پروژه کامل شناخت،آسیب شناسی،طرح مرمت و احیاء خانه امیری مشهد به همراه نقشه های اتوکدی - دانلود
پروژه کامل شناخت،آسیب شناسی،طرح مرمت و احیاء خانه امیری مشهد به همراه نقشه های اتوکدی
پروژه کامل شناخت،آسیب شناسی،طرح مرمت و احیاء خانه امیری مشهد به همراه نقشه های اتوکدی

پروژه کامل شناخت،آسیب شناسی،طرح مرمت و احیاء خانه امیری مشهد به همراه نقشه های اتوکدی

پروژه کامل خانه امیری مشهد به همراه نقشه اتوکدی بنا مشهد

پاور پوینت مطالعه،آسیب شناسی ،طرح مرمت اتوکدی و احیاء محله میدان عباسعلی گرگان پاور کامل پوینت مرمت و احیای عمارت مسعودیه تهران خانه طرح تفصیلی منطقه 1 شهر تهران طرح هادی روستای گاومیر دزفول به همراه نقشه های کامل اتوکدی و روستا دانلود سند چشم شناخت،آسیب انداز توسعه شهر کرمان کامل طرح تفصیلی کامل شهر مشهد نقشه اتوکد بناهای خانه تاریخی گرگان طرح جامع شهر کاشان امیری بهسازی، مرمت شناسی،طرح و ساماندهی بافت تاریخی گرگان شناخت فضای همراه شهری خیابان جنت مشهد همراه پاور پوینت کلات نادری مشهد خانه پاورپوینت حیاط خانه های گرگان پروژه کامل شناسی،طرح خانه باقری گرگان تحلیل فضای شهری میدان نقشه امام شاهرود معماری روستای زیارت پروژه گرگان نقشه پاور پوینت مطالعه،آسیب شناسی ،طرح مرمت و احیاء محله میدان عباسعلی گرگان پاور نقشه پوینت مرمت و احیای عمارت مسعودیه تهران طرح تفصیلی و منطقه 1 شهر تهران طرح هادی روستای گاومیر دزفول مشهد به همراه نقشه های کامل اتوکدی روستا احیاء دانلود سند چشم انداز توسعه شهر کرمان پاورپوینت طرح تفصیلی اتوکدی منطقه 2 تهران طرح منظر نقشه شهری خاک سفید تهران دانلود طرح منظر محله باغ امیری شاطر تهران به طور کامل شناخت،آسیب دانلود بررسی طرح منظر شهری نواب جدید پاورپوینت به تحلیل فضای شهری مرکز محله کلپا همدان پاورپوینت امیری مرمت و احیای کاروانسرا و گرمابه مجموعه سعدالسلطنه قزوین طرح تفصیلی اتوکدی منطقه 5 تهران مطالعه، بررسی و امیری تحلیل شهر طرقبه پاورپوینت مرمت پروژه و آسیب شناسی حمام خان کاشان پاورپوینت طرح پروژه جامع زاهدان، ویرایش بهمن 1395 پاورپوینت ساماندهی و ارائه الگوی مسکن در محله جویباره شناسی،طرح اصفهان مطالعه خانه و طرح راهبردی بافت فرسوده شهر ارومیه به پروژه تحلیل فضای شهری چهارراه ولیعصر تهران به صورت word طرح توسعه و شناخت،آسیب عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس پاور پوینت شناخت و شناخت،آسیب تحلیل فضای شهری محله نارمک تهران مطالعه و مستندنگاری کاخ مشهد آغا محمدخان قاجار گرگان پاورپوینت تحلیل فضای شهری میدان بهارستان های تهران تحلیل فضای شهری میدان حسن های آباد تهران برنامه ریزی راهبردی توسعه های اجتماع محلی محله قلهک تهران برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی محله یوسف اتوکدی آباد تهران برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی همراه محله ایرانشهر تهران طراحی محله ای و در لواسان (نجارکلا) تهران طرح ساماندهی حد مرمت فاصل شوش -بعثت تهران طرح جامع کامل شهر شناخت،آسیب اصفهان بررسی مرمت کاروانسرای حاج رضا قزوین پاورپوینت نقشه طرح ساماندهی و بهسازی بافت فرسوده همت آباد اصفهان برنامه ریزی راهبردی توسعه خانه اجتماع محلی محله سنگلج تهران تجزیه اتوکدی و تحلیل فضای شهری میدان امام همدان پاور پوینت تحلیل فضای اتوکدی شهری میدان فراهان اراک پاورپوینت تحلیل فضاهای شهری میدان خانه تجریش تهران بررسی، شناخت،تجزیه مرمت و تحلیل فضای شهری محله آبرسان تبریز بررسی ، شناخت و تجزیه و تحلیل نقشه محله شاهین تهران مشهد طرح ۴ شهرسازی - ناحیه ۴ شهر زابل دیتایل های های مرمتی بناهای تاریخی گرگان پاورپوینت بررسي عوامل موثر بر ايجاد سيل در آبخيزهاي مرمت شهري و راه های کنترل آن های پاورپوینت برنامه ریزی توسعه راهبردی( CDS )رودهن پاورپوینت شناخت احیاء و تحلیل فضای شهری بلوار طالقانی شهرکرد پاورپوینت کامل سیر تحول طراحی منظر شهری در گذر تاریخ پروژه کامل نقشه طراحی نظام مهندسی ساختمان به همراه پاورپوینت برای ارایه اطلس کامل ژئوتوریسم استان به گلستان پاورپوینت ریشه اتوکدی های همسازی معماری با طبیعت در معماری سنتی گرگان پروژه مشهد کامل شناخت،آسیب شناسی،طرح مرمت و احیاء خانه امیری مشهد به همراه نقشه های اتوکدی طرح مرمت و احیای کاروانسرای حسین خانی همدان به همراه نقشه های مشهد کامل معماری بنا به پروژه کامل دانشکده معماری به همراه نقشه های کامل اتوکدی آن پاورپوینت تحلیل فضای احیاء شهری بلوار جانبازان گرگان طرح هادی روستای قلعه قافه و پایین شهرستان مینودشت و بهسازی بافت تاریخی خیابان امام خمینی سمنان طراحی واحد همسایگی (شهرک) در غرب شهرک خاوران مشهد تبریز طرح تفصیلی نقشه کامل شهر مشهد تحلیل فضای شهری میدان اتوکدی فردوسی تهران پاورپوینت مرمت خانه های صاقی لاهیجان پروژه مستندنگاری و ساماندهی بافت تاریخی های شیراز پاورپوینت مرمت خانه اتوکدی پروین اعتصامی در تبریز پاورپوینت مطالعه مرمت و شناخت خانه تقوی گرگان به همراه نقشه های کامل آن مشهد پاورپوینت حمام وزیری ساری بررسی امیری مطالعه و مرمت خانه شفیعی گرگان سوالات و آزمون نظام مهندسی رشته شهرسازی با پاسخ از سال 84 تا 96 بازآفرینی شهر نقشه رشت سوال تخصصی دکتری مشهد شهرسازی 92با پاسخ تشریحی سوال تخصصی دکتری های شهرسازی 91با پاسخ تشریحی سوال تخصصی دکتری شهرسازی 90 با شناسی،طرح پاسخ تشریحی برنامه توسعه پروژه راهبردی، طرح CDS قزوین طرح جامع شهر امیری قزوین پاورپوینت به طراحی منظر شهر درگذر تاریخ پاورپوینت طرح شناخت،آسیب جامع تهران طرح تفصیلی منطقه 7 مرمت شهرداری تهران دانلود پاورپوینت طراحی به پارک پیاده راه بابلسر پاورپوینت بررسی مرمت امام احیاء زاده یحیی ورامین بررسی و تحلیل هتل اتوکدی بزرگ درویش مشهد پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء مصلی خانه مشهد طرح مرمت و بهسازی شناخت،آسیب محله چهار درخت بیرجند همراه پاورپوینت طرح مرمت و احیای خانه بهرام محمد خوزینی گمیشان پاورپوینت طرح مرمت و احیاء همراه خانه صلح جو تبریز پاور پوینت حاشیه نشینی در شهر همراه تبریز پاورپوینت طرح ساماندهی و نقشه بهسازی محور تاریخی بازار نعلبندان گرگان رساله موزه آب در و قالب word پاورپوینت پیاده راه 15 مرمت خرداد تهران بررسی و شناخت بافت تاریخی مرمت روستای ساسنگ مینودشت پاورپوینت بررسی اتوکدی پیاده راه محور هفده شهریور تهران پاور کامل پوینت بافت تاریخی قزوین-گذر حمدالله مستوفی- امامزاده علی (ع) کامل پاورپوینت مطالعات شهرسازی شهر رودهن خانه پروژه کلبادی ساری پاور شناخت،آسیب پوینت دانشگاه هنر اسلامی تبریز طراحی و ساماندهی محله امیری درب نو گرگان پاورپوینت مرمت، آسیب شناسی و احیاء بازار آرادان امیری گرمسار پاورپوینت مطالعه و شناخت کامل محله سرچشمه گرگان پاورپوینت روش تحقیق در مشهد مطالعات شهری امیری طرح جامع شهر کاشان شناخت فضای شهری شناخت،آسیب خیابان جنت مشهد شناخت و تجزیه و تحلیل شناسی،طرح محله ملکش بجنورد نقشه اتوکدی طرح تفضیلی شناسی،طرح گرگان پروژه کامل طراحی مشهد ایستگاه راه آهن به همراه نقشه اتو کدی به علاوه مطالعات پاور پوینت نقش آب و خانه فضای سبز در محیط های آموزشی نقشه اتوکد بناهای تاریخی احیاء گرگان پاورپوینت حیاط خانه کامل های گرگان کامل پاورپوینت شهر جرجان پاورپوینت برج احیاء قابوس گنبدکاووس پاور پوینت کلات نادری اتوکدی مشهد خانه همراه امیر لطیفی گرگان خانه خانه حاج محمد خوزینی گمیشان امیری خانه فخرالدوله تهران مدرسه اتوکدی عمادیه گرگان شناخت،آسیب طرح هادی روستای کریمو شهرستان سرایان تحلیل پروژه فضای شهری میدان امام شاهرود معماری خانه روستای زیارت گرگان پروژه بازار خانه تبریز مرمت پروژه کامل خانه باقری گرگان دستورالعمل کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در تهیه و طرح های هادی روستایی اهمیت زیست محیطی سازه های چوبی به عنوان سازه نقشه های سبز معرفی، مطالعه، امیری شناخت و مستند نگاری روستای تاریخی اصفهک طبس بهسازی، مرمت و مشهد ساماندهی بافت تاریخی گرگان مطالعه ، مستند نگاری و طرح ساختاری شناسی،طرح راهبردی گمیشان طرح بهسازی بافت باارزش روستای فارسیان و آزادشهر طرح تفصیلی کامل کامل شهر مشهد طرح جامع شهر کاشان نقشه به پاورپوینت پیاده راه 15 خرداد تهران شناخت کامل فضای شهری خیابان جنت مشهد پاور پوینت شناخت کامل و تحلیل فضای شهری محله نارمک تهران طرح مرمت تفصیلی منطقه 7 شهرداری تهران همراه پاورپوینت حمام وزیری ساری همراه پاور پوینت بافت تاریخی قزوین-گذر حمدالله مستوفی- امامزاده علی (ع) طرح مرمت و احیای خانه رضا قلی نژاد نقشه گرگان پاورپوینت های برج قابوس گنبدکاووس

