طرح توسعه و عمران جامع کلانشهر مشهد مقدس - دانلود
طرح توسعه و عمران جامع کلانشهر مشهد مقدس
طرح توسعه و عمران جامع کلانشهر مشهد مقدس

طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس

طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس مشهد طرح جامع مشهد

پاور پوینت مطالعه،آسیب عمران شناسی ،طرح مرمت و احیاء محله میدان عباسعلی گرگان پاور پوینت مرمت و احیای عمارت مسعودیه عمران تهران طرح تفصیلی منطقه 1 مقدس شهر تهران طرح هادی روستای گاومیر دزفول کلانشهر به همراه نقشه های کامل اتوکدی روستا توسعه دانلود سند چشم انداز توسعه شهر کرمان عمران طرح تفصیلی کامل شهر مشهد مشهد نقشه اتوکد بناهای تاریخی گرگان طرح طرح جامع شهر کاشان بهسازی، مرمت و ساماندهی بافت تاریخی عمران گرگان شناخت فضای شهری خیابان عمران جنت مشهد پاور پوینت مقدس کلات نادری مشهد پاورپوینت حیاط خانه توسعه های گرگان پروژه کامل مشهد خانه باقری گرگان تحلیل کلانشهر فضای شهری میدان امام شاهرود معماری روستای زیارت عمران گرگان پاور پوینت مطالعه،آسیب شناسی ،طرح طرح مرمت و احیاء محله میدان عباسعلی گرگان پاور و پوینت مرمت و احیای عمارت مسعودیه تهران کلانشهر طرح تفصیلی منطقه 1 شهر تهران طرح توسعه هادی روستای گاومیر دزفول به همراه نقشه های کامل اتوکدی روستا دانلود سند طرح چشم انداز توسعه شهر کرمان پاورپوینت طرح مقدس تفصیلی منطقه 2 تهران مشهد طرح منظر شهری خاک سفید تهران دانلود طرح منظر محله باغ شاطر تهران به مقدس طور کامل دانلود بررسی طرح منظر شهری (جامع) نواب جدید عمران پاورپوینت تحلیل فضای شهری مرکز محله کلپا همدان پاورپوینت مرمت و و احیای کاروانسرا و گرمابه مجموعه سعدالسلطنه قزوین طرح تفصیلی منطقه 5 عمران تهران مطالعه، بررسی کلانشهر و تحلیل شهر طرقبه پاورپوینت مرمت و آسیب شناسی مقدس حمام خان کاشان پاورپوینت طرح جامع زاهدان، ویرایش مشهد بهمن 1395 کلانشهر پاورپوینت ساماندهی و ارائه الگوی مسکن در محله جویباره اصفهان مطالعه و طرح طرح راهبردی بافت فرسوده شهر ارومیه پروژه تحلیل فضای شهری چهارراه ولیعصر طرح تهران به صورت word طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر و مشهد مقدس پاور پوینت شناخت و توسعه تحلیل فضای شهری محله نارمک تهران مطالعه و مستندنگاری کاخ آغا محمدخان مقدس قاجار گرگان پاورپوینت تحلیل عمران فضای شهری میدان بهارستان تهران طرح تحلیل فضای شهری میدان حسن آباد تهران (جامع) برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی محله قلهک تهران برنامه ریزی راهبردی توسعه و اجتماع محلی محله یوسف آباد تهران برنامه ریزی عمران راهبردی توسعه اجتماع محلی محله ایرانشهر تهران طراحی محله ای در لواسان (نجارکلا) عمران تهران طرح مشهد ساماندهی حد فاصل