پاورپوینت مرمت خانه صاقی لاهیجان - دانلود
پاورپوینت مرمت خانه صاقی لاهیجان
پاورپوینت مرمت خانه صاقی لاهیجان

پاورپوینت مرمت خانه صاقی لاهیجان

مرمت خانه صادقی لاهیحان خانه صادقی

پاور پوینت مطالعه،آسیب لاهیجان شناسی ،طرح مرمت و احیاء محله میدان عباسعلی گرگان پاور پوینت مرمت و احیای عمارت مسعودیه لاهیجان تهران طرح تفصیلی منطقه لاهیجان 1 شهر تهران پاورپوینت طرح هادی روستای گاومیر دزفول به همراه نقشه های کامل اتوکدی روستا دانلود سند چشم لاهیجان انداز توسعه شهر کرمان خانه طرح تفصیلی کامل شهر مشهد نقشه اتوکد بناهای تاریخی گرگان طرح جامع شهر صاقی کاشان بهسازی، مرمت و ساماندهی بافت تاریخی خانه گرگان شناخت فضای شهری خیابان جنت مشهد پاور پاورپوینت پوینت کلات نادری مشهد پاورپوینت حیاط خانه های گرگان پروژه کامل خانه باقری گرگان تحلیل فضای پاورپوینت شهری میدان امام شاهرود معماری روستای زیارت خانه گرگان پاور پوینت مطالعه،آسیب شناسی ،طرح مرمت و احیاء محله میدان پاورپوینت عباسعلی گرگان پاور پوینت مرمت و احیای عمارت مسعودیه تهران پاورپوینت طرح تفصیلی منطقه 1 شهر تهران طرح هادی روستای گاومیر دزفول به همراه نقشه های کامل اتوکدی روستا دانلود سند چشم انداز توسعه لاهیجان شهر کرمان پاورپوینت طرح تفصیلی منطقه 2 تهران طرح منظر شهری خاک سفید تهران خانه دانلود طرح منظر محله باغ شاطر تهران به طور کامل دانلود لاهیجان بررسی طرح منظر شهری نواب جدید پاورپوینت لاهیجان تحلیل فضای شهری مرکز محله کلپا همدان پاورپوینت مرمت و احیای مرمت کاروانسرا و گرمابه مجموعه سعدالسلطنه قزوین طرح صاقی تفصیلی منطقه 5 تهران خانه مطالعه، بررسی و تحلیل شهر طرقبه پاورپوینت مرمت و آسیب شناسی حمام خان کاشان پاورپوینت پاورپوینت طرح جامع زاهدان، ویرایش بهمن مرمت 1395 پاورپوینت ساماندهی و ارائه الگوی مسکن در محله جویباره اصفهان صاقی مطالعه و طرح راهبردی بافت فرسوده شهر لاهیجان ارومیه پروژه تحلیل فضای مرمت شهری چهارراه ولیعصر تهران به صورت word طرح توسعه و عمران مرمت (جامع) کلانشهر مشهد مقدس پاور پوینت شناخت لاهیجان و تحلیل فضای شهری محله نارمک تهران مطالعه و مستندنگاری کاخ پاورپوینت آغا محمدخان قاجار گرگان پاورپوینت تحلیل فضای شهری میدان بهارستان تهران تحلیل فضای شهری میدان صاقی حسن آباد تهران برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی صاقی محله قلهک تهران برنامه ریزی صاقی راهبردی توسعه اجتماع محلی محله یوسف آباد تهران برنامه ریزی راهبردی توسعه خانه اجتماع محلی محله ایرانشهر تهران طراحی محله ای در مرمت لواسان (نجارکلا) تهران طرح ساماندهی خانه حد فاصل شوش -بعثت تهران پاورپوینت طرح جامع کامل شهر اصفهان بررسی کاروانسرای حاج مرمت رضا قزوین پاورپوینت طرح ساماندهی و بهسازی بافت مرمت فرسوده همت آباد اصفهان برنامه ریزی راهبردی توسعه مرمت اجتماع محلی محله سنگلج تهران تجزیه و تحلیل خانه فضای شهری میدان امام همدان پاور پوینت تحلیل فضای مرمت شهری میدان فراهان اراک پاورپوینت تحلیل مرمت فضاهای شهری میدان تجریش تهران بررسی، شناخت،تجزیه و تحلیل فضای پاورپوینت شهری محله آبرسان تبریز بررسی ، شناخت و خانه تجزیه و تحلیل محله شاهین تهران طرح ۴ شهرسازی - ناحیه لاهیجان ۴ شهر زابل دیتایل های مرمتی بناهای تاریخی گرگان پاورپوینت بررسي عوامل موثر بر ايجاد سيل در آبخيزهاي شهري و راه های کنترل آن پاورپوینت برنامه ریزی صاقی توسعه راهبردی( CDS )رودهن پاورپوینت شناخت و تحلیل فضای شهری بلوار طالقانی صاقی شهرکرد پاورپوینت سیر پاورپوینت تحول طراحی منظر شهری در گذر تاریخ پروژه کامل لاهیجان طراحی نظام مهندسی ساختمان به همراه پاورپوینت برای ارایه لاهیجان اطلس کامل ژئوتوریسم استان گلستان پاورپوینت ریشه های همسازی معماری با صاقی طبیعت در معماری سنتی گرگان پروژه لاهیجان کامل شناخت،آسیب شناسی،طرح مرمت و احیاء خانه امیری مشهد به همراه نقشه های اتوکدی طرح مرمت و احیای صاقی کاروانسرای حسین خانی همدان به همراه نقشه های کامل معماری بنا پروژه کامل دانشکده معماری به همراه نقشه های کامل اتوکدی خانه آن پاورپوینت