پاورپوینت بیماری های ناشی از عوامل فیزیکی - دانلود
پاورپوینت بیماری های ناشی از عوامل فیزیکی
پاورپوینت بیماری های ناشی از عوامل فیزیکی

پاورپوینت بیماری های ناشی از عوامل فیزیکی

پاورپوینت فیزیکی بیماری فیزیکی های فیزیکی ناشی فیزیکی عوامل فیزیکی فیزیکی

پاورپوینت عضلات فیزیکی ناحیه شانه پاورپوینت بررسی پاورپوینت استادیوم آلیانس آرنا مونیخ پاورپوینت ورزش در میانسالان فیزیکی سالم و بیمار فیزیکی پاورپوینت مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی پاورپوینت مهندسی های ورزش پاورپوینت فیزیولوژی از ورزشی 2 پاورپوینت بیو مکانیک توصیفی در حرکت یکضرب وزنه بیماری برداری پاورپوینت اصول آموزش هند فیزیکی بال2 پاورپوینت مفاهیم از خلاقیت بیماری پاورپوینت کارگاه بازار یابی پاورپوینت ناشی پروژه احداث كارخانه آسفالت وسنگ شكن پاورپوینت کارآفرینی های دانشگاهی پاورپوینت پاورپوینت كارآفريني پاورپوینت تربيت بدني ناشی عمومي پاورپوینت طرح توجيهي مديريت در مسائل طراحي کافي نت ها و وب و از نرم افزار پاورپوینت طرح بیماری توجیهی توليدي لباس فرم پاورپوینت پاورپوینت خلاقیت پاورپوینت آشنایی با تکنیک های های خلاقیت پاورپوینت پاورپوینت شرکت تولید ماهیان تزئینی پاورپوینت کارآفرینی دانشگاهی از برای نظام سلامت ناشی پاورپوینت پروژه و کارآفرینی پاورپوینت پاورپوینت کار آفریــنی پاورپوینت آشنایی با مفاهیم کارآفرینی و های ویژگی کارآفرینان موفق ناشی پاورپوینت فن آوری کیک و کلوچه پاورپوینت نقش فنّاوری اطّلاعات و كارآفريني ناشی در توسعه مجمع خيرين پاورپوینت آزمایشگاه بیماری بیو شیمی پاورپوینت عوامل روانشناسی احساس و ادراک بیماری پاورپوینت توانبخشی پاور پوینت نقش بازی در تربیت پاورپوینت کودکان پاورپوینت طرحی معماری روستای بیماری لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت های پنیر و انواع آن پاورپوینت انواع خشک ناشی کن ها پاورپوینت پاورپوینت توليد شكلات و تافي پاورپوینت مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی بیماری با معماری اسلامی) پاورپوینت پاورپوینت سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل پاورپوینت پاورپوینت نفوذ و تعامل اجتماعی پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) های کسب درامد بیماری از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط عوامل زیست امریکا پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه های ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) عوامل پاورپوینت چارچوب معلمی پاورپوینت میدان تجریش بیماری (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری) پاورپوینت از داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت شیرین های کننده های غذایی فیزیکی پاورپوینت نظریه گشتالت پاورپوینت از اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت راه پاورپوینت سازی پاورپوینت کودک بیماری آزاری پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با ناشی مرمت ابنیه) پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها ناشی در صنایع غذایی) ناشی پاورپوینت گازها و بخارات پاورپوینت ذرات فیزیکی یکسان پاورپوینت مکانیک کوانتومی در عوامل فضای فاز پاورپوینت مکانیک آماری سامانه های بر هم کنشی: ناشی روش میدان های کوانتیده پاورپوینت تکانه زاویه عوامل ای از کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت از شیرین کننده های غذایی پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت فیزیکی ابنیه) ناشی پاورپوینت توانبخشی پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی فیزیکی معماری روستایی) پاورپوینت كاخ عوامل هشت بهشت اصفهان پاورپوینت انتقال حرارت پيشرفته ناشی (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction) ناشی پاورپوینت انواع خشک کن ها پاورپوینت تخمیر و عوامل مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با فیزیکی معماری اسلامی) پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری ناشی اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با های معماری اسلامی) پاورپوینت روانشناسی از احساس و ادراک پاورپوینت معماری مدرن متعالی (پروژه درس بیماری آشنایی با معماری معاصر) های پاورپوینت رادیولوژی پاورپوینت نحوه ناشی محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده پاورپوینت مدیریت اسلامی و از اخلاق مدیریت پاورپوینت آژانس بیماری حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت داروخانه خصوصي ناشی سينا پاورپوینت ناشی فرایند تولید سوسیس و کالباس فیزیکی پاورپوینت قهوه پاورپوینت فیزیکی عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن پاورپوینت اهمیت ناشی و نقش جنگل ها ناشی پاورپوینت حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود پاورپوینت فیزیکی كنترل نشت در سدهاي خاكي پاورپوینت توليد پاورپوینت شكلات و تافي

