بررسی ، شناخت و تجزیه و تحلیل محله شاهین تهران - دانلود
بررسی ، شناخت و تجزیه و تحلیل محله شاهین تهران
بررسی ، شناخت و تجزیه و تحلیل محله شاهین تهران

بررسی ، شناخت و تجزیه و تحلیل محله شاهین تهران

بررسی بررسی شناخت و تجزیه و تحلیل محله شاهین تهران بررسی بررسی و شناخت محله شاهین تهران

پاور پوینت مطالعه،آسیب شناسی ،طرح مرمت و احیاء محله میدان عباسعلی محله گرگان و پاور پوینت مرمت و احیای عمارت مسعودیه تهران طرح و تفصیلی منطقه 1 شهر تهران طرح هادی و روستای گاومیر دزفول به همراه نقشه های کامل اتوکدی روستا دانلود سند چشم شناخت انداز توسعه شهر کرمان طرح تفصیلی ، کامل شهر مشهد نقشه ، اتوکد بناهای تاریخی گرگان شاهین طرح جامع شهر کاشان شناخت بهسازی، مرمت و ساماندهی بافت تاریخی گرگان شناخت فضای تهران شهری خیابان جنت مشهد پاور پوینت کلات نادری و مشهد پاورپوینت محله حیاط خانه های گرگان پروژه کامل خانه تهران باقری گرگان تحلیل فضای شهری محله میدان امام شاهرود معماری تهران روستای زیارت گرگان پاور پوینت مطالعه،آسیب شناسی بررسی ،طرح مرمت و احیاء محله میدان عباسعلی گرگان پاور پوینت مرمت و احیای شناخت عمارت مسعودیه تهران طرح تفصیلی تحلیل منطقه 1 شهر تهران شناخت طرح هادی روستای گاومیر دزفول به همراه نقشه های کامل اتوکدی روستا دانلود سند چشم و انداز توسعه شهر کرمان پاورپوینت طرح تفصیلی منطقه و 2 تهران طرح منظر شاهین شهری خاک سفید تهران دانلود طرح منظر محله تجزیه باغ شاطر تهران به طور کامل دانلود بررسی و طرح منظر شهری نواب جدید پاورپوینت تحلیل و فضای شهری مرکز محله کلپا همدان پاورپوینت مرمت محله و احیای کاروانسرا و گرمابه مجموعه سعدالسلطنه قزوین طرح تفصیلی منطقه 5 تهران مطالعه، بررسی و تحلیل و شهر طرقبه پاورپوینت مرمت و آسیب شناسی حمام خان کاشان پاورپوینت طرح جامع محله زاهدان، ویرایش بهمن 1395 پاورپوینت ساماندهی و ارائه الگوی مسکن در محله جویباره و اصفهان مطالعه و و طرح راهبردی بافت فرسوده شهر ارومیه پروژه تحلیل فضای شهری چهارراه ولیعصر تهران به صورت word طرح توسعه و عمران تجزیه (جامع) کلانشهر مشهد مقدس پاور پوینت شناخت و شاهین تحلیل فضای شهری محله نارمک تهران مطالعه و مستندنگاری کاخ آغا محمدخان قاجار محله گرگان پاورپوینت تحلیل فضای شهری میدان و بهارستان تهران تحلیل تهران فضای شهری میدان حسن آباد تهران برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی ، محله قلهک تهران برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی محله یوسف شناخت آباد تهران برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع ، محلی محله ایرانشهر تهران طراحی و محله ای در لواسان (نجارکلا) تهران طرح