طرح هادی روستای قلعه قافه پایین شهرستان مینودشت - دانلود
طرح هادی روستای قلعه قافه پایین شهرستان مینودشت
طرح هادی روستای قلعه قافه پایین شهرستان مینودشت

طرح هادی روستای قلعه قافه پایین شهرستان مینودشت

طرح هادی روستای قلعه قافه پایین مینودشت شهرستان روستای قلعه قافه پایین مینودشت

پاور پوینت مطالعه،آسیب شناسی ،طرح قافه مرمت و احیاء محله میدان عباسعلی گرگان پاور پوینت مینودشت مرمت و احیای عمارت مسعودیه تهران طرح تفصیلی منطقه 1 شهر شهرستان تهران طرح مینودشت هادی روستای گاومیر دزفول به همراه نقشه های کامل اتوکدی روستا دانلود سند چشم انداز توسعه شهرستان شهر کرمان طرح تفصیلی کامل شهر هادی مشهد قافه نقشه اتوکد بناهای تاریخی گرگان طرح جامع شهر مینودشت کاشان قافه بهسازی، مرمت و ساماندهی بافت تاریخی گرگان شناخت فضای شهری مینودشت خیابان جنت مشهد پاور پوینت کلات نادری پایین مشهد پاورپوینت حیاط قافه خانه های گرگان پروژه کامل خانه شهرستان باقری گرگان تحلیل فضای شهری میدان پایین امام شاهرود روستای معماری روستای زیارت گرگان پاور پوینت مطالعه،آسیب شناسی ،طرح مرمت قافه و احیاء محله میدان عباسعلی گرگان پاور پوینت مرمت و احیای عمارت قلعه مسعودیه تهران قلعه طرح تفصیلی منطقه 1 شهر تهران طرح هادی روستای گاومیر دزفول به همراه نقشه قلعه های کامل اتوکدی روستا دانلود سند طرح چشم انداز توسعه شهر کرمان پاورپوینت طرح طرح تفصیلی منطقه 2 تهران طرح منظر شهری خاک سفید شهرستان تهران دانلود طرح منظر محله باغ شاطر تهران به طور قلعه کامل دانلود بررسی طرح منظر قلعه شهری نواب جدید شهرستان پاورپوینت تحلیل فضای شهری مرکز محله کلپا همدان پاورپوینت قلعه مرمت و احیای کاروانسرا و گرمابه مجموعه سعدالسلطنه قزوین روستای طرح تفصیلی منطقه 5 تهران طرح مطالعه، بررسی و تحلیل شهر طرقبه پاورپوینت مرمت و آسیب شناسی هادی حمام خان کاشان پاورپوینت طرح جامع زاهدان، ویرایش طرح بهمن 1395 پاورپوینت ساماندهی و ارائه الگوی مسکن در محله جویباره اصفهان طرح مطالعه و طرح هادی راهبردی بافت فرسوده شهر ارومیه پروژه تحلیل فضای شهری چهارراه ولیعصر تهران به صورت قافه word طرح توسعه و هادی عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس پاور پوینت شناخت و تحلیل فضای شهری محله قلعه نارمک تهران مطالعه مینودشت و مستندنگاری کاخ آغا محمدخان قاجار گرگان پاورپوینت تحلیل هادی فضای شهری میدان بهارستان تهران تحلیل فضای شهری میدان طرح حسن آباد تهران برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی قلعه محله قلهک تهران برنامه مینودشت ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی محله یوسف آباد تهران برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی محله قلعه ایرانشهر تهران طراحی محله ای قافه در لواسان (نجارکلا) تهران هادی طرح ساماندهی حد فاصل شوش -بعثت تهران پایین طرح جامع کامل شهر اصفهان بررسی قافه کاروانسرای حاج رضا قزوین پاورپوینت طرح ساماندهی و بهسازی بافت فرسوده مینودشت همت آباد اصفهان برنامه ریزی راهبردی توسعه مینودشت اجتماع محلی محله سنگلج تهران تجزیه پایین و تحلیل فضای شهری میدان امام همدان پاور پوینت تحلیل فضای طرح شهری میدان فراهان اراک پاورپوینت تحلیل فضاهای شهری میدان قلعه تجریش تهران بررسی، شناخت،تجزیه و تحلیل فضای شهری محله طرح آبرسان تبریز بررسی ، شناخت و تجزیه و تحلیل محله قافه شاهین تهران طرح ۴ شهرسازی - ناحیه ۴ قلعه شهر زابل دیتایل شهرستان های مرمتی بناهای تاریخی گرگان هادی پاورپوینت بررسي عوامل موثر بر ايجاد سيل در آبخيزهاي شهري و راه های کنترل آن پاورپوینت برنامه ریزی توسعه راهبردی( CDS طرح )رودهن مینودشت پاورپوینت شناخت و تحلیل فضای شهری بلوار طالقانی شهرکرد پاورپوینت سیر تحول طراحی هادی منظر شهری در گذر تاریخ پروژه کامل شهرستان طراحی نظام مهندسی ساختمان به همراه پاورپوینت برای ارایه اطلس کامل طرح ژئوتوریسم استان گلستان پاورپوینت ریشه های همسازی معماری با طبیعت طرح در معماری سنتی گرگان پروژه کامل شناخت،آسیب شناسی،طرح مرمت و احیاء خانه امیری مشهد به همراه نقشه طرح های اتوکدی طرح مرمت و احیای کاروانسرای حسین خانی همدان قلعه به همراه نقشه های کامل معماری بنا پروژه کامل قافه دانشکده معماری به همراه نقشه های کامل اتوکدی آن پاورپوینت تحلیل فضای پایین شهری بلوار جانبازان گرگان طرح هادی روستای قافه قلعه قافه پایین شهرستان مینودشت بهسازی بافت هادی تاریخی خیابان امام خمینی سمنان طراحی واحد همسایگی (شهرک) شهرستان در غرب شهرک خاوران تبریز طرح تفصیلی کامل شهر قافه مشهد تحلیل فضای شهری میدان مینودشت فردوسی تهران قلعه پاورپوینت مرمت خانه صاقی لاهیجان پروژه مستندنگاری و ساماندهی پایین بافت تاریخی شیراز پاورپوینت مرمت خانه پروین اعتصامی قافه در تبریز پاورپوینت مطالعه و شناخت خانه تقوی شهرستان گرگان به همراه نقشه های کامل آن پاورپوینت مینودشت حمام وزیری ساری بررسی مطالعه و مرمت خانه شفیعی پایین گرگان سوالات آزمون نظام مهندسی رشته شهرسازی با پاسخ از سال 84 تا طرح 96 بازآفرینی شهر طرح رشت سوال تخصصی دکتری شهرسازی 92با پاسخ قلعه تشریحی سوال تخصصی طرح دکتری شهرسازی 91با پاسخ تشریحی سوال تخصصی دکتری شهرسازی 90 با پاسخ هادی تشریحی برنامه توسعه راهبردی، روستای طرح CDS قزوین طرح جامع مینودشت شهر قزوین پاورپوینت طراحی قلعه منظر شهر درگذر تاریخ پاورپوینت هادی طرح جامع تهران طرح تفصیلی منطقه قافه 7 شهرداری تهران دانلود پاورپوینت طراحی پارک پیاده راه قلعه بابلسر پایین پاورپوینت بررسی مرمت امام زاده یحیی ورامین قافه بررسی و تحلیل هتل بزرگ درویش مشهد پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت قافه و احیاء مصلی مشهد طرح مرمت و هادی بهسازی محله چهار درخت بیرجند پایین پاورپوینت طرح مرمت و احیای خانه بهرام محمد خوزینی گمیشان هادی پاورپوینت طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو تبریز پاور قلعه پوینت حاشیه نشینی در شهر تبریز پاورپوینت طرح ساماندهی و روستای بهسازی محور تاریخی بازار نعلبندان گرگان رساله موزه آب در قالب قافه word پاورپوینت پیاده راه شهرستان 15 خرداد تهران بررسی و شناخت بافت تاریخی روستای قلعه ساسنگ مینودشت پاورپوینت بررسی پیاده راه روستای محور هفده شهریور تهران پاور پایین پوینت بافت تاریخی قزوین-گذر حمدالله مستوفی- امامزاده علی (ع) پاورپوینت مطالعات قلعه شهرسازی شهر رودهن خانه کلبادی روستای ساری پاور پوینت هادی دانشگاه هنر اسلامی تبریز هادی طراحی و ساماندهی محله درب نو گرگان پاورپوینت مرمت، آسیب شناسی و احیاء روستای بازار آرادان گرمسار پاورپوینت مطالعه و شناخت قلعه محله سرچشمه گرگان پاورپوینت روش تحقیق طرح در مطالعات شهری روستای طرح جامع شهر کاشان شناخت فضای شهری خیابان طرح جنت مشهد شناخت و تجزیه شهرستان و تحلیل محله ملکش بجنورد نقشه روستای اتوکدی طرح تفضیلی گرگان پروژه کامل طراحی قافه ایستگاه راه آهن به همراه نقشه اتو کدی به علاوه مطالعات پاور پوینت نقش آب و فضای سبز در محیط روستای های آموزشی نقشه اتوکد بناهای تاریخی شهرستان گرگان پاورپوینت پایین حیاط خانه های گرگان پاورپوینت شهر قافه جرجان پاورپوینت روستای برج قابوس گنبدکاووس پاور پوینت پایین کلات نادری مشهد هادی خانه امیر لطیفی گرگان خانه حاج قافه محمد خوزینی گمیشان خانه فخرالدوله قافه تهران مدرسه عمادیه روستای گرگان طرح هادی روستای کریمو قلعه شهرستان سرایان تحلیل فضای شهری میدان طرح امام شاهرود معماری روستای زیارت مینودشت گرگان پروژه بازار پایین تبریز پروژه کامل قلعه خانه باقری گرگان دستورالعمل طرح کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در تهیه طرح های هادی روستایی اهمیت زیست محیطی سازه های چوبی هادی به عنوان سازه های سبز پایین معرفی، مطالعه، شناخت و مستند نگاری روستای تاریخی اصفهک طبس بهسازی، مرمت و ساماندهی شهرستان بافت تاریخی گرگان مطالعه ، مستند نگاری و طرح ساختاری روستای راهبردی گمیشان طرح قلعه بهسازی بافت باارزش روستای فارسیان آزادشهر طرح پایین تفصیلی کامل شهر مشهد طرح جامع شهر شهرستان کاشان روستای پاورپوینت پیاده راه 15 خرداد تهران پایین شناخت فضای شهری خیابان جنت مشهد پاور پایین پوینت شناخت و تحلیل فضای شهری محله نارمک تهران طرح شهرستان تفصیلی منطقه 7 شهرداری تهران پاورپوینت حمام وزیری قلعه ساری پاور پوینت بافت مینودشت تاریخی قزوین-گذر حمدالله مستوفی- امامزاده علی (ع) طرح مرمت و احیای خانه مینودشت رضا قلی نژاد گرگان پاورپوینت برج قابوس قلعه گنبدکاووس

