پاورپوینت درباره استاندارد حسابداریفعالیتهای ساخت املاک - دانلود
پاورپوینت درباره استاندارد حسابداریفعالیتهای ساخت املاک
پاورپوینت درباره استاندارد حسابداریفعالیتهای ساخت املاک

پاورپوینت درباره استاندارد حسابداری(فعالیتهای ساخت املاک)

پاورپوینت حسابداری(فعالیتهای استاندارد حسابداری(فعالیتهای حسابداری حسابداری(فعالیتهای فعالیتهای حسابداری(فعالیتهای ساخت حسابداری(فعالیتهای املاک

پاورپوینت درباره افت كيفيت و اتلاف آمين در واحدهاي تصفيه گاز املاک) پالايشگاه پاورپوینت درباره اطلاعات دارويي مسكن ساخت ها پاورپوینت درباره اصول و مفاهيم استاندارد ارتباط پاورپوینت درباره اصول ساخت و مبانی جمعیت و تنظیم خانواده پاورپوینت درباره اصول و ساخت مبانی تربیت بدنی پاورپوینت درباره اصول نگهداري و استاندارد تعميرات نوين پاورپوینت درباره استاندارد اصول مهندسي اينترنت پاورپوینت درباره درباره اصول مهندسی پزشکی پاورپوینت پاورپوینت درباره اصول مشترک و ویژگی های عمومی پیامبران پاورپوینت درباره ساخت اصول مديريت آموزشي پاورپوینت درباره اصول مدیریت اسلامی حسابداری(فعالیتهای و الگوهای آن پاورپوینت درباره اصول حسابداری(فعالیتهای دفع مواد زائد و زباله هاي آزمايشگاهي پاورپوینت درباره اصول درمان ضد استاندارد ميكروبي حسابداری(فعالیتهای پاورپوینت درباره اصول حسابداری 1 پاورپوینت درباره درباره اصول بهداشت در محيط جامعه پاورپوینت درباره اصول آموزش ساخت و یادگیری پاورپوینت درباره اصول آزمایشهای غیر مخرب حسابداری(فعالیتهای و زمینه بکارگیری آنها در صنایع پاورپوینت پاورپوینت درباره اصول اساسی فارماكولوژی ساخت پاورپوینت درباره اصلاح گل نرگس حسابداری(فعالیتهای پاورپوینت درباره اصلاح فرهنگی و اصول آن از منظر امام علی(ع) پاورپوینت درباره اصلاح ساختار استاندارد مدیریتی اقتصادی بیمارستان-اجلاس روساء املاک) پاورپوینت درباره اصلاح الگوي مصرف در اموال عمومي (بيت المال) از منظر معارف اسلامي پاورپوینت درباره اسيد پاورپوینت فوليك پاورپوینت درباره اسیدها و پاورپوینت خواص آنها پاورپوینت درباره استفاده از آنالوگ در ساخت آموزش شیمی پاورپوینت درباره استنتاج در پاورپوینت منطق رتبه اول(هوش مصنوعي) پاورپوینت درباره استفاده از الگوريتمهای الهام گرفته پاورپوینت از کلونی مورچه ها در مسيريابی شبکه های کامپيوتری پاورپوینت درباره استفاده از الگوريتم املاک) مورچگان براي بهينه سازي درباره پاورپوینت درباره استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM)برای تشخیص گوینده پاورپوینت درباره استفاده از املاک) عدد در معماري پاورپوینت درباره استفاده از ریزکپسول سازی در مبارزه با کمبود پاورپوینت آهن پاورپوینت استاندارد درباره استرس بلایا پاورپوینت درباره ساخت استراتژیهای قیمت گذاری پاورپوینت درباره ساخت استراتژی های مطلوب پاورپوینت درباره استراتژی کسب و استاندارد کار پاورپوینت درباره اختلالات اسكلتي عضلاني مرتبط با حسابداری(فعالیتهای كار پاورپوینت درباره استاندارد استخراج فلزات (آماده‌سازی بار) پاورپوینت درباره استخراج روغن سبوس برنج استاندارد با روش استخراج با سيّال تحت فشار ( PFE ) و بهينه‌كردن شرايط استخراج به وسيله طراحی فاكتوريال پاورپوینت درباره استحاله املاک) مارتنزیت پاورپوینت درباره استانداردها و الگوهای درباره مصرف پاورپوینت درباره استاندارد درباره حسابداری شماره 3 درآمد عملیاتی پاورپوینت درباره استاندارد حسابداری(فعالیتهای ساخت ساخت املاک) املاک) پاورپوینت درباره استان ايلام پاورپوینت استاندارد درباره استارت دو میدانی و اصول دوهای سرعت پاورپوینت درباره پاورپوینت اسپکترومتری تحرک یونی پاورپوینت درباره گازهای استاندارد گلخانه ای پاورپوینت درباره پاورپوینت دستاوردهای انقلاب اسلامی پاورپوینت درباره املاک) فرسایش خاک پاورپوینت درباره نظریه های یادگیری رفتاری پاولف ساخت ، ثرندایک و اسکینر تحقیق درباره اندازه گیری ساخت چیست تحقیق پاورپوینت درباره انيميشن تحقیق استاندارد درباره انقلاب تحقیق حسابداری(فعالیتهای درباره اهميت خانواده و جايگاه حساس آن در جامعه حسابداری(فعالیتهای تحقیق درباره bios تحقیق درباره اقلیم درباره تهران ساخت پاورپوینت درباره سیاه چاله های فضایی پاورپوینت تحقیق درباره xsl چيست؟ استاندارد تحقیق درباره پرده خوانی ساخت تحقیق درباره انواع ماست و مواد مغذي آنها تحقیق املاک) درباره آزمايشات غيرمخرب تحقیق درباره املاک) ايران خودرو ديزل تحقیق درباره انقلاب ساخت روسیه پاورپوینت درباره پاورپوینت الگوريتم کلونی مورچه ها تحقیق پاورپوینت درباره آزمایشات شیمی تحقیق ساخت درباره ایمنی در مقابل مواد شیمیائی املاک) تحقیق درباره انقلاب صنعتی تحقیق درباره آداب سخن درباره گفتن پيامبر اعظم تحقیق ساخت درباره آفرینش تحقیق درباره اهمیت و ارزش غذایی حسابداری(فعالیتهای پیاز درباره تحقیق درباره آثار ترک نماز پاورپوینت درباره پاورپوینت مخچه پاورپوینت ساخت درباره سرمایه گذاری خطرپذیر تحقیق درباره استاندارد انقلاب، عدالت اجتماعي و آزادي تحقیق درباره درباره آسیب‌شناسی تربیت دینی جوانان ساخت پاورپوینت درباره تاسیسات الکتریکی پاورپوینت درباره درباره شرکت ال جی تحقیق درباره درباره آشنایی با سیستمهای سوخت رسانی کاربراتوری و انژکتوری پاورپوینت درباره دوچرخه و نقش آن در ترافیک و حمل و نقل املاک) شهری تحقیق پاورپوینت درباره اهميت اقتصادي و جايگاه گلکاري در ايران پاورپوینت درباره آلیاژهای هوا پاورپوینت فضا تحقیق درباره اثر تبلیغات در ساخت اسنک چی توز تحقیق درباره حسابداری(فعالیتهای آثار اقتصادی و تامين هدفهای گزارشگری مال ساخت تحقیق درباره تاثرات زيانبار خاك پاورپوینت درباره جهانی املاک) شدن فرهنگ و واکنش های فرهنگی ساخت پاورپوینت درباره مننژيت پروژه درباره معماری درباره ارگانیک پاورپوینت استاندارد درباره ایمنی در مدارس پاورپوینت درباره گروه های ساخت غذایی هرم پاورپوینت درباره انواع روشهای استاندارد جوشکاری و عیوب جوش پاورپوینت درباره شبکه پاورپوینت های حسگر بی سیم پاورپوینت درباره دستاوردهای انقلاب املاک) اسلامی پاورپوینت درباره سیاه استاندارد چاله های فضایی پاورپوینت درباره درباره فرسایش خاک پاورپوینت درباره شرکت استاندارد ال جی پاورپوینت درباره آهن زنگ ساخت نزن پاورپوینت درباره پاورپوینت ایمنی در مدارس پاورپوینت درباره نظریه های یادگیری املاک) رفتاری پاولف ، ثرندایک و اسکینر پاورپوینت درباره تهیه درباره و کاربرد مواد آموزشی در تربیت بدنی پاورپوینت حسابداری(فعالیتهای درباره الگوريتم کلونی مورچه ها پاورپوینت درباره تاملی در معجزات حسابداری(فعالیتهای پیامبر استاندارد پاورپوینت درباره کیفیت سود درباره پاورپوینت درباره نظریه رفاه اجتماعی استاندارد پاورپوینت درباره مطالعات ژئو الکتریک پاورپوینت حسابداری(فعالیتهای درباره مدیریت سرمایه در گردش درباره پاورپوینت درباره گازهای گلخانه ای پاورپوینت درباره شبکه های حسگر حسابداری(فعالیتهای بی سیم پاورپوینت درباره ساخت جهانی شدن فرهنگ و واکنش های فرهنگی پاورپوینت درباره پاورپوینت انسان و روح از دیدگاه قرآن پاورپوینت درباره پاورپوینت هویت و اقتدار ملی پاورپوینت درباره سرمایه گذاری پاورپوینت خطرپذیر حسابداری(فعالیتهای پاورپوینت درباره استخوان بندي بدن انسان تحقیق استاندارد درباره يکسو کننده تمام موج پاورپوینت درباره درباره آسمان در شب تحقیق درباره استاندارد پرده خوانی پاورپوینت درباره دوچرخه و نقش آن در ترافیک و حمل درباره و نقل شهری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی: Powerpoint نوع فایل: ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد اسلاید: 31 اسلاید قسمتی از متن فایل دانلودیدامنه کاربرد استاندارددامنه کاربرد:*شهرک سازی مسکونی * شهرک سازی صنعتی * شهرک سازی تجاری üموارد عد م کاربرد استاندارد:ساخت املاک برای استفاده توسط خود واحد تجاری¢مبنای تهیه استاندارد حسابداری شماره29استاندارد بین المللی حسابداری جداگانه ای برای فعالیت های ساخت املاک وجود ندارد. شامل:üاستاندارد حسابداری شماره 32 مالزی با عنوان "فعالیت های ساخت املاک”و استاندارد حسابداری شماره 66 آمریکا با عنوان "حسابداری فروش املاک"üاستاندارد حسابداری شماره 67 آمریکا با عنوان «حسابداری مخارج عملیات اولیه اجاره پروژه های املاک»¢مخارج ساخت املاکمخارج ساخت املاک باید در بر گیرنده تمام مخارجی باشد که به طور مستقیم به فعالیت های ساخت قابل انتساب است یا بتوان آن را بر مبنایی منطقی به چنین فعالیت هایی تخصیص دادشامل:üمخارج تحصیل...

