پاورپوینت درباره استفاده از ماشین بردار پشتیبان SVMبرای تشخیص گوینده - دانلود
پاورپوینت درباره استفاده از ماشین بردار پشتیبان SVMبرای تشخیص گوینده
پاورپوینت درباره استفاده از ماشین بردار پشتیبان SVMبرای تشخیص گوینده

پاورپوینت درباره استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM)برای تشخیص گوینده

پاورپوینت ماشین استفاده ماشین ماشین بردار ماشین پشتیبان ماشین SVMmتشخیص ماشین گوینده

پاورپوینت درباره افت كيفيت و اتلاف آمين استفاده در واحدهاي تصفيه گاز پالايشگاه پاورپوینت درباره اطلاعات دارويي استفاده مسكن ها پاورپوینت درباره اصول و بردار مفاهيم ارتباط پاورپوینت درباره اصول و مبانی (SVM)برای جمعیت و تنظیم خانواده پاورپوینت درباره اصول درباره و مبانی تربیت بدنی پاورپوینت درباره اصول نگهداري و تعميرات (SVM)برای نوين پاورپوینت پشتیبان درباره اصول مهندسي اينترنت پاورپوینت تشخیص درباره اصول مهندسی پزشکی پاورپوینت درباره اصول پشتیبان مشترک و ویژگی های عمومی پیامبران پشتیبان پاورپوینت درباره اصول مديريت آموزشي پشتیبان پاورپوینت درباره اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن پاورپوینت درباره اصول دفع مواد پاورپوینت زائد و زباله هاي آزمايشگاهي پاورپوینت درباره استفاده اصول درمان ضد ميكروبي (SVM)برای پاورپوینت درباره اصول حسابداری 1 پاورپوینت درباره اصول بهداشت در از محيط جامعه پاورپوینت درباره درباره اصول آموزش و یادگیری پاورپوینت درباره اصول آزمایشهای غیر مخرب و زمینه بردار بکارگیری آنها در صنایع پاورپوینت درباره اصول اساسی ماشین فارماكولوژی پاورپوینت درباره (SVM)برای اصلاح گل نرگس پاورپوینت استفاده درباره اصلاح فرهنگی و اصول آن از منظر امام علی(ع) پاورپوینت درباره پاورپوینت اصلاح ساختار مدیریتی اقتصادی بیمارستان-اجلاس روساء پاورپوینت درباره اصلاح الگوي مصرف پشتیبان در اموال عمومي (بيت المال) از منظر معارف اسلامي پاورپوینت درباره درباره اسيد فوليك پاورپوینت درباره اسیدها و خواص تشخیص آنها پاورپوینت درباره استفاده از (SVM)برای آنالوگ در آموزش شیمی پاورپوینت درباره استنتاج در منطق رتبه اول(هوش از مصنوعي) پاورپوینت درباره استفاده از پاورپوینت الگوريتمهای الهام گرفته از کلونی مورچه ها در مسيريابی شبکه های کامپيوتری پاورپوینت درباره استفاده از الگوريتم مورچگان براي درباره بهينه سازي پاورپوینت درباره استفاده از ماشین بردار (SVM)برای پشتیبان (SVM)برای تشخیص گوینده پاورپوینت درباره تشخیص استفاده از عدد در معماري پاورپوینت درباره استفاده از ریزکپسول سازی در مبارزه با کمبود تشخیص آهن پاورپوینت از درباره استرس بلایا پاورپوینت درباره پاورپوینت استراتژیهای قیمت گذاری درباره پاورپوینت درباره استراتژی های مطلوب پاورپوینت درباره ماشین استراتژی کسب و کار پاورپوینت درباره اختلالات بردار اسكلتي عضلاني مرتبط با كار پاورپوینت درباره (SVM)برای استخراج فلزات (آماده‌سازی بار) پاورپوینت درباره استخراج روغن سبوس برنج با روش استخراج با سيّال تحت فشار ( PFE ) و بهينه‌كردن شرايط استخراج به وسيله طراحی ماشین فاكتوريال پاورپوینت استفاده درباره استحاله مارتنزیت پاورپوینت درباره استانداردها (SVM)برای و الگوهای مصرف پاورپوینت درباره استاندارد حسابداری شماره 3 پشتیبان درآمد عملیاتی پاورپوینت درباره استاندارد پشتیبان حسابداری(فعالیتهای ساخت املاک) پاورپوینت درباره استفاده استان ايلام از پاورپوینت درباره استارت دو میدانی و اصول دوهای سرعت پاورپوینت درباره اسپکترومتری تحرک تشخیص یونی پاورپوینت استفاده درباره گازهای گلخانه ای پاورپوینت درباره دستاوردهای ماشین انقلاب اسلامی تشخیص تحقیق درباره اندازه گیری چیست پاورپوینت درباره نظریه های گوینده یادگیری رفتاری پاولف ، ثرندایک و اسکینر پاورپوینت درباره فرسایش بردار خاک گوینده تحقیق درباره انيميشن تحقیق درباره (SVM)برای انقلاب تحقیق درباره اهميت از خانواده و جايگاه حساس آن در جامعه گوینده تحقیق درباره bios پاورپوینت درباره سیاه چاله (SVM)برای های فضایی پشتیبان تحقیق درباره اقلیم تهران ماشین تحقیق درباره xsl چيست؟ پشتیبان تحقیق درباره پرده خوانی تحقیق بردار درباره انواع ماست و مواد مغذي آنها تحقیق درباره بردار آزمايشات غيرمخرب تحقیق درباره ايران خودرو درباره ديزل تحقیق درباره انقلاب ماشین روسیه پاورپوینت درباره الگوريتم پاورپوینت کلونی مورچه ها تحقیق تشخیص درباره آزمایشات شیمی تحقیق درباره آداب سخن گفتن پيامبر گوینده اعظم تحقیق درباره تشخیص انقلاب صنعتی تحقیق درباره ایمنی در مقابل ماشین مواد شیمیائی تحقیق درباره آثار گوینده ترک نماز تحقیق درباره اهمیت و ارزش پشتیبان غذایی پیاز گوینده تحقیق درباره آفرینش تحقیق درباره انقلاب، عدالت اجتماعي و از آزادي پاورپوینت درباره تشخیص مخچه پاورپوینت درباره (SVM)برای سرمایه گذاری خطرپذیر پاورپوینت درباره پشتیبان تاسیسات الکتریکی از پاورپوینت درباره شرکت ال جی تحقیق درباره (SVM)برای آسیب‌شناسی تربیت دینی جوانان گوینده تحقیق درباره آشنایی با سیستمهای سوخت رسانی کاربراتوری و انژکتوری ماشین پاورپوینت درباره آلیاژهای هوا فضا تحقیق درباره اهميت اقتصادي و جايگاه گوینده گلکاري در ايران پاورپوینت درباره دوچرخه و نقش آن درباره در ترافیک و حمل و نقل شهری تحقیق درباره استفاده اثر تبلیغات در اسنک چی توز تحقیق درباره از آثار اقتصادی و تامين هدفهای گزارشگری مال تحقیق درباره تاثرات زيانبار استفاده خاك پاورپوینت درباره جهانی شدن فرهنگ پشتیبان و واکنش های فرهنگی پاورپوینت ماشین درباره مننژيت پروژه درباره معماری بردار ارگانیک پاورپوینت درباره ایمنی در پشتیبان مدارس پاورپوینت درباره پاورپوینت گروه های غذایی هرم پاورپوینت درباره گوینده آهن زنگ نزن پاورپوینت درباره انواع روشهای جوشکاری و عیوب گوینده جوش پاورپوینت درباره دستاوردهای بردار انقلاب اسلامی پاورپوینت درباره بردار سیاه چاله های فضایی پاورپوینت پاورپوینت درباره فرسایش خاک پاورپوینت گوینده درباره شرکت ال جی پاورپوینت درباره استفاده آهن زنگ نزن (SVM)برای پاورپوینت درباره ایمنی در مدارس پاورپوینت درباره نظریه های یادگیری گوینده رفتاری پاولف ، ثرندایک و اسکینر پاورپوینت ماشین درباره تهیه و کاربرد مواد آموزشی در تربیت بدنی پاورپوینت درباره الگوريتم پشتیبان کلونی مورچه ها پاورپوینت درباره پشتیبان تاملی در معجزات پیامبر پاورپوینت درباره کیفیت بردار سود پاورپوینت درباره نظریه استفاده رفاه اجتماعی پاورپوینت درباره مطالعات گوینده ژئو الکتریک پاورپوینت گوینده درباره مدیریت سرمایه در گردش پاورپوینت درباره از گازهای گلخانه ای پاورپوینت درباره شبکه های حسگر بی بردار سیم پاورپوینت درباره جهانی شدن گوینده فرهنگ و واکنش های فرهنگی پاورپوینت درباره انسان و روح از پشتیبان دیدگاه قرآن پاورپوینت درباره هویت ماشین و اقتدار ملی پاورپوینت درباره بردار سرمایه گذاری خطرپذیر پاورپوینت درباره استخوان بندي از بدن انسان تحقیق درباره يکسو گوینده کننده تمام موج پاورپوینت بردار درباره آسمان در شب تحقیق ماشین درباره پرده خوانی پاورپوینت درباره دوچرخه و نقش آن در ترافیک و حمل گوینده و نقل شهری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی: Powerpoint نوع فایل: ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد اسلاید: 39 اسلاید قسمتی از متن فایل دانلودیžاستفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM)برای تشخیص گویندهžفهرست مطالب¡تشخیص گوینده¡استخراج ویژگی برای تشخیص گوینده¡مسئله دسته‌بندی و جداسازی نمونه‌ها از روی ویژگی‌ها¡معیار مقایسه دسته‌بندی کننده‌ها¡دسته‌بندی کننده خطی¡پیدا کردن دسته‌بندی خطی بهینه¡استفاده از فضاهای بالاتر و توابع هسته¡حالت خطای یادگیری غیر صفرžتشخیص گویندهžتفکیک گوینده های مختلف از یکدیگرžاستفاده از ویژگیهای صوتی برای تشخیصžدو روش کلی:¡ساخت مدل برای هر گوینده و تطبیق دادن نمونه جدید با مدلها¡سعی در تفکیک گوینده های مختلف از یکدیگرžاستخراج ویژگی برای کاهش ابعادžتعداد زیاد نمونه در صدای ذخیره شده¡حداقل 8 کیلو هرتز، 8 بیت برای هر نمونه (64 کیلو بیت بر ثانیه)žنیاز به این دقت برای پخش صدا و بازسازی موجžتغییر آهسته ویژگیهای صدا در طول زمانžامکان نمایش و ذخیره یک پنجره (فریم) نسبتا طولانی (10 تا 25 میلی ثانیه) با تعداد کمی ویژگیžنمایش یک پنجره با 14 ویژگی: کاهش ابعاد به نسبت 11.4žنیاز به تعریف و استخراج ویژگیžاستخراج ویژگی برای تشخیص گویندهžاطلاعات گوینده در طول موج بازه های کوتاه¡short-term spectrum¡اطلاعات موجود در یک پنجره 20 میلی ثانیه ایžیکی رایج ترین ویژگیها : Mel-warped Cepstražžاستفاده از فیلتر mel بر روی طیف به منظور تاکید کمتر بر روی فرکانس های بالا¡تبدیل غیر خطی الهام...