  طرح هادی روستای قلعه قافه پایین شهرستان مینودشتروستای قلعه قافه پایین یکی از روستاهای تاریخی ، باارزش معماری ، طبیعی و فرهنگی شهرستان مینودشت در استان گلستان می باشد. طرح هادی روستای قلعه قافه پایین شهرستان مینودشت در سال 1393 و در 376 صفحه تهیه شده است. این فایل یک مجموعه کامل و بی نظیردرباره روستای قلعه قافه پایین خصوصا درباره معرفی معماری روستا به همراه نقشه های کامل آن، تصاویر، جدول، نمودار، جدول سوآت، طرح های معماری پیشنهادی  و ...می باشد و شامل موارد زیر می باشد:  مقدمه: مرحله اول: مطالعات پايه و تشخيص وضعيت موجود -1 پيشينه و زمينه -1-1 بررسي اجمالي موقعيت سياسي و جغرافيايي روستا و پيشينه تاريخي آن-2-1 بررسي طرحهاي فرادست مصوب (طرح جامع توسعه و عمران ناحيه و طرح ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي) واستخراج نتايج زير: -1-2-1 نقش و جايگاه روستا در طرح فرادست ( بعنوان مركز مجموعه، حوزه، روستاي مستقل و...). -2-2-1 ارائه فهرست پيشنهادهاي طرحهاي مذكور در مورد خدمات و امكانات پيشنهادي براي روستا. -3-1 ارايه ديدگاه روستاييان شامل: -1-3-1 معرفي مسائل و مشكلات روستا از نظر ساكنين آن -2-3-1 معرفي و اولوي تبندي پروژ ههاي عمراني مورد نياز روستا كه به وسيله طرح هادي قابل رفع مي باشند.-2 شناسايي پايه -1-2 شناسايي پايه در سطح حوزه نفوذ-1-1-2 بررسي و تعيين الگوي مراجعه خدماتي و مبادله كالا بين حوزه نفوذ و روستاي موردمطالعه با استفاده از اطلاعاتمحلي و نتايج طرحهاي فرادست. -2-1-2 بررسي و تدقيق محدوده حوزه نفوذ مستقيم روستا با استفاده از اطلاعات طرح فرادست مصوب و اطلاعات مربوطبه برداشت ميداني-3-1-2 بررسي تحولات جمعيتي آبادي هاي حوزه نفوذ با استفاده از نتايج طرح فرادست و آخرين سرشماري صورتگرفته: -2-2 شناسايي پايه در سطح روستا -1-2-2 بررسي هاي محيطي -1-1-2-2 بررسي كليات ويژگ يهاي محيطي روستا با استفاده از طر حها و اطلاعات موجود و نيز شناخت تفصيلي زمين ههاياصلي و تاثيرگذار بر طرح هادي نظير توپوگرافي و اقليم. -2-1-2-2 بررسي منابع تامين آب اعم از آب شرب و كشاورزي و ميزان آبدهي و تغييرات تقريبي آن در طي دهه اخيربراساس اطلاعات محلي.-3-1-2-2 بررسي نظام حركت آب در سطح بافت روستا و نحوه دفع آ بهاي سطحي و محل تخليه آن. -2-2-2 بررسي هاي اجتماعي -1-2-2-2 بررسي تحولات جمعيتي روستا در دور ههاي مختلف سرشماري. -2-2-2-2 بررسي ويژگ يهاي جمعيتي روستا در وضع موجود شامل تعداد و بعد خانوار، ساخت سني و جنسي، مرگ و ميرو مواليد، مهاجر فرستي و مهاجر پذيري، جمعيت فعال و شاغل و بيكار، جمعيت لاز مالتعليم و-3-2-2-2 بررسي ويژگ يها و تفاو تهاي اجتماعي موجود بين ساكنين روستا و تاثير آن در شك لگيري محلات و استقرارخدمات و امكانات موجود. -4-2-2-2 بررسي زمين هها و نحوه مشاركت اجرايي، فني و اقتصادي روستاييان در اجراي طر حهاي عمراني گذشته در سطحروستا و تعيين نقاط قوت و ضعف مشاركت روستاييان-3-2-2 بررسي هاي اقتصادي -1-3-2-2 بررسي وضعيت اقتصادي روستا به تفكيك بخ شهاي اقتصادي، شناخت منابع درآمد روستاييان و نيز تعيين حجمو نوع مبادلات اقتصادي با ديگر مراكز با استفاده از اطلاعات رسمي و محلي. .-2-3-2-2 بررسي و تعيين ارزش اقتصادي زمين و ساختمان در روستا و شناخت عوامل تأثير گذار برآن: .-4-2-2 بررسي هاي كالبدي -1-4-2-2 شناخت عوامل طبيعي يا مصنوع موثر در شك لگيري و استقرار روستا اعم از منابع آب و خاك مناسب،توپوگرافي، پوشش گياهي، جاده، معدن و... -2-4-2-2 شناخت مراحل توسعه كالبدي روستا و جهت گسترش فعلي آن -3-4-2-2 بررسي و شناخت كيفيت ابنيه روستا شامل تعيين نسبت ساختما نهاي غيرقابل سكونت ( مخروبه) ، مرمتي و نوساز،تعيين نوع مصالح به كار رفته در ساختما نهاي موجود در روستا ( بادوام و نيمه بادوام و ك مدوام) -4-4-2-2 تعيين تعداد واحدهاي مسكوني و ابعاد قطعات مسكوني براساس اطلاعات موجود -5-4-2-2 شناخت بناها و بافتهاي باارزش احتمالي موجود در روستا. -6-4-2-2 بررسي شبكه معابر روستا شامل سط حبندي معابر، تعيين طول و عرض آنها، شيب معابر و تعيين نوع وسيله و حجمتقريبي تردد آنها در معابر اصلي با استفاده از اطلاعات محلي. -7-4-2-2 شناخت و تعيين محدوده محلات و مراكز آنها. .-8-4-2-2 بررسي و نحوه توزيع خدمات زيربنايي ( تاسيسات و تجهيزات عمومي) و رفاهي ( اجتماعي و اقتصادي) در سطحروستا و تعيين شعاع عملكرد هر يك از آنها در مقياس دروني روستايي يا برون روستايي. -9-4-2-2 شناخت و تعيين كاربري اراضي در روستا اعم از مسكوني، آموزشي، بهداشتي و... و محاسبه سطح و سرانه آنها.-10-4-2-2 بررسي وضعيت مالكيت در روستا. مرحله دوم: تحليل و استنتاج از بررس يها و تدوين چشم اندازها -1 تحليل و استنتاج مطالعات مربوط به حوزه نفوذ .-1-1 تحليل و استنتاج از بررس يهاي جمعيتي حوزه نفوذ و برآورد و پي شبيني جمعيت آباد يهاي موجود در آن تا سال افقطرح با توجه به پي شبيني مطالعات طرحهاي فرادست. 2-1 تحليل وضعيت منابع عمده معيشت ساكنين حوزه نفوذ و تدوين چش مانداز آتي الگوي مراجعه جهت مبادله كالا بينحوزه نفوذ و روستا. -3-1 تحليل خدمات پيشنهاد شده در طرحهاي فرادست در مورد روستاهاي حوزه نفوذ و ارزيابي اجراي پيشنهادهاي يادشدهدر تغيير الگوي مراجعه و يا تغيير محدوده حوزه نفوذ تا سال افق طرح. -2 تحليل و استنتاج مطالعات مربوط به روستا -1-2 ارزيابي ويژگ يهاي محيطي موجود در روستا بويژه در زمينه منابع آب شرب و كشاورزي و تحليل كلي ميزانتاثيرگذاري آن در توسعه آتي روستا تا سال افق طرح. .