پاورپوینت ریخت شناسی تاس ماهیان - دانلود
پاورپوینت ریخت شناسی تاس ماهیان
پاورپوینت ریخت شناسی تاس ماهیان

پاورپوینت ريخت شناسي تاس ماهيان

پاورپوینت ريخت ریخت شناسی ريخت تاس ماهیان

شناسي پاورپوینت عضلات ناحیه شانه پاورپوینت بررسی استادیوم تاس آلیانس آرنا مونیخ پاورپوینت ورزش در تاس میانسالان سالم و بیمار پاورپوینت مدیریت ريخت اماکن و تجهیزات ورزشی پاورپوینت مهندسی شناسي ورزش پاورپوینت پاورپوینت فیزیولوژی ورزشی 2 پاورپوینت بیو مکانیک توصیفی در حرکت ريخت یکضرب وزنه برداری پاورپوینت تاس اصول آموزش هند بال2 پاورپوینت مفاهیم پاورپوینت خلاقیت پاورپوینت کارگاه ريخت بازار یابی پاورپوینت پروژه احداث كارخانه آسفالت وسنگ پاورپوینت شكن پاورپوینت کارآفرینی پاورپوینت دانشگاهی تاس پاورپوینت كارآفريني پاورپوینت تربيت بدني ريخت عمومي پاورپوینت ريخت طرح توجيهي مديريت در مسائل طراحي کافي نت ها و وب و نرم افزار پاورپوینت طرح ريخت توجیهی توليدي لباس فرم پاورپوینت پاورپوینت خلاقیت پاورپوینت آشنایی پاورپوینت با تکنیک های خلاقیت پاورپوینت تاس شرکت تولید ماهیان تزئینی پاورپوینت کارآفرینی پاورپوینت دانشگاهی برای نظام سلامت پاورپوینت ريخت پروژه و کارآفرینی پاورپوینت پاورپوینت کار آفریــنی پاورپوینت شناسي آشنایی با مفاهیم کارآفرینی و ویژگی کارآفرینان موفق پاورپوینت فن ماهيان آوری کیک و کلوچه پاورپوینت شناسي نقش فنّاوری اطّلاعات و كارآفريني در توسعه مجمع خيرين ريخت پاورپوینت آزمایشگاه بیو شیمی پاورپوینت روانشناسی احساس و ريخت ادراک پاورپوینت شناسي توانبخشی ماهيان پاور پوینت نقش بازی در تربیت کودکان پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت تاس و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت پنیر و پاورپوینت انواع آن پاورپوینت انواع خشک پاورپوینت کن ها پاورپوینت ريخت توليد شكلات و تافي پاورپوینت مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) ريخت پاورپوینت پاورپوینت سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل پاورپوینت نفوذ و ريخت تعامل اجتماعی پاورپوینت طاق و قوس تاس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) کسب درامد از ريخت سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه تاس ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت شناسي چارچوب معلمی پاورپوینت میدان تجریش (پروژه شناخت ماهيان و تحلیل فضا های شهری) پاورپوینت تاس داروخانه خصوصي سينا شناسي پاورپوینت شیرین کننده های غذایی پاورپوینت ماهيان نظریه گشتالت پاورپوینت پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت تاس راه سازی تاس پاورپوینت کودک آزاری پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) ريخت (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) تاس پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) پاورپوینت ماهيان اندازه گیری نیرو گشتاور و کرنش پاورپوینت تبدیل آنالوگ به ريخت دیجیتال پاورپوینت بیماری های ناشی از عوامل ماهيان فیزیکی پاورپوینت گازها پاورپوینت و بخارات پاورپوینت شناسي ذرات یکسان پاورپوینت مکانیک کوانتومی در تاس فضای فاز پاورپوینت مکانیک آماری سامانه های بر هم کنشی: روش میدان های شناسي کوانتیده تاس پاورپوینت تکانه زاویه ای پاورپوینت: مدلسازي تجربي  قابليت پاورپوینت شناسائي پاورپوینت ريخت Drude’s classical theory کسب درامد از سایت ماهيان اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت ريخت شیرین کننده های غذایی پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) پاورپوینت (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت پاورپوینت توانبخشی پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و ريخت طراحی معماری روستایی) پاورپوینت كاخ هشت بهشت پاورپوینت اصفهان پاورپوینت انتقال حرارت پيشرفته (انتقال ماهيان حرارت هدايتی) (Conduction) پاورپوینت ماهيان انواع خشک کن ها پاورپوینت تخمیر و ريخت مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با پاورپوینت معماری اسلامی) پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با پاورپوینت معماری اسلامی) پاورپوینت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری پاورپوینت اسلامی) پاورپوینت روانشناسی احساس و تاس ادراک پاورپوینت معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی تاس با معماری معاصر) پاورپوینت ماهيان رادیولوژی پاورپوینت نحوه محاسبه ماهيان و پیاده سازی قیمت تمام شده پاورپوینت شناسي مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت پاورپوینت ماهيان آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت داروخانه پاورپوینت خصوصي سينا پاورپوینت فرایند تولید شناسي سوسیس و کالباس ماهيان پاورپوینت قهوه پاورپوینت عملیات حرارتی، فرایند تاس گرم كردن و سرد كردن ماهيان پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت پاورپوینت حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود پاورپوینت كنترل نشت در سدهاي شناسي خاكي پاورپوینت تاس توليد شكلات و تافي