شوش -بعثت تهران و طرح جامع کامل شهر اصفهان بررسی مشهد کاروانسرای حاج رضا قزوین پاورپوینت مشهد طرح ساماندهی و بهسازی بافت فرسوده همت آباد اصفهان برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی محله مقدس سنگلج تهران تجزیه و تحلیل عمران فضای شهری میدان امام همدان عمران پاور پوینت تحلیل فضای شهری میدان فراهان اراک پاورپوینت تحلیل مشهد فضاهای شهری میدان تجریش تهران بررسی، شناخت،تجزیه و تحلیل فضای شهری محله آبرسان و تبریز بررسی ، شناخت و تجزیه و تحلیل عمران محله شاهین تهران طرح ۴ شهرسازی - ناحیه ۴ طرح شهر زابل دیتایل های مرمتی کلانشهر بناهای تاریخی گرگان پاورپوینت بررسي توسعه عوامل موثر بر ايجاد سيل در آبخيزهاي شهري و راه های کنترل آن پاورپوینت برنامه ریزی توسعه طرح راهبردی( CDS )رودهن پاورپوینت شناخت و تحلیل طرح فضای شهری بلوار طالقانی شهرکرد پاورپوینت سیر تحول کلانشهر طراحی منظر شهری در گذر تاریخ پروژه کامل طراحی نظام مهندسی ساختمان به همراه پاورپوینت برای مقدس ارایه اطلس مقدس کامل ژئوتوریسم استان گلستان پاورپوینت مشهد ریشه های همسازی معماری با طبیعت در معماری سنتی گرگان پروژه کامل شناخت،آسیب شناسی،طرح مرمت و احیاء خانه امیری مشهد به همراه طرح نقشه های اتوکدی طرح مرمت طرح و احیای کاروانسرای حسین خانی همدان به همراه نقشه های کامل معماری بنا پروژه کامل دانشکده معماری به همراه نقشه های کامل مقدس اتوکدی آن پاورپوینت تحلیل مشهد فضای شهری بلوار جانبازان گرگان طرح هادی عمران روستای قلعه قافه پایین شهرستان مینودشت بهسازی بافت تاریخی خیابان امام خمینی کلانشهر سمنان طراحی واحد همسایگی (شهرک) در غرب شهرک خاوران کلانشهر تبریز طرح تفصیلی کامل عمران شهر مشهد تحلیل فضای عمران شهری میدان فردوسی تهران پاورپوینت طرح مرمت خانه صاقی لاهیجان پروژه مستندنگاری و و ساماندهی بافت تاریخی شیراز پاورپوینت مرمت خانه پروین مقدس اعتصامی در تبریز پاورپوینت مطالعه و شناخت خانه تقوی گرگان به همراه توسعه نقشه های کامل آن پاورپوینت کلانشهر حمام وزیری ساری بررسی مطالعه و و مرمت خانه شفیعی گرگان سوالات آزمون نظام مهندسی رشته شهرسازی با پاسخ از سال 84 و تا 96 مشهد بازآفرینی شهر رشت سوال تخصصی دکتری شهرسازی طرح 92با پاسخ تشریحی سوال طرح تخصصی دکتری شهرسازی 91با پاسخ تشریحی سوال تخصصی دکتری شهرسازی 90 با (جامع) پاسخ تشریحی طرح برنامه توسعه راهبردی، طرح CDS قزوین طرح توسعه جامع شهر قزوین پاورپوینت طراحی منظر شهر مقدس درگذر تاریخ پاورپوینت و طرح جامع تهران طرح طرح تفصیلی منطقه 7 شهرداری تهران دانلود پاورپوینت طراحی پارک طرح پیاده راه بابلسر پاورپوینت بررسی کلانشهر مرمت امام زاده یحیی ورامین مشهد بررسی و تحلیل هتل بزرگ درویش مشهد پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء مصلی کلانشهر مشهد مقدس طرح مرمت و بهسازی محله چهار درخت بیرجند پاورپوینت طرح مرمت مشهد و احیای خانه بهرام محمد خوزینی گمیشان پاورپوینت طرح مرمت و احیاء مشهد خانه صلح جو تبریز پاور پوینت حاشیه نشینی در شهر توسعه تبریز پاورپوینت طرح ساماندهی و بهسازی محور تاریخی بازار نعلبندان طرح گرگان رساله موزه آب در و قالب word پاورپوینت توسعه پیاده راه 15 خرداد تهران بررسی و شناخت بافت تاریخی روستای توسعه ساسنگ مینودشت پاورپوینت بررسی پیاده راه محور هفده مشهد شهریور تهران پاور پوینت بافت تاریخی قزوین-گذر حمدالله مستوفی- امامزاده علی عمران (ع) (جامع) پاورپوینت مطالعات شهرسازی شهر رودهن خانه کلبادی عمران ساری پاور پوینت دانشگاه هنر توسعه اسلامی تبریز طراحی و ساماندهی محله عمران درب نو گرگان پاورپوینت مرمت، آسیب شناسی و احیاء مشهد بازار آرادان گرمسار پاورپوینت مطالعه و شناخت محله توسعه سرچشمه گرگان کلانشهر پاورپوینت روش تحقیق در مطالعات شهری طرح جامع شهر کاشان طرح شناخت فضای شهری خیابان و جنت مشهد شناخت و مشهد تجزیه و تحلیل محله ملکش بجنورد مقدس نقشه اتوکدی طرح تفضیلی گرگان پروژه کامل طراحی ایستگاه راه آهن به همراه نقشه اتو عمران کدی به علاوه مطالعات پاور پوینت نقش آب و فضای سبز طرح در محیط های آموزشی نقشه و اتوکد بناهای تاریخی گرگان پاورپوینت حیاط خانه های مقدس گرگان پاورپوینت مقدس شهر جرجان مشهد پاورپوینت برج قابوس گنبدکاووس پاور پوینت عمران کلات نادری مشهد خانه (جامع) امیر لطیفی گرگان مقدس خانه حاج محمد خوزینی گمیشان خانه طرح فخرالدوله تهران مدرسه عمادیه کلانشهر گرگان طرح هادی (جامع) روستای کریمو شهرستان سرایان تحلیل فضای توسعه شهری میدان امام شاهرود معماری روستای طرح زیارت گرگان پروژه بازار عمران تبریز طرح پروژه کامل خانه باقری گرگان دستورالعمل کاربرد توسعه سامانه اطلاعات جغرافیایی در تهیه طرح های هادی روستایی اهمیت زیست محیطی سازه مشهد های چوبی به عنوان سازه های سبز معرفی، و مطالعه، شناخت و مستند نگاری روستای تاریخی اصفهک طبس بهسازی، مرمت مقدس و ساماندهی بافت تاریخی گرگان مطالعه ، مستند نگاری و طرح ساختاری و راهبردی گمیشان طرح بهسازی بافت توسعه باارزش روستای فارسیان آزادشهر طرح تفصیلی و کامل شهر مشهد طرح عمران جامع شهر کاشان پاورپوینت پیاده طرح راه 15 خرداد تهران شناخت عمران فضای شهری خیابان جنت مشهد پاور پوینت شناخت کلانشهر و تحلیل فضای شهری محله نارمک تهران طرح تفصیلی منطقه 7 شهرداری توسعه تهران پاورپوینت حمام مقدس وزیری ساری پاور پوینت بافت تاریخی قزوین-گذر حمدالله مستوفی- مقدس امامزاده علی (ع) طرح کلانشهر مرمت و احیای خانه رضا قلی نژاد گرگان پاورپوینت (جامع) برج قابوس گنبدکاووس

طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس در قالب pdf و در73 صفحهپرژه طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس در قالب pdf قابل کپی و در 73 صفحه.این پروزه به عنوان یک مجموعه جامع و کامل درباره طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس می باشد و شامل موارد زیر می  باشد:فهرست- مقدمه- ضرورت تعیین حوزه های برنامه ریزی کلانشهر مشهد- جدول انواع اقامت و سهم آن در اسکان زائرین- جدول سهم زائر در هفت حوزه شهری- فصل اول حوزه شمال غربی جایگاه حوزه شمال غربی در حوزه بندی طرح جامعزیر پهنه های حوزه شمال غربیحوزه - - شمال غربی؛ حوزه ی توسعه نوین و خدمات برتر...

طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس طرح جامع مشهد

دانلود طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس در قالب pdf و در73 صفحهپرژه طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس در قالب pdf قابل کپی و در 73 صفحه.این پروزه به عنوان یک مجموعه جامع و کامل درباره طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس می باشد و شامل موارد زیر می  باشد:فهرست- مقدمه- ضرورت تعیین حوزه های برنامه ریزی کلانشهر مشهد- جدول انواع اقامت و سهم آن در اسکان زائرین- جدول سهم زائر در هفت حوزه شهری- فصل اول حوزه شمال غربی جایگاه حوزه شمال غربی در حوزه بندی طرح جامعزیر پهنه های حوزه شمال غربیحوزه - - شمال غربی؛ حوزه ی توسعه نوین و خدمات برتر کلانشهری ( مراکزکار و فعالیت برتر )گزاره - - های اساسی توسعه در حوزه شمال غربیضوابط و معیارهای برنامه ریزی جمعیت و مسکن در حوزه شمال غربیجدول شماره 1 1 : ضوابط و معیارهای برنامه ریزی جمعیت و مسکن در حوزه شمال غربی4 1 ضوابط و معیارهای کلان برنامه ریزی کاربری زمین در حوزه شمال غربیتبیین شاخص های عمومی برنامه ریزی جدول شماره 3 1 : ترسیم حدودی توزیع تراکم های ساختمانی با میل به حداکثر در حوزه شمال غربیجول شماره 6 1 : سهم جمعیت زائرو جمعیت مورد محاسبه برای مراکز اقامتی در حوزه شمال غربیفصل دوم حوزه میانی غربی جایگاه حوزه میانی غربی در حوزه بندی طرح جامعنقشه شماره 1 7 :جایگاه حوزه میانی غربی در حوزه بندی شهر مشهد زیر پهنه های حوزه میانی غربی حوزه  میانی غربی؛ حوزه ی سکونت و خدمات مکمل زیارت ( خرید گردشی، فراغتی، و...) گزاره های اساسی توسعه در حوزه میانی غربینقش و وظایف حوزه میانی غربیضوابط و معیارهای برنامه ریزی جمعیت و مسکن در حوزه میانی غربیضوابط و معیارهای کلان برنامه ریزی کاربری زمین در حوزه میانی غربیجدول شماره 7 7 : سرانه های پیشنهادی شهروند و زائر در حوزه میانی غربیتبیین...

پرژه طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس در قالب pdf قابل کپی و در 73 صفحه.این پروزه به عنوان یک مجموعه جامع و کامل درباره طرح توسعه و عمرا? طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس طرح جامع مشهد

طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس در قالب pdf و در73 صفحهپرژه طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس در قالب pdf قابل کپی و در 73 صفحه.این پروزه به عنوان یک مجموعه جامع و کامل درباره طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس می باشد و شامل موارد زیر می  باشد:فهرست- مقدمه- ضرورت تعیین حوزه های برنامه ریزی کلانشهر مشهد- جدول انواع اقامت و سهم آن در اسکان زائرین- جدول سهم زائر در هفت حوزه شهری- فصل اول حوزه شمال غربی جایگاه حوزه شمال غربی در حوزه بندی طرح جامعزیر پهنه های حوزه شمال غربیحوزه - - شمال غربی؛ حوزه ی توسعه نوین و خدمات برتر کلانشهری ( مراکزکار و فعالیت برتر )گزاره - - های اساسی توسعه در حوزه شمال غربیضوابط و معیارهای برنامه ریزی جمعیت و مسکن در حوزه شمال غربیجدول شماره 1 1 : ضوابط و معیارهای برنامه ریزی جمعیت و مسکن...طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس طرح جامع مشهد طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس

طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس

طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس در قالب pdf و در73 صفحه

پرژه طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس در قالب pdf قابل کپی و در 73 صفحه.این پروزه به عنوان یک مجموعه جامع و کامل درباره طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس می باشد و شامل موارد زیر می  باشد:

فهرست

- مقدمه

- ضرورت تعیین حوزه های برنامه ریزی کلانشهر مشهد

- جدول انواع اقامت و سهم آن در اسکان زائرین

- جدول سهم زائر در هفت حوزه شهری

- فصل اول حوزه شمال غربی

 جایگاه حوزه شمال غربی در حوزه بندی طرح جامع

زیر پهنه های حوزه شمال غربی

حوزه - - شمال غربی؛ حوزه ی توسعه نوین و خدمات برتر کلانشهری ( مراکزکار و فعالیت برتر )