-2-2 ارزيابي و اولوي تبندي خطر بروز سوانح طبيعي در روستا و امكان سنجش كاهش پيامدهاي سوانح طبيعي.-3-2 تحليل ويژگي ها و برآوردهاي جمعيتي روستا شامل: -1-3-2 تحليل روند تحول جمعيت و ميزان مهاجرفرستي و مهاجرپذيري براساس اطلاعات محلي. -2-3-2 ارزيابي پي شبيني طرح فرادست در مورد جمعيت آتي روستا و تعداد شاغلين. -3-3-2 ارايه و ارزيابي گزين ههاي مختلف برآورد جمعيت روستا تا سال افق طرح و انتخاب گزينه مناسب. .-4-3-2 ارايه و ارزيابي گزين ههاي مختلف برآورد تعداد شاغلين روستا تا سال افق طرح و انتخاب گزينه مناسب. -5-3-2 برآورد جمعيت لاز مالتعليم روستا به تفكيك جنس و مقاطع تحصيلي در سال افق طرح-4-2 ارزيابي زمين ههاي مشاركت فني، اقتصادي و اجتماعي روستاييان در اجراي طرحهاي عمراني در گذشته و تعيين روشمشاركت آنها در اجرا، بهر هبرداري و نگهداري پروژ ههاي طرح هادي روستا. -5-2 تحليل تغيير و تحول منابع درآمدي روستاييان و فعالي تهاي اقتصادي (كشاورزي، صنعت و خدمات) و تدوين چشم انداز آتي آنها. -6-2 تعيين محدودي تها و امكانات توسعه كالبدي روستا و جهات و حدود منطقي توسعه و اولوي تبندي آن تا سال افق طرح. -7-2 ارزيابي ميزان فرسودگي بافت روستا، نوع مصالح، مقاومت بناها و مستحدثات-8-2 برآورد نياز به مسكن در روستا براساس نتايج مطالعات مربوط به كيفيت ابنيه، سطح و سرانه مسكوني، جمعيت و خانوار پي شبيني شده روستا. -9-2 ارزيابي كمبودهاي خدماتي موجود سروي سدهنده به روستا و حوزه نفوذ آن براساس الگوي سط حبندي خدماتروستايي. -10-2 ارزيابي و تحليل مشكلات موجود شبكه معابر و امكا ن سنجي ميزان ضرورت اصلاح و تعريض معابر اصلي روستا.مرحله سوم: تعيين برنام هها، پروژ ه هاي پيشنهادي -1 تعيين برنام هها، پروژ ه هاي پيشنهادي-1-1 نيازسنجي برنامه ها و پروژ ه هاي موردنياز در سطح روستا با توجه به نتايج طر ح هاي فرادست، ديدگاه روستاييان ومطالعات مرحله دوم. -2-1 اولوي تبندي برنام هها و پروژه هاي پيشنهادي با توجه به نيازهاي اساسي در سطح روستا. -1-2-1 تعيين و اولويت بندي  و پروژه هاي مربوط به ايم نسازي و كاهش خطر سوانح طبيعي در روستا مانند برنامه بهسازي و مقاو مسازي بناها، برنامه جابجايي واحدهايي كه شديدا در معرض خطر سوانح قرار دارند، احداث سي لبند و ديوار ساحلي، پيشنهادي كاهش خطر لغزش در روستا و... .-2-2-1 تعيين و اولوي تبندي برنام هها و پروژ ههاي زيس تمحيطي مرتبط با طرح مانند تعيين حدود كلي مكان دفع بهداشتيزباله، برنامه جمع آوري و هدايت آ بهاي سطحي و فاضلاب، برنامه مكا نيابي و يا توسعه محدوده گورستان و-3-2-1 تعيين و اولويت بندي برنام هها و پروژ ههاي اقتصادي با تاكيد به برنام ههاي اشتغا ل زايي و امكان افزايش درآمد روستاييان. -4-2-1 ارائه پيشنهادهاي لازم جهت تقويت و نهادينه شدن فعالي تهاي مشاركتي روستاييان در ابعاد اجتماعي-فرهنگي،اقتصادي و فني-اجرايي جهت بهر هوري بيشتر و مداوم طر حهاي عمراني روستا ( بويژه طرح هادي و پروژ ههاي ايمن سازي در مقابل خطر سوانح طبيعي). -5-2-1 تعيين و اولوي تبندي پروژ ههاي اجتماعي-فرهنگي شامل پيشنهاد كتابخانه، مكا نهاي ورزشي، مذهبي و... براساس ضوابط و مقررات مربوط. -6-2-1 تعيين و اولوي تبندي پروژ ههاي خدماتي- رفاهي شامل واحدهاي آموزشي، بهداشتي، درماني، اداري، انتظامي،پست و مخابرات، بانك، جايگاه سوخت، آت شنشاني و... براساس ضوابط و مقررات مربوط. -3-1 اولويت بندي برنامه ها و پروژه هاي پيشنهادي در كليه زمينه ها براساس نيازهاي اساسي روستا.-2 ارائه طرح هادي -1-2 ارائه طرح و گزينه هاي مختلف كاربري اراضي پيشنهادي روستا و انتخاب طرح و گزينه مناسب و مقدور-2-2 ارائه طرح اصلاح معابر، مراكز محلات، ميادين، گره هاي اصلي و تعيين شبكه معابر پيشنهادي و سلسله مراتب واولويت بندي اجراي آن با لحاظ نمودن وضعيت موجود معابر ( به گونه اي كه حتي المقدور حداقل تخريب را به دنبال داشته باشد). -3-2 تعيين محدود ههاي باارزش معماري، تاريخي، فرهنگي و طبيعي احتمالي روستا با توجه به ضوابط بنياد مسكن انقلاب اسلامي -4-2 تعيين فضاهاي نيازمند نوسازي يا بهسازي احتمالي در روستا-5-2 ارائه جدول سطح و سرانه كاربر يهاي پيشنهادي مبتني بر ضوابط و استانداردهاي مصوب و مورد عمل دستگاه هاي اجرايي مربوط. -6-2 ارائه طرح هندسي معابر و تقاطع ها. -1-6-2 طراحي و تهيه پلان معابر و تقاط عها. .-2-6-2 تهيه پروفيل طولي و تعيين خط پروژه. -3-6-2 طراحي مقاطع عرضي تيپ معابر و تقاط عها (شامل جانمايي سوار هرو، سيستم هدايت و دفع آبهاي سطحي وتاسيسات روشنايي). -3 تدوين ضوابط و مقررات-1-3 ضوابط ايمن سازي در روستا در مقابل سوانح طبيعي از جمله زلزل ه، سيل و زمي نلغزش: -2-3 مقررات زيس تمحيطي مربوط به نحوه استفاده از عناصر طبيعي و فعالي تهاي اقتصادي و خدماتي موجود يا پيشنهاديطرح براساس ضوابط مصوب سازمان حفاظت محيط زيست. -3-3 ضوابط مربوط به نحوه ساخت و ساز در روستا. -4-3 ضوابط مربوط به نما و سيماي كالبدي روستا و نحوه ساخت و ساز و نگهداري ابنيه در محدوده احتمالي بافت باارزشروستا ( استعلام از بنياد مسكن انقلاب اسلامي و سازمان ميراث فرهنگي كشور). مقررات تفكيك زمين و نحوه استفاده از اراضي در كاربر ي هاي مختلف-6-3 تعيين ضوابط اصلاح معابر روستا: .-7-3 ارائه ضوابط حري مهاي مختلفي نظير حريم جاده، رودخانه، خطوط انتقال انرژي، حريم ابنيه و آثار تاريخي، حريمفعالي تهاي خاص نظامي- انتظامي و... بسته به موقعيت و شرايط خاص روستاي مورد مطالعه ( با استعلام از مراجع ذيربط).منابع و ماخذ:  ضمائم   ...