پروژه کامل شناخت،آسیب شناسی،طرح مرمت،واحیاء خانه امیری مشهد به همراه نقشه های اتوکدیخانه اميري درشهر مقدس مشهد و در خیابان نواب صفوي ( پایین خیابان ) 9 ، پلاک 351 ، حوالی حرم مطهر امام رضا ( ع ) قرار دارد.قدمت اين بنا برمي گردد به اواخر دوره قاجارتا اوايل دوره پهلوي ، كه مي توان نشانه هاي آن را در تزئينات به كاررفته در آن ديد. اين بنا به در خواست آقاي عباس اميري توسط معماران آن موقع ساخته شد . درهنگام اتمام كار، ايشان فوت كردند و پسرايشان که آن زمان دو سال داشتند به همراه بقیه اعضای خانواده زندگي خود را دراين خانه آغاز كردند .شماره ثبت اثر ملی : 12132 تاریخ ثبت : 30/4/1384اين بنا در دو جهت شمالي و جنوبي ساخته شده كه درواقع ساخت خانه ها در...

پروژه کامل شناخت،آسیب شناسی،طرح مرمت و احیاء خانه امیری مشهد به همراه نقشه های اتوکدی پروژه کامل خانه امیری مشهد به همراه نقشه اتوکدی بنا

دانلود پروژه کامل شناخت،آسیب شناسی،طرح مرمت،واحیاء خانه امیری مشهد به همراه نقشه های اتوکدیخانه اميري درشهر مقدس مشهد و در خیابان نواب صفوي ( پایین خیابان ) 9 ، پلاک 351 ، حوالی حرم مطهر امام رضا ( ع ) قرار دارد.قدمت اين بنا برمي گردد به اواخر دوره قاجارتا اوايل دوره...

پروژه کامل شناخت,آسیب شناسی,طرح مرمت و احیا خانه امیری مشهد به همراه نقشه های اتوکدی یکی از بی نظیرترین و کامل ترین پروژه درباره خانه امیری م پروژه کامل خانه امیری مشهد به همراه نقشه اتوکدی بنا

پروژه کامل شناخت،آسیب شناسی،طرح مرمت،واحیاء خانه امیری مشهد به همراه نقشه های اتوکدیخانه اميري درشهر مقدس مشهد و در خیابان نواب صفوي ( پایین خیابان ) 9 ، پلاک 351 ، حوالی حرم مطهر امام رضا ( ع ) قرار دارد.قدمت اين بنا برمي گردد به اواخر دوره قاجارتا اوايل دوره پهلوي ، كه مي توان نشانه هاي آن را در تزئينات به كاررفته در آن ديد. اين بنا به در خواست آقاي عباس اميري توسط معماران آن موقع ساخته شد . درهنگام اتمام كار، ايشان فوت كردند و پسرايشان که آن زمان دو سال داشتند به همراه بقیه اعضای خانواده زندگي خود را دراين خانه آغاز كردند .شماره ثبت اثر ملی : 12132 تاریخ ثبت : 30/4/1384اين بنا در دو جهت شمالي و جنوبي ساخته شده كه درواقع ساخت خانه ها در آن زمان بسته به تركيب زمين بوده است. این بنا دارای دو عمارت شمالی و جنوبی است که عمارت جنوبي از قدمت بيشتري برخوردار است.پروژه کامل شناخت،آسیب شناسی،طرح مرمت و احیاء خانه امیری مشهد به همراه نقشه های اتوکدی یکی از بی نظیرترین و کامل ترین پروژه درباره خانه امیری مشهد می باشد و در قالب pdf و در 230 صفحه به همراه نقشه های کامل اتوکدی بنا می باشد. و شامل موارد زیر می باشد:فصل اول : مطالعه و شناختمعرفی استان خراسان رضوی پيشينه تاريخي خراسان جغرافياي طبيعي خراسان تقسیمات کشوری جمعيت استان   بررسی وضعیت اقلیم , جغرافیای شهر مشهد عکس هوایی از شهر مشهد معرفی جغرافیای اجتماعی شهر مشهدمعرفی جغرافیای طبیعی شهر مشهدبررسی وضعیت اقلیم و آب و هوای شهر مشهدجهت استقرار ساختمانبررسی وضعیت آبهای زیر زمینی , قنوات و آبهای جاری منطقه بررسی زمین شناسی منطقه خراسان رضوی در دوران پیش از اسلام خراسان رضوی پس از اسلام بررسی بافت تاریخی شهر و جایگاه مجموعه مورد مطالعه در ارتباط با آثار پیرامونی معرفی عناصر شکل دهنده شهر تاریخی معرفی جایگاه فیزیکی , اجتماعی و فرهنگی بنای مورد مطالعه در بافت تاریخی شهر کهن بررسی سیر تحولات تاریخی شهر تا به امروز و تاثیر آن بر بنای تاریخی مورد مطالعه ابنيه تاريخي - باستاني  مشهد و حومهابنيه تاريخي - باستاني  مشهد و حومهفصل دوم: معماری مسکنسکونت گاه اصول پنچگانه معماری ایران ( مرحوم پیرنیا ) عوامل موثر در ساخت خانه عناصر تشکیل دهنده خانه انواع اتاق ها در معماری سنتی عناصر سرمایشی در معماری سنتی ایران عناصر گرمایشی در معماری سنتی ایران انواع خانه تقسیم بندی اقلیمی ایران خصوصیات بافت شهری و روستایی ویژگی های معماری دوره پهلویویژگی مسکن در شهر مشهد فصل سوم : شناخت بنا مطالعات مربوط به بنای تاریخی  عکس هوایی خانه امیری قدمت ، معماران بنا و سبک و مالکیت آن نقشه های بنا (پلان ها ، نماها ، مقاطع و سه بعدی ) جدول معرفی وضیت بنا معرفی فضاهای خانه امیری ناودان های موجود در خانه امیری نوع بازشوهای استفاده شده در...پروژه کامل خانه امیری مشهد به همراه نقشه اتوکدی بنا پروژه کامل شناخت،آسیب شناسی،طرح مرمت و احیاء خانه امیری مشهد به همراه نقشه های اتوکدی