ساماندهی حد فاصل تجزیه شوش -بعثت تهران طرح جامع کامل شناخت شهر اصفهان بررسی کاروانسرای حاج رضا قزوین تجزیه پاورپوینت طرح ساماندهی و بهسازی بافت فرسوده همت آباد اصفهان برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی محله سنگلج ، تهران تجزیه و تحلیل فضای شهری میدان و امام همدان ، پاور پوینت تحلیل فضای شهری میدان فراهان اراک شناخت پاورپوینت تحلیل فضاهای شهری میدان تجریش تهران بررسی، شناخت،تجزیه و تحلیل فضای شهری محله آبرسان تبریز بررسی ، شناخت و تجزیه و تحلیل محله شاهین تهران طرح ۴ شهرسازی - تجزیه ناحیه ۴ شهر زابل دیتایل های مرمتی بناهای تاریخی ، گرگان پاورپوینت بررسي عوامل موثر بر ايجاد سيل در آبخيزهاي شهري و راه های کنترل آن پاورپوینت تحلیل برنامه ریزی توسعه راهبردی( CDS )رودهن پاورپوینت شناخت و تحلیل ، فضای شهری بلوار طالقانی شهرکرد پاورپوینت سیر تحول طراحی شاهین منظر شهری در گذر تاریخ محله پروژه کامل طراحی نظام مهندسی ساختمان به همراه پاورپوینت برای ارایه و اطلس کامل ژئوتوریسم استان گلستان پاورپوینت ریشه های همسازی و معماری با طبیعت در معماری سنتی گرگان پروژه تهران کامل شناخت،آسیب شناسی،طرح مرمت و احیاء خانه امیری مشهد به همراه نقشه های اتوکدی طرح مرمت و احیای کاروانسرای حسین خانی همدان به همراه نقشه های محله کامل معماری بنا پروژه کامل دانشکده معماری به ، همراه نقشه های کامل اتوکدی آن پاورپوینت تحلیل فضای شهری بلوار جانبازان گرگان و طرح هادی روستای قلعه قافه پایین شهرستان مینودشت بهسازی بافت تاریخی خیابان تجزیه امام خمینی سمنان طراحی واحد همسایگی (شهرک) در غرب شهرک شاهین خاوران تبریز و طرح تفصیلی کامل شهر مشهد تحلیل فضای شهری میدان تحلیل فردوسی تهران پاورپوینت مرمت خانه صاقی لاهیجان تجزیه پروژه مستندنگاری و ساماندهی بافت تاریخی تجزیه شیراز پاورپوینت مرمت خانه پروین بررسی اعتصامی در تبریز پاورپوینت مطالعه و شناخت خانه تقوی گرگان به همراه نقشه های شناخت کامل آن و پاورپوینت حمام وزیری ساری بررسی مطالعه و مرمت خانه شفیعی گرگان سوالات آزمون نظام مهندسی رشته شهرسازی با پاسخ تحلیل از سال 84 تا 96 بازآفرینی شهر شاهین رشت سوال و تخصصی دکتری شهرسازی 92با پاسخ تشریحی سوال تخصصی دکتری و شهرسازی 91با پاسخ تشریحی سوال تخصصی دکتری شهرسازی 90 محله با پاسخ تشریحی برنامه توسعه و راهبردی، طرح CDS قزوین طرح بررسی جامع شهر قزوین پاورپوینت طراحی منظر شهر شناخت درگذر تاریخ پاورپوینت طرح جامع تهران تهران طرح تفصیلی منطقه 7 شهرداری و تهران دانلود پاورپوینت طراحی پارک پیاده راه تجزیه بابلسر پاورپوینت بررسی شاهین مرمت امام زاده یحیی ورامین بررسی و تحلیل هتل تهران بزرگ درویش مشهد تجزیه پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء مصلی مشهد طرح مرمت و بهسازی و محله چهار درخت بیرجند پاورپوینت طرح مرمت و احیای و خانه بهرام محمد خوزینی گمیشان پاورپوینت طرح ، مرمت و احیاء خانه صلح جو تبریز پاور پوینت حاشیه تحلیل نشینی در شهر تبریز پاورپوینت طرح ساماندهی و بهسازی محور و تاریخی بازار نعلبندان گرگان ، رساله موزه آب در قالب word پاورپوینت پیاده راه 15 خرداد شاهین تهران بررسی و شناخت تهران بافت تاریخی روستای ساسنگ مینودشت پاورپوینت بررسی پیاده راه محور تهران هفده شهریور تهران پاور پوینت بافت تاریخی قزوین-گذر حمدالله تحلیل مستوفی- امامزاده علی (ع) پاورپوینت مطالعات شهرسازی شهر رودهن ، خانه کلبادی ساری شناخت پاور پوینت دانشگاه هنر اسلامی تبریز طراحی و ساماندهی محله و درب نو گرگان پاورپوینت ، مرمت، آسیب شناسی و احیاء بازار آرادان گرمسار پاورپوینت مطالعه و شناخت و محله سرچشمه گرگان شناخت پاورپوینت روش تحقیق در مطالعات شهری طرح بررسی جامع شهر کاشان شناخت فضای شهری خیابان و جنت مشهد شناخت ، و تجزیه و تحلیل محله ملکش بجنورد نقشه شاهین اتوکدی طرح تفضیلی گرگان پروژه کامل طراحی ایستگاه راه آهن به همراه نقشه اتو کدی به شاهین علاوه مطالعات پاور پوینت نقش آب و فضای سبز در محیط های بررسی آموزشی نقشه اتوکد بررسی بناهای تاریخی گرگان پاورپوینت حیاط خانه های گرگان پاورپوینت شهر و جرجان پاورپوینت برج قابوس محله گنبدکاووس پاور پوینت کلات نادری مشهد خانه امیر لطیفی محله گرگان شاهین خانه حاج محمد خوزینی گمیشان خانه فخرالدوله تهران و مدرسه عمادیه گرگان طرح هادی شاهین روستای کریمو شهرستان سرایان تحلیل فضای شهری تجزیه میدان امام شاهرود معماری روستای ، زیارت گرگان پروژه شناخت بازار تبریز پروژه کامل خانه تجزیه باقری گرگان دستورالعمل کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در تهیه تجزیه طرح های هادی روستایی اهمیت زیست محیطی سازه های چوبی به عنوان سازه محله های سبز معرفی، مطالعه، شناخت و مستند نگاری روستای تاریخی بررسی اصفهک طبس بهسازی، مرمت و ساماندهی شاهین بافت تاریخی گرگان مطالعه ، مستند نگاری و طرح ساختاری و راهبردی گمیشان طرح بهسازی بافت ، باارزش روستای فارسیان آزادشهر طرح تفصیلی کامل شهر ، مشهد طرح جامع شهر کاشان محله پاورپوینت پیاده راه 15 تجزیه خرداد تهران شناخت و فضای شهری خیابان جنت مشهد پاور تهران پوینت شناخت و تحلیل فضای شهری محله نارمک تهران و طرح تفصیلی منطقه 7 شهرداری تهران پاورپوینت حمام تجزیه وزیری ساری پاور پوینت ، بافت تاریخی قزوین-گذر حمدالله مستوفی- امامزاده علی (ع) طرح تحلیل مرمت و احیای خانه رضا قلی نژاد گرگان پاورپوینت برج قابوس محله گنبدکاووس

