پاورپوینت درباره اصول مدیریت آموزشی - دانلود
پاورپوینت درباره اصول مدیریت آموزشی
پاورپوینت درباره اصول مدیریت آموزشی

پاورپوینت درباره اصول مديريت آموزشي

پاورپوینت مديريت اصول مديريت مدیریت مديريت آموزشی

درباره پاورپوینت درباره افت كيفيت و اتلاف آمين در واحدهاي تصفيه گاز پالايشگاه پاورپوینت درباره اطلاعات اصول دارويي مسكن ها پاورپوینت درباره اصول و مفاهيم درباره ارتباط پاورپوینت درباره پاورپوینت اصول و مبانی جمعیت و تنظیم خانواده پاورپوینت درباره اصول و پاورپوینت مبانی تربیت بدنی پاورپوینت اصول درباره اصول نگهداري و تعميرات نوين پاورپوینت درباره درباره اصول مهندسي اينترنت پاورپوینت درباره اصول مهندسی مديريت پزشکی پاورپوینت درباره پاورپوینت اصول مشترک و ویژگی های عمومی پیامبران پاورپوینت درباره اصول مديريت مديريت آموزشي پاورپوینت درباره اصول مدیریت اسلامی و اصول الگوهای آن پاورپوینت درباره درباره اصول دفع مواد زائد و زباله هاي آزمايشگاهي پاورپوینت درباره اصول اصول درمان ضد ميكروبي اصول پاورپوینت درباره اصول حسابداری 1 پاورپوینت درباره اصول بهداشت اصول در محيط جامعه پاورپوینت درباره اصول آموزش آموزشي و یادگیری پاورپوینت درباره اصول آزمایشهای درباره غیر مخرب و زمینه بکارگیری آنها در صنایع پاورپوینت درباره پاورپوینت اصول اساسی فارماكولوژی پاورپوینت درباره اصلاح گل پاورپوینت نرگس پاورپوینت درباره اصلاح فرهنگی و اصول آن مديريت از منظر امام علی(ع) اصول پاورپوینت درباره اصلاح ساختار مدیریتی اقتصادی بیمارستان-اجلاس روساء پاورپوینت درباره اصلاح الگوي مصرف در اموال عمومي اصول (بيت المال) از منظر معارف اسلامي پاورپوینت درباره پاورپوینت اسيد فوليك آموزشي پاورپوینت درباره اسیدها و خواص آنها پاورپوینت درباره استفاده پاورپوینت از آنالوگ در آموزش شیمی پاورپوینت درباره استنتاج در منطق درباره رتبه اول(هوش مصنوعي) پاورپوینت درباره استفاده از الگوريتمهای الهام گرفته از کلونی مورچه ها در مسيريابی شبکه درباره های کامپيوتری پاورپوینت اصول درباره استفاده از الگوريتم مورچگان براي بهينه سازي پاورپوینت مديريت درباره استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM)برای تشخیص گوینده پاورپوینت اصول درباره استفاده از عدد در معماري پاورپوینت درباره استفاده از ریزکپسول سازی در مبارزه با کمبود آموزشي آهن پاورپوینت درباره درباره استرس بلایا پاورپوینت اصول درباره استراتژیهای قیمت گذاری پاورپوینت درباره استراتژی مديريت های مطلوب پاورپوینت درباره اصول استراتژی کسب و کار پاورپوینت درباره اختلالات اسكلتي آموزشي عضلاني مرتبط با كار پاورپوینت درباره استخراج آموزشي فلزات (آماده‌سازی بار) پاورپوینت درباره استخراج روغن سبوس برنج با روش استخراج با سيّال تحت فشار ( PFE ) اصول و بهينه‌كردن شرايط استخراج به وسيله طراحی فاكتوريال پاورپوینت درباره درباره استحاله مارتنزیت پاورپوینت درباره اصول استانداردها و الگوهای مصرف پاورپوینت درباره آموزشي استاندارد حسابداری شماره 3 درآمد عملیاتی درباره پاورپوینت درباره استاندارد حسابداری(فعالیتهای ساخت املاک) پاورپوینت پاورپوینت درباره استان ايلام پاورپوینت درباره درباره استارت دو میدانی و اصول دوهای سرعت پاورپوینت درباره اسپکترومتری اصول تحرک یونی پاورپوینت درباره مديريت گازهای گلخانه ای پاورپوینت درباره دستاوردهای مديريت انقلاب اسلامی اصول پاورپوینت درباره فرسایش خاک پاورپوینت درباره نظریه درباره های یادگیری رفتاری پاولف ، ثرندایک و اسکینر تحقیق درباره اندازه گیری درباره چیست تحقیق پاورپوینت درباره انيميشن تحقیق مديريت درباره انقلاب تحقیق آموزشي درباره اهميت خانواده و جايگاه حساس آن در جامعه پاورپوینت تحقیق درباره bios تحقیق درباره اقلیم اصول تهران پاورپوینت درباره سیاه پاورپوینت چاله های فضایی تحقیق درباره درباره xsl چيست؟ تحقیق درباره پرده درباره خوانی مديريت تحقیق درباره انواع ماست و مواد مغذي آنها تحقیق اصول درباره آزمايشات غيرمخرب تحقیق درباره ايران خودرو درباره ديزل پاورپوینت تحقیق درباره انقلاب روسیه آموزشي پاورپوینت درباره الگوريتم کلونی مورچه ها پاورپوینت تحقیق درباره آزمایشات شیمی تحقیق آموزشي درباره ایمنی در مقابل مواد شیمیائی تحقیق درباره انقلاب پاورپوینت صنعتی تحقیق درباره آداب سخن پاورپوینت گفتن پيامبر اعظم اصول تحقیق درباره آفرینش تحقیق درباره اصول اهمیت و ارزش غذایی پیاز تحقیق درباره آثار درباره ترک نماز پاورپوینت مديريت درباره مخچه پاورپوینت درباره سرمایه پاورپوینت گذاری خطرپذیر تحقیق درباره انقلاب، پاورپوینت عدالت اجتماعي و آزادي مديريت تحقیق درباره آسیب‌شناسی تربیت دینی جوانان مديريت پاورپوینت درباره تاسیسات الکتریکی پاورپوینت درباره شرکت ال اصول جی تحقیق درباره آشنایی با سیستمهای سوخت رسانی پاورپوینت کاربراتوری و انژکتوری درباره پاورپوینت درباره دوچرخه و نقش آن در ترافیک و حمل و نقل شهری تحقیق درباره اهميت پاورپوینت اقتصادي و جايگاه گلکاري در ايران پاورپوینت درباره پاورپوینت آلیاژهای هوا فضا تحقیق درباره اثر تبلیغات در آموزشي اسنک چی توز تحقیق درباره آثار اقتصادی و آموزشي تامين هدفهای گزارشگری مال تحقیق درباره تاثرات زيانبار آموزشي خاك پاورپوینت درباره جهانی شدن فرهنگ و واکنش های پاورپوینت فرهنگی پاورپوینت پاورپوینت درباره مننژيت آموزشي پروژه درباره معماری ارگانیک پاورپوینت درباره ایمنی در پاورپوینت مدارس پاورپوینت درباره گروه های غذایی مديريت هرم پاورپوینت درباره انواع روشهای آموزشي جوشکاری و عیوب جوش آموزشي پاورپوینت درباره شبکه های حسگر بی سیم پاورپوینت درباره دستاوردهای انقلاب پاورپوینت اسلامی پاورپوینت آموزشي درباره سیاه چاله های فضایی پاورپوینت درباره فرسایش اصول خاک پاورپوینت درباره شرکت ال پاورپوینت جی پاورپوینت درباره مديريت آهن زنگ نزن پاورپوینت درباره درباره ایمنی در مدارس پاورپوینت درباره نظریه های یادگیری رفتاری آموزشي پاولف ، ثرندایک و اسکینر پاورپوینت درباره تهیه آموزشي و کاربرد مواد آموزشی در تربیت بدنی پاورپوینت درباره الگوريتم کلونی مورچه اصول ها پاورپوینت درباره پاورپوینت تاملی در معجزات پیامبر پاورپوینت درباره درباره کیفیت سود درباره پاورپوینت درباره نظریه رفاه اجتماعی پاورپوینت درباره مطالعات ژئو درباره الکتریک پاورپوینت درباره مدیریت سرمایه مديريت در گردش پاورپوینت پاورپوینت درباره گازهای گلخانه ای پاورپوینت درباره شبکه های حسگر پاورپوینت بی سیم پاورپوینت درباره جهانی شدن فرهنگ و واکنش پاورپوینت های فرهنگی پاورپوینت درباره انسان و پاورپوینت روح از دیدگاه قرآن پاورپوینت آموزشي درباره هویت و اقتدار ملی پاورپوینت درباره سرمایه مديريت گذاری خطرپذیر پاورپوینت درباره استخوان بندي بدن آموزشي انسان تحقیق مديريت درباره يکسو کننده تمام موج پاورپوینت درباره آسمان در درباره شب درباره تحقیق درباره پرده خوانی پاورپوینت درباره دوچرخه و نقش آن در ترافیک و حمل و نقل درباره شهری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی: Powerpoint نوع فایل: ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد اسلاید: 44 اسلاید قسمتی از متن فایل دانلودیپيشينه مكاتببررسي هاي تاريخي نشان مي دهد كه در مورد چگونگي اداره...

