پاورپوینت مرمت خانه صاقی لاهیجان - دانلود
پاورپوینت مرمت خانه صاقی لاهیجان
پاورپوینت مرمت خانه صاقی لاهیجان

پاورپوینت مرمت خانه صاقی لاهیجان

مرمت خانه صادقی لاهیحان لاهیجان خانه صادقی

پاور پوینت مطالعه،آسیب شناسی ،طرح مرمت و احیاء محله میدان عباسعلی گرگان لاهیجان پاور پوینت مرمت و احیای عمارت مسعودیه تهران صاقی طرح تفصیلی منطقه 1 شهر تهران طرح هادی روستای گاومیر دزفول به همراه نقشه های کامل اتوکدی روستا دانلود سند چشم انداز توسعه شهر کرمان طرح تفصیلی کامل مرمت شهر مشهد نقشه اتوکد بناهای تاریخی گرگان طرح جامع شهر کاشان پاورپوینت بهسازی، مرمت و ساماندهی بافت تاریخی گرگان شناخت فضای شهری خیابان جنت مشهد پاور پوینت پاورپوینت کلات نادری مشهد خانه پاورپوینت حیاط خانه های گرگان پروژه مرمت کامل خانه باقری گرگان تحلیل مرمت فضای شهری میدان امام شاهرود خانه معماری روستای زیارت گرگان لاهیجان پاور پوینت مطالعه،آسیب شناسی ،طرح مرمت و احیاء محله میدان عباسعلی گرگان پاور پوینت مرمت صاقی و احیای عمارت مسعودیه تهران طرح تفصیلی منطقه 1 شهر تهران طرح هادی روستای صاقی گاومیر دزفول به همراه نقشه های کامل اتوکدی روستا دانلود سند چشم انداز خانه توسعه شهر کرمان پاورپوینت طرح تفصیلی منطقه صاقی 2 تهران طرح منظر شهری پاورپوینت خاک سفید تهران دانلود طرح منظر محله باغ شاطر تهران خانه به طور کامل مرمت دانلود بررسی طرح منظر شهری نواب جدید خانه پاورپوینت تحلیل فضای شهری مرکز محله کلپا همدان پاورپوینت مرمت و احیای کاروانسرا لاهیجان و گرمابه مجموعه سعدالسلطنه قزوین طرح مرمت تفصیلی منطقه 5 تهران مطالعه، بررسی و تحلیل شهر طرقبه خانه پاورپوینت خانه مرمت و آسیب شناسی حمام خان کاشان پاورپوینت طرح لاهیجان جامع زاهدان، ویرایش بهمن 1395 پاورپوینت ساماندهی و ارائه الگوی مرمت مسکن در محله جویباره اصفهان مطالعه و طرح لاهیجان راهبردی بافت فرسوده شهر ارومیه پروژه تحلیل فضای شهری چهارراه ولیعصر تهران مرمت به صورت word طرح توسعه و صاقی عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس پاور پوینت شناخت و تحلیل فضای شهری محله نارمک مرمت تهران مطالعه و مستندنگاری کاخ آغا خانه محمدخان قاجار گرگان پاورپوینت تحلیل فضای شهری صاقی میدان بهارستان تهران تحلیل فضای شهری لاهیجان میدان حسن آباد تهران برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی لاهیجان محله قلهک تهران برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی صاقی محله یوسف آباد تهران برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع صاقی محلی محله ایرانشهر تهران طراحی محله پاورپوینت ای در لواسان (نجارکلا) تهران طرح ساماندهی حد فاصل شوش -بعثت لاهیجان تهران طرح جامع کامل شهر مرمت اصفهان پاورپوینت بررسی کاروانسرای حاج رضا قزوین پاورپوینت طرح ساماندهی صاقی و بهسازی بافت فرسوده همت آباد اصفهان برنامه ریزی صاقی راهبردی توسعه اجتماع محلی محله سنگلج تهران تجزیه و تحلیل فضای شهری صاقی میدان امام همدان پاور پوینت تحلیل لاهیجان فضای شهری میدان فراهان اراک پاورپوینت تحلیل فضاهای شهری میدان تجریش مرمت تهران بررسی، شناخت،تجزیه صاقی و تحلیل فضای شهری محله آبرسان تبریز بررسی ، شناخت و تجزیه و تحلیل محله شاهین تهران طرح ۴ شهرسازی - ناحیه پاورپوینت ۴ شهر زابل پاورپوینت دیتایل های مرمتی بناهای تاریخی گرگان پاورپوینت بررسي عوامل موثر بر ايجاد سيل در آبخيزهاي شهري و راه های کنترل آن پاورپوینت برنامه ریزی پاورپوینت توسعه راهبردی( CDS )رودهن پاورپوینت شناخت و تحلیل فضای شهری بلوار طالقانی شهرکرد پاورپوینت سیر تحول خانه طراحی منظر شهری در گذر تاریخ پروژه کامل طراحی نظام مهندسی ساختمان به همراه پاورپوینت برای ارایه اطلس کامل ژئوتوریسم استان پاورپوینت گلستان پاورپوینت پاورپوینت ریشه های همسازی معماری با طبیعت در معماری سنتی گرگان پروژه کامل شناخت،آسیب مرمت شناسی،طرح مرمت و احیاء خانه امیری مشهد به همراه نقشه های اتوکدی طرح مرمت و احیای کاروانسرای حسین خانی همدان به همراه نقشه های کامل لاهیجان معماری بنا پروژه کامل دانشکده معماری صاقی به همراه نقشه های کامل اتوکدی