گزاره - - های اساسی توسعه در حوزه شمال غربی

ضوابط و معیارهای برنامه ریزی جمعیت و مسکن در حوزه شمال غربی

جدول شماره 1 1 : ضوابط و معیارهای برنامه ریزی جمعیت و مسکن در حوزه شمال غربی

4 1 ضوابط و معیارهای کلان برنامه ریزی کاربری زمین در حوزه شمال غربی

تبیین شاخص های عمومی برنامه ریزی 

جدول شماره 3 1 : ترسیم حدودی توزیع تراکم های ساختمانی با میل به حداکثر در حوزه شمال غربی

جول شماره 6 1 : سهم جمعیت زائرو جمعیت مورد محاسبه برای مراکز اقامتی در حوزه شمال غربی

فصل دوم حوزه میانی غربی

 جایگاه حوزه میانی غربی در حوزه بندی طرح جامع

نقشه شماره 1 7 :جایگاه حوزه میانی غربی در حوزه بندی شهر مشهد

 زیر پهنه های حوزه میانی غربی

 حوزه  میانی غربی؛ حوزه ی سکونت و خدمات مکمل زیارت ( خرید گردشی، فراغتی، و...)

 گزاره های اساسی توسعه در حوزه میانی غربی

نقش و وظایف حوزه میانی غربی

ضوابط و معیارهای برنامه ریزی جمعیت و مسکن در حوزه میانی غربی

ضوابط و معیارهای کلان برنامه ریزی کاربری زمین در حوزه میانی غربی

جدول شماره 7 7 : سرانه های پیشنهادی شهروند و زائر در حوزه میانی غربی

تبیین شاخص های عمومی برنامه ریزی

جدول شماره 3 7 : ترسیم حدودی توزیع تراکم های ساختمانی با میل به حداکثر در حوزه میانی غربی

جدول شماره 6 7 : سهم جمعیت زائرو جمعیت مورد محاسبه برای مراکز اقامتی در حوزه میانی غربی

فصل سوم حوزه جنوب غربی

جایگاه حوزه جنوب غربی در حوزه بندی طرح جامع :

نقشه شماره 1 3 : جایگاه حوزه جنوب غربی در حوزه بندی شهر مشهد

زیر پهنه های حوزه جنوب غربی

حوزه - - جنوب غربی؛ کیفیت سکونت و بهره مندی پایدار از ارزشهای طبیعی

گزاره - - های اساسی توسعه در حوزه جنوب غربی

نقش و وظایف حوزه جنوب غربی

ضوابط و معیارهای برنامه ریزی جمعیت و مسکن در حوزه جنوب غربی

ضوابط و معیارهای کلان برنامه ریزی کاربری زمین در حوزه جنوب

سرانه های پیشنهادی شهروند و زائر در حوزه جنوب غربی

تبیین شاخص های عمومی برنامه ریزی

ترسیم حدودی توزیع تراکم های ساختمانی با میل به حداکثر در حوزه جنوب غربی

سهم جمعیت زائرو جمعیت مورد محاسبه برای مراکز اقامتی در حوزه جنوب غربی

فصل چهارم حوزه مرکزی

جایگاه حوزه مرکزی در حوزه بندی طرح جامع :

نقشه شماره ۰ 1 : جایگاه حوزه مرکزی در حوزه بندی شهر مشهد

زیر پهنه های حوزه مرکزی

حوزه - - مرکزی؛ حوزه تشرف و زیارت

گزاره های - - اساسی توسعه در حوزه مرکزی

نقش و وظایف حوزه مرکزی

ضوابط ومعیارهای برنامه ریزی جمعیت و مسکن در حوزه مرکزی

ضوابط و معیارهای کلان برنامه ریزی کاربری زمین در حوزه مرکزی

سرانه های پیشنهادی شهروند و زائر در حوزه مرکزی

تبیین شاخص های عمومی برنامه ریزی

ترسیم حدودی توزیع تراکم های ساختمانی با میل به حداکثر در حوزه مرکزی

سهم جمعیت زائرو جمعیت مورد محاسبه برای مراکز اقامتی در حوزه مرکزی

فصل پنجم حوزه میانی شرقی

جایگاه حوزه میانی شرقی در حوزه بندی طرح جامع :