طرح هادی روستای قلعه قافه پایین شهرستان مینودشت طرح هادی روستای قلعه قافه پایین مینودشت روستای قلعه قافه پایین مینودشت

دانلود   طرح هادی روستای قلعه قافه پایین شهرستان مینودشتروستای قلعه قافه پایین یکی از روستاهای تاریخی ، باارزش معماری ، طبیعی و فرهنگی شهرستان مینودشت در استان گلستان می باشد. طرح هادی روستای قلعه قافه پایین شهرستان مینودشت در سال 1393 و در 376 صفحه تهیه شده است. این فایل یک مجموعه کامل و بی نظیردرباره روستای قلعه قافه پایین خصوصا درباره معرفی معماری روستا به همراه نقشه های کامل آن، تصاویر، جدول، نمودار، جدول سوآت، طرح های معماری پیشنهادی  و ...می باشد و شامل موارد زیر می باشد:  مقدمه: مرحله اول: مطالعات پايه و تشخيص وضعيت موجود -1 پيشينه و زمينه -1-1 بررسي اجمالي موقعيت سياسي و جغرافيايي روستا و پيشينه تاريخي آن-2-1 بررسي طرحهاي فرادست مصوب (طرح جامع توسعه و عمران ناحيه و طرح ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي) واستخراج نتايج زير: -1-2-1 نقش و جايگاه روستا در طرح فرادست ( بعنوان مركز مجموعه، حوزه، روستاي مستقل و...). -2-2-1 ارائه فهرست پيشنهادهاي طرحهاي مذكور در مورد خدمات و امكانات پيشنهادي براي روستا. -3-1 ارايه ديدگاه روستاييان شامل: -1-3-1 معرفي مسائل و مشكلات روستا از نظر ساكنين آن -2-3-1 معرفي و اولوي تبندي پروژ ههاي عمراني مورد نياز روستا كه به وسيله طرح هادي قابل رفع مي باشند.-2 شناسايي پايه -1-2 شناسايي پايه در سطح حوزه نفوذ-1-1-2 بررسي و تعيين الگوي مراجعه خدماتي و مبادله كالا بين حوزه نفوذ و روستاي موردمطالعه با استفاده از اطلاعاتمحلي و نتايج طرحهاي فرادست. -2-1-2 بررسي و تدقيق محدوده حوزه نفوذ مستقيم روستا با استفاده از اطلاعات طرح فرادست مصوب و اطلاعات مربوطبه برداشت ميداني-3-1-2 بررسي تحولات جمعيتي آبادي هاي حوزه نفوذ با استفاده از نتايج طرح فرادست و آخرين سرشماري صورتگرفته: -2-2 شناسايي پايه در سطح روستا -1-2-2 بررسي هاي محيطي -1-1-2-2 بررسي كليات ويژگ يهاي محيطي روستا با استفاده از طر حها و اطلاعات موجود و نيز شناخت تفصيلي زمين ههاياصلي و تاثيرگذار بر طرح هادي نظير توپوگرافي و اقليم. -2-1-2-2 بررسي منابع تامين آب اعم از آب شرب و كشاورزي و ميزان آبدهي و تغييرات تقريبي آن در طي دهه اخيربراساس اطلاعات محلي.-3-1-2-2 بررسي نظام حركت آب در سطح بافت روستا و نحوه دفع آ بهاي سطحي و محل تخليه آن. -2-2-2 بررسي هاي اجتماعي -1-2-2-2 بررسي تحولات جمعيتي روستا در دور ههاي مختلف سرشماري. -2-2-2-2 بررسي ويژگ يهاي جمعيتي روستا در وضع موجود شامل تعداد و بعد خانوار، ساخت سني و جنسي، مرگ و ميرو مواليد، مهاجر فرستي و مهاجر پذيري، جمعيت فعال و شاغل و بيكار، جمعيت لاز مالتعليم و-3-2-2-2 بررسي ويژگ يها و تفاو تهاي اجتماعي موجود بين ساكنين روستا و تاثير آن در شك لگيري محلات و استقرارخدمات و امكانات موجود. -4-2-2-2 بررسي زمين هها و نحوه مشاركت اجرايي، فني و اقتصادي روستاييان در اجراي طر حهاي عمراني گذشته در سطحروستا و تعيين نقاط قوت و ضعف مشاركت روستاييان-3-2-2 بررسي هاي اقتصادي -1-3-2-2 بررسي وضعيت اقتصادي روستا به تفكيك بخ شهاي اقتصادي، شناخت منابع درآمد روستاييان و نيز تعيين حجمو نوع مبادلات اقتصادي با ديگر مراكز با استفاده از اطلاعات رسمي و محلي. .-2-3-2-2 بررسي و تعيين ارزش اقتصادي زمين و ساختمان در روستا و شناخت عوامل تأثير گذار برآن: .-4-2-2 بررسي هاي كالبدي -1-4-2-2 شناخت عوامل طبيعي يا مصنوع موثر در شك لگيري و استقرار روستا اعم از منابع آب و خاك مناسب،توپوگرافي، پوشش گياهي، جاده، معدن و... -2-4-2-2 شناخت مراحل توسعه كالبدي روستا و جهت گسترش فعلي آن -3-4-2-2 بررسي و شناخت كيفيت ابنيه روستا شامل تعيين نسبت ساختما نهاي غيرقابل سكونت ( مخروبه) ، مرمتي و نوساز،تعيين نوع مصالح به كار رفته در ساختما نهاي موجود در روستا ( بادوام و نيمه بادوام و ك مدوام) -4-4-2-2 تعيين تعداد واحدهاي مسكوني و ابعاد قطعات مسكوني براساس اطلاعات موجود -5-4-2-2 شناخت بناها و بافتهاي باارزش احتمالي موجود در روستا. -6-4-2-2 بررسي شبكه معابر روستا شامل سط حبندي معابر، تعيين طول و عرض آنها، شيب معابر و تعيين نوع وسيله و حجمتقريبي تردد آنها در معابر اصلي با استفاده از اطلاعات محلي. -7-4-2-2 شناخت و تعيين محدوده محلات و مراكز آنها. .-8-4-2-2 بررسي و نحوه توزيع خدمات زيربنايي ( تاسيسات و تجهيزات عمومي) و رفاهي ( اجتماعي و اقتصادي) در سطحروستا و تعيين شعاع عملكرد هر يك از آنها در مقياس دروني روستايي يا برون روستايي. -9-4-2-2 شناخت و تعيين كاربري اراضي در روستا اعم از مسكوني، آموزشي، بهداشتي و... و محاسبه سطح و سرانه آنها.-10-4-2-2 بررسي وضعيت مالكيت در روستا. مرحله دوم: تحليل و استنتاج از بررس يها و تدوين چشم اندازها -1 تحليل و استنتاج مطالعات مربوط به حوزه نفوذ .-1-1 تحليل و استنتاج از بررس يهاي جمعيتي حوزه نفوذ و برآورد و پي شبيني جمعيت آباد يهاي موجود در آن تا سال افقطرح با توجه به پي شبيني مطالعات طرحهاي فرادست. 2-1 تحليل وضعيت منابع عمده معيشت ساكنين حوزه نفوذ و تدوين چش مانداز آتي الگوي مراجعه جهت مبادله كالا بينحوزه نفوذ و روستا. -3-1 تحليل خدمات پيشنهاد شده در طرحهاي فرادست در مورد روستاهاي حوزه نفوذ و ارزيابي اجراي پيشنهادهاي يادشدهدر تغيير الگوي مراجعه و يا تغيير محدوده حوزه نفوذ تا سال افق طرح. -2 تحليل و استنتاج مطالعات مربوط به روستا -1-2 ارزيابي ويژگ يهاي محيطي موجود در روستا بويژه در زمينه منابع آب شرب و كشاورزي و تحليل كلي ميزانتاثيرگذاري آن در توسعه آتي روستا تا سال افق طرح. .-2-2 ارزيابي و اولوي تبندي خطر بروز سوانح طبيعي در روستا و امكان سنجش كاهش پيامدهاي سوانح طبيعي.-3-2 تحليل ويژگي ها و برآوردهاي جمعيتي روستا شامل: -1-3-2 تحليل روند تحول جمعيت و ميزان مهاجرفرستي و مهاجرپذيري براساس اطلاعات محلي. -2-3-2 ارزيابي پي شبيني طرح فرادست در مورد جمعيت آتي روستا و تعداد شاغلين. -3-3-2 ارايه و ارزيابي گزين ههاي مختلف برآورد جمعيت روستا تا سال افق طرح و انتخاب گزينه مناسب. .-4-3-2 ارايه و ارزيابي گزين ههاي مختلف برآورد تعداد شاغلين روستا تا سال افق طرح و انتخاب گزينه مناسب. -5-3-2 برآورد جمعيت لاز مالتعليم روستا به تفكيك جنس و مقاطع تحصيلي در سال افق طرح-4-2 ارزيابي زمين ههاي مشاركت فني، اقتصادي و اجتماعي روستاييان در اجراي طرحهاي عمراني در گذشته و تعيين روشمشاركت آنها در اجرا، بهر هبرداري و نگهداري پروژ ههاي طرح هادي روستا. -5-2 تحليل تغيير و تحول منابع درآمدي روستاييان و فعالي تهاي اقتصادي (كشاورزي، صنعت و خدمات) و تدوين چشم انداز آتي آنها. -6-2 تعيين محدودي تها و امكانات توسعه كالبدي روستا و جهات و حدود منطقي توسعه و اولوي تبندي آن تا سال افق طرح. -7-2 ارزيابي ميزان فرسودگي بافت روستا، نوع مصالح، مقاومت بناها و مستحدثات-8-2 برآورد نياز به مسكن در روستا براساس نتايج مطالعات مربوط به كيفيت ابنيه، سطح و سرانه مسكوني، جمعيت و خانوار پي شبيني شده روستا. -9-2 ارزيابي كمبودهاي خدماتي موجود سروي سدهنده به روستا و حوزه نفوذ آن براساس الگوي سط حبندي خدماتروستايي. -10-2 ارزيابي و تحليل مشكلات موجود شبكه معابر و امكا ن سنجي ميزان ضرورت اصلاح و تعريض معابر اصلي روستا.مرحله سوم: تعيين برنام هها، پروژ ه هاي پيشنهادي -1 تعيين برنام هها، پروژ ه هاي پيشنهادي-1-1 نيازسنجي برنامه ها و پروژ ه هاي موردنياز در سطح روستا با توجه به نتايج طر ح هاي فرادست، ديدگاه روستاييان ومطالعات مرحله دوم. -2-1 اولوي تبندي برنام هها و پروژه هاي پيشنهادي با توجه به نيازهاي اساسي در سطح روستا. -1-2-1 تعيين و اولويت بندي  و پروژه هاي مربوط به ايم نسازي و كاهش خطر سوانح طبيعي در روستا مانند برنامه بهسازي و مقاو مسازي بناها، برنامه جابجايي واحدهايي كه شديدا در معرض خطر سوانح قرار دارند، احداث سي لبند و ديوار ساحلي، پيشنهادي كاهش خطر لغزش در روستا و... .-2-2-1 تعيين و اولوي تبندي برنام هها و پروژ ههاي زيس تمحيطي مرتبط با طرح مانند تعيين حدود كلي مكان دفع بهداشتيزباله، برنامه جمع آوري و هدايت آ بهاي سطحي و فاضلاب، برنامه مكا نيابي و يا توسعه محدوده گورستان و-3-2-1 تعيين و اولويت بندي برنام هها و پروژ ههاي اقتصادي با تاكيد به برنام ههاي اشتغا ل زايي و امكان افزايش درآمد روستاييان. -4-2-1 ارائه پيشنهادهاي لازم جهت تقويت و نهادينه شدن فعالي تهاي مشاركتي روستاييان در ابعاد اجتماعي-فرهنگي،اقتصادي و فني-اجرايي جهت بهر هوري بيشتر و مداوم طر حهاي عمراني روستا ( بويژه طرح هادي و پروژ ههاي ايمن سازي در مقابل خطر سوانح طبيعي). -5-2-1 تعيين و اولوي تبندي پروژ ههاي اجتماعي-فرهنگي شامل پيشنهاد كتابخانه، مكا نهاي ورزشي، مذهبي و... براساس ضوابط و مقررات مربوط. -6-2-1 تعيين و اولوي تبندي پروژ ههاي خدماتي- رفاهي شامل واحدهاي آموزشي، بهداشتي، درماني، اداري، انتظامي،پست و مخابرات، بانك، جايگاه سوخت، آت شنشاني و... براساس ضوابط و مقررات مربوط. -3-1 اولويت بندي برنامه ها و پروژه هاي پيشنهادي در كليه زمينه ها براساس نيازهاي اساسي روستا.-2 ارائه طرح هادي -1-2 ارائه طرح و گزينه هاي مختلف كاربري اراضي پيشنهادي روستا و انتخاب طرح و گزينه مناسب و مقدور-2-2...