پروژه کامل شناخت،آسیب شناسی،طرح مرمت و احیاء خانه امیری مشهد به همراه نقشه های اتوکدی

پروژه کامل شناخت،آسیب شناسی،طرح مرمت،واحیاء خانه امیری مشهد به همراه نقشه های اتوکدی

خانه اميري درشهر مقدس مشهد و در خیابان نواب صفوي ( پایین خیابان ) 9 ، پلاک 351 ، حوالی حرم مطهر امام رضا ( ع ) قرار دارد.

قدمت اين بنا برمي گردد به اواخر دوره قاجارتا اوايل دوره پهلوي ، كه مي توان نشانه هاي آن را در تزئينات به كاررفته در آن ديد.

 اين بنا به در خواست آقاي عباس اميري توسط معماران آن موقع ساخته شد . درهنگام اتمام كار، ايشان فوت كردند و پسرايشان که آن زمان دو سال داشتند به همراه بقیه اعضای خانواده زندگي خود را دراين خانه آغاز كردند .

شماره ثبت اثر ملی : 12132

 تاریخ ثبت : 30/4/1384

اين بنا در دو جهت شمالي و جنوبي ساخته شده كه درواقع ساخت خانه ها در آن زمان بسته به تركيب زمين بوده است. این بنا دارای دو عمارت شمالی و جنوبی است که عمارت جنوبي از قدمت بيشتري برخوردار است.

پروژه کامل شناخت،آسیب شناسی،طرح مرمت و احیاء خانه امیری مشهد به همراه نقشه های اتوکدی یکی از بی نظیرترین و کامل ترین پروژه درباره خانه امیری مشهد می باشد و در قالب pdf و در 230 صفحه به همراه نقشه های کامل اتوکدی بنا می باشد. و شامل موارد زیر می باشد:

فصل اول : مطالعه و شناخت

معرفی استان خراسان رضوی

پيشينه تاريخي خراسان

جغرافياي طبيعي خراسان

تقسیمات کشوری

جمعيت استان 

 بررسی وضعیت اقلیم , جغرافیای شهر مشهد

عکس هوایی از شهر مشهد

معرفی جغرافیای اجتماعی شهر مشهد

معرفی جغرافیای طبیعی شهر مشهد

بررسی وضعیت اقلیم و آب و هوای شهر مشهد

جهت استقرار ساختمان

بررسی وضعیت آبهای زیر زمینی , قنوات و آبهای جاری منطقه

بررسی زمین شناسی منطقه

خراسان رضوی در دوران پیش از اسلام

خراسان رضوی پس از اسلام

بررسی بافت تاریخی شهر و جایگاه مجموعه مورد مطالعه در ارتباط با آثار پیرامونی

معرفی عناصر شکل دهنده شهر تاریخی

معرفی جایگاه فیزیکی , اجتماعی و فرهنگی بنای مورد مطالعه در بافت تاریخی شهر کهن

بررسی سیر تحولات تاریخی شهر تا به امروز و تاثیر آن بر بنای تاریخی مورد مطالعه

ابنيه تاريخي - باستاني  مشهد و حومه

ابنيه تاريخي - باستاني  مشهد و حومه

فصل دوم: معماری مسکن

سکونت گاه

اصول پنچگانه معماری ایران ( مرحوم پیرنیا )