آن پاورپوینت تحلیل فضای شهری صاقی بلوار جانبازان گرگان طرح هادی روستای قلعه قافه پایین صاقی شهرستان مینودشت بهسازی بافت تاریخی خانه خیابان امام خمینی سمنان طراحی واحد پاورپوینت همسایگی (شهرک) در غرب شهرک خاوران تبریز طرح تفصیلی مرمت کامل شهر مشهد تحلیل فضای شهری لاهیجان میدان فردوسی تهران پاورپوینت مرمت خانه صاقی لاهیجان لاهیجان صاقی پروژه مستندنگاری و ساماندهی بافت تاریخی شیراز پاورپوینت مرمت خانه پروین اعتصامی پاورپوینت در تبریز پاورپوینت مطالعه و شناخت خانه تقوی گرگان مرمت به همراه نقشه های کامل آن لاهیجان پاورپوینت حمام وزیری ساری خانه بررسی مطالعه و مرمت خانه شفیعی گرگان سوالات آزمون نظام مهندسی رشته شهرسازی با پاسخ صاقی از سال 84 تا 96 بازآفرینی شهر صاقی رشت سوال تخصصی دکتری شهرسازی لاهیجان 92با پاسخ تشریحی سوال تخصصی دکتری شهرسازی 91با پاسخ تشریحی سوال مرمت تخصصی دکتری شهرسازی 90 با پاسخ تشریحی برنامه توسعه راهبردی، طرح CDS پاورپوینت قزوین طرح جامع پاورپوینت شهر قزوین پاورپوینت خانه طراحی منظر شهر درگذر تاریخ پاورپوینت طرح جامع تهران طرح تفصیلی منطقه 7 شهرداری مرمت تهران دانلود پاورپوینت طراحی پارک پاورپوینت پیاده راه بابلسر پاورپوینت خانه بررسی مرمت امام زاده یحیی ورامین بررسی و خانه تحلیل هتل بزرگ درویش مشهد پاورپوینت شناخت، آسیب صاقی شناسی، طرح مرمت و احیاء مصلی مشهد لاهیجان طرح مرمت و بهسازی محله چهار درخت بیرجند پاورپوینت طرح مرمت و احیای خانه بهرام محمد لاهیجان خوزینی گمیشان پاورپوینت طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو مرمت تبریز پاور پوینت حاشیه لاهیجان نشینی در شهر تبریز پاورپوینت طرح ساماندهی و بهسازی محور تاریخی بازار نعلبندان گرگان پاورپوینت رساله موزه آب در قالب word پاورپوینت خانه پیاده راه 15 خرداد تهران بررسی و شناخت بافت تاریخی روستای ساسنگ مرمت مینودشت پاورپوینت بررسی پیاده راه محور هفده خانه شهریور تهران پاور پوینت بافت تاریخی قزوین-گذر حمدالله مستوفی- لاهیجان امامزاده علی (ع) پاورپوینت مطالعات شهرسازی شهر مرمت رودهن خانه کلبادی پاورپوینت ساری پاور پوینت دانشگاه صاقی هنر اسلامی تبریز طراحی و ساماندهی محله درب نو گرگان پاورپوینت مرمت، آسیب شناسی مرمت و احیاء بازار آرادان گرمسار پاورپوینت مطالعه و شناخت محله پاورپوینت سرچشمه گرگان پاورپوینت روش تحقیق در مطالعات خانه شهری طرح صاقی جامع شهر کاشان شناخت فضای شهری خیابان جنت لاهیجان مشهد شناخت پاورپوینت و تجزیه و تحلیل محله ملکش بجنورد نقشه اتوکدی طرح تفضیلی گرگان پروژه کامل طراحی ایستگاه راه آهن به همراه نقشه اتو کدی به خانه علاوه مطالعات پاور پوینت نقش آب و فضای سبز مرمت در محیط های آموزشی خانه نقشه اتوکد بناهای تاریخی گرگان پاورپوینت حیاط خانه های خانه گرگان خانه پاورپوینت شهر جرجان خانه پاورپوینت برج قابوس گنبدکاووس پاور پوینت کلات نادری مشهد خانه امیر لطیفی گرگان خانه حاج محمد خوزینی گمیشان لاهیجان خانه فخرالدوله تهران پاورپوینت مدرسه عمادیه گرگان طرح هادی روستای کریمو شهرستان سرایان تحلیل فضای شهری میدان امام شاهرود صاقی معماری روستای زیارت گرگان پروژه بازار تبریز پروژه صاقی کامل خانه باقری گرگان دستورالعمل کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در تهیه طرح های هادی روستایی اهمیت زیست محیطی سازه صاقی های چوبی به عنوان سازه های سبز معرفی، مطالعه، شناخت و مستند نگاری روستای تاریخی اصفهک لاهیجان طبس بهسازی، مرمت و ساماندهی بافت تاریخی گرگان مطالعه ، لاهیجان مستند نگاری و طرح ساختاری راهبردی گمیشان طرح بهسازی بافت باارزش روستای فارسیان خانه آزادشهر طرح تفصیلی کامل شهر خانه مشهد طرح جامع لاهیجان شهر کاشان پاورپوینت پیاده راه مرمت 15 خرداد تهران شناخت فضای شهری خیابان لاهیجان جنت مشهد صاقی پاور پوینت شناخت و تحلیل فضای شهری محله نارمک تهران طرح تفصیلی منطقه مرمت 7 شهرداری تهران پاورپوینت حمام وزیری ساری پاور پوینت بافت تاریخی قزوین-گذر حمدالله لاهیجان مستوفی- امامزاده علی (ع) طرح مرمت و احیای خانه رضا قلی پاورپوینت نژاد گرگان پاورپوینت برج صاقی قابوس گنبدکاووس