روستای قلعه قافه پایین یکی از روستاهای تاریخی , باارزش معماری , طبیعی و فرهنگی شهرستان مینودشت در استان گلستان می باشد. طرح هادی روستای قلعه ق طرح هادی روستای قلعه قافه پایین مینودشت روستای قلعه قافه پایین مینودشت

  طرح هادی روستای قلعه قافه پایین شهرستان مینودشتروستای قلعه قافه پایین یکی از روستاهای تاریخی ، باارزش معماری ، طبیعی و فرهنگی شهرستان مینودشت در استان گلستان می باشد. طرح هادی روستای قلعه قافه پایین شهرستان مینودشت در سال 1393 و در 376 صفحه تهیه شده است. این فایل یک مجموعه کامل و بی نظیردرباره روستای قلعه قافه پایین خصوصا درباره معرفی معماری روستا به همراه نقشه های کامل آن، تصاویر، جدول، نمودار، جدول سوآت، طرح های معماری پیشنهادی  و ...می باشد و شامل موارد زیر می باشد:  مقدمه: مرحله اول: مطالعات پايه و تشخيص وضعيت موجود -1 پيشينه و زمينه -1-1 بررسي اجمالي موقعيت سياسي و جغرافيايي روستا و پيشينه تاريخي آن-2-1 بررسي طرحهاي فرادست مصوب (طرح جامع توسعه و عمران ناحيه و طرح ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي) واستخراج نتايج زير: -1-2-1 نقش و جايگاه روستا در طرح فرادست ( بعنوان مركز مجموعه، حوزه، روستاي مستقل و...). -2-2-1 ارائه فهرست پيشنهادهاي طرحهاي مذكور در مورد خدمات و امكانات پيشنهادي براي روستا. -3-1 ارايه ديدگاه روستاييان شامل: -1-3-1 معرفي مسائل و مشكلات روستا از نظر ساكنين آن -2-3-1 معرفي و اولوي تبندي پروژ ههاي عمراني مورد نياز روستا كه به وسيله طرح هادي قابل رفع مي باشند.-2 شناسايي پايه -1-2 شناسايي پايه در سطح حوزه نفوذ-1-1-2 بررسي و تعيين الگوي مراجعه خدماتي و مبادله كالا بين حوزه نفوذ و روستاي موردمطالعه با استفاده از اطلاعاتمحلي و نتايج طرحهاي فرادست. -2-1-2 بررسي و تدقيق محدوده حوزه نفوذ مستقيم روستا با استفاده از اطلاعات طرح فرادست مصوب و اطلاعات مربوطبه برداشت ميداني-3-1-2 بررسي تحولات جمعيتي آبادي هاي حوزه نفوذ با استفاده از نتايج طرح فرادست و آخرين سرشماري صورتگرفته: -2-2 شناسايي پايه در سطح روستا -1-2-2 بررسي هاي محيطي -1-1-2-2 بررسي كليات ويژگ يهاي محيطي روستا با استفاده از طر حها و اطلاعات موجود و نيز شناخت تفصيلي زمين ههاياصلي و تاثيرگذار بر طرح هادي نظير توپوگرافي و اقليم. -2-1-2-2 بررسي منابع تامين آب اعم از آب شرب و كشاورزي و ميزان آبدهي و تغييرات تقريبي آن در طي دهه اخيربراساس اطلاعات محلي.-3-1-2-2 بررسي نظام حركت آب در سطح بافت روستا و نحوه دفع آ بهاي سطحي و محل تخليه آن. -2-2-2 بررسي هاي اجتماعي -1-2-2-2 بررسي تحولات جمعيتي روستا در دور ههاي مختلف سرشماري. -2-2-2-2 بررسي ويژگ يهاي جمعيتي روستا در وضع موجود شامل تعداد و بعد خانوار، ساخت سني و جنسي، مرگ و ميرو مواليد، مهاجر فرستي و مهاجر پذيري، جمعيت فعال و شاغل و بيكار، جمعيت لاز مالتعليم و-3-2-2-2 بررسي ويژگ يها و تفاو تهاي اجتماعي موجود بين ساكنين روستا و تاثير آن در شك لگيري محلات و استقرارخدمات و امكانات موجود. -4-2-2-2 بررسي زمين هها و نحوه مشاركت اجرايي، فني و اقتصادي روستاييان در اجراي طر حهاي عمراني گذشته در سطحروستا و تعيين نقاط قوت و ضعف مشاركت روستاييان-3-2-2 بررسي هاي اقتصادي -1-3-2-2 بررسي وضعيت اقتصادي روستا به تفكيك بخ شهاي اقتصادي، شناخت منابع درآمد روستاييان و نيز تعيين حجمو نوع مبادلات اقتصادي با ديگر مراكز با استفاده از اطلاعات رسمي و محلي. .-2-3-2-2 بررسي و تعيين ارزش اقتصادي زمين و ساختمان در روستا و شناخت عوامل تأثير گذار برآن: .-4-2-2 بررسي هاي كالبدي -1-4-2-2 شناخت عوامل طبيعي يا مصنوع موثر در شك لگيري و استقرار روستا اعم از منابع آب و خاك مناسب،توپوگرافي، پوشش گياهي، جاده، معدن و... -2-4-2-2 شناخت مراحل توسعه كالبدي روستا و جهت گسترش فعلي آن -3-4-2-2 بررسي و شناخت كيفيت ابنيه روستا شامل تعيين نسبت ساختما نهاي غيرقابل سكونت ( مخروبه) ، مرمتي و نوساز،تعيين نوع مصالح به كار رفته در ساختما نهاي موجود در روستا ( بادوام و نيمه بادوام و ك مدوام) -4-4-2-2 تعيين تعداد واحدهاي مسكوني و ابعاد قطعات مسكوني براساس اطلاعات موجود -5-4-2-2 شناخت بناها و بافتهاي باارزش احتمالي موجود در روستا. -6-4-2-2 بررسي شبكه معابر روستا شامل سط حبندي معابر، تعيين طول و عرض آنها، شيب معابر و تعيين نوع وسيله و حجمتقريبي تردد آنها در معابر اصلي با استفاده از اطلاعات محلي. -7-4-2-2 شناخت و تعيين محدوده محلات و مراكز آنها. .-8-4-2-2 بررسي و نحوه توزيع خدمات زيربنايي ( تاسيسات و تجهيزات عمومي) و رفاهي ( اجتماعي و اقتصادي) در سطحروستا و تعيين شعاع عملكرد هر يك از آنها در مقياس دروني روستايي يا برون روستايي. -9-4-2-2 شناخت و تعيين كاربري اراضي در روستا اعم از مسكوني، آموزشي، بهداشتي و... و محاسبه سطح و سرانه آنها.-10-4-2-2 بررسي وضعيت مالكيت در روستا. مرحله دوم: تحليل و استنتاج از بررس يها و تدوين چشم اندازها -1 تحليل و استنتاج مطالعات مربوط به حوزه نفوذ .-1-1 تحليل و استنتاج از بررس يهاي جمعيتي حوزه نفوذ و برآورد و پي شبيني جمعيت آباد يهاي موجود در آن تا سال افقطرح با توجه به پي شبيني مطالعات طرحهاي فرادست. 2-1 تحليل وضعيت منابع عمده معيشت ساكنين حوزه نفوذ و تدوين چش مانداز آتي الگوي مراجعه جهت مبادله كالا بينحوزه نفوذ و روستا. -3-1 تحليل خدمات پيشنهاد شده در طرحهاي فرادست در مورد روستاهاي حوزه نفوذ و ارزيابي اجراي پيشنهادهاي يادشدهدر تغيير الگوي مراجعه و يا تغيير محدوده حوزه نفوذ تا سال افق طرح. -2 تحليل و استنتاج مطالعات مربوط به روستا -1-2 ارزيابي ويژگ يهاي محيطي موجود در روستا بويژه در زمينه منابع آب شرب و كشاورزي و تحليل كلي ميزانتاثيرگذاري آن در توسعه آتي روستا تا سال افق طرح. .