بررسی ، شناخت  و تجزیه و تحلیل محله شاهین تهران در قالب word و در 124 صفحهبررسی ، شناخت  و تجزیه و تحلیل محله شاهین تهران. این فایل یک مجموعه کامل و جامع درباره مستند نگاری و شناخت و تجزیه و تحلیل محله شاهین در منطقه 5 تهران در قالب word و در 124 صفحه است و شامل موارد زیر می باشد:فهرست مطالب1- شناخت محله شاهین   61-1- تعیین مرز محدوده 71-2-شناخت جغرافیایی و اقلیمی.. 81-2-1.نقش اقلیم در پیدایش آن. 81-2-2.شیب و توپوگرافی.. 91-2-3.وضع طبیعی آب و هوایی.. 91-2-4.ناحية محدوده: 101-3-شناخت پیشینه تاریخی.. 101-3-1عوامل تاریخی رشد و اضمحلال. 131-3-2.تاریخچه محدوده 131-4-شناخت جمعیتی.. 131-5- شناخت اجتماعی- فرهنگی.. 151-6-شناخت کالبدی: 162-تحلیل محله شاهین.. 442-1-تحلیل جمعیت.. 452-1-1.شناخت ویژ گی های جمعیتی محدوده 452-1-2.جمعیت محله شاهین شمالی.. 452-1-3.تفکیک جنسیتی جمعیت محله. 462-1-4.تفکیک جمعیت محله بر حسب رده های سنی.. 472-1-5.سطح سواد در محله. 472-1-6.ويژگي هاي جمعیتی.. 482-2-تحلیل اقتصادی.. 492-2-1.نرخ بيكاري.. 492-2-2.تفکیک جنسیتی شاغلین.. 492-2-3.ميزان درآمد ماهيانه خانوار: 502-2-4.ويژگي هاي اقتصادی.. 512-2-5.قیمت ابنیه. 512-3-تحلیل اجتماعی و فرهنگی.. 522-3-1.هویت مداری.. 522-3-2.سرزندگي: 572-3-3.امنیت: 592-4-تحلیل کالبدی.. 622-4-1.ويژگي هاي كالبدي.. 622-4-2.ويژگي هاي كالبدي.. 632-4-3.مشكلات كالبدي.. 642-4-4.راهکار 642-4-5.محدودیتهاي توسعه كالبدي.. 652-4-6.امكانات كالبدي.. 652-4-7.سطوح و سرانه كاربري هاي موجود در منطقه. 652-5-سازمان فضايي.. 662-5-1.سازمان فضايي موجود منطقه. 662-5-2.نقشه سازمان فضایی.. 672-5-3.نقشه  سلسله مراتب راه 672-6-آلودگی.. 752-6-1.آلودگی صوتی.. 752-6-2.آلودگی زیست محیطی و هوا 762-6-3.آلودگی بصری.. 772-7-ماتریسها 782-7-1.ماتریس سازگاری.. 782-7-2.ماتریس مطلوبیت کاربریها 792-7-3.ماتریس وابستگی.. 802-7-4.ماتریس ظرفیت.. 813- تجزیه و تحلیل با تکنیک (SWOT) 823-1تکنیک SWOT. 833-1-1. اهمیت تکنیک Swot. 833-2-جدول SWOT و استراتژی مطالعات جمعیتی.. 853-2-1.جدول SWOT مطالعات جمعیتی.. 853-2-2. استراتژیهای  جمعیتی.. 863-3-جدول SWOT و استراتژی مطالعات اقتصادی.. 873-3-1. جدول SWOT مطالعات اقتصادی.. 873-3-2.استراتژیهای  اقتصادی.. 883-4- جدول SWOT و استراتژی مطالعات فرهنگی.. 903-4-1. جدول SWOT مطالعات فرهنگی.. 903-4-2. استراتژیهای  فرهنگی.. 913-5-جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی.. 933-5-1.جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی – دسترسی.. 933-5-2. جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی - کاربری.. 953-5-2.1جدولSWOT  مطالعات کالبدی - کاربری.. 993-5-2.2. استراتژي  هاي کالبدی - کاربری.. 1003-5-3.جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی – منظرشهر و سیما 1063-5-4. جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی – امنیت.. 112جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی – امنیت.. 112جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی – امنیت.. 1133-5-5. جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی – آلودگی.. 115جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی – آلودگی.. 115جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی - آلودگی.. 1164-نتیجه گیری.. 122  ...

