پاورپوینت درباره مخچه - دانلود
پاورپوینت درباره مخچه
پاورپوینت درباره مخچه

پاورپوینت درباره مخچه

پاورپوینت درباره مخچه

پاورپوینت درباره افت كيفيت و اتلاف آمين در واحدهاي تصفيه گاز مخچه پالايشگاه پاورپوینت پاورپوینت درباره اطلاعات دارويي مسكن ها پاورپوینت درباره درباره اصول و مفاهيم ارتباط پاورپوینت درباره اصول و مبانی جمعیت و تنظیم پاورپوینت خانواده درباره پاورپوینت درباره اصول و مبانی تربیت بدنی پاورپوینت پاورپوینت درباره اصول نگهداري و تعميرات نوين پاورپوینت درباره اصول پاورپوینت مهندسي اينترنت پاورپوینت درباره درباره اصول مهندسی پزشکی پاورپوینت درباره اصول مشترک و ویژگی پاورپوینت های عمومی پیامبران پاورپوینت درباره پاورپوینت اصول مديريت آموزشي پاورپوینت درباره اصول مدیریت اسلامی و الگوهای درباره آن پاورپوینت پاورپوینت درباره اصول دفع مواد زائد و زباله هاي آزمايشگاهي پاورپوینت پاورپوینت درباره اصول درمان ضد ميكروبي پاورپوینت درباره پاورپوینت اصول حسابداری 1 پاورپوینت درباره اصول بهداشت در مخچه محيط جامعه پاورپوینت درباره اصول آموزش و پاورپوینت یادگیری پاورپوینت درباره اصول پاورپوینت آزمایشهای غیر مخرب و زمینه بکارگیری آنها در صنایع درباره پاورپوینت درباره اصول اساسی فارماكولوژی پاورپوینت درباره درباره اصلاح گل نرگس پاورپوینت درباره اصلاح فرهنگی و اصول آن پاورپوینت از منظر امام علی(ع) پاورپوینت درباره اصلاح ساختار مخچه مدیریتی اقتصادی بیمارستان-اجلاس روساء پاورپوینت درباره اصلاح الگوي مصرف در اموال عمومي (بيت المال) از منظر معارف پاورپوینت اسلامي مخچه پاورپوینت درباره اسيد فوليك پاورپوینت درباره اسیدها و خواص پاورپوینت آنها پاورپوینت درباره استفاده پاورپوینت از آنالوگ در آموزش شیمی پاورپوینت درباره استنتاج در منطق رتبه پاورپوینت اول(هوش مصنوعي) پاورپوینت درباره استفاده از الگوريتمهای الهام گرفته از کلونی مورچه ها در مسيريابی شبکه درباره های کامپيوتری پاورپوینت درباره استفاده از الگوريتم مخچه مورچگان براي بهينه سازي پاورپوینت درباره استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM)برای تشخیص مخچه گوینده پاورپوینت درباره استفاده پاورپوینت از عدد در معماري پاورپوینت درباره استفاده از مخچه ریزکپسول سازی در مبارزه با کمبود آهن پاورپوینت درباره پاورپوینت استرس بلایا پاورپوینت درباره درباره استراتژیهای قیمت گذاری پاورپوینت درباره استراتژی درباره های مطلوب پاورپوینت درباره استراتژی کسب درباره و کار پاورپوینت درباره اختلالات اسكلتي عضلاني مخچه مرتبط با كار پاورپوینت درباره درباره استخراج فلزات (آماده‌سازی بار) پاورپوینت درباره استخراج روغن سبوس برنج با روش استخراج با سيّال تحت فشار ( PFE ) و بهينه‌كردن شرايط استخراج پاورپوینت به وسيله طراحی فاكتوريال پاورپوینت پاورپوینت درباره استحاله مارتنزیت درباره پاورپوینت درباره استانداردها و الگوهای مصرف پاورپوینت پاورپوینت درباره استاندارد حسابداری شماره 3 درآمد عملیاتی پاورپوینت درباره مخچه استاندارد حسابداری(فعالیتهای ساخت املاک) پاورپوینت درباره استان پاورپوینت ايلام پاورپوینت درباره استارت دو میدانی و اصول مخچه دوهای سرعت