-2-2 ارزيابي و اولوي تبندي خطر بروز سوانح طبيعي در روستا و امكان سنجش كاهش پيامدهاي سوانح طبيعي.-3-2 تحليل ويژگي ها و برآوردهاي جمعيتي روستا شامل: -1-3-2 تحليل روند تحول جمعيت و ميزان مهاجرفرستي و مهاجرپذيري براساس اطلاعات محلي. -2-3-2 ارزيابي پي شبيني طرح فرادست در مورد جمعيت آتي روستا و تعداد شاغلين. -3-3-2 ارايه و ارزيابي گزين ههاي مختلف برآورد جمعيت روستا تا سال افق طرح و انتخاب گزينه مناسب. .-4-3-2 ارايه و ارزيابي گزين ههاي مختلف برآورد تعداد شاغلين روستا تا سال افق طرح و انتخاب گزينه مناسب. -5-3-2 برآورد جمعيت لاز مالتعليم روستا به تفكيك جنس و مقاطع تحصيلي در سال افق طرح-4-2 ارزيابي زمين ههاي مشاركت فني، اقتصادي و اجتماعي روستاييان در اجراي طرحهاي عمراني در گذشته و تعيين روشمشاركت آنها در اجرا، بهر هبرداري و نگهداري پروژ ههاي طرح هادي روستا. -5-2 تحليل تغيير و تحول منابع درآمدي روستاييان و فعالي تهاي اقتصادي (كشاورزي، صنعت و خدمات) و تدوين چشم انداز آتي آنها. -6-2 تعيين محدودي تها و امكانات توسعه كالبدي روستا و جهات و حدود منطقي توسعه و اولوي تبندي آن تا سال افق طرح. -7-2 ارزيابي ميزان فرسودگي بافت روستا، نوع مصالح، مقاومت بناها و مستحدثات-8-2 برآورد نياز به مسكن در روستا براساس نتايج مطالعات مربوط به كيفيت ابنيه، سطح و سرانه مسكوني، جمعيت و خانوار پي شبيني شده روستا. -9-2 ارزيابي كمبودهاي خدماتي موجود سروي سدهنده به روستا و حوزه نفوذ آن براساس الگوي سط حبندي خدماتروستايي. -10-2 ارزيابي و تحليل مشكلات موجود شبكه معابر و امكا ن سنجي ميزان ضرورت اصلاح و تعريض معابر اصلي روستا.مرحله سوم: تعيين برنام هها، پروژ ه هاي پيشنهادي -1 تعيين برنام هها، پروژ ه هاي پيشنهادي-1-1 نيازسنجي برنامه ها و پروژ ه هاي موردنياز در سطح روستا با توجه به نتايج طر ح هاي فرادست، ديدگاه روستاييان ومطالعات مرحله دوم. -2-1 اولوي تبندي برنام هها و پروژه هاي پيشنهادي با توجه به نيازهاي اساسي در سطح روستا. -1-2-1 تعيين و اولويت بندي  و پروژه هاي مربوط به ايم نسازي و كاهش خطر سوانح طبيعي در روستا مانند برنامه بهسازي و مقاو مسازي بناها، برنامه جابجايي واحدهايي كه شديدا در معرض خطر سوانح قرار دارند، احداث سي لبند و ديوار ساحلي، پيشنهادي كاهش خطر لغزش در روستا و... .-2-2-1 تعيين و اولوي تبندي برنام هها و پروژ ههاي زيس تمحيطي مرتبط با طرح مانند تعيين حدود كلي مكان دفع بهداشتيزباله، برنامه جمع آوري و هدايت آ بهاي سطحي و فاضلاب، برنامه مكا نيابي و يا توسعه محدوده گورستان و-3-2-1 تعيين و اولويت بندي برنام هها و پروژ ههاي اقتصادي با تاكيد به برنام ههاي اشتغا ل زايي و امكان افزايش درآمد روستاييان. -4-2-1 ارائه پيشنهادهاي لازم جهت تقويت و نهادينه شدن فعالي تهاي مشاركتي روستاييان در ابعاد اجتماعي-فرهنگي،اقتصادي و فني-اجرايي جهت بهر هوري بيشتر و مداوم طر حهاي عمراني روستا ( بويژه طرح هادي و پروژ ههاي ايمن سازي در مقابل خطر سوانح طبيعي). -5-2-1 تعيين و اولوي تبندي پروژ ههاي اجتماعي-فرهنگي شامل پيشنهاد كتابخانه، مكا نهاي ورزشي، مذهبي و... براساس ضوابط و مقررات مربوط. -6-2-1 تعيين و اولوي تبندي پروژ ههاي خدماتي- رفاهي شامل واحدهاي آموزشي، بهداشتي، درماني، اداري، انتظامي،پست و مخابرات، بانك، جايگاه سوخت، آت شنشاني و... براساس ضوابط و مقررات مربوط. -3-1 اولويت بندي برنامه ها و پروژه هاي پيشنهادي در كليه زمينه ها براساس نيازهاي اساسي روستا.-2 ارائه طرح هادي -1-2 ارائه طرح و گزينه هاي مختلف كاربري اراضي پيشنهادي روستا و انتخاب طرح و گزينه مناسب و مقدور-2-2 ارائه طرح اصلاح معابر، مراكز محلات، ميادين، گره هاي اصلي و تعيين شبكه معابر پيشنهادي و سلسله مراتب واولويت بندي اجراي آن با لحاظ نمودن وضعيت موجود معابر ( به گونه اي كه حتي المقدور حداقل تخريب را به دنبال داشته باشد). -3-2 تعيين محدود ههاي باارزش معماري، تاريخي، فرهنگي و طبيعي احتمالي روستا با توجه به ضوابط بنياد مسكن انقلاب اسلامي -4-2 تعيين فضاهاي نيازمند نوسازي يا بهسازي احتمالي در روستا-5-2 ارائه جدول سطح و سرانه كاربر يهاي پيشنهادي مبتني بر ضوابط و استانداردهاي مصوب و مورد عمل دستگاه هاي اجرايي مربوط. -6-2 ارائه طرح هندسي معابر و تقاطع ها. -1-6-2 طراحي و تهيه پلان معابر و تقاط عها. .-2-6-2 تهيه پروفيل طولي و تعيين خط پروژه. -3-6-2 طراحي مقاطع عرضي تيپ معابر و تقاط عها (شامل جانمايي سوار هرو، سيستم هدايت و دفع آبهاي سطحي وتاسيسات روشنايي). -3 تدوين ضوابط و مقررات-1-3 ضوابط ايمن سازي در روستا در مقابل سوانح طبيعي از جمله زلزل ه، سيل و زمي نلغزش: -2-3 مقررات زيس تمحيطي مربوط به نحوه استفاده از عناصر طبيعي و فعالي تهاي اقتصادي و خدماتي موجود يا پيشنهاديطرح براساس ضوابط مصوب سازمان حفاظت محيط زيست. -3-3 ضوابط مربوط به نحوه ساخت و ساز در روستا. -4-3 ضوابط مربوط به نما و سيماي كالبدي روستا و نحوه ساخت و ساز و نگهداري ابنيه در محدوده احتمالي بافت باارزشروستا ( استعلام از بنياد مسكن انقلاب اسلامي و سازمان ميراث فرهنگي كشور). مقررات تفكيك زمين و نحوه استفاده از اراضي در كاربر ي هاي مختلف-6-3 تعيين ضوابط اصلاح معابر روستا: .-7-3 ارائه ضوابط حري مهاي مختلفي نظير حريم جاده، رودخانه، خطوط انتقال انرژي، حريم ابنيه و آثار تاريخي، حريمفعالي تهاي خاص نظامي- انتظامي و... بسته به موقعيت و شرايط خاص روستاي مورد مطالعه ( با استعلام از مراجع ذيربط).منابع و ماخذ:  ضمائم   ...طرح هادی روستای قلعه قافه پایین مینودشت روستای قلعه قافه پایین مینودشت طرح هادی روستای قلعه قافه پایین شهرستان مینودشت