بررسی ، شناخت و تجزیه و تحلیل محله شاهین تهران بررسی شناخت و تجزیه و تحلیل محله شاهین تهران بررسی و شناخت محله شاهین تهران

دانلود بررسی ، شناخت  و تجزیه و تحلیل محله شاهین تهران در قالب word و در 124 صفحهبررسی ، شناخت  و تجزیه و تحلیل محله شاهین تهران. این فایل یک مجموعه کامل و جامع درباره مستند نگاری و شناخت و تجزیه و تحلیل محله شاهین در منطقه 5 تهران در قالب word و در 124 صفحه است و شامل موارد زیر می باشد:فهرست مطالب1- شناخت محله شاهین   61-1- تعیین مرز محدوده 71-2-شناخت جغرافیایی و اقلیمی.. 81-2-1.نقش اقلیم در پیدایش آن. 81-2-2.شیب و توپوگرافی.. 91-2-3.وضع طبیعی آب و هوایی.. 91-2-4.ناحية محدوده: 101-3-شناخت پیشینه تاریخی.. 101-3-1عوامل تاریخی رشد و اضمحلال. 131-3-2.تاریخچه محدوده 131-4-شناخت جمعیتی.. 131-5- شناخت اجتماعی- فرهنگی.. 151-6-شناخت کالبدی: 162-تحلیل محله شاهین.. 442-1-تحلیل جمعیت.. 452-1-1.شناخت ویژ گی های جمعیتی محدوده 452-1-2.جمعیت محله شاهین شمالی.. 452-1-3.تفکیک جنسیتی جمعیت محله. 462-1-4.تفکیک جمعیت محله بر حسب رده های سنی.. 472-1-5.سطح سواد در محله. 472-1-6.ويژگي هاي جمعیتی.. 482-2-تحلیل اقتصادی.. 492-2-1.نرخ بيكاري.. 492-2-2.تفکیک جنسیتی شاغلین.. 492-2-3.ميزان درآمد ماهيانه خانوار: 502-2-4.ويژگي هاي اقتصادی.. 512-2-5.قیمت ابنیه. 512-3-تحلیل اجتماعی و فرهنگی.. 522-3-1.هویت مداری.. 522-3-2.سرزندگي: 572-3-3.امنیت: 592-4-تحلیل کالبدی.. 622-4-1.ويژگي هاي كالبدي.. 622-4-2.ويژگي هاي كالبدي.. 632-4-3.مشكلات كالبدي.. 642-4-4.راهکار 642-4-5.محدودیتهاي توسعه كالبدي.. 652-4-6.امكانات كالبدي.. 652-4-7.سطوح و سرانه كاربري هاي موجود در منطقه. 652-5-سازمان فضايي.. 662-5-1.سازمان فضايي موجود منطقه. 662-5-2.نقشه سازمان فضایی.. 672-5-3.نقشه  سلسله مراتب راه 672-6-آلودگی.. 752-6-1.آلودگی صوتی.. 752-6-2.آلودگی زیست محیطی و هوا 762-6-3.آلودگی بصری.. 772-7-ماتریسها 782-7-1.ماتریس سازگاری.. 782-7-2.ماتریس مطلوبیت کاربریها 792-7-3.ماتریس وابستگی.. 802-7-4.ماتریس ظرفیت.. 813- تجزیه و تحلیل با تکنیک (SWOT) 823-1تکنیک SWOT. 833-1-1. اهمیت تکنیک Swot. 833-2-جدول SWOT و استراتژی مطالعات جمعیتی.. 853-2-1.جدول SWOT مطالعات جمعیتی.. 853-2-2. استراتژیهای  جمعیتی.. 863-3-جدول SWOT و استراتژی مطالعات اقتصادی.. 873-3-1. جدول SWOT مطالعات اقتصادی.. 873-3-2.استراتژیهای  اقتصادی.. 883-4- جدول SWOT و استراتژی مطالعات فرهنگی.. 903-4-1. جدول SWOT مطالعات فرهنگی.. 903-4-2. استراتژیهای  فرهنگی.. 913-5-جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی.. 933-5-1.جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی – دسترسی.. 933-5-2. جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی - کاربری.. 953-5-2.1جدولSWOT  مطالعات کالبدی - کاربری.. 993-5-2.2. استراتژي  هاي کالبدی - کاربری.. 1003-5-3.جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی – منظرشهر و سیما 1063-5-4. جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی – امنیت.. 112جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی – امنیت.. 112جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی – امنیت.. 1133-5-5. جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی – آلودگی.. 115جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی – آلودگی.. 115جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی - آلودگی.. 1164-نتیجه گیری.. 122  ...