پاورپوینت درباره اسپکترومتری تحرک درباره یونی پاورپوینت درباره گازهای درباره گلخانه ای پاورپوینت درباره درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی درباره پاورپوینت درباره فرسایش خاک پاورپوینت پاورپوینت درباره نظریه های یادگیری رفتاری پاولف ، ثرندایک و اسکینر تحقیق درباره اندازه درباره گیری چیست تحقیق درباره پاورپوینت انيميشن تحقیق درباره مخچه انقلاب تحقیق درباره اهميت خانواده و جايگاه حساس آن درباره در جامعه تحقیق درباره درباره bios پاورپوینت تحقیق درباره اقلیم تهران پاورپوینت درباره سیاه پاورپوینت چاله های فضایی تحقیق درباره درباره xsl چيست؟ مخچه تحقیق درباره پرده خوانی تحقیق درباره انواع ماست و پاورپوینت مواد مغذي آنها تحقیق درباره آزمايشات درباره غيرمخرب تحقیق درباره درباره ايران خودرو ديزل تحقیق مخچه درباره انقلاب روسیه پاورپوینت درباره مخچه الگوريتم کلونی مورچه ها تحقیق درباره آزمایشات درباره شیمی تحقیق درباره درباره ایمنی در مقابل مواد شیمیائی تحقیق درباره انقلاب پاورپوینت صنعتی تحقیق درباره آداب سخن مخچه گفتن پيامبر اعظم تحقیق مخچه درباره آفرینش تحقیق درباره اهمیت و ارزش درباره غذایی پیاز تحقیق درباره درباره آثار ترک نماز پاورپوینت پاورپوینت درباره مخچه پاورپوینت پاورپوینت درباره سرمایه گذاری خطرپذیر تحقیق درباره انقلاب، عدالت درباره اجتماعي و آزادي پاورپوینت درباره درباره تاسیسات الکتریکی تحقیق درباره آسیب‌شناسی تربیت دینی مخچه جوانان پاورپوینت پاورپوینت درباره شرکت ال جی تحقیق درباره آشنایی با سیستمهای سوخت رسانی کاربراتوری پاورپوینت و انژکتوری پاورپوینت درباره پاورپوینت دوچرخه و نقش آن در ترافیک و حمل و نقل شهری تحقیق درباره اهميت اقتصادي و جايگاه پاورپوینت گلکاري در ايران پاورپوینت پاورپوینت درباره آلیاژهای هوا فضا تحقیق درباره اثر تبلیغات در اسنک چی مخچه توز تحقیق درباره مخچه آثار اقتصادی و تامين هدفهای گزارشگری مال درباره تحقیق درباره تاثرات زيانبار خاك پاورپوینت درباره جهانی شدن مخچه فرهنگ و واکنش های فرهنگی درباره پاورپوینت درباره مننژيت پروژه درباره پاورپوینت معماری ارگانیک پاورپوینت درباره ایمنی در مخچه مدارس پاورپوینت درباره پاورپوینت گروه های غذایی هرم پاورپوینت درباره انواع پاورپوینت روشهای جوشکاری و عیوب جوش پاورپوینت درباره شبکه مخچه های حسگر بی سیم پاورپوینت درباره درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی پاورپوینت درباره پاورپوینت سیاه چاله های فضایی پاورپوینت پاورپوینت درباره فرسایش خاک پاورپوینت پاورپوینت درباره شرکت ال جی پاورپوینت مخچه درباره آهن زنگ نزن پاورپوینت درباره مخچه ایمنی در مدارس پاورپوینت درباره نظریه های مخچه یادگیری رفتاری پاولف ، ثرندایک و اسکینر پاورپوینت درباره تهیه و کاربرد مواد درباره آموزشی در تربیت بدنی پاورپوینت درباره الگوريتم کلونی مورچه درباره ها پاورپوینت درباره تاملی در معجزات پاورپوینت پیامبر پاورپوینت درباره کیفیت پاورپوینت سود پاورپوینت درباره درباره نظریه رفاه اجتماعی پاورپوینت درباره پاورپوینت مطالعات ژئو الکتریک پاورپوینت درباره درباره مدیریت سرمایه در گردش پاورپوینت پاورپوینت درباره گازهای