پاورپوینت درباره استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM)برای تشخیص گوینده پاورپوینت استفاده ماشین بردار پشتیبان SVMmتشخیص گوینده

دانلود لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی: Powerpoint نوع فایل: ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد اسلاید: 39 اسلاید قسمتی از متن فایل دانلودیžاستفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM)برای تشخیص گویندهžفهرست مطالب¡تشخیص گوینده¡استخراج ویژگی برای تشخیص گوینده¡مسئله دسته‌بندی و جداسازی نمونه‌ها از روی ویژگی‌ها¡معیار مقایسه دسته‌بندی کننده‌ها¡دسته‌بندی کننده خطی¡پیدا کردن دسته‌بندی خطی بهینه¡استفاده از فضاهای بالاتر و توابع هسته¡حالت خطای یادگیری غیر صفرžتشخیص گویندهžتفکیک گوینده های مختلف از یکدیگرžاستفاده از ویژگیهای صوتی برای تشخیصžدو روش کلی:¡ساخت مدل برای هر گوینده و تطبیق دادن نمونه جدید با مدلها¡سعی در تفکیک گوینده های مختلف از یکدیگرžاستخراج ویژگی برای کاهش ابعادžتعداد زیاد نمونه در صدای ذخیره شده¡حداقل 8 کیلو هرتز، 8 بیت برای هر نمونه (64 کیلو بیت بر ثانیه)žنیاز به این دقت برای پخش صدا و بازسازی موجžتغییر آهسته ویژگیهای صدا در طول زمانžامکان نمایش و ذخیره یک پنجره (فریم) نسبتا طولانی (10 تا 25 میلی ثانیه) با تعداد کمی ویژگیžنمایش یک پنجره با 14 ویژگی: کاهش ابعاد به نسبت 11.4žنیاز به تعریف و استخراج ویژگیžاستخراج ویژگی برای تشخیص گویندهžاطلاعات گوینده در طول موج بازه های کوتاه¡short-term spectrum¡اطلاعات موجود در یک پنجره 20 میلی ثانیه ایžیکی رایج ترین ویژگیها : Mel-warped Cepstražžاستفاده از فیلتر mel بر روی طیف به منظور تاکید کمتر بر روی فرکانس های بالا¡تبدیل غیر خطی الهام گرفته شده از روی سیستم شنوایی انسانžاستفاده از چند ضریب اول (معمولا 14 ضریب) ...

