پاورپوینت طرح مرمت و احیای خانه بهرام محمد خوزینی گمیشان - دانلود
پاورپوینت طرح مرمت و احیای خانه بهرام محمد خوزینی گمیشان
پاورپوینت طرح مرمت و احیای خانه بهرام محمد خوزینی گمیشان

پاورپوینت طرح مرمت و احیای خانه بهرام محمد خوزینی گمیشان

طرح مرمت و احیای خانه بهرام محمد خوزینی گمیشان خوزینی خانه بهرام محمد خوزینی گمیشان

طرح بهرام منظر شهری خاک سفید تهران دانلود طرح منظر محله باغ شاطر تهران به طور خوزینی کامل دانلود بررسی طرح محمد منظر شهری نواب جدید پاورپوینت تحلیل فضای شهری محمد مرکز محله کلپا همدان پاورپوینت مرمت و احیای کاروانسرا و گرمابه مجموعه بهرام سعدالسلطنه قزوین نقشه اتوکد بناهای طرح تاریخی گرگان طرح خانه تفصیلی کامل شهر مشهد طرح خانه جامع شهر کاشان احیای بهسازی، مرمت و ساماندهی بافت تاریخی گرگان پاور و پوینت کلات نادری مشهد شناخت فضای بهرام شهری خیابان جنت مشهد پاورپوینت پاورپوینت حیاط خانه های گرگان پروژه کامل خانه باقری مرمت گرگان تحلیل فضای شهری میدان پاورپوینت امام شاهرود معماری گمیشان روستای زیارت گرگان طرح منظر شهری بهرام خاک سفید تهران دانلود طرح منظر محله بهرام باغ شاطر تهران به طور کامل دانلود بررسی گمیشان طرح منظر شهری نواب جدید پاورپوینت گمیشان تحلیل فضای شهری مرکز محله کلپا همدان پاورپوینت مرمت و احیای کاروانسرا محمد و گرمابه مجموعه سعدالسلطنه قزوین طرح تفصیلی منطقه 5 گمیشان تهران مطالعه، احیای بررسی و تحلیل شهر طرقبه پاورپوینت مرمت و آسیب شناسی حمام خان محمد کاشان محمد پاورپوینت طرح جامع زاهدان، ویرایش بهمن 1395 پاورپوینت ساماندهی طرح و ارائه الگوی مسکن در محله جویباره اصفهان مطالعه و طرح راهبردی بافت فرسوده بهرام شهر ارومیه پروژه تحلیل فضای شهری چهارراه ولیعصر احیای تهران به صورت word احیای طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس پاور پوینت شناخت و تحلیل فضای شهری محله نارمک طرح تهران مطالعه و مرمت مستندنگاری کاخ آغا محمدخان قاجار گرگان پاورپوینت تحلیل فضای شهری میدان احیای بهارستان تهران تحلیل فضای شهری میدان حسن بهرام آباد تهران برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی محله بهرام قلهک تهران برنامه ریزی راهبردی بهرام توسعه اجتماع محلی محله یوسف آباد تهران طرح برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی محله ایرانشهر تهران طراحی محله ای در لواسان خوزینی (نجارکلا) تهران طرح ساماندهی حد خانه فاصل شوش -بعثت تهران طرح جامع کامل شهر خانه اصفهان بررسی خوزینی کاروانسرای حاج رضا قزوین پاورپوینت طرح ساماندهی و بهسازی گمیشان بافت فرسوده همت آباد اصفهان برنامه