       نوع فایل power point قابل ویرایش 14 اسلاید قسمتی از اسلایدهادارای بدن کشیده،دراز،دوکی شکل و پوشیده از پنج رديف طولي از صفحات استخواني ( اسكوت هاي ) بزرگ بر روي بدن : يك رديف پشتي ، دو رديف جانبي و دو رديف شكمي يا جانبي شكمي است ؛بقية پوست توسط دانه هاي ظريف ، دندانك ها و صفحات كوچك پوشيده شده است.   سر توسط تعداد زيادي صفحات ( پلاك هاي ) استخواني پوشيده شده است كه به آنها درموكرانيوم ( جمجمة پوستي ) مي گويند.پوزه طويل ، مخروطي يا قاشقي شكل ( بيلچه مانند ) است . دهان زيرين ، قابل بيرون زدن ( رفت و برگشت ) است و در ماهيان بالغ دندان وجود ندارد...

پاورپوینت ريخت شناسي تاس ماهيان پاورپوینت ریخت شناسی تاس ماهیان

دانلود        نوع فایل power point قابل ویرایش 14 اسلاید قسمتی از اسلایدهادارای بدن کشیده،دراز،دوکی شکل و پوشیده از پنج رديف طولي از صفحات استخواني ( اسكوت هاي ) بزرگ بر روي بدن : يك رديف پشتي ، دو رديف جانبي و دو رديف شكمي يا جانبي شكمي است ؛بقية پوست توسط دانه هاي ظريف ، دندانك ها و صفحات كوچك پوشيده شده است.   سر توسط تعداد زيادي صفحات ( پلاك هاي ) استخواني پوشيده شده است كه به آنها درموكرانيوم ( جمجمة پوستي ) مي گويند.پوزه طويل ، مخروطي يا قاشقي شكل ( بيلچه مانند ) است . دهان زيرين ، قابل بيرون زدن ( رفت و برگشت ) است و در ماهيان بالغ دندان وجود ندارد . لب گوشتي وجود ندارد و قبل از دهان نيز چهار عدد سبيلك قرار گرفته است . تعداد خارهاي آبششي محدود است . غشاي پايه آبششي وجود ندارد. سرپوش هاي آبششي از يك استخوان قوي به نام استخوان زير سر پوش آبششي شكل گرفته اند . استخوان پيش سرپوش آبششي ابتدايي است و استخوان هاي بين سرپوش آبششي و سرپوش آبششي و سرپوش آبششي وجود ندارد.اولين شعاع باله هاي سينه اي به يك خار قوي تبديل شده است .عمر تاس ماهيان صيد شدهاز نظر سرعت رشد كند بوده و جزء ماهيان طويل عمر هستند . تعيين سن از طریق قطع باله سينه اي و ثابت كردن باله ها در آفتاب  و تهیه مقاطعي از شعاع اول باله سينه اي ومشاهده و شمارش دوائر مخصوص صورت می گیرد.الف) تاس ماهي - در سواحل جنوبي از 11 سال تا 25 سال.ب) اوزون برون - بين 7 تا 22 سال در صيد گاههاي سواحل جنوبي.ج) فيل ماهي -  فيل  ماهی نر 8 تا 29 سال و ماده ها 10 تا 32 سال.  فهرست مطالب و اسلایدهاعمر تاس ماهيان صيد شدهتوليد مثل تاس ماهيانتغذيه تاس ماهيانگونه هاي مربوط به ايرانA. nudiventrisA. persicusA. ruthenusA. stellatushuso ...