گلخانه ای پاورپوینت درباره شبکه های حسگر بی مخچه سیم پاورپوینت درباره جهانی شدن فرهنگ و مخچه واکنش های فرهنگی پاورپوینت درباره انسان و درباره روح از دیدگاه قرآن پاورپوینت درباره پاورپوینت هویت و اقتدار ملی مخچه پاورپوینت درباره سرمایه گذاری خطرپذیر پاورپوینت درباره استخوان بندي بدن درباره انسان تحقیق درباره يکسو مخچه کننده تمام موج پاورپوینت درباره آسمان پاورپوینت در شب تحقیق درباره پرده مخچه خوانی پاورپوینت درباره درباره دوچرخه و نقش آن در ترافیک و حمل و نقل شهری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی: Powerpoint نوع فایل: ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد اسلاید: 13 اسلاید قسمتی از متن فایل دانلودی •(مخچه)Cerebellum••هماهنگى(Coordination)حركات• آموزش ها و یادگیری های حركتى •اجرای حرکات•مخچه مسئول انقباض ظريف گروههاى عضلات اسكلتى و ريلاكس شدن ظريف آنتاگونيست هاى آنها می باشد. اين ظرافت عمل براى تمام انواع حركات، چه حركات غير ارادى و اتوماتيك و يا حركات ارادى، ضرورى است. بيماريهاى مخچه به واسطه حركات ناهماهنگ، بدون مهارت و فقدان كامل كنترل ظريف حركات شناخته می شود. ••مخچه از دو نيمكره و يك بخش كرمى شكل ميانى به نام كرمينه تشكيل می شود.••هسته هاى مخچه در هر نيمه چهار تاست  كه عبارتند از:•1- سقفى (Fastigial)•2- آمبولى فرم (Emboliform)•3- گرد (Globose)•4- دندانه اى (Dentate)••به مجموعه هسته هاى گرد و آمبولى فرم، هسته بينابينى (Nucleus Interpositus) می گويند.••بايد دقت داشته باشيم كه مخچه حركت را هماهنگ می كند ولى شروع نمی كند.••اگر اختلالى در عمل مخچه ايجاد شود، تظاهرات بالينى آن شامل اختلال تعادل، كاهش تون عضلانى و اختلال هماهنگى ارادى خواهد بود.••هر يك از نيمكره هاى مخچه اصولاً در امر كنترل حركات در همان طرف بدن دخالت دارد. قشر حركتى مغز حركات را در نيمه مقابل آغاز می كند. مخچه كنترل خود را عمدتا به واسطه تنظيم فعاليت راه كورتيكواسپاينال اعمال می كند. •تقسيم بندى فيلوژنيك (تكاملى) مخچه •از نظر تكاملى مخچه به سه قسمت تقسيم می شود : 1- آركى سربلوم يا مخچه باستانى: شامل لوب فلوكولوندولر: مخچه تعادلى يا وستيبولوسربلوم .نقش: تنظيم مخچه حركات چشمها و تنه را در پاسخ به تغييرات وضعيت سر .آسيب در آركى سربلوم موجب نيستاگموس و گاهى سرگيجه با منشأ مخچه اى می شود. 2- پالئوسربلوم يا مخچه قديمى:كرمينه و هسته هاى گرد و آمبولى فرم. اين بخش از مخچه پيامهاى عصبى را از گيرندههاى حسى پوست و نيز گيرنده هاى Proprioceptive تنه و اندامهادريافت می كند و به خاطر همين، اغلب مخچه نخاعى (اسپاينوسربلوم) ناميده می شود و اين بخش همراه با قسمتهاى داخلى (مجاور كرمينه) نيمكره هاى مخچه، عضلات محورى بدن و عضلات پروگزيمال اندامها را تنظيم می نمايد.  3- نئوسربلوم يا مخچه جديد: نئوسربلوم شامل لوب خلفى مخچه، هسته هاى دندانه اى و بخشهايى از كرمينه است که توسط هسته هاى پل مغزى، پيامهاى عصبى بسيارى را از نواحى ارتباطى قشر مخ دريافت می كند و به خاطر همين، اين ناحيه گاها به نام مخچه مخى (Cerebrocerebellum) ناميده مىشود. تنظيم حركات ديستال اندامها(مانند حركات ظريف دستها) و نيز برنامه...