تحلیل فضای شهری بلوار جانبازان لاهیجان گرگان طرح هادی روستای قلعه قافه پایین شهرستان صاقی مینودشت بهسازی بافت خانه تاریخی خیابان امام خمینی سمنان طراحی واحد همسایگی (شهرک) در غرب پاورپوینت شهرک خاوران تبریز طرح تفصیلی خانه کامل شهر مشهد مرمت تحلیل فضای شهری میدان فردوسی تهران پاورپوینت مرمت خانه مرمت صاقی لاهیجان پروژه مستندنگاری و ساماندهی بافت تاریخی شیراز لاهیجان پاورپوینت مرمت خانه پروین اعتصامی در تبریز پاورپوینت مطالعه و شناخت خانه تقوی گرگان به همراه نقشه خانه های کامل آن پاورپوینت حمام وزیری ساری بررسی مطالعه و مرمت خانه لاهیجان شفیعی گرگان سوالات آزمون نظام مهندسی رشته شهرسازی با پاسخ از سال 84 تا 96 بازآفرینی شهر رشت سوال تخصصی دکتری شهرسازی 92با پاسخ خانه تشریحی مرمت سوال تخصصی دکتری شهرسازی 91با پاسخ تشریحی سوال تخصصی دکتری شهرسازی صاقی 90 با پاسخ تشریحی برنامه توسعه راهبردی، خانه طرح CDS قزوین طرح صاقی جامع شهر قزوین پاورپوینت طراحی منظر شهر درگذر تاریخ مرمت پاورپوینت طرح جامع تهران طرح تفصیلی منطقه 7 شهرداری صاقی تهران دانلود پاورپوینت طراحی پارک پیاده راه خانه بابلسر پاورپوینت بررسی مرمت امام زاده یحیی ورامین خانه بررسی و تحلیل هتل بزرگ درویش مشهد پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و لاهیجان احیاء مصلی مشهد طرح مرمت و بهسازی لاهیجان محله چهار درخت بیرجند پاورپوینت طرح مرمت و پاورپوینت احیای خانه بهرام محمد خوزینی گمیشان پاورپوینت طرح مرمت و احیاء خانه صلح لاهیجان جو تبریز پاور پوینت صاقی حاشیه نشینی در شهر تبریز پاورپوینت طرح ساماندهی و بهسازی پاورپوینت محور تاریخی بازار نعلبندان گرگان رساله موزه آب در قالب مرمت word پاورپوینت پاورپوینت پیاده راه 15 خرداد تهران بررسی خانه و شناخت بافت تاریخی روستای ساسنگ مینودشت پاورپوینت بررسی پیاده لاهیجان راه محور هفده شهریور تهران پاور پوینت مرمت بافت تاریخی قزوین-گذر حمدالله مستوفی- امامزاده علی (ع) پاورپوینت مطالعات صاقی شهرسازی شهر رودهن صاقی خانه کلبادی ساری خانه پاور پوینت دانشگاه هنر اسلامی تبریز طراحی و ساماندهی محله درب نو گرگان پاورپوینت مرمت، آسیب شناسی و احیاء بازار آرادان گرمسار پاورپوینت مطالعه و شناخت لاهیجان محله سرچشمه گرگان پاورپوینت روش مرمت تحقیق در مطالعات شهری طرح جامع شهر لاهیجان کاشان شناخت مرمت فضای شهری خیابان جنت مشهد شناخت و تجزیه و تحلیل محله ملکش بجنورد صاقی نقشه اتوکدی طرح تفضیلی گرگان پروژه کامل طراحی ایستگاه راه آهن به همراه پاورپوینت نقشه اتو کدی به علاوه مطالعات پاور پوینت نقش لاهیجان آب و فضای سبز در محیط های آموزشی پاورپوینت نقشه اتوکد بناهای تاریخی گرگان پاورپوینت حیاط خانه صاقی های گرگان پاورپوینت شهر خانه جرجان پاورپوینت مرمت برج قابوس گنبدکاووس پاور پوینت کلات نادری خانه مشهد خانه امیر لطیفی گرگان خانه حاج محمد خانه خوزینی گمیشان خانه پاورپوینت فخرالدوله تهران مدرسه عمادیه گرگان طرح هادی روستای کریمو مرمت شهرستان سرایان تحلیل فضای خانه شهری میدان امام شاهرود معماری روستای صاقی زیارت گرگان پروژه بازار تبریز پروژه کامل خانه باقری گرگان دستورالعمل کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در تهیه طرح های لاهیجان هادی روستایی اهمیت زیست محیطی سازه های چوبی به عنوان سازه های سبز معرفی، مطالعه، شناخت و مستند خانه نگاری روستای تاریخی اصفهک طبس بهسازی، لاهیجان مرمت و ساماندهی بافت تاریخی گرگان مطالعه ، مستند نگاری و طرح لاهیجان ساختاری راهبردی گمیشان طرح بهسازی بافت باارزش روستای فارسیان آزادشهر طرح تفصیلی خانه کامل شهر مشهد طرح صاقی جامع شهر کاشان پاورپوینت صاقی پیاده راه 15 خرداد تهران شناخت فضای پاورپوینت شهری خیابان جنت مشهد پاور پوینت شناخت و تحلیل فضای شهری محله نارمک پاورپوینت تهران طرح تفصیلی مرمت منطقه 7 شهرداری تهران پاورپوینت حمام خانه وزیری ساری پاور پوینت بافت تاریخی قزوین-گذر حمدالله مستوفی- امامزاده علی (ع) طرح مرمت و احیای خانه رضا خانه قلی نژاد گرگان پاورپوینت خانه برج قابوس گنبدکاووس