 پاورپوینت مرمت خانه محمد صادقی لاهیجان - 102 اسلایدخانه محمد صادقی مربوط به دوره قاجار است و در لاهیجان، خیابان حافظ، کوچه توکلی واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۴...

پاورپوینت مرمت خانه صاقی لاهیجان مرمت خانه صادقی لاهیحان خانه صادقی

دانلود  پاورپوینت مرمت خانه محمد صادقی لاهیجان - 102 اسلایدخانه محمد صادقی مربوط به دوره قاجار است و در لاهیجان، خیابان حافظ، کوچه توکلی واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۵۴ با شمارهٔ ثبت ۱۴۹۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است فهرست مطالب     موقعیت جغرافیایی     شناخت جغرافیایی     آب و هوا     شناخت فرهنگی     موقعیت اقتصادی     مکان‌های دیدنی     محله میدان (چهار پادشاهان)     خانه صادقی     شناخت اثر     ورودی بنا     دسترسی     نما     مصالح خانه صادقی لاهیجان     پلان خانه صادقی در لاهیجان     فضاها     ایوان     هشتی     سه دری     اتاق بزرگ     اتاق متوسط     اتاق کوچک     اتاق زیر شیروانی     سرویس بهداشتی     حمام     تنور     تحلیل کالبدی     جدول کاربری فضاها     جدول کیفیت فضاها     هندسه بنا     تزیینات     تحلیل سازه‌ای خانه صادقی لاهیجان     آسیب‌شناسی  لاهیجان که به گیلکی لاجؤن تلفظ می‌شود، مرکز شهرستان لاهیجان، بزرگ‌ترین شهر شرق استان گیلان و عروس گیلان است که در ناحیه کوهپایه‌ای قرار دارد. شهرستان لاهیجان که در ناحیه شرقی گیلان واقع شده از شمال به دریای خزر، از جنوب به شهرستان رودبار، از شرق به شهرستان‌های لنگـرود و رودسر و از غرب به شهرستان‌های آستانه اشرفیه و رشت محـدود می‌شود .برخی واژهٔ لاهیجان را معرب لاهیگان می‌دانند و لاهیگان مرکب است از لاهیگ +ان که لاهیگ به معنای بافتنی و ان پسوند مکانی است که خبر از رونق نساجی در این شهر می‌دهد.  موقعیت خانه صادقی لاهیجان  در تجزیه‌ای دیگر، لاه در پارسی میانه به معنای ابریشم است و در برهان قاطع به معنای پارچهٔ ابریشمی سرخ آمده است و از آنجایی که جان خود مکان معنا می‌شود، لاهیجان به معنای «شهر ابریشم» است. لاهیجان از قدیمی‌ترین شهرهای گیلان نیز به شمار می‌رود و وجود قلعه‌ای برجای مانده از سلسله اشکانیان در ۶ شهر کیلومتری این شهر گواهی بر این مدعاست. علاوه بر این، لاهیجان مامن آثار تاریخی ارزشمند دیگری نظیر بقعه میرشمس‌الدین لاهیجانی، مسجد چهار پادشاهان، پل خشتی...