پاورپوینت درباره مخچه پاورپوینت مخچه

دانلود لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی: Powerpoint نوع فایل: ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد اسلاید: 13 اسلاید قسمتی از متن فایل دانلودی •(مخچه)Cerebellum••هماهنگى(Coordination)حركات• آموزش ها و یادگیری های حركتى •اجرای حرکات•مخچه مسئول انقباض ظريف گروههاى عضلات اسكلتى و ريلاكس شدن ظريف آنتاگونيست هاى آنها می باشد. اين ظرافت عمل براى تمام انواع حركات، چه حركات غير ارادى و اتوماتيك و يا حركات ارادى، ضرورى است. بيماريهاى مخچه به واسطه حركات ناهماهنگ، بدون مهارت و فقدان كامل كنترل ظريف حركات شناخته می شود. ••مخچه از دو نيمكره و يك بخش كرمى شكل ميانى به نام كرمينه تشكيل می شود.••هسته هاى مخچه در هر نيمه چهار تاست  كه عبارتند از:•1- سقفى (Fastigial)•2- آمبولى فرم (Emboliform)•3- گرد (Globose)•4- دندانه اى (Dentate)••به مجموعه هسته هاى گرد و آمبولى فرم، هسته بينابينى (Nucleus Interpositus) می گويند.••بايد دقت داشته باشيم كه مخچه حركت را هماهنگ می كند ولى شروع نمی كند.••اگر اختلالى در عمل مخچه ايجاد شود، تظاهرات بالينى آن شامل اختلال تعادل، كاهش تون عضلانى و اختلال هماهنگى ارادى خواهد بود.••هر يك از نيمكره هاى مخچه اصولاً در امر كنترل حركات در همان طرف بدن دخالت دارد. قشر حركتى مغز حركات را در نيمه...

پاورپوینت درباره مخچه پاورپوینت مخچه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی: Powerpoint نوع فایل: ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد اسلاید: 13 اسلاید قسمتی از متن فایل دانلودی •(مخچه)Cerebellum••هماهنگى(Coordination)حركات• آموزش ها و یادگیری های حركتى •اجرای حرکات•مخچه مسئول انقباض ظريف گروههاى عضلات اسكلتى و ريلاكس شدن ظريف آنتاگونيست هاى آنها می باشد. اين ظرافت عمل براى تمام انواع حركات، چه حركات غير ارادى و اتوماتيك و يا حركات ارادى، ضرورى است. بيماريهاى مخچه به واسطه حركات ناهماهنگ، بدون مهارت و فقدان كامل كنترل ظريف حركات شناخته می شود. ••مخچه از دو نيمكره و يك بخش كرمى شكل ميانى به نام كرمينه تشكيل می شود.••هسته هاى مخچه در هر نيمه چهار تاست  كه عبارتند از:•1- سقفى (Fastigial)•2- آمبولى فرم (Emboliform)•3- گرد (Globose)•4- دندانه اى (Dentate)••به مجموعه هسته هاى گرد و آمبولى فرم، هسته بينابينى (Nucleus Interpositus) می گويند.••بايد دقت داشته باشيم كه مخچه حركت را هماهنگ می كند ولى شروع نمی كند.••اگر اختلالى در عمل مخچه ايجاد شود، تظاهرات بالينى آن شامل اختلال تعادل، كاهش تون عضلانى و اختلال هماهنگى ارادى خواهد بود.••هر يك از نيمكره هاى مخچه اصولاً در امر كنترل حركات در همان طرف بدن دخالت دارد. قشر حركتى مغز حركات را در نيمه مقابل آغاز می كند. مخچه كنترل خود را عمدتا به واسطه تنظيم فعاليت راه كورتيكواسپاينال اعمال می كند. •تقسيم بندى فيلوژنيك (تكاملى) مخچه •از نظر تكاملى مخچه به سه قسمت تقسيم می شود : 1- آركى سربلوم يا مخچه باستانى: شامل لوب فلوكولوندولر: مخچه تعادلى يا وستيبولوسربلوم .نقش: تنظيم مخچه حركات چشمها و تنه را در پاسخ به تغييرات وضعيت سر .آسيب در آركى سربلوم موجب نيستاگموس و گاهى سرگيجه با منشأ مخچه اى می شود. 2- پالئوسربلوم يا مخچه قديمى:كرمينه و هسته هاى گرد و آمبولى فرم. اين بخش از مخچه پيامهاى عصبى را از گيرندههاى حسى پوست و نيز گيرنده هاى Proprioceptive تنه و اندامهادريافت می كند و به خاطر همين، اغلب مخچه نخاعى (اسپاينوسربلوم) ناميده می شود و اين بخش همراه با قسمتهاى داخلى (مجاور كرمينه) نيمكره هاى مخچه، عضلات محورى بدن و عضلات پروگزيمال اندامها را تنظيم می نمايد....پاورپوینت مخچه پاورپوینت درباره مخچه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

 

دسته بندی: Powerpoint

 