پاورپوینت درباره استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM)برای تشخیص گوینده پاورپوینت استفاده ماشین بردار پشتیبان SVMmتشخیص گوینده

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی: Powerpoint نوع فایل: ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد اسلاید: 39 اسلاید قسمتی از متن فایل دانلودیžاستفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM)برای تشخیص گویندهžفهرست مطالب¡تشخیص گوینده¡استخراج ویژگی برای تشخیص گوینده¡مسئله دسته‌بندی و جداسازی نمونه‌ها از روی ویژگی‌ها¡معیار مقایسه دسته‌بندی کننده‌ها¡دسته‌بندی کننده خطی¡پیدا کردن دسته‌بندی خطی بهینه¡استفاده از فضاهای بالاتر و توابع هسته¡حالت خطای یادگیری غیر صفرžتشخیص گویندهžتفکیک گوینده های مختلف از یکدیگرžاستفاده از ویژگیهای صوتی برای تشخیصžدو روش کلی:¡ساخت مدل برای هر گوینده و تطبیق دادن نمونه جدید با مدلها¡سعی در تفکیک گوینده...پاورپوینت استفاده ماشین بردار پشتیبان SVMmتشخیص گوینده پاورپوینت درباره استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM)برای تشخیص گوینده

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

 

دسته بندی: Powerpoint

 

نوع فایل: ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت)

 

تعداد اسلاید: 39 اسلاید

 قسمتی از متن فایل دانلودی

žاستفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM)برای تشخیص گوینده
žفهرست مطالب
¡تشخیص گوینده
¡استخراج ویژگی برای تشخیص گوینده
¡مسئله دسته‌بندی و جداسازی نمونه‌ها از روی ویژگی‌ها
¡معیار مقایسه دسته‌بندی کننده‌ها
¡دسته‌بندی کننده خطی
¡پیدا کردن دسته‌بندی خطی بهینه
¡استفاده از فضاهای بالاتر و توابع هسته
¡حالت خطای یادگیری غیر صفر
žتشخیص گوینده
žتفکیک گوینده های مختلف از یکدیگر
žاستفاده از ویژگیهای صوتی برای تشخیص
žدو روش کلی:
¡ساخت مدل برای هر گوینده و تطبیق دادن نمونه جدید با مدلها
¡سعی در تفکیک گوینده های مختلف از یکدیگر
žاستخراج ویژگی برای کاهش ابعاد
žتعداد زیاد نمونه در صدای ذخیره شده
¡حداقل 8 کیلو هرتز، 8 بیت برای هر نمونه (64 کیلو بیت بر ثانیه)
žنیاز به این دقت برای پخش صدا و بازسازی موج
žتغییر آهسته ویژگیهای صدا در طول زمان
žامکان نمایش و ذخیره یک پنجره (فریم) نسبتا طولانی (10 تا 25 میلی ثانیه) با تعداد کمی ویژگی
žنمایش یک پنجره با 14 ویژگی: کاهش ابعاد به نسبت 11.4
žنیاز به تعریف و استخراج ویژگی
žاستخراج ویژگی برای تشخیص گوینده
žاطلاعات گوینده در طول موج بازه های کوتاه
¡short-term spectrum
¡اطلاعات موجود در یک پنجره 20 میلی ثانیه ای
žیکی رایج ترین ویژگیها : Mel-warped Cepstra
ž
žاستفاده از فیلتر mel بر روی طیف به منظور تاکید کمتر بر روی فرکانس های بالا
¡تبدیل غیر خطی الهام گرفته شده از روی سیستم شنوایی انسان
žاستفاده از چند ضریب اول (معمولا 14 ضریب)

ویژگی برای تشخیص svm برای تشخیص ماشین بردار پشتیبان برای کاهش ابعادžتعداد کاهش ابعادžتعداد زیاد یکدیگرžاستخراج ویژگی برای ابعادžتعداد زیاد نمونه برای تشخیص دستهzwnj بندی ویژگی برای ماشین بردار میلی ثانیه گوینده های گوینده تشخیص ویژگی دستهzwnj نمونه پنجره ثانیه ذخیره


تگ ها :

ویژگی برای تشخیص svm برای تشخیص ماشین بردار پشتیبان برای کاهش ابعادžتعداد کاهش ابعادžتعداد زیاد یکدیگرžاستخراج ویژگی برای ابعادžتعداد زیاد نمونه برای تشخیص دستهzwnj بندی ویژگی برای ماشین بردار میلی ثانیه گوینده های گوینده تشخیص ویژگی دستهzwnj نمونه پنجره ثانیه ذخیره

سایر محصولات