پاورپوینت درباره استاندارد حسابداری(فعالیتهای ساخت املاک) پاورپوینت استاندارد حسابداری فعالیتهای ساخت املاک

دانلود لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی: Powerpoint نوع فایل: ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد اسلاید: 31 اسلاید قسمتی از متن فایل دانلودیدامنه کاربرد استاندارددامنه کاربرد:*شهرک سازی مسکونی * شهرک سازی صنعتی * شهرک سازی تجاری üموارد عد م کاربرد استاندارد:ساخت املاک برای استفاده توسط خود واحد تجاری¢مبنای تهیه استاندارد حسابداری شماره29استاندارد بین المللی حسابداری جداگانه ای برای فعالیت های ساخت املاک وجود ندارد. شامل:üاستاندارد حسابداری شماره 32 مالزی با عنوان "فعالیت های ساخت املاک”و استاندارد حسابداری شماره 66 آمریکا با عنوان "حسابداری فروش املاک"üاستاندارد حسابداری شماره 67 آمریکا با عنوان «حسابداری مخارج عملیات اولیه اجاره پروژه های املاک»¢مخارج ساخت املاکمخارج ساخت املاک باید در بر گیرنده تمام مخارجی باشد که به طور مستقیم به فعالیت های ساخت قابل انتساب است یا بتوان آن را بر مبنایی منطقی به چنین فعالیت هایی تخصیص دادشامل:üمخارج تحصیل زمین،üمخارج مستقیم فعالیت های ساخت املاک،وüمخارج مشترک قابل انتساب به فعالیت های ساخت املاک¢نکتهزمین نگهداری شده برای...