پاورپوینت درباره اصول مديريت آموزشي پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی

دانلود لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی: Powerpoint نوع فایل: ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد اسلاید: 44 اسلاید قسمتی از متن فایل دانلودیپيشينه مكاتببررسي هاي تاريخي نشان مي دهد كه در مورد چگونگي اداره سازمان ها (واحدهاي تجاري / اداري) پيشينيان از جمله : مصريان ، چيني يان، ايرانيان، روميان و آلمان ها و ديگران داراي بينيش ها و سيستم هاي خاص و متناسب با سازمان هاي اداري و تجاري خود بوده اند. . دوره ای که دانش مدیریت از ابتدای شکل گیری تاکنون طی نموده...

پاورپوینت درباره اصول مدیریت آموزشی پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی: Powerpoint نوع فایل: ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد اسلاید: 44 اسلاید قسمتی از متن فایل دانلودیپيشينه مكاتببررسي هاي تاريخي نشان مي دهد كه در مورد چگونگي اداره سازمان ها (واحدهاي تجاري / اداري) پيشينيان از جمله : مصريان ، چيني يان، ايرانيان، روميان و آلمان ها و ديگران داراي بينيش ها و سيستم هاي خاص و متناسب با سازمان هاي اداري و تجاري خود بوده اند. . دوره ای که دانش مدیریت از ابتدای شکل گیری تاکنون طی نموده است و همچنین کلیه نظراتی که تا حال از طریق دانشمندان و محققان این علم ارائه شده است را در سه مکتب کلی می توان خلاصه نمود. انواع مكاتب مديريت:-كلاسيك– مديريت علمي  – مديريت اداري-  مديريت بوروكراسي- نئوكلاسيك-روابط انساني-سلسله مراتب نيازهاي مازلو-تئوري X Yمكتب كلاسيك شامل 3 نظريه ذيل است:1- نظريه مديريت علمي(Scientific Management Theory)2- نظريه مديريت اداري(اصول گرايان يا وظيفه گرايان)  (The Process Theory of Management)                  3- نظريه بوروكراسي(The Theory of Bureaucracy)نظريه مديريت علمي:از اواخر قرن سيزدهم شمسي مقارن با اواخر قرن نوزدهم ميلادي، گروهي تلاش كردند اصول مديريت را با به كارگيري روش هاي مهندسي در «طراحي شغل» علمي تر سازند. براي اين منظور مطالعات اوليه روانشناسان صنعتي كه «رويه هاي آزمايشي انتخاب پرسنل» را به كار مي بردند به آنها كمك كرد. اين گروه تلاش خود را بر «طراحي اثربخش كاركنان » متمركز كردند.اصول بنياديني كه تيلور (frederick Tylor) در برخورد علمي با مديريت نهفته مي‌ديد عبارتند از:1- جايگزيني اصول علمي...پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی پاورپوینت درباره اصول مديريت آموزشي