ریزی بهرام راهبردی توسعه اجتماع محلی محله سنگلج تهران تجزیه و تحلیل و فضای شهری میدان امام همدان پاور پوینت محمد تحلیل فضای شهری میدان فراهان اراک خانه پاورپوینت تحلیل فضاهای شهری میدان تجریش تهران بررسی، شناخت،تجزیه طرح و تحلیل فضای شهری محله آبرسان تبریز بررسی خانه ، شناخت و تجزیه و تحلیل محله شاهین تهران طرح ۴ شهرسازی - ناحیه پاورپوینت ۴ شهر زابل دیتایل خوزینی های مرمتی بناهای تاریخی گرگان بهرام پاورپوینت بررسي عوامل موثر بر ايجاد سيل در آبخيزهاي شهري و راه های کنترل آن پاورپوینت مرمت برنامه ریزی توسعه راهبردی( CDS )رودهن پاورپوینت شناخت و احیای تحلیل فضای شهری بلوار طالقانی شهرکرد احیای پاورپوینت سیر تحول طراحی منظر شهری در گذر تاریخ پروژه کامل طراحی نظام مهندسی محمد ساختمان به همراه پاورپوینت برای ارایه احیای اطلس کامل ژئوتوریسم استان گلستان پاورپوینت ریشه های همسازی معماری با طبیعت گمیشان در معماری سنتی گرگان پروژه کامل مرمت شناخت،آسیب شناسی،طرح مرمت و احیاء خانه امیری مشهد به همراه نقشه های اتوکدی طرح مرمت و احیای و کاروانسرای حسین خانی همدان به همراه نقشه های کامل معماری بنا پروژه کامل بهرام دانشکده معماری به همراه نقشه های کامل اتوکدی آن پاورپوینت تحلیل فضای شهری بلوار احیای جانبازان گرگان طرح گمیشان هادی روستای قلعه قافه پایین شهرستان مینودشت بهسازی بافت تاریخی خانه خیابان امام خمینی سمنان طراحی واحد مرمت همسایگی (شهرک) در غرب شهرک خاوران تبریز طرح بهرام تفصیلی کامل شهر مشهد تحلیل فضای شهری میدان فردوسی محمد تهران پاورپوینت مرمت خانه بهرام صاقی لاهیجان پروژه مستندنگاری و محمد ساماندهی بافت تاریخی شیراز پاورپوینت بهرام مرمت خانه پروین اعتصامی در تبریز پاورپوینت مطالعه گمیشان و شناخت خانه تقوی گرگان به همراه نقشه های کامل آن پاورپوینت حمام وزیری بهرام ساری بررسی مطالعه گمیشان و مرمت خانه شفیعی گرگان سوالات آزمون نظام مهندسی رشته گمیشان شهرسازی با پاسخ از سال 84 تا 96 بهرام بازآفرینی شهر رشت محمد سوال تخصصی دکتری شهرسازی 92با پاسخ تشریحی سوال تخصصی محمد دکتری شهرسازی 91با پاسخ تشریحی سوال تخصصی دکتری بهرام شهرسازی 90 با پاسخ تشریحی برنامه خوزینی توسعه راهبردی، طرح CDS قزوین طرح جامع خانه شهر قزوین پاورپوینت طراحی منظر بهرام شهر درگذر تاریخ پاورپوینت خانه طرح جامع تهران طرح تفصیلی منطقه احیای 7 شهرداری تهران دانلود پاورپوینت پاورپوینت طراحی پارک پیاده راه بابلسر پاورپوینت بررسی مرمت امام و زاده یحیی ورامین خوزینی بررسی و تحلیل هتل بزرگ درویش مشهد پاورپوینت شناخت، پاورپوینت آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء مصلی مشهد طرح مرمت احیای و بهسازی محله چهار درخت بیرجند پاورپوینت طرح مرمت و احیای خانه بهرام محمد طرح خوزینی گمیشان پاورپوینت طرح مرمت و احیاء محمد خانه صلح جو تبریز پاور پوینت حاشیه نشینی مرمت در شهر تبریز پاورپوینت طرح محمد ساماندهی و بهسازی محور تاریخی بازار نعلبندان گرگان رساله موزه طرح آب در قالب word پاورپوینت محمد پیاده راه 15 خرداد تهران بررسی مرمت و شناخت بافت تاریخی روستای ساسنگ مینودشت پاورپوینت بررسی پیاده راه و محور هفده شهریور تهران احیای پاور پوینت بافت تاریخی قزوین-گذر حمدالله مستوفی- امامزاده علی (ع) گمیشان پاورپوینت مطالعات شهرسازی شهر رودهن خانه احیای کلبادی ساری پاور خوزینی پوینت دانشگاه هنر اسلامی تبریز طراحی و ساماندهی محله درب نو و گرگان پاورپوینت مرمت، محمد آسیب شناسی و احیاء بازار آرادان گرمسار خانه پاورپوینت مطالعه و شناخت محله سرچشمه گرگان پاورپوینت و روش تحقیق در مطالعات شهری طرح جامع خانه شهر کاشان شناخت بهرام فضای شهری خیابان جنت مشهد شناخت و تجزیه و محمد تحلیل محله ملکش بجنورد طرح نقشه اتوکدی طرح تفضیلی گرگان پروژه کامل طراحی ایستگاه راه آهن به همراه نقشه اتو طرح کدی به علاوه مطالعات پاور پوینت نقش آب و فضای سبز در گمیشان محیط های آموزشی خانه نقشه اتوکد بناهای تاریخی گرگان پاورپوینت حیاط گمیشان خانه های گرگان پاورپوینت شهر احیای جرجان پاورپوینت برج قابوس خانه گنبدکاووس پاور احیای پوینت کلات نادری مشهد خانه امیر طرح لطیفی گرگان خانه حاج محمد خوزینی خانه گمیشان مرمت خانه فخرالدوله تهران مدرسه خانه عمادیه گرگان طرح احیای هادی روستای کریمو شهرستان سرایان تحلیل فضای شهری و میدان امام شاهرود معماری احیای روستای زیارت گرگان پروژه گمیشان بازار تبریز پروژه کامل احیای خانه باقری گرگان دستورالعمل کاربرد احیای سامانه اطلاعات جغرافیایی در تهیه طرح های هادی روستایی اهمیت زیست محیطی سازه های چوبی به عنوان خانه سازه های سبز معرفی، مرمت مطالعه، شناخت و مستند نگاری روستای تاریخی اصفهک طبس خوزینی بهسازی، مرمت و ساماندهی بافت تاریخی گرگان طرح مطالعه ، مستند نگاری و طرح ساختاری راهبردی گمیشان طرح بهسازی بافت باارزش طرح روستای فارسیان آزادشهر طرح جامع شهر گمیشان کاشان طرح مرمت تفصیلی کامل شهر مشهد پاورپوینت خانه پیاده راه 15 خرداد تهران شناخت فضای خوزینی شهری خیابان جنت مشهد پاورپوینت حمام وزیری مرمت ساری خانه فخرالدوله خوزینی تهران پروژه کامل خانه باقری پاورپوینت گرگان محمد بهسازی، مرمت و ساماندهی بافت تاریخی گرگان گمیشان بازآفرینی شهر رشت طرح مرمت و بهسازی محله خوزینی چهار درخت بیرجند