 پاورپوینت مرمت خانه محمد صادقی لاهیجان - 102 اسلایدخانه محمد صادقی مربوط به دوره قاجار است و در لاهیجان، خیابان حافظ، کوچه توکلی واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۵۴ با شمارهٔ ثبت ۱۴۹۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است فهرست مطالب     موقعیت جغرافیایی     شناخت جغرافیایی     آب و هوا     شناخت فرهنگی     موقعیت اقتصادی     مکان‌های دیدنی     محله میدان (چهار پادشاهان)     خانه صادقی     شناخت اثر     ورودی بنا     دسترسی     نما     مصالح خانه صادقی لاهیجان     پلان خانه صادقی در لاهیجان     فضاها     ایوان     هشتی     سه دری     اتاق بزرگ     اتاق متوسط     اتاق کوچک     اتاق زیر شیروانی     سرویس بهداشتی     حمام     تنور     تحلیل کالبدی     جدول کاربری فضاها     جدول کیفیت فضاها     هندسه بنا     تزیینات     تحلیل سازه‌ای خانه صادقی لاهیجان     آسیب‌شناسی  لاهیجان که به گیلکی لاجؤن تلفظ می‌شود، مرکز شهرستان لاهیجان، بزرگ‌ترین شهر شرق استان گیلان و عروس گیلان است که در ناحیه کوهپایه‌ای قرار دارد. شهرستان لاهیجان که در ناحیه شرقی گیلان واقع شده از شمال به دریای خزر، از جنوب به شهرستان رودبار، از شرق به شهرستان‌های لنگـرود و رودسر و از غرب به شهرستان‌های آستانه اشرفیه و رشت محـدود می‌شود .برخی واژهٔ لاهیجان را معرب لاهیگان می‌دانند و لاهیگان مرکب است از لاهیگ +ان که لاهیگ به معنای بافتنی و ان پسوند مکانی است که خبر از رونق نساجی در این شهر می‌دهد.  موقعیت خانه صادقی لاهیجان  در تجزیه‌ای دیگر، لاه در پارسی میانه به معنای ابریشم است و در برهان قاطع به معنای پارچهٔ ابریشمی سرخ آمده است و از آنجایی که جان خود مکان معنا می‌شود، لاهیجان به معنای «شهر ابریشم» است. لاهیجان از قدیمی‌ترین شهرهای گیلان نیز به شمار می‌رود و وجود قلعه‌ای برجای مانده از سلسله اشکانیان در ۶ شهر کیلومتری این شهر گواهی بر این مدعاست. علاوه بر این، لاهیجان مامن آثار تاریخی ارزشمند دیگری نظیر بقعه میرشمس‌الدین لاهیجانی، مسجد چهار پادشاهان، پل خشتی پاشاکی، پل خشتی تجن گوگه، حمام گلشن و خانه مسعود اسمعی نیز هست. یکی از خانه‌های تاریخی شهر...