        نوع فایل: power pointقابل ویرایش: 51 اسلاید قسمتی از اسلایدها:•امواج IR در صورت تراكم، تاثيرات گرمائي روي پوست دارند.•چشم انسان براي طول موج nm550 (سبز-زرد) بيشترين حساسيت را داراست.•امواج UV با طول موج كمتر از nm 320 براي نسوج بدن مضر است و روي پوست ايجاد لكه هاي قرمز وتاول مي كند.•پرتو فرا بنفش موجود در نور آفتاب يكي از عوامل مهم ايجاد سرطان پوست است.  فهرست مطالب و اسلایدها:مقدمهدماي محيط كارنتيجه كمبود آب در بدنپيشگيريسرماعوارض و بيماريهاموضوعات مهم در ژلورپيشگيريتغييرات فشاركاهش فشار هواعوارضافزايش فشار هواعوارضپيشگيريروشنائيبخشهاي اشعه UVخصوصياتتاثير نور مناسب در محيط كارمنابع نوربيماريهاسر و صدانكاتاثرات سر و صدا بر كارگراناثرات فيزيولوژيكياثرات پاتولوژيكي صداجدول درجه شنوائی برحسب شدت صوتكنترل سر و صدابيماريها و عوارض ناشي از ارتعاشاتبيماريها و عوارض ناشي از تشعشعات و مواد راديواكتيوعناصر و مواد راديو اكتيومواد راديواكتيو اثرات بيولوژيكي پرتوهاي يونسازاثرات پرتوهاي يونساز بر موجود زندهضايعات مراكز خونسازضايعات دستگاه گوارشضايعات سيستم اعصاب مركزياثرات دیررس (مزمن)مقادير مجاز پرتوگيري  ...

پاورپوینت بیماری های ناشی از عوامل فیزیکی پاورپوینت بیماری های ناشی عوامل فیزیکی

دانلود         نوع فایل: power pointقابل ویرایش: 51 اسلاید قسمتی از اسلایدها:•امواج IR در صورت تراكم، تاثيرات گرمائي روي پوست دارند.•چشم انسان براي طول موج nm550 (سبز-زرد) بيشترين حساسيت را داراست.•امواج UV با طول موج كمتر از nm 320 براي نسوج بدن مضر است و روي پوست ايجاد لكه هاي قرمز وتاول مي كند.•پرتو فرا بنفش...

در این پاورپوینت بیماری های ناشی از عوامل فیزیکی بررسی می شود پاورپوینت بیماری های ناشی عوامل فیزیکی