 فایل مطالعه ، مستندسازی، آسیب شناسی و طرح مرمت و احیای  خانه بهرام محمد خوزینی یکی از بهترین نمونه  خانه های چوبی درایران و با الگوی معماری روس در منطقه گمیشان می باشد این خانه چوبی در دو طبقه و بدون استفاده از میخ تهیه شده و تمام اتصالات آن به صورت فاق و زبانه می باشد. این فایل بی نظیر و عالی در قالب power point و در 132 صفحه می باشد و شامل موارد زیر می باشد:فصل...

پاورپوینت طرح مرمت و احیای خانه بهرام محمد خوزینی گمیشان طرح مرمت و احیای خانه بهرام محمد خوزینی گمیشان خانه بهرام محمد خوزینی گمیشان

دانلود  فایل مطالعه ، مستندسازی، آسیب شناسی و طرح مرمت و احیای  خانه بهرام محمد خوزینی یکی از بهترین نمونه  خانه های چوبی درایران و با الگوی معماری روس در منطقه گمیشان می باشد این خانه چوبی در دو طبقه و بدون استفاده از میخ تهیه شده و تمام اتصالات آن به صورت فاق و زبانه می باشد. این فایل بی نظیر و عالی در قالب power point و در 132 صفحه می باشد و شامل موارد زیر می باشد:فصل اولمطالعه و شناخت بافت تاریخی گمیشانموقعيت جغرافيايي جريانات طبيعي (پوشش گياهي ، ريخت شناسي زمين، آب و هوا ، جهت وزش باد، منابع آبمخاطرات طبيعي)ساختار فرهنگي( مردم شناسي ف روابط ناملموس، بحثهاي معنوي، فضاهاي مقدس)ساخت و سازهاي انساني ( آب انبارها ، نظام دفع آبهاي سطحي، جريانات طبيعي)محدوده بافت -جمعيت-نمايهاي شهري-خط آسمان-انسجام عملكردي(كاربري سازگار و تغييرات انجام شده، كاربري هاي ناسازگار)-مقياس خرد (مواد و.مصالح، تكنيك ساخت ، رابطه تكنيك با ساخت)-ناحيه تاريخي شهر-ويژگيهاي تاريخي شهر-ويژگيهاي فضايي شهر-ويژگيهاي معماري بافت-موقعيت بناها و ساختمانهاي واجد ارزش تاريخي-ويژگيهاي معماري و فرم بناهاي تاريخي-ويژگيهاي اقليمي و بومي-چگونگي همجواري محله ها و واحدهاي مسكوني-توزيع تراكم ساختماني-وضعيت بهره برداري-منابع تامين آب در قديم و وضع موجود-شكل پوشش ها-فضاها در سيماي عمومي بافت فصل دوممطالعه و شناخت خانه بهرام محمد خوزيني -موقعيت جغرافيايي-سايت پلان-خصوصيات معماري و اجزاي بنا-پي-درب و پنجره ها و ديوارها-نعل درگاهها-پوشش سقف-نقشه ها-تزئينات وابسته به معماري و آرايه هاي بنا-سيركولاسيون حركتي فضاها-تزئينات وابسته به معماري و آرايه هاي بنا-سيركولاسيون حركتي فضاها-تحليل سازه بنا-الحاقات بنا-شرح تصويري بنافصل سومآسيب شناسي-توضيحات -شرح تصويري آسيبها-فهرست اقدامات و فعاليتهاي حفاظتيفصل چهارمطرح احياء ...

فایل مطالعه , مستندسازی, آسیب شناسی و طرح مرمت و احیای خانه بهرام محمد خوزینی یکی از بهترین نمونه خانه های چوبی درایران و با الگوی معماری روس طرح مرمت و احیای خانه بهرام محمد خوزینی گمیشان خانه بهرام محمد خوزینی گمیشان

 فایل مطالعه ، مستندسازی، آسیب شناسی و طرح مرمت و احیای  خانه بهرام محمد خوزینی یکی از بهترین نمونه  خانه های چوبی درایران و با الگوی معماری روس در منطقه گمیشان می باشد این خانه چوبی در دو طبقه و بدون استفاده از میخ تهیه شده و تمام اتصالات آن به صورت فاق و زبانه می باشد. این فایل بی نظیر و عالی در قالب power point و در 132 صفحه می باشد و شامل موارد زیر می باشد:فصل اولمطالعه و شناخت بافت تاریخی گمیشانموقعيت جغرافيايي جريانات طبيعي (پوشش گياهي ، ريخت شناسي زمين، آب و هوا ، جهت وزش باد، منابع آبمخاطرات طبيعي)ساختار فرهنگي( مردم شناسي ف روابط ناملموس، بحثهاي معنوي، فضاهاي مقدس)ساخت و سازهاي انساني ( آب انبارها ، نظام دفع آبهاي سطحي، جريانات طبيعي)محدوده بافت -جمعيت-نمايهاي شهري-خط آسمان-انسجام عملكردي(كاربري سازگار و تغييرات انجام شده، كاربري هاي ناسازگار)-مقياس خرد (مواد و.مصالح، تكنيك ساخت ، رابطه... طرح مرمت و احیای خانه بهرام محمد خوزینی گمیشان خانه بهرام محمد خوزینی گمیشان پاورپوینت طرح مرمت و احیای خانه بهرام محمد خوزینی گمیشان