خانه صادقی یکی از خانه های با ارزش تاریخی شهر لاهیجان است و در فهرست آثار ملی کشور به شماره 1498 ثبت شده است. مرمت خانه صادقی لاهیحان خانه صادقی

 پاورپوینت مرمت خانه محمد صادقی لاهیجان - 102 اسلایدخانه محمد صادقی مربوط به دوره قاجار است و در لاهیجان، خیابان حافظ، کوچه توکلی واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۵۴ با شمارهٔ ثبت ۱۴۹۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است فهرست مطالب     موقعیت جغرافیایی     شناخت جغرافیایی     آب و هوا     شناخت فرهنگی     موقعیت اقتصادی     مکان‌های دیدنی     محله میدان (چهار پادشاهان)     خانه صادقی     شناخت اثر     ورودی بنا     دسترسی     نما     مصالح خانه صادقی لاهیجان     پلان خانه صادقی در لاهیجان     فضاها     ایوان    ...مرمت خانه صادقی لاهیحان خانه صادقی پاورپوینت مرمت خانه صاقی لاهیجان

پاورپوینت مرمت خانه صاقی لاهیجان

 

پاورپوینت مرمت خانه محمد صادقی لاهیجان - 102 اسلاید
خانه محمد صادقی مربوط به دوره قاجار است و در لاهیجان، خیابان حافظ، کوچه توکلی واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۵۴ با شمارهٔ ثبت ۱۴۹۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است
فهرست مطالب
    موقعیت جغرافیایی
    شناخت جغرافیایی
    آب و هوا
    شناخت فرهنگی
    موقعیت اقتصادی
    مکان‌های دیدنی
    محله میدان (چهار پادشاهان)
    خانه صادقی
    شناخت اثر
    ورودی بنا
    دسترسی
    نما
    مصالح خانه صادقی لاهیجان
    پلان خانه صادقی در لاهیجان
    فضاها
    ایوان
    هشتی
    سه دری
    اتاق بزرگ
    اتاق متوسط
    اتاق کوچک
    اتاق زیر شیروانی
    سرویس بهداشتی
    حمام
    تنور
    تحلیل کالبدی
    جدول کاربری فضاها
    جدول کیفیت فضاها
    هندسه بنا
    تزیینات
    تحلیل سازه‌ای خانه صادقی لاهیجان
    آسیب‌شناسی
 
لاهیجان که به گیلکی لاجؤن تلفظ می‌شود، مرکز شهرستان لاهیجان، بزرگ‌ترین شهر شرق استان گیلان و عروس گیلان است که در ناحیه کوهپایه‌ای قرار دارد. شهرستان لاهیجان که در ناحیه شرقی گیلان واقع شده از شمال به دریای خزر، از جنوب به شهرستان رودبار، از شرق به شهرستان‌های لنگـرود و رودسر و از غرب به شهرستان‌های آستانه اشرفیه و رشت محـدود می‌شود .برخی واژهٔ لاهیجان را معرب لاهیگان می‌دانند و لاهیگان مرکب است از لاهیگ +ان که لاهیگ به معنای بافتنی و ان پسوند مکانی است که خبر از رونق نساجی در این شهر می‌دهد.
 