پاورپوینت مرمت خانه صاقی لاهیجان مرمت خانه صادقی لاهیحان خانه صادقی

دانلود  پاورپوینت مرمت خانه محمد صادقی لاهیجان - 102 اسلایدخانه محمد صادقی مربوط به دوره قاجار است و در لاهیجان، خیابان حافظ، کوچه توکلی واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۵۴ با شمارهٔ ثبت ۱۴۹۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است فهرست مطالب     موقعیت جغرافیایی     شناخت جغرافیایی     آب و هوا     شناخت فرهنگی     موقعیت اقتصادی     مکان‌های دیدنی     محله میدان (چهار پادشاهان)     خانه صادقی     شناخت اثر     ورودی بنا     دسترسی     نما     مصالح خانه صادقی لاهیجان     پلان خانه صادقی در لاهیجان     فضاها     ایوان     هشتی     سه دری     اتاق بزرگ     اتاق متوسط     اتاق کوچک     اتاق زیر شیروانی     سرویس بهداشتی     حمام     تنور     تحلیل کالبدی     جدول کاربری فضاها     جدول کیفیت فضاها     هندسه بنا     تزیینات     تحلیل سازه‌ای خانه صادقی لاهیجان     آسیب‌شناسی  لاهیجان که به گیلکی لاجؤن تلفظ می‌شود، مرکز شهرستان لاهیجان، بزرگ‌ترین شهر شرق استان گیلان و عروس گیلان است که در ناحیه کوهپایه‌ای قرار دارد. شهرستان لاهیجان که در ناحیه شرقی گیلان واقع شده از شمال به دریای خزر، از جنوب به شهرستان رودبار، از شرق به شهرستان‌های لنگـرود و رودسر و از غرب به شهرستان‌های آستانه اشرفیه و رشت محـدود می‌شود .برخی واژهٔ لاهیجان را معرب لاهیگان می‌دانند و لاهیگان مرکب است از لاهیگ +ان که لاهیگ به معنای بافتنی و ان پسوند مکانی است که خبر از رونق نساجی در این شهر می‌دهد.  موقعیت خانه صادقی لاهیجان  در تجزیه‌ای دیگر، لاه در پارسی میانه به معنای ابریشم است و در برهان قاطع به معنای پارچهٔ ابریشمی سرخ آمده است و از آنجایی که جان خود مکان معنا می‌شود، لاهیجان به معنای «شهر ابریشم» است. لاهیجان از قدیمی‌ترین شهرهای گیلان نیز به شمار می‌رود و وجود قلعه‌ای برجای مانده از سلسله اشکانیان در ۶ شهر کیلومتری این شهر گواهی بر این مدعاست. علاوه بر این، لاهیجان مامن آثار تاریخی ارزشمند دیگری نظیر بقعه میرشمس‌الدین لاهیجانی، مسجد چهار پادشاهان، پل خشتی پاشاکی، پل خشتی تجن گوگه، حمام گلشن و خانه مسعود اسمعی نیز هست. یکی از خانه‌های تاریخی شهر لاهیجان، خانه محمد صادقی است که ساخت آن به دوره قاجار باز می‌گردد. خانه محمد صادقی که در لاهیجان، خیابان حافظ، کوچه توکلی واقع شده است، در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۵۴ با شمارهٔ ثبت ۱۴۹۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید. معماری خانه محمد صادقی لاهیجان:  معماری خانه محمد صادقی لاهیجان  خانه محمد صادقی یکی از بناهای ساخته شده در دوره قاجار است که در بافت قدیمی شهر لاهیجان قرار دارد. ساختمان این سازه تاریخی از یک تالار و یک شاه نشینن با طاق گنبدی و سقف مقرنس کاری شده و ارسی‌های مشبک تشکیل شده است. اتاق‌های جنبی آن...