بررسی , شناخت و تجزیه و تحلیل محله شاهین تهران. این فایل یک مجموعه کامل و جامع درباره مستند نگاری و شناخت و تجزیه و تحلیل محله شاهین در منطقه 5 بررسی شناخت و تجزیه و تحلیل محله شاهین تهران بررسی و شناخت محله شاهین تهران

بررسی ، شناخت  و تجزیه و تحلیل محله شاهین تهران در قالب word و در 124 صفحهبررسی ، شناخت  و تجزیه و تحلیل محله شاهین تهران. این فایل یک مجموعه کامل و جامع درباره مستند نگاری و شناخت و تجزیه و تحلیل محله شاهین در منطقه 5 تهران در قالب word و در 124 صفحه است و شامل موارد زیر می باشد:فهرست مطالب1- شناخت محله شاهین   61-1- تعیین مرز محدوده 71-2-شناخت جغرافیایی و اقلیمی.. 81-2-1.نقش اقلیم در پیدایش آن. 81-2-2.شیب و توپوگرافی.. 91-2-3.وضع طبیعی آب و هوایی.. 91-2-4.ناحية محدوده: 101-3-شناخت پیشینه تاریخی.. 101-3-1عوامل تاریخی رشد و اضمحلال. 131-3-2.تاریخچه محدوده 131-4-شناخت جمعیتی.. 131-5- شناخت اجتماعی- فرهنگی.. 151-6-شناخت کالبدی: 162-تحلیل محله شاهین.. 442-1-تحلیل جمعیت.. 452-1-1.شناخت ویژ گی های جمعیتی محدوده 452-1-2.جمعیت محله شاهین شمالی.. 452-1-3.تفکیک جنسیتی جمعیت محله. 462-1-4.تفکیک جمعیت محله بر حسب رده های سنی.. 472-1-5.سطح سواد در محله. 472-1-6.ويژگي هاي جمعیتی.. 482-2-تحلیل اقتصادی.. 492-2-1.نرخ بيكاري.. 492-2-2.تفکیک جنسیتی شاغلین.. 492-2-3.ميزان درآمد ماهيانه خانوار: 502-2-4.ويژگي هاي اقتصادی.. 512-2-5.قیمت ابنیه. 512-3-تحلیل اجتماعی و فرهنگی.. 522-3-1.هویت مداری.. 522-3-2.سرزندگي: 572-3-3.امنیت: 592-4-تحلیل کالبدی.. 622-4-1.ويژگي هاي كالبدي.. 622-4-2.ويژگي هاي كالبدي.. 632-4-3.مشكلات كالبدي.. 642-4-4.راهکار 642-4-5.محدودیتهاي توسعه كالبدي.. 652-4-6.امكانات كالبدي.. 652-4-7.سطوح و سرانه كاربري هاي موجود در منطقه. 652-5-سازمان فضايي.. 662-5-1.سازمان فضايي موجود منطقه. 662-5-2.نقشه سازمان فضایی.. 672-5-3.نقشه  سلسله مراتب راه 672-6-آلودگی.. 752-6-1.آلودگی صوتی.. 752-6-2.آلودگی زیست محیطی و هوا 762-6-3.آلودگی بصری.. 772-7-ماتریسها 782-7-1.ماتریس سازگاری.. 782-7-2.ماتریس مطلوبیت کاربریها 792-7-3.ماتریس وابستگی.. 802-7-4.ماتریس ظرفیت.. 813- تجزیه و تحلیل با تکنیک (SWOT) 823-1تکنیک SWOT. 833-1-1. اهمیت تکنیک Swot. 833-2-جدول SWOT و استراتژی مطالعات جمعیتی.. 853-2-1.جدول SWOT مطالعات جمعیتی.. 853-2-2. استراتژیهای  جمعیتی.. 863-3-جدول SWOT و استراتژی مطالعات اقتصادی.. 873-3-1. جدول SWOT مطالعات اقتصادی.. 873-3-2.استراتژیهای  اقتصادی.. 883-4- جدول SWOT و استراتژی مطالعات فرهنگی.. 903-4-1. جدول SWOT مطالعات فرهنگی.. 903-4-2. استراتژیهای  فرهنگی.. 913-5-جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی.. 933-5-1.جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی – دسترسی.. 933-5-2. جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی - کاربری.. 953-5-2.1جدولSWOT  مطالعات کالبدی - کاربری.. 993-5-2.2. استراتژي  هاي کالبدی - کاربری.. 1003-5-3.جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی – منظرشهر و سیما 1063-5-4. جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی – امنیت.. 112جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی – امنیت.. 112جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی – امنیت.. 1133-5-5. جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی – آلودگی.. 115جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی – آلودگی.. 115جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی - آلودگی.. 1164-نتیجه گیری.. 122  ...بررسی شناخت و تجزیه و تحلیل محله شاهین تهران بررسی و شناخت محله شاهین تهران بررسی ، شناخت و تجزیه و تحلیل محله شاهین تهران