طرح هادی روستای قلعه قافه پایین شهرستان مینودشت

 

 طرح هادی روستای قلعه قافه پایین شهرستان مینودشت

روستای قلعه قافه پایین یکی از روستاهای تاریخی ، باارزش معماری ، طبیعی و فرهنگی شهرستان مینودشت در استان گلستان می باشد. طرح هادی روستای قلعه قافه پایین شهرستان مینودشت در سال 1393 و در 376 صفحه تهیه شده است. این فایل یک مجموعه کامل و بی نظیردرباره روستای قلعه قافه پایین خصوصا درباره معرفی معماری روستا به همراه نقشه های کامل آن، تصاویر، جدول، نمودار، جدول سوآت، طرح های معماری پیشنهادی  و ...می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

  مقدمه:

مرحله اول: مطالعات پايه و تشخيص

وضعيت موجود

-1 پيشينه و زمينه

-1-1 بررسي اجمالي موقعيت سياسي و جغرافيايي روستا و پيشينه تاريخي آن

-2-1 بررسي طرحهاي فرادست مصوب (طرح جامع توسعه و عمران ناحيه و طرح ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي) واستخراج نتايج زير:

-1-2-1 نقش و جايگاه روستا در طرح فرادست ( بعنوان مركز مجموعه، حوزه، روستاي مستقل و...).

-2-2-1 ارائه فهرست پيشنهادهاي طرحهاي مذكور در مورد خدمات و امكانات پيشنهادي براي روستا.

-3-1 ارايه ديدگاه روستاييان شامل:

-1-3-1 معرفي مسائل و مشكلات روستا از نظر ساكنين آن

-2-3-1 معرفي و اولوي تبندي پروژ ههاي عمراني مورد نياز روستا كه به وسيله طرح هادي قابل رفع مي باشند.

-2 شناسايي پايه

-1-2 شناسايي پايه در سطح حوزه نفوذ

-1-1-2 بررسي و تعيين الگوي مراجعه خدماتي و مبادله كالا بين حوزه نفوذ و روستاي موردمطالعه با استفاده از اطلاعات

محلي و نتايج طرحهاي فرادست.

-2-1-2 بررسي و تدقيق محدوده حوزه نفوذ مستقيم روستا با استفاده از اطلاعات طرح فرادست مصوب و اطلاعات مربوط

به برداشت ميداني

-3-1-2 بررسي تحولات جمعيتي آبادي هاي حوزه نفوذ با استفاده از نتايج طرح فرادست و آخرين سرشماري صورت

گرفته:

-2-2 شناسايي پايه در سطح روستا

-1-2-2 بررسي هاي محيطي

-1-1-2-2 بررسي كليات ويژگ يهاي محيطي روستا با استفاده از طر حها و اطلاعات موجود و نيز شناخت تفصيلي زمين ههاي

اصلي و تاثيرگذار بر طرح هادي نظير توپوگرافي و اقليم.

-2-1-2-2 بررسي منابع تامين آب اعم از آب شرب و كشاورزي و ميزان آبدهي و تغييرات تقريبي آن در طي دهه اخير

براساس اطلاعات محلي.

-3-1-2-2 بررسي نظام حركت آب در سطح بافت روستا و نحوه دفع آ بهاي سطحي و محل تخليه آن.

-2-2-2 بررسي هاي اجتماعي

-1-2-2-2 بررسي تحولات جمعيتي روستا در دور ههاي مختلف سرشماري.

-2-2-2-2 بررسي ويژگ يهاي جمعيتي روستا در وضع موجود شامل تعداد و بعد خانوار، ساخت سني و جنسي، مرگ و مير

و مواليد، مهاجر فرستي و مهاجر پذيري، جمعيت فعال و شاغل و بيكار، جمعيت لاز مالتعليم و

-3-2-2-2 بررسي ويژگ يها و تفاو تهاي اجتماعي موجود بين ساكنين روستا و تاثير آن در شك لگيري محلات و استقرار

خدمات و امكانات موجود.

-4-2-2-2 بررسي زمين هها و نحوه مشاركت اجرايي، فني و اقتصادي روستاييان در اجراي طر حهاي عمراني گذشته در سطح

روستا و تعيين نقاط قوت و ضعف مشاركت روستاييان

-3-2-2 بررسي هاي اقتصادي

-1-3-2-2 بررسي وضعيت اقتصادي روستا به تفكيك بخ شهاي اقتصادي، شناخت منابع درآمد روستاييان و نيز تعيين حجم

و نوع مبادلات اقتصادي با ديگر مراكز با استفاده از اطلاعات رسمي و محلي. .

-2-3-2-2 بررسي و تعيين ارزش اقتصادي زمين و ساختمان در روستا و شناخت عوامل تأثير گذار برآن: .

-4-2-2 بررسي هاي كالبدي

-1-4-2-2 شناخت عوامل طبيعي يا مصنوع موثر در شك لگيري و استقرار روستا اعم از منابع آب و خاك مناسب،

توپوگرافي، پوشش گياهي، جاده، معدن و...

-2-4-2-2 شناخت مراحل توسعه كالبدي روستا و جهت گسترش فعلي آن

-3-4-2-2 بررسي و شناخت كيفيت ابنيه روستا شامل تعيين نسبت ساختما نهاي غيرقابل سكونت ( مخروبه) ، مرمتي و نوساز،

تعيين نوع مصالح به كار رفته در ساختما نهاي موجود در روستا ( بادوام و نيمه بادوام و ك مدوام)

-4-4-2-2 تعيين تعداد واحدهاي مسكوني و ابعاد قطعات مسكوني براساس اطلاعات موجود

-5-4-2-2 شناخت بناها و بافتهاي باارزش احتمالي موجود در روستا.

-6-4-2-2 بررسي شبكه معابر روستا شامل سط حبندي معابر، تعيين طول و عرض آنها، شيب معابر و تعيين نوع وسيله و حجم

تقريبي تردد آنها در معابر اصلي با استفاده از اطلاعات محلي.

-7-4-2-2 شناخت و تعيين محدوده محلات و مراكز آنها. .

-8-4-2-2 بررسي و نحوه توزيع خدمات زيربنايي ( تاسيسات و تجهيزات عمومي) و رفاهي ( اجتماعي و اقتصادي) در سطح

روستا و تعيين شعاع عملكرد هر يك از آنها در مقياس دروني روستايي يا برون روستايي.

-9-4-2-2 شناخت و تعيين كاربري اراضي در روستا اعم از مسكوني، آموزشي، بهداشتي و... و محاسبه سطح و سرانه آنها.

-10-4-2-2 بررسي وضعيت مالكيت در روستا.

مرحله دوم: تحليل و استنتاج از بررس يها و تدوين چشم اندازها

-1 تحليل و استنتاج مطالعات مربوط به حوزه نفوذ .

-1-1 تحليل و استنتاج از بررس يهاي جمعيتي حوزه نفوذ و برآورد و پي شبيني جمعيت آباد يهاي موجود در آن تا سال افق

طرح با توجه به پي شبيني مطالعات طرحهاي فرادست.

2-1 تحليل وضعيت منابع عمده معيشت ساكنين حوزه نفوذ و تدوين چش مانداز آتي الگوي مراجعه جهت مبادله كالا بين

حوزه نفوذ و روستا.

-3-1 تحليل خدمات پيشنهاد شده در طرحهاي فرادست در مورد روستاهاي حوزه نفوذ و ارزيابي اجراي پيشنهادهاي يادشده

در تغيير الگوي مراجعه و يا تغيير محدوده حوزه نفوذ تا سال افق طرح.