نقشه شماره 1 0 : جایگاه حوزه میانی شرقی در حوزه بندی طرح جامع مشهد

زیر پهنه های حوزه میانی شرقی

حوزه میانی شرقی؛ حوزه ی خدمات و درگاه ورود به حوزه زیارت

گزاره های اساسی توسعه در حوزه میانی شرقی

نقش و وظایف حوزه میانی شرقی

ضوابط ومعیارهای برنامه ریزی جمعیت و مسکن در حوزه میانی شرقی

ضوابط و معیارهای کلان برنامه ریزی کاربری زمین در حوزه میانی شرقی

تبیین شاخص های عمومی برنامه ریزی -

ترسیم حدودی توزیع تراکم های ساختمانی با میل به حداکثر در حوزه میانی شرقی

سهم جمعیت زائرو جمعیت مورد محاسبه برای مراکز اقامتی در حوزه میانی شرقی

فصل ششم حوزه شمال شرقی

نقشه شماره 1 0 : جایگاه حوزه میانی شرقی در حوزه بندی طرح جامع مشهد

زیر پهنه های حوزه شمال  شرقی

حوزه میانی شرقی؛ حوزه ی خدمات و درگاه ورود به حوزه زیارت

گزاره های اساسی توسعه در حوزه شمال  شرقی

نقش و وظایف حوزه شمال  شرقی

ضوابط ومعیارهای برنامه ریزی جمعیت و مسکن در حوزه شمال شرقی

ضوابط و معیارهای کلان برنامه ریزی کاربری زمین در حوزه شمال شرقی

تبیین شاخص های عمومی برنامه ریزی -

ترسیم حدودی توزیع تراکم های ساختمانی با میل به حداکثر در حوزه شمال شرقی

سهم جمعیت زائرو جمعیت مورد محاسبه برای مراکز اقامتی در حوزه شمال شرقی

فصل هفتم حوزه جنوب شرقی

زیر پهنه های حوزه جنوب شرقی

حوزه میانی شرقی؛ حوزه ی خدمات و درگاه ورود به حوزه زیارت

گزاره های اساسی توسعه در حوزه جنوب شرقی

نقش و وظایف حوزه جنوب شرقی

ضوابط ومعیارهای برنامه ریزی جمعیت و مسکن در حوزه جنوب شرقی

ضوابط و معیارهای کلان برنامه ریزی کاربری زمین در حوزه جنوب شرقی

تبیین شاخص های عمومی برنامه ریزی -

ترسیم حدودی توزیع تراکم های ساختمانی با میل به حداکثر در حوزه جنوب شرقی

سهم جمعیت زائرو جمعیت مورد محاسبه برای مراکز اقامتی در حوزه جنوب شرقی


برنامه ریزی جمعیت زائرو جمعیت مورد جمعیت زائرو جمعیت جمعیت مورد محاسبه محاسبه برای مراکز های اساسی توسعه حدودی توزیع تراکم مورد محاسبه برای های عمومی برنامه حوزه میانی برنامه ریزی حوزه جنوب حوزه شمال حوزه بندی ریزی جمعیت حدودی توزیع میانی برنامه جمعیت حوزهnbsp توسعه معیارهای شماره


تگ ها :

برنامه ریزی جمعیت زائرو جمعیت مورد جمعیت زائرو جمعیت جمعیت مورد محاسبه محاسبه برای مراکز های اساسی توسعه حدودی توزیع تراکم مورد محاسبه برای های عمومی برنامه حوزه میانی برنامه ریزی حوزه جنوب حوزه شمال حوزه بندی ریزی جمعیت حدودی توزیع میانی برنامه جمعیت حوزهnbsp توسعه معیارهای شماره

سایر محصولات