بررسی ، شناخت  و تجزیه و تحلیل محله شاهین تهران

بررسی ، شناخت  و تجزیه و تحلیل محله شاهین تهران در قالب word و در 124 صفحه

بررسی ، شناخت  و تجزیه و تحلیل محله شاهین تهران. این فایل یک مجموعه کامل و جامع درباره مستند نگاری و شناخت و تجزیه و تحلیل محله شاهین در منطقه 5 تهران در قالب word و در 124 صفحه است و شامل موارد زیر می باشد:

فهرست مطالب

1- شناخت محله شاهین   6

1-1- تعیین مرز محدوده 7

1-2-شناخت جغرافیایی و اقلیمی.. 8

1-2-1.نقش اقلیم در پیدایش آن. 8

1-2-2.شیب و توپوگرافی.. 9

1-2-3.وضع طبیعی آب و هوایی.. 9

1-2-4.ناحية محدوده: 10

1-3-شناخت پیشینه تاریخی.. 10

1-3-1عوامل تاریخی رشد و اضمحلال. 13

1-3-2.تاریخچه محدوده 13

1-4-شناخت جمعیتی.. 13

1-5- شناخت اجتماعی- فرهنگی.. 15

1-6-شناخت کالبدی: 16

2-تحلیل محله شاهین.. 44

2-1-تحلیل جمعیت.. 45

2-1-1.شناخت ویژ گی های جمعیتی محدوده 45

2-1-2.جمعیت محله شاهین شمالی.. 45

2-1-3.تفکیک جنسیتی جمعیت محله. 46

2-1-4.تفکیک جمعیت محله بر حسب رده های سنی.. 47

2-1-5.سطح سواد در محله. 47

2-1-6.ويژگي هاي جمعیتی.. 48

2-2-تحلیل اقتصادی.. 49

2-2-1.نرخ بيكاري.. 49

2-2-2.تفکیک جنسیتی شاغلین.. 49

2-2-3.ميزان درآمد ماهيانه خانوار: 50

2-2-4.ويژگي هاي اقتصادی.. 51

2-2-5.قیمت ابنیه. 51

2-3-تحلیل اجتماعی و فرهنگی.. 52

2-3-1.هویت مداری.. 52

2-3-2.سرزندگي: 57

2-3-3.امنیت: 59

2-4-تحلیل کالبدی.. 62

2-4-1.ويژگي هاي كالبدي.. 62

2-4-2.ويژگي هاي كالبدي.. 63

2-4-3.مشكلات كالبدي.. 64

2-4-4.راهکار 64

2-4-5.محدودیتهاي توسعه كالبدي.. 65

2-4-6.امكانات كالبدي.. 65

2-4-7.سطوح و سرانه كاربري هاي موجود در منطقه. 65

2-5-سازمان فضايي.. 66

2-5-1.سازمان فضايي موجود منطقه. 66

2-5-2.نقشه سازمان فضایی.. 67

2-5-3.نقشه  سلسله مراتب راه 67

2-6-آلودگی.. 75

2-6-1.آلودگی صوتی.. 75

2-6-2.آلودگی زیست محیطی و هوا 76

2-6-3.آلودگی بصری.. 77

2-7-ماتریسها 78

2-7-1.ماتریس سازگاری.. 78

2-7-2.ماتریس مطلوبیت کاربریها 79

2-7-3.ماتریس وابستگی.. 80

2-7-4.ماتریس ظرفیت.. 81

3- تجزیه و تحلیل با تکنیک (SWOT) 82

3-1تکنیک SWOT. 83

