت فرسوده قدیم

راهبرد ارتباطی بافت فرسوده قدیم

راهبرد بافت فرسوده میانی

راهبرد عملکردی فعالیتی بافت فرسوده قدیم

راهبرد ادراکی بصری بافت فرسوده میانی

راهبرد ارتباطی بافت فرسوده میانی

راهبرد بافت فرسودهحاشیه ای (طرزیلو)
راهبرد بافت فرسوده حاشیه ای(اسلام آباد 2 و کشتارگاه)

راهبرد بافت فرسوده حاشیه ای(اسلام آباد 2 وکیل آباد)

راهبرد کالبدی بافت فرسوده حاشیه ای

راهبرد عملکردی فعالیتی بافت فرسوده حاشیه ای

راهبرد ارتباطی بافت فرسوده حاشیه ای

فرآیند و محصولات مورد انتظار

فرایند تعریف پروژه های طراحی شهری

وزن داده های موثر جهت شناسایی پتانسیل و محدودیتهای مداخله در بافت فرسوده

ضریب اهمیت دادهها پس از ترکیب و وزندهی متغیرهای مسئولین و مشاور

اولویت بندی شاخصه ها براساس میزان مداخله

حوزه های 21 گانه دارای قابلیت مداخله بالا

برآورد میزان مشارکت در کل عرصه مطالعاتی

نمونه پرسشنامه های توزیع شده در بین ساکنین

خلاصه نتایج بدست آمده از پرسشنامه های توزیع شده در بین ساکنین

نمونه پرسشنامه های توزیع شده در بین سرمایه گذاران و تعاونی ها

خلاصه نتایج حاصل شده از پرسشنامه های توزیع شده در بین سرمایه گذاران و تعاونی ها

نمونه پرسشنامه های توزیع شده در بین مسئولان

خلاصه نتایج حاصل شده از پرسشنامه های توزیع شده در بین مسئولان

نمونه پرسش نامه های توزیع شده در بین واحدهای مسکونی

مشارکت های پیشنهادی به ساکنان حوزه های دارای اولویت مداخله

مشارکت های انتخابی ساکنان حوزه های دارای اولویت مداخله

مشارکت های انتخابی ساکنان حوزه های دارای اولویت مداخله بر روی نقشه

نتایج نظر سنجی از ساکنان حوزه ها

تحلیل مشارکت مردم در بخش مسکن حوزۀ اولویت دار مداخلۀ به تفکیک

حوزۀ اولویت دار تعریف پروژه های طراحی شهری

مشخصات حوزۀ اولویت دار تعریف پروژه های طراحی شهری

نمونه معرفی پروژه های طراحی شهری

فرایند برنامه ریزی

پالایش کاربری ها

اصلاح شبکه معابر

هزینه های تملک به تفکیک کاربری

برآورد هزینه های ساخت و بهره برداری مستحدثات

برآورد هزینه ها و درآمدها با احتساب تورم

 


های فرسوده حاشیه بافت فرسوده حاشیه بافت فرسوده قدیمراهبرد طرح راهبردی بافت راهبردی بافت فرسوده های دارای اولویت بافت فرسوده فرسوده حاشیه واحدهای ساختمانی بافت های های فرسوده توزیع شده های توزیع پرسشنامه های فرسوده ساختمانی حاشیه واحدهای توزیع ارتباطی اراضی اسلام دربافت


تگ ها :

های فرسوده حاشیه بافت فرسوده حاشیه بافت فرسوده قدیمراهبرد طرح راهبردی بافت راهبردی بافت فرسوده های دارای اولویت بافت فرسوده فرسوده حاشیه واحدهای ساختمانی بافت های های فرسوده توزیع شده های توزیع پرسشنامه های فرسوده ساختمانی حاشیه واحدهای توزیع ارتباطی اراضی اسلام دربافت

سایر محصولات