خانه صادقی یکی از خانه های با ارزش تاریخی شهر لاهیجان است و در فهرست آثار ملی کشور به شماره 1498 ثبت شده است. مرمت خانه صادقی لاهیحان خانه صادقی

 پاورپوینت مرمت خانه محمد صادقی لاهیجان - 102 اسلایدخانه محمد صادقی مربوط به دوره قاجار است و در لاهیجان، خیابان حافظ، کوچه توکلی واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۵۴ با شمارهٔ ثبت ۱۴۹۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است فهرست مطالب     موقعیت جغرافیایی     شناخت جغرافیایی     آب و هوا     شناخت فرهنگی     موقعیت اقتصادی     مکان‌های دیدنی     محله میدان (چهار پادشاهان)     خانه صادقی     شناخت اثر     ورودی بنا     دسترسی     نما     مصالح خانه صادقی لاهیجان     پلان خانه صادقی در لاهیجان     فضاها     ایوان     هشتی     سه دری     اتاق بزرگ     اتاق متوسط     اتاق کوچک     اتاق زیر شیروانی     سرویس بهداشتی     حمام     تنور     تحلیل کالبدی     جدول کاربری فضاها     جدول کیفیت فضاها     هندسه بنا     تزیینات     تحلیل سازه‌ای خانه صادقی لاهیجان     آسیب‌شناسی  لاهیجان که به گیلکی لاجؤن تلفظ می‌شود، مرکز شهرستان لاهیجان، بزرگ‌ترین شهر شرق استان گیلان و عروس گیلان است که در ناحیه کوهپایه‌ای قرار دارد. شهرستان لاهیجان...مرمت خانه صادقی لاهیحان خانه صادقی پاورپوینت مرمت خانه صاقی لاهیجان

پاورپوینت مرمت خانه صاقی لاهیجان

 

پاورپوینت مرمت خانه محمد صادقی لاهیجان - 102 اسلاید
خانه محمد صادقی مربوط به دوره قاجار است و در لاهیجان، خیابان حافظ، کوچه توکلی واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۵۴ با شمارهٔ ثبت ۱۴۹۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است
فهرست مطالب
    موقعیت جغرافیایی
    شناخت جغرافیایی
    آب و هوا
    شناخت فرهنگی
    موقعیت اقتصادی
    مکان‌های دیدنی
    محله میدان (چهار پادشاهان)
    خانه صادقی
    شناخت اثر
    ورودی بنا
    دسترسی
    نما
    مصالح خانه صادقی لاهیجان
    پلان خانه صادقی در لاهیجان
    فضاها
    ایوان
    هشتی
    سه دری
    اتاق بزرگ
    اتاق متوسط
    اتاق کوچک
    اتاق زیر شیروانی
    سرویس بهداشتی
    حمام
    تنور
    تحلیل کالبدی
    جدول کاربری فضاها
    جدول کیفیت فضاها
    هندسه بنا
    تزیینات
    تحلیل سازه‌ای خانه صادقی لاهیجان
    آسیب‌شناسی
 
لاهیجان که به گیلکی لاجؤن تلفظ می‌شود، مرکز شهرستان لاهیجان، بزرگ‌ترین شهر شرق استان گیلان و عروس گیلان است که در ناحیه کوهپایه‌ای قرار دارد. شهرستان لاهیجان که در ناحیه شرقی گیلان واقع شده از شمال به دریای خزر، از جنوب به شهرستان رودبار، از شرق به شهرستان‌های لنگـرود و رودسر و از غرب به شهرستان‌های آستانه اشرفیه و رشت محـدود می‌شود .برخی واژهٔ لاهیجان را معرب لاهیگان می‌دانند و لاهیگان مرکب است از لاهیگ +ان که لاهیگ به معنای بافتنی و ان پسوند مکانی است که خبر از رونق نساجی در این شهر می‌دهد.
 