3-1-1. اهمیت تکنیک Swot. 83

3-2-جدول SWOT و استراتژی مطالعات جمعیتی.. 85

3-2-1.جدول SWOT مطالعات جمعیتی.. 85

3-2-2. استراتژیهای  جمعیتی.. 86

3-3-جدول SWOT و استراتژی مطالعات اقتصادی.. 87

3-3-1. جدول SWOT مطالعات اقتصادی.. 87

3-3-2.استراتژیهای  اقتصادی.. 88

3-4- جدول SWOT و استراتژی مطالعات فرهنگی.. 90

3-4-1. جدول SWOT مطالعات فرهنگی.. 90

3-4-2. استراتژیهای  فرهنگی.. 91

3-5-جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی.. 93

3-5-1.جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی دسترسی.. 93

3-5-2. جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی - کاربری.. 95

3-5-2.1جدولSWOT  مطالعات کالبدی - کاربری.. 99

3-5-2.2. استراتژي  هاي کالبدی - کاربری.. 100

3-5-3.جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی منظرشهر و سیما 106

3-5-4. جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی امنیت.. 112

جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی امنیت.. 112

جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی امنیت.. 113

3-5-5. جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی آلودگی.. 115

جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی آلودگی.. 115

جدول SWOT و استراتژی مطالعات کالبدی - آلودگی.. 116

4-نتیجه گیری.. 122

 


استراتژی مطالعات کالبدی مطالعات کالبدی ndash تحلیل محله شاهین nbsp جدول swot کالبدی ndash امنیت محله شاهین تهران جدول swot مطالعات امنیت 112جدول swot مطالعات کالبدی کاربری استراتژی مطالعات جدول swot مطالعات کالبدی کالبدی ndash محله شاهین تحلیل محله nbsp جدول ويژگي هاي مطالعات کالبدی استراتژی تحلیل شناخت آلودگی ndash شاهین


تگ ها :

استراتژی مطالعات کالبدی مطالعات کالبدی ndash تحلیل محله شاهین nbsp جدول swot کالبدی ndash امنیت محله شاهین تهران جدول swot مطالعات امنیت 112جدول swot مطالعات کالبدی کاربری استراتژی مطالعات جدول swot مطالعات کالبدی کالبدی ndash محله شاهین تحلیل محله nbsp جدول ويژگي هاي مطالعات کالبدی استراتژی تحلیل شناخت آلودگی ndash شاهین

سایر محصولات