پاورپوینت طرح مرمت و احیای خانه بهرام محمد خوزینی گمیشان

 فایل مطالعه ، مستندسازی، آسیب شناسی و طرح مرمت و احیای  خانه بهرام محمد خوزینی یکی از بهترین نمونه  خانه های چوبی درایران و با الگوی معماری روس در منطقه گمیشان می باشد این خانه چوبی در دو طبقه و بدون استفاده از میخ تهیه شده و تمام اتصالات آن به صورت فاق و زبانه می باشد. این فایل بی نظیر و عالی در قالب power point و در 132 صفحه می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

فصل اول

مطالعه و شناخت بافت تاریخی گمیشان

موقعيت جغرافيايي

جريانات طبيعي (پوشش گياهي ، ريخت شناسي زمين، آب و هوا ، جهت وزش باد، منابع آب

مخاطرات طبيعي)

ساختار فرهنگي( مردم شناسي ف روابط ناملموس، بحثهاي معنوي، فضاهاي مقدس)

ساخت و سازهاي انساني ( آب انبارها ، نظام دفع آبهاي سطحي، جريانات طبيعي)

محدوده بافت

-جمعيت
-نمايهاي شهري
-خط آسمان
-انسجام عملكردي(كاربري سازگار و تغييرات انجام شده، كاربري هاي ناسازگار)
-مقياس خرد (مواد و.مصالح، تكنيك ساخت ، رابطه تكنيك با ساخت)
-ناحيه تاريخي شهر
-ويژگيهاي تاريخي شهر
-ويژگيهاي فضايي شهر
-ويژگيهاي معماري بافت
-موقعيت بناها و ساختمانهاي واجد ارزش تاريخي
-ويژگيهاي معماري و فرم بناهاي تاريخي
-ويژگيهاي اقليمي و بومي
-چگونگي همجواري محله ها و واحدهاي مسكوني
-توزيع تراكم ساختماني
-وضعيت بهره برداري
-منابع تامين آب در قديم و وضع موجود
-شكل پوشش ها
-فضاها در سيماي عمومي بافت

فصل دوم

مطالعه و شناخت خانه بهرام محمد خوزيني

-موقعيت جغرافيايي
-سايت پلان
-خصوصيات معماري و اجزاي بنا
-پي
-درب و پنجره ها و ديوارها
-نعل درگاهها
-پوشش سقف
-نقشه ها
-تزئينات وابسته به معماري و آرايه هاي بنا
-سيركولاسيون حركتي فضاها
-تزئينات وابسته به معماري و آرايه هاي بنا
-سيركولاسيون حركتي فضاها
-تحليل سازه بنا
-الحاقات بنا
-شرح تصويري بنا

فصل سوم

آسيب شناسي

-توضيحات
-شرح تصويري آسيبها
-فهرست اقدامات و فعاليتهاي حفاظتي

فصل چهارم

طرح احياء


خانه بهرام محمد بنا سيركولاسيون حركتي سيركولاسيون حركتي فضاها بهرام محمد خوزینی مسكوني توزيع تراكم واحدهاي مسكوني توزيع شهر ويژگيهاي بهرام محمد خانه بهرام سيركولاسيون حركتي شرح تصويري ويژگيهاي معماري بنا سيركولاسيون تزئينات وابسته جريانات طبيعي معماري ويژگيهاي تاريخي فضاها بهرام شناسي


تگ ها :

خانه بهرام محمد بنا سيركولاسيون حركتي سيركولاسيون حركتي فضاها بهرام محمد خوزینی مسكوني توزيع تراكم واحدهاي مسكوني توزيع شهر ويژگيهاي بهرام محمد خانه بهرام سيركولاسيون حركتي شرح تصويري ويژگيهاي معماري بنا سيركولاسيون تزئينات وابسته جريانات طبيعي معماري ويژگيهاي تاريخي فضاها بهرام شناسي

سایر محصولات