        نوع فایل: power pointقابل ویرایش: 51 اسلاید قسمتی از اسلایدها:•امواج IR در صورت تراكم، تاثيرات گرمائي روي پوست دارند.•چشم انسان براي طول موج nm550 (سبز-زرد) بيشترين حساسيت را داراست.•امواج UV با طول موج كمتر از nm 320 براي نسوج بدن مضر است و روي پوست ايجاد لكه هاي قرمز وتاول مي كند.•پرتو فرا بنفش موجود در نور آفتاب يكي از عوامل مهم ايجاد سرطان پوست است.  فهرست مطالب و اسلایدها:مقدمهدماي محيط كارنتيجه كمبود آب در بدنپيشگيريسرماعوارض و بيماريهاموضوعات مهم در ژلورپيشگيريتغييرات فشاركاهش فشار هواعوارضافزايش فشار هواعوارضپيشگيريروشنائيبخشهاي اشعه UVخصوصياتتاثير نور مناسب در محيط كارمنابع نوربيماريهاسر و صدانكاتاثرات سر و صدا بر كارگراناثرات فيزيولوژيكياثرات پاتولوژيكي صداجدول درجه شنوائی برحسب شدت صوتكنترل سر و صدابيماريها و عوارض ناشي از ارتعاشاتبيماريها و عوارض ناشي از تشعشعات و مواد راديواكتيوعناصر و مواد راديو اكتيومواد راديواكتيو اثرات بيولوژيكي پرتوهاي يونسازاثرات پرتوهاي يونساز بر موجود زندهضايعات مراكز خونسازضايعات دستگاه گوارشضايعات سيستم اعصاب مركزياثرات دیررس (مزمن)مقادير مجاز پرتوگيري  ...پاورپوینت بیماری های ناشی عوامل فیزیکی پاورپوینت بیماری های ناشی از عوامل فیزیکی

پاورپوینت بیماری های ناشی از عوامل فیزیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش: 51 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

•امواج IR در صورت تراكم، تاثيرات گرمائي روي پوست دارند.
•چشم انسان براي طول موج nm550 (سبز-زرد) بيشترين حساسيت را داراست.
•امواج UV با طول موج كمتر از nm 320 براي نسوج بدن مضر است و روي پوست ايجاد لكه هاي قرمز وتاول مي كند.
•پرتو فرا بنفش موجود در نور آفتاب يكي از عوامل مهم ايجاد سرطان پوست است.
 
 

فهرست مطالب و اسلایدها:

مقدمه

دماي محيط كار

نتيجه كمبود آب در بدن

پيشگيري

سرما

عوارض و بيماريها

موضوعات مهم در ژلور

پيشگيري

تغييرات فشار

كاهش فشار هوا

عوارض

افزايش فشار هوا

عوارض

پيشگيري

روشنائي

بخشهاي اشعه UV

خصوصيات

تاثير نور مناسب در محيط كار

منابع نور

بيماريها

سر و صدا

نكات

اثرات سر و صدا بر كارگران

اثرات فيزيولوژيكي

اثرات پاتولوژيكي صدا

جدول درجه شنوائی برحسب شدت صوت

كنترل سر و صدا

بيماريها و عوارض ناشي از ارتعاشات

بيماريها و عوارض ناشي از تشعشعات و مواد راديواكتيو

عناصر و مواد راديو اكتيو

مواد راديواكتيو
اثرات بيولوژيكي پرتوهاي يونساز

اثرات پرتوهاي يونساز بر موجود زنده

ضايعات مراكز خونساز

ضايعات دستگاه گوارش

ضايعات سيستم اعصاب مركزي

اثرات دیررس (مزمن)

مقادير مجاز پرتوگيري

 


nbsp nbsp nbsp راديو اكتيومواد راديواكتيو مواد راديو اكتيومواد اكتيومواد راديواكتيو اثرات راديواكتيو اثرات بيولوژيكي اثرات بيولوژيكي پرتوهاي درجه شنوائی برحسب پاتولوژيكي صداجدول درجه محيط كارمنابع نوربيماريهاسر nbsp nbsp عوارض ناشي طول موج روي پوست bull امواج كارمنابع نوربيماريهاسر محيط كارمنابع عوارض پرتوهاي موجود ايجاد اسلایدها امواج عوامل


تگ ها :

nbsp nbsp nbsp راديو اكتيومواد راديواكتيو مواد راديو اكتيومواد اكتيومواد راديواكتيو اثرات راديواكتيو اثرات بيولوژيكي اثرات بيولوژيكي پرتوهاي درجه شنوائی برحسب پاتولوژيكي صداجدول درجه محيط كارمنابع نوربيماريهاسر nbsp nbsp عوارض ناشي طول موج روي پوست bull امواج كارمنابع نوربيماريهاسر محيط كارمنابع عوارض پرتوهاي موجود ايجاد اسلایدها امواج عوامل

سایر محصولات