-2 تحليل و استنتاج مطالعات مربوط به روستا

-1-2 ارزيابي ويژگ يهاي محيطي موجود در روستا بويژه در زمينه منابع آب شرب و كشاورزي و تحليل كلي ميزان

تاثيرگذاري آن در توسعه آتي روستا تا سال افق طرح. .

-2-2 ارزيابي و اولوي تبندي خطر بروز سوانح طبيعي در روستا و امكان سنجش كاهش پيامدهاي سوانح طبيعي.

-3-2 تحليل ويژگي ها و برآوردهاي جمعيتي روستا شامل:

-1-3-2 تحليل روند تحول جمعيت و ميزان مهاجرفرستي و مهاجرپذيري براساس اطلاعات محلي.

-2-3-2 ارزيابي پي شبيني طرح فرادست در مورد جمعيت آتي روستا و تعداد شاغلين.

-3-3-2 ارايه و ارزيابي گزين ههاي مختلف برآورد جمعيت روستا تا سال افق طرح و انتخاب گزينه مناسب. .

-4-3-2 ارايه و ارزيابي گزين ههاي مختلف برآورد تعداد شاغلين روستا تا سال افق طرح و انتخاب گزينه مناسب.

-5-3-2 برآورد جمعيت لاز مالتعليم روستا به تفكيك جنس و مقاطع تحصيلي در سال افق طرح

-4-2 ارزيابي زمين ههاي مشاركت فني، اقتصادي و اجتماعي روستاييان در اجراي طرحهاي عمراني در گذشته و تعيين روش

مشاركت آنها در اجرا، بهر هبرداري و نگهداري پروژ ههاي طرح هادي روستا.

-5-2 تحليل تغيير و تحول منابع درآمدي روستاييان و فعالي تهاي اقتصادي (كشاورزي، صنعت و خدمات) و تدوين چشم انداز آتي آنها.

-6-2 تعيين محدودي تها و امكانات توسعه كالبدي روستا و جهات و حدود منطقي توسعه و اولوي تبندي آن تا سال افق طرح.

-7-2 ارزيابي ميزان فرسودگي بافت روستا، نوع مصالح، مقاومت بناها و مستحدثات

-8-2 برآورد نياز به مسكن در روستا براساس نتايج مطالعات مربوط به كيفيت ابنيه، سطح و سرانه مسكوني، جمعيت و خانوار پي شبيني شده روستا.

-9-2 ارزيابي كمبودهاي خدماتي موجود سروي سدهنده به روستا و حوزه نفوذ آن براساس الگوي سط حبندي خدمات

روستايي.

-10-2 ارزيابي و تحليل مشكلات موجود شبكه معابر و امكا ن سنجي ميزان ضرورت اصلاح و تعريض معابر اصلي روستا.

مرحله سوم: تعيين برنام هها، پروژ ه هاي پيشنهادي

-1 تعيين برنام هها، پروژ ه هاي پيشنهادي

-1-1 نيازسنجي برنامه ها و پروژ ه هاي موردنياز در سطح روستا با توجه به نتايج طر ح هاي فرادست، ديدگاه روستاييان و

مطالعات مرحله دوم.

-2-1 اولوي تبندي برنام هها و پروژه هاي پيشنهادي با توجه به نيازهاي اساسي در سطح روستا.

-1-2-1 تعيين و اولويت بندي  و پروژه هاي مربوط به ايم نسازي و كاهش خطر سوانح طبيعي در روستا مانند برنامه بهسازي و مقاو مسازي بناها، برنامه جابجايي واحدهايي كه شديدا در معرض خطر سوانح قرار دارند، احداث سي لبند و ديوار ساحلي، پيشنهادي كاهش خطر لغزش در روستا و... .

-2-2-1 تعيين و اولوي تبندي برنام هها و پروژ ههاي زيس تمحيطي مرتبط با طرح مانند تعيين حدود كلي مكان دفع بهداشتي

زباله، برنامه جمع آوري و هدايت آ بهاي سطحي و فاضلاب، برنامه مكا نيابي و يا توسعه محدوده گورستان و

-3-2-1 تعيين و اولويت بندي برنام هها و پروژ ههاي اقتصادي با تاكيد به برنام ههاي اشتغا ل زايي و امكان افزايش درآمد روستاييان.

-4-2-1 ارائه پيشنهادهاي لازم جهت تقويت و نهادينه شدن فعالي تهاي مشاركتي روستاييان در ابعاد اجتماعي-فرهنگي،

اقتصادي و فني-اجرايي جهت بهر هوري بيشتر و مداوم طر حهاي عمراني روستا ( بويژه طرح هادي و پروژ ههاي ايمن سازي در مقابل خطر سوانح طبيعي).

-5-2-1 تعيين و اولوي تبندي پروژ ههاي اجتماعي-فرهنگي شامل پيشنهاد كتابخانه، مكا نهاي ورزشي، مذهبي و... براساس ضوابط و مقررات مربوط.

-6-2-1 تعيين و اولوي تبندي پروژ ههاي خدماتي- رفاهي شامل واحدهاي آموزشي، بهداشتي، درماني، اداري، انتظامي،

پست و مخابرات، بانك، جايگاه سوخت، آت شنشاني و... براساس ضوابط و مقررات مربوط.

-3-1 اولويت بندي برنامه ها و پروژه هاي پيشنهادي در كليه زمينه ها براساس نيازهاي اساسي روستا.

-2 ارائه طرح هادي

-1-2 ارائه طرح و گزينه هاي مختلف كاربري اراضي پيشنهادي روستا و انتخاب طرح و گزينه مناسب و مقدور

-2-2 ارائه طرح اصلاح معابر، مراكز محلات، ميادين، گره هاي اصلي و تعيين شبكه معابر پيشنهادي و سلسله مراتب واولويت بندي اجراي آن با لحاظ نمودن وضعيت موجود معابر ( به گونه اي كه حتي المقدور حداقل تخريب را به دنبال داشته باشد).

-3-2 تعيين محدود ههاي باارزش معماري، تاريخي، فرهنگي و طبيعي احتمالي روستا با توجه به ضوابط بنياد مسكن انقلاب اسلامي

-4-2 تعيين فضاهاي نيازمند نوسازي يا بهسازي احتمالي در روستا

-5-2 ارائه جدول سطح و سرانه كاربر يهاي پيشنهادي مبتني بر ضوابط و استانداردهاي مصوب و مورد عمل دستگاه هاي اجرايي مربوط.

-6-2 ارائه طرح هندسي معابر و تقاطع ها.

-1-6-2 طراحي و تهيه پلان معابر و تقاط عها. .

-2-6-2 تهيه پروفيل طولي و تعيين خط پروژه.

-3-6-2 طراحي مقاطع عرضي تيپ معابر و تقاط عها (شامل جانمايي سوار هرو، سيستم هدايت و دفع آبهاي سطحي و

تاسيسات روشنايي).

-3 تدوين ضوابط و مقررات

-1-3 ضوابط ايمن سازي در روستا در مقابل سوانح طبيعي از جمله زلزل ه، سيل و زمي نلغزش:

-2-3 مقررات زيس تمحيطي مربوط به نحوه استفاده از عناصر طبيعي و فعالي تهاي اقتصادي و خدماتي موجود يا پيشنهادي

طرح براساس ضوابط مصوب سازمان حفاظت محيط زيست.

-3-3 ضوابط مربوط به نحوه ساخت و ساز در روستا.

-4-3 ضوابط مربوط به نما و سيماي كالبدي روستا و نحوه ساخت و ساز و نگهداري ابنيه در محدوده احتمالي بافت باارزش

روستا ( استعلام از بنياد مسكن انقلاب اسلامي و سازمان ميراث فرهنگي كشور).

مقررات تفكيك زمين و نحوه استفاده از اراضي در كاربر ي هاي مختلف

-6-3 تعيين ضوابط اصلاح معابر روستا: .

-7-3 ارائه ضوابط حري مهاي مختلفي نظير حريم جاده، رودخانه، خطوط انتقال انرژي، حريم ابنيه و آثار تاريخي، حريم

فعالي تهاي خاص نظامي- انتظامي و... بسته به موقعيت و شرايط خاص روستاي مورد مطالعه ( با استعلام از مراجع ذيربط).

منابع و ماخذ:

 ضمائم

 

 


قلعه قافه پایین روستای قلعه قافه تبندي پروژ ههاي اولوي تبندي پروژ طرح هادی روستای قافه پایین شهرستان حوزه نفوذ اولوي تبندي پروژ ههاي افق طرح سال افق طرح هادي قلعه قافه روستا تعيين بررسي موجود معابر تحليل اقتصادي ضوابط


تگ ها :

قلعه قافه پایین روستای قلعه قافه تبندي پروژ ههاي اولوي تبندي پروژ طرح هادی روستای قافه پایین شهرستان حوزه نفوذ اولوي تبندي پروژ ههاي افق طرح سال افق طرح هادي قلعه قافه روستا تعيين بررسي موجود معابر تحليل اقتصادي ضوابط

سایر محصولات