موقعیت خانه صادقی لاهیجان
 
در تجزیه‌ای دیگر، لاه در پارسی میانه به معنای ابریشم است و در برهان قاطع به معنای پارچهٔ ابریشمی سرخ آمده است و از آنجایی که جان خود مکان معنا می‌شود، لاهیجان به معنای «شهر ابریشم» است. لاهیجان از قدیمی‌ترین شهرهای گیلان نیز به شمار می‌رود و وجود قلعه‌ای برجای مانده از سلسله اشکانیان در ۶ شهر کیلومتری این شهر گواهی بر این مدعاست. علاوه بر این، لاهیجان مامن آثار تاریخی ارزشمند دیگری نظیر بقعه میرشمس‌الدین لاهیجانی، مسجد چهار پادشاهان، پل خشتی پاشاکی، پل خشتی تجن گوگه، حمام گلشن و خانه مسعود اسمعی نیز هست. یکی از خانه‌های تاریخی شهر لاهیجان، خانه محمد صادقی است که ساخت آن به دوره قاجار باز می‌گردد. خانه محمد صادقی که در لاهیجان، خیابان حافظ، کوچه توکلی واقع شده است، در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۵۴ با شمارهٔ ثبت ۱۴۹۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.
معماری خانه محمد صادقی لاهیجان:
 
معماری خانه محمد صادقی لاهیجان
 
خانه محمد صادقی یکی از بناهای ساخته شده در دوره قاجار است که در بافت قدیمی شهر لاهیجان قرار دارد. ساختمان این سازه تاریخی از یک تالار و یک شاه نشینن با طاق گنبدی و سقف مقرنس کاری شده و ارسی‌های مشبک تشکیل شده است. اتاق‌های جنبی آن نیز تزئینات نقاشی و گچ‌بری دارد. تزئینات این بنا، بسیار ظریف و استادانه اجرا شده است و مشخصات معماری مسکونی دوره قاجاری را در گیلان به تصویر می‌کشد. دو در ورودی آن به شاه نشین بنا مرتبط شده اند و بالای درها، پنجره های مشبک شکلی نصب شده اند. یک نوار مقرنس نیز، ایوان را که دو ستون چوبی دارد، احاطه کرده است. قسمت بالای ستون‌ها، با نقش‌های مختلف تزئیین شده و چهار لنگه درب بسیار نفیس با نقش گل و بوته، تالار را به اتاق های جنبی، مرتبط می‌سازد.
 
معماری خانه صادقی لاهیجان
 
تزئینات گچبری خانه محمد صادقی لاهیجان بسیار زیبا و دیدنی است و ارسی ها، مُشَبَّکه و اتاق‌های جنبی آن نیز به این گچ‌بری‌های دیدنی و نقاشی‌های چشم نواز مزین شده‌اند. طاقچه‌ها و دیگر قسمت‌های خانه محمد صادقی، همگی دارای نقش‌های تزیینی با رنگ و روغن هستند. هم اکنون این بنای تاریخی در اختیار اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان لاهیجان قرار دارد. لکن این امر نیز نتوانسته است از میزان صدمات وارد شده به آن بکاهد. در برخی اتاق‌ها پنجره‌های مشبک را از جا درآورند و از آن لوله بخاری رد کرده‌اند و رنگ آمیزی‌های بی‌نظمی نیز بر روی برخی درب‌ها و دیوارهای آن قابل مشاهده است.و....

 


nbsp nbsp nbsp خانه محمد صادقی صادقی لاهیجان nbsp محمد صادقی لاهیجان nbsp nbsp اتاق خانه صادقی لاهیجان nbsp nbsp شناخت فضاها nbsp nbsp لاهیجان nbsp nbsp nbsp nbsp تحلیل nbsp nbsp محمد صادقی صادقی لاهیجان خانه محمد لاهیجان nbsp خانه صادقی لاهیجان صادقی میzwnj گیلان تاریخی معماری شهرستان معنای دیدنی فضاها


تگ ها :

nbsp nbsp nbsp خانه محمد صادقی صادقی لاهیجان nbsp محمد صادقی لاهیجان nbsp nbsp اتاق خانه صادقی لاهیجان nbsp nbsp شناخت فضاها nbsp nbsp لاهیجان nbsp nbsp nbsp nbsp تحلیل nbsp nbsp محمد صادقی صادقی لاهیجان خانه محمد لاهیجان nbsp خانه صادقی لاهیجان صادقی میzwnj گیلان تاریخی معماری شهرستان معنای دیدنی فضاها

سایر محصولات