پاورپوینت درباره استاندارد حسابداری(فعالیتهای ساخت املاک) پاورپوینت استاندارد حسابداری فعالیتهای ساخت املاک

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی: Powerpoint نوع فایل: ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد اسلاید: 31 اسلاید قسمتی از متن فایل دانلودیدامنه کاربرد استاندارددامنه کاربرد:*شهرک سازی مسکونی * شهرک سازی صنعتی * شهرک سازی تجاری üموارد عد م کاربرد استاندارد:ساخت املاک برای استفاده توسط خود واحد تجاری¢مبنای تهیه استاندارد حسابداری شماره29استاندارد بین المللی حسابداری جداگانه ای برای فعالیت های ساخت املاک وجود ندارد. شامل:üاستاندارد حسابداری شماره 32 مالزی با عنوان "فعالیت های ساخت املاک”و استاندارد حسابداری شماره 66 آمریکا با عنوان "حسابداری فروش املاک"üاستاندارد حسابداری شماره...پاورپوینت استاندارد حسابداری فعالیتهای ساخت املاک پاورپوینت درباره استاندارد حسابداری(فعالیتهای ساخت املاک)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

 

دسته بندی: Powerpoint

 

نوع فایل: ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت)

 

تعداد اسلاید: 31 اسلاید

 قسمتی از متن فایل دانلودی

دامنه کاربرد استاندارد
دامنه کاربرد:

*شهرک سازی مسکونی

* شهرک سازی صنعتی

* شهرک سازی تجاری

üموارد عد م کاربرد استاندارد:

ساخت املاک برای استفاده توسط خود واحد تجاری

¢مبنای تهیه استاندارد حسابداری شماره29

استاندارد بین المللی حسابداری جداگانه ای برای فعالیت های ساخت املاک وجود ندارد.

 شامل:

üاستاندارد حسابداری شماره 32 مالزی با عنوان "فعالیت های ساخت املاک”و استاندارد حسابداری شماره 66 آمریکا با عنوان "حسابداری فروش املاک"
üاستاندارد حسابداری شماره 67 آمریکا با عنوان «حسابداری مخارج عملیات اولیه اجاره پروژه های املاک»
¢مخارج ساخت املاک

مخارج ساخت املاک باید در بر گیرنده تمام مخارجی باشد که به طور مستقیم به فعالیت های ساخت قابل انتساب است یا بتوان آن را بر مبنایی منطقی به چنین فعالیت هایی تخصیص داد

شامل:

üمخارج تحصیل زمین،
üمخارج مستقیم فعالیت های ساخت املاک،و
üمخارج مشترک قابل انتساب به فعالیت های ساخت املاک
¢نکته

زمین نگهداری شده برای فعالیت های ساخت املاک ،چنانچه هیچ نوع فعالیت ساخت بر روی آن انجام نشده باشد و انتظار نمی رود فعالیت های ساخت طی چرخه عملیاتی معمول واحد تجاری تکمیل شود باید به عنوان دارایی      غیر جاری طبقه بندی شود.مشروط بر اینکه با توجه به استاندارد حسابداری شماره 14 با عنوان "نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری” صورت های مالی واحد تجاری ،مشمول طبقه بندی دارایی ها و بدهی ها به جاری و غیر جاری باشد.


استاندارد حسابداری شماره uuml استاندارد حسابداری nbsp nbsp nbsp های ساخت املاک فعالیت هایی تخصیص چنین فعالیت هایی های ساخت فعالیت های استاندارد حسابداری ساخت املاک حسابداری شماره nbsp nbsp شهرک سازی قابل انتساب طبقه بندی حسابداری فعالیت استاندارد املاک مخارج شماره تجاری کاربرد انتساب


تگ ها :

استاندارد حسابداری شماره uuml استاندارد حسابداری nbsp nbsp nbsp های ساخت املاک فعالیت هایی تخصیص چنین فعالیت هایی های ساخت فعالیت های استاندارد حسابداری ساخت املاک حسابداری شماره nbsp nbsp شهرک سازی قابل انتساب طبقه بندی حسابداری فعالیت استاندارد املاک مخارج شماره تجاری کاربرد انتساب

سایر محصولات