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

 

دسته بندی: Powerpoint

 

نوع فایل: ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت)

 

تعداد اسلاید: 44 اسلاید

 قسمتی از متن فایل دانلودی

پيشينه مكاتب

بررسي هاي تاريخي نشان مي دهد كه در مورد چگونگي اداره سازمان ها (واحدهاي تجاري / اداري) پيشينيان از جمله : مصريان ، چيني يان، ايرانيان، روميان و آلمان ها و ديگران داراي بينيش ها و سيستم هاي خاص و متناسب با سازمان هاي اداري و تجاري خود بوده اند. . دوره ای که دانش مدیریت از ابتدای شکل گیری تاکنون طی نموده است و همچنین کلیه نظراتی که تا حال از طریق دانشمندان و محققان این علم ارائه شده است را در سه مکتب کلی می توان خلاصه نمود.

انواع مكاتب مديريت:

-كلاسيك

– مديريت علمي

 – مديريت اداري

-  مديريت بوروكراسي

- نئوكلاسيك
-روابط انساني
-سلسله مراتب نيازهاي مازلو
-تئوري X Y

مكتب كلاسيك شامل 3 نظريه ذيل است:

1- نظريه مديريت علمي(Scientific Management Theory)

2- نظريه مديريت اداري(اصول گرايان يا وظيفه گرايان)

  (The Process Theory of Management)                 

3- نظريه بوروكراسي(The Theory of Bureaucracy)

نظريه مديريت علمي:

از اواخر قرن سيزدهم شمسي مقارن با اواخر قرن نوزدهم ميلادي، گروهي تلاش كردند اصول مديريت را با به كارگيري روش هاي مهندسي در «طراحي شغل» علمي تر سازند. براي اين منظور مطالعات اوليه روانشناسان صنعتي كه «رويه هاي آزمايشي انتخاب پرسنل» را به كار مي بردند به آنها كمك كرد. اين گروه تلاش خود را بر «طراحي اثربخش كاركنان » متمركز كردند.

اصول بنياديني كه تيلور (frederick Tylor) در برخورد علمي با مديريت نهفته مي‌ديد عبارتند از:

1- جايگزيني اصول علمي به جاي محاسبات سرانگشتي

2- كسب هماهنگي در فعاليت هاي گروهي به جاي تشتت در  عمل (كارتيمي)

3- جلب همكاري افراد به جاي آشفتگي حاصل از فردگرايي      (وحدت)

4- كار و تلاش براي به حداكثر رساندن بازده (بهره وري)

5- تلاش به منظور ارتقاء سطح رشد تمام كاركنان براي ترقي       روزافزون خود و سازمان (آموزش و توسعه نيروي انساني)


nbsp nbsp nbsp نظريه مديريت علمي گروهي تلاش كردند تلاش كردند اصول ميلادي گروهي تلاش نوزدهم ميلادي گروهي كردند اصول مديريت طراحي شغلraquo علمي مطالعات اوليه روانشناسان اوليه روانشناسان صنعتي nbsp nbsp نظريه مديريت مديريت علمي laquo طراحي كردند اصول مديريت اداري اواخر قرن اصول مديريت مديريت نظريه اداري laquo theory سازمان كردند


تگ ها :

nbsp nbsp nbsp نظريه مديريت علمي گروهي تلاش كردند تلاش كردند اصول ميلادي گروهي تلاش نوزدهم ميلادي گروهي كردند اصول مديريت طراحي شغلraquo علمي مطالعات اوليه روانشناسان اوليه روانشناسان صنعتي nbsp nbsp نظريه مديريت مديريت علمي laquo طراحي كردند اصول مديريت اداري اواخر قرن اصول مديريت مديريت نظريه اداري laquo theory سازمان كردند

سایر محصولات