موقعیت خانه صادقی لاهیجان
 
در تجزیه‌ای دیگر، لاه در پارسی میانه به معنای ابریشم است و در برهان قاطع به معنای پارچهٔ ابریشمی سرخ آمده است و از آنجایی که جان خود مکان معنا می‌شود، لاهیجان به معنای «شهر ابریشم» است. لاهیجان از قدیمی‌ترین شهرهای گیلان نیز به شمار می‌رود و وجود قلعه‌ای برجای مانده از سلسله اشکانیان در ۶ شهر کیلومتری این شهر گواهی بر این مدعاست. علاوه بر این، لاهیجان مامن آثار تاریخی ارزشمند دیگری نظیر بقعه میرشمس‌الدین لاهیجانی، مسجد چهار پادشاهان، پل خشتی پاشاکی، پل خشتی تجن گوگه، حمام گلشن و خانه مسعود اسمعی نیز هست. یکی از خانه‌های تاریخی شهر لاهیجان، خانه محمد صادقی است که ساخت آن به دوره قاجار باز می‌گردد. خانه محمد صادقی که در لاهیجان، خیابان حافظ، کوچه توکلی واقع شده است، در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۵۴ با شمارهٔ ثبت ۱۴۹۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.
معماری خانه محمد صادقی لاهیجان:
 
معماری خانه محمد صادقی لاهیجان
 
خانه محمد صادقی یکی از بناهای ساخته شده در دوره قاجار است که در بافت قدیمی شهر لاهیجان قرار دارد. ساختمان این سازه تاریخی از یک تالار و یک شاه نشینن با طاق گنبدی و سقف مقرنس کاری شده و ارسی‌های مشبک تشکیل شده است. اتاق‌های جنبی آن نیز تزئینات نقاشی و گچ‌بری دارد. تزئینات این بنا، بسیار ظریف و استادانه اجرا شده است و مشخصات معماری مسکونی دوره قاجاری را در گیلان به تصویر می‌کشد. دو در ورودی آن به شاه نشین بنا مرتبط شده اند و بالای درها، پنجره های مشبک شکلی نصب شده اند. یک نوار مقرنس نیز، ایوان را که دو ستون چوبی دارد، احاطه کرده است. قسمت بالای ستون‌ها، با نقش‌های مختلف تزئیین شده و چهار لنگه درب بسیار نفیس با نقش گل و بوته، تالار را به اتاق های جنبی، مرتبط می‌سازد.
 
معماری خانه صادقی لاهیجان
 
تزئینات گچبری خانه محمد صادقی لاهیجان بسیار زیبا و دیدنی است و ارسی ها، مُشَبَّکه و اتاق‌های جنبی آن نیز به این گچ‌بری‌های دیدنی و نقاشی‌های چشم نواز مزین شده‌اند. طاقچه‌ها و دیگر قسمت‌های خانه محمد صادقی، همگی دارای نقش‌های تزیینی با رنگ و روغن هستند. هم اکنون این بنای تاریخی در اختیار اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان لاهیجان قرار دارد. لکن این امر نیز نتوانسته است از میزان صدمات وارد شده به آن بکاهد. در برخی اتاق‌ها پنجره‌های مشبک را از جا درآورند و از آن لوله بخاری رد کرده‌اند و رنگ آمیزی‌های بی‌نظمی نیز بر روی برخی درب‌ها و دیوارهای آن قابل مشاهده است.و....

 


nbsp nbsp nbsp خانه محمد صادقی صادقی لاهیجان nbsp محمد صادقی لاهیجان nbsp nbsp اتاق خانه صادقی لاهیجان nbsp nbsp محمد صادقی صادقی لاهیجان خانه محمد لاهیجان nbsp خانه صادقی nbsp اتاق لاهیجان صادقی میzwnj گیلان تاریخی معماری شهرستان معنای دیدنی فضاها


تگ ها :

nbsp nbsp nbsp خانه محمد صادقی صادقی لاهیجان nbsp محمد صادقی لاهیجان nbsp nbsp اتاق خانه صادقی لاهیجان nbsp nbsp محمد صادقی صادقی لاهیجان خانه محمد لاهیجان nbsp خانه صادقی nbsp اتاق لاهیجان صادقی میzwnj گیلان تاریخی معماری شهرستان معنای دیدنی فضاها

سایر محصولات