در این پاورپوینت به ریخت شناسی تاس ماهیان پرداخته شده است پاورپوینت ریخت شناسی تاس ماهیان

       نوع فایل power point قابل ویرایش 14 اسلاید قسمتی از اسلایدهادارای بدن کشیده،دراز،دوکی شکل و پوشیده از پنج رديف طولي از صفحات استخواني ( اسكوت هاي ) بزرگ بر روي بدن : يك رديف پشتي ، دو رديف جانبي و دو رديف شكمي يا جانبي شكمي...پاورپوینت ریخت شناسی تاس ماهیان پاورپوینت ريخت شناسي تاس ماهيان

پاورپوینت ريخت شناسي تاس ماهيان

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 14 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

دارای بدن کشیده،دراز،دوکی شکل و پوشیده از پنج رديف طولي از صفحات استخواني ( اسكوت هاي ) بزرگ بر روي بدن : يك رديف پشتي ، دو رديف جانبي و دو رديف شكمي يا جانبي شكمي است ؛

بقية پوست توسط دانه هاي ظريف ، دندانك ها و صفحات كوچك پوشيده شده است.   سر توسط تعداد زيادي صفحات ( پلاك هاي ) استخواني پوشيده شده است كه به آنها درموكرانيوم ( جمجمة پوستي ) مي گويند.

پوزه طويل ، مخروطي يا قاشقي شكل ( بيلچه مانند ) است . دهان زيرين ، قابل بيرون زدن ( رفت و برگشت ) است و در ماهيان بالغ دندان وجود ندارد . لب گوشتي وجود ندارد و قبل از دهان نيز چهار عدد سبيلك قرار گرفته است . تعداد خارهاي آبششي محدود است . غشاي پايه آبششي وجود ندارد.

 سرپوش هاي آبششي از يك استخوان قوي به نام استخوان زير سر پوش آبششي شكل گرفته اند . استخوان پيش سرپوش آبششي ابتدايي است و استخوان هاي بين سرپوش آبششي و سرپوش آبششي و سرپوش آبششي وجود ندارد.

اولين شعاع باله هاي سينه اي به يك خار قوي تبديل شده است .

عمر تاس ماهيان صيد شده

از نظر سرعت رشد كند بوده و جزء ماهيان طويل عمر هستند . تعيين سن از طریق قطع باله سينه اي و ثابت كردن باله ها در آفتاب  و تهیه مقاطعي از شعاع اول باله سينه اي ومشاهده و شمارش دوائر مخصوص صورت می گیرد.

الف) تاس ماهي - در سواحل جنوبي از 11 سال تا 25 سال.

ب) اوزون برون - بين 7 تا 22 سال در صيد گاههاي سواحل جنوبي.

ج) فيل ماهي -  فيل  ماهی نر 8 تا 29 سال و ماده ها 10 تا 32 سال. 

 

فهرست مطالب و اسلایدها

عمر تاس ماهيان صيد شده

توليد مثل تاس ماهيان

تغذيه تاس ماهيان

گونه هاي مربوط به ايران

A. nudiventris

A. persicus

A. ruthenus

A. stellatus

  1. huso

nbsp nbsp nbsp آبششي وجود ندارد ندارد اولين شعاع سرپوش آبششي وجود وجود ندارد اولين اولين شعاع باله عمر هستند تعيين nbsp nbsp وجود ندارد سرپوش آبششي تاس ماهيان شده است سواحل جنوبي آبششي ماهيان سرپوش ندارد صفحات سواحل جنوبي


تگ ها :

nbsp nbsp nbsp آبششي وجود ندارد ندارد اولين شعاع سرپوش آبششي وجود وجود ندارد اولين اولين شعاع باله عمر هستند تعيين nbsp nbsp وجود ندارد سرپوش آبششي تاس ماهيان شده است سواحل جنوبي آبششي ماهيان سرپوش ندارد صفحات سواحل جنوبي

سایر محصولات