نوع فایل: ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت)

 

تعداد اسلاید: 13 اسلاید

 قسمتی از متن فایل دانلودی

 

•(مخچه)Cerebellum
•هماهنگى(Coordination)حركات
• آموزش ها و یادگیری های حركتى
•اجرای حرکات
•مخچه مسئول انقباض ظريف گروههاى عضلات اسكلتى و ريلاكس شدن ظريف آنتاگونيست هاى آنها می باشد. اين ظرافت عمل براى تمام انواع حركات، چه حركات غير ارادى و اتوماتيك و يا حركات ارادى، ضرورى است. بيماريهاى مخچه
به واسطه حركات ناهماهنگ، بدون مهارت و فقدان كامل كنترل ظريف حركات شناخته می شود.
•مخچه از دو نيمكره و يك بخش كرمى شكل ميانى به نام كرمينه تشكيل می شود.
•هسته هاى مخچه در هر نيمه چهار تاست  كه عبارتند از:
•1- سقفى (Fastigial)
•2- آمبولى فرم (Emboliform)
•3- گرد (Globose)
•4- دندانه اى (Dentate)
•به مجموعه هسته هاى گرد و آمبولى فرم، هسته بينابينى (Nucleus Interpositus) می گويند.
•بايد دقت داشته باشيم كه مخچه حركت را هماهنگ می كند ولى شروع نمی كند.
•اگر اختلالى در عمل مخچه ايجاد شود، تظاهرات بالينى آن شامل اختلال تعادل، كاهش تون عضلانى و اختلال هماهنگى ارادى خواهد بود.

 

تقسيم بندى فيلوژنيك (تكاملى) مخچه
•از نظر تكاملى مخچه به سه قسمت تقسيم می شود :
 

1- آركى سربلوم يا مخچه باستانى: شامل لوب فلوكولوندولر: مخچه تعادلى يا وستيبولوسربلوم .نقش: تنظيم مخچه حركات چشمها و تنه را در پاسخ به تغييرات وضعيت سر .آسيب در آركى سربلوم موجب نيستاگموس و گاهى سرگيجه با منشأ مخچه اى می شود.

 

2- پالئوسربلوم يا مخچه قديمى:كرمينه و هسته هاى گرد و آمبولى فرم. اين بخش از مخچه پيامهاى عصبى را از گيرندههاى حسى پوست و نيز گيرنده هاى Proprioceptive تنه و اندامهادريافت می كند و به خاطر همين، اغلب مخچه نخاعى (اسپاينوسربلوم) ناميده می شود و اين بخش همراه با قسمتهاى داخلى (مجاور كرمينه) نيمكره هاى مخچه،
عضلات محورى بدن و عضلات پروگزيمال اندامها را تنظيم می نمايد.

 

3- نئوسربلوم يا مخچه جديد: نئوسربلوم شامل لوب خلفى مخچه، هسته هاى دندانه اى و بخشهايى از كرمينه
است که توسط هسته هاى پل مغزى، پيامهاى عصبى بسيارى را از نواحى ارتباطى قشر مخ دريافت می كند و به خاطر همين، اين ناحيه گاها به نام مخچه مخى (Cerebrocerebellum) ناميده مىشود. تنظيم حركات ديستال اندامها(مانند حركات ظريف دستها) و نيز برنامه سازى و هماهنگى فعاليتهاى عضلانى پى در پى يا مهارتى می باشد.


شود bull bull تكاملى مخچه bull نظر تكاملى مخچه فيلوژنيك تكاملى مخچه بندى فيلوژنيك تكاملى bull تقسيم بندى تقسيم بندى فيلوژنيك مخچه باستانى شامل لوب فلوكولوندولر مخچه آركى سربلوم موجب bull bull هسته هاى هاى مخچه آمبولى فرم شود bull شود nbsp حركات كرمينه تنظيم آمبولى هماهنگى كنترل نيمكره ارادى


تگ ها :

شود bull bull تكاملى مخچه bull نظر تكاملى مخچه فيلوژنيك تكاملى مخچه بندى فيلوژنيك تكاملى bull تقسيم بندى تقسيم بندى فيلوژنيك مخچه باستانى شامل لوب فلوكولوندولر مخچه آركى سربلوم موجب bull bull هسته هاى هاى مخچه آمبولى فرم شود bull شود nbsp حركات كرمينه تنظيم آمبولى هماهنگى كنترل نيمكره ارادى

سایر محصولات