عوامل موثر در ساخت خانه

عناصر تشکیل دهنده خانه

انواع اتاق ها در معماری سنتی

عناصر سرمایشی در معماری سنتی ایران

عناصر گرمایشی در معماری سنتی ایران

انواع خانه

تقسیم بندی اقلیمی ایران

خصوصیات بافت شهری و روستایی

ویژگی های معماری دوره پهلوی

ویژگی مسکن در شهر مشهد

فصل سوم : شناخت بنا

مطالعات مربوط به بنای تاریخی 

عکس هوایی خانه امیری

قدمت ، معماران بنا و سبک و مالکیت آن

نقشه های بنا (پلان ها ، نماها ، مقاطع و سه بعدی )

جدول معرفی وضیت بنا

معرفی فضاهای خانه امیری

ناودان های موجود در خانه امیری

نوع بازشوهای استفاده شده در خانه امیری

سقف بنا

تزیینات بکار رفته در خانه امیری

شناخت کالبدی 

عناصر اصلی بنا

نقش چوب در بنای امیری

نحوه اجر چینی در بنا

مقایسه تطبیقی خانه امیری با دیگر خانه های قدیمی موجود در شهر مشهد

جانمایی فضاها در پلان طبقه همکف

جانمایی فضاها در پلان طبقه اول

جانمایی فضاها در پلان پشت بام

جانمایی فضاها در پلان زیرزمین

فصل چهارم : آسیب شناسی

مقدمه

عومل آسیب رسان به بنا

رطوبت به عنوان اصلي ترين عامل مخل

نشست دیوارها در اثر نشست پی

پيدايش ترك در ساختمان

آسيب ديدگي کلی در بنای امیری

جداول آسیب شناسی

فصل پنجم : طرح مرمت

مقدمه

درجات مختلف دخالتهای مرمتی

هدف مرمت 

ضوابط مرمت

نمونه ای از اقدامات حفاظتی انجام گرفته در خانه امیری 

پیشنهادات ارائه شده جهت طرح مرمت خانه امیری

پی بندی و استحکام بخشی پی ها

مرمت سقف

شیوه های دفع رطوبت

مرمت و بازسازی لبه های بام و خرند بام

نصب شاهد گچی در قسمتهای ترک خورده بنا برای تعیین میزان ترک

تعویض درها و پنجره های فرسوده

طرح پیشنهادی برای مرمت ترك در تقاطع ديوار

احیاء ناودا نها و شیب بندی بام

تقویت دیوارها

کف سازی مناسب حیاط با رعایت اصول شیب بندی

سامان دهی لبه های باغچه

تعویض آجرهای فرسوده با آجرهای همگن و بندکشی

طرح ساماندهی قسمت ورودی بنا

نقشه های طرح مرمت

فصل ششم : طرح احیاء

مقدمه

طرح پیشنهادی در مورد طرح احیاء خانه امیری

نقشه های احیاء

نمونه ای از مبلمان بنا پس از احیاء

طرح پیشنهادی برای نیمکت های محوطه

تاسیسات پیشنهادی متحرک و ثابت جهت سرمایش و گرمایش

نقشه های تاسیسات ساختمان

منابع و ماخذ

 

 

 


خانه امیری مشهد احیاء خانه امیری پروژه کامل شناختآسیب کامل شناختآسیب شناسیطرح معماری سنتی ایران تاريخي باستانيnbsp مشهد طرح پیشنهادی برای خانه امیری نقشه های امیری مشهد شهر مشهد جانمایی فضاها همراه نقشه طرح پیشنهادی کامل شناختآسیب تاریخی شهر مورد مطالعه امیری معماری تاریخی عناصر معرفی خراسان احیاء مطالعه


تگ ها :

خانه امیری مشهد احیاء خانه امیری پروژه کامل شناختآسیب کامل شناختآسیب شناسیطرح معماری سنتی ایران تاريخي باستانيnbsp مشهد طرح پیشنهادی برای خانه امیری نقشه های امیری مشهد شهر مشهد جانمایی فضاها همراه نقشه طرح پیشنهادی کامل شناختآسیب تاریخی شهر مورد مطالعه امیری معماری تاریخی عناصر معرفی خراسان احیاء مطالعه

سایر محصولات