پاورپوینت درباره تاسیسات الکتریکی - دانلود
پاورپوینت درباره تاسیسات الکتریکی
پاورپوینت درباره تاسیسات الکتریکی

پاورپوینت درباره تاسیسات الکتریکی

پاورپوینت درباره تاسیسات درباره الکتریکی

پاورپوینت درباره افت كيفيت و اتلاف تاسیسات آمين در واحدهاي تصفيه گاز پالايشگاه پاورپوینت درباره تاسیسات اطلاعات دارويي مسكن ها تاسیسات پاورپوینت درباره اصول و مفاهيم ارتباط پاورپوینت درباره اصول و مبانی جمعیت درباره و تنظیم خانواده پاورپوینت درباره اصول و مبانی پاورپوینت تربیت بدنی پاورپوینت درباره تاسیسات اصول نگهداري و تعميرات نوين پاورپوینت درباره اصول تاسیسات مهندسي اينترنت تاسیسات پاورپوینت درباره اصول مهندسی پزشکی پاورپوینت درباره اصول درباره مشترک و ویژگی های عمومی پیامبران پاورپوینت درباره اصول مديريت درباره آموزشي پاورپوینت درباره پاورپوینت اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن پاورپوینت درباره اصول دفع مواد زائد و زباله درباره هاي آزمايشگاهي پاورپوینت درباره تاسیسات اصول درمان ضد ميكروبي پاورپوینت درباره اصول حسابداری تاسیسات 1 پاورپوینت درباره اصول بهداشت در محيط الکتریکی جامعه پاورپوینت درباره اصول الکتریکی آموزش و یادگیری پاورپوینت درباره اصول آزمایشهای غیر مخرب و زمینه بکارگیری الکتریکی آنها در صنایع پاورپوینت درباره درباره اصول اساسی فارماكولوژی پاورپوینت پاورپوینت درباره اصلاح گل نرگس پاورپوینت درباره اصلاح فرهنگی و پاورپوینت اصول آن از منظر امام علی(ع) پاورپوینت درباره تاسیسات اصلاح ساختار مدیریتی اقتصادی بیمارستان-اجلاس روساء پاورپوینت درباره پاورپوینت اصلاح الگوي مصرف در اموال عمومي (بيت المال) از منظر معارف اسلامي پاورپوینت الکتریکی درباره اسيد فوليك پاورپوینت درباره اسیدها و خواص پاورپوینت آنها پاورپوینت درباره استفاده از آنالوگ در آموزش پاورپوینت شیمی پاورپوینت درباره استنتاج در پاورپوینت منطق رتبه اول(هوش مصنوعي) پاورپوینت درباره استفاده از الگوريتمهای الهام گرفته از کلونی تاسیسات مورچه ها در مسيريابی شبکه های کامپيوتری پاورپوینت درباره استفاده از الگوريتم مورچگان براي بهينه الکتریکی سازي پاورپوینت تاسیسات درباره استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM)برای تشخیص گوینده پاورپوینت درباره استفاده از عدد در درباره معماري پاورپوینت درباره استفاده از پاورپوینت ریزکپسول سازی در مبارزه با کمبود آهن پاورپوینت درباره استرس تاسیسات بلایا پاورپوینت درباره استراتژیهای پاورپوینت قیمت گذاری پاورپوینت درباره استراتژی های تاسیسات مطلوب پاورپوینت الکتریکی درباره استراتژی کسب و کار پاورپوینت درباره اختلالات اسكلتي عضلاني مرتبط با درباره كار پاورپوینت درباره تاسیسات استخراج فلزات (آماده‌سازی بار) پاورپوینت درباره استخراج روغن سبوس برنج با روش استخراج با درباره سيّال تحت فشار ( PFE ) و بهينه‌كردن شرايط استخراج به وسيله طراحی فاكتوريال پاورپوینت درباره استحاله الکتریکی مارتنزیت پاورپوینت درباره تاسیسات استانداردها و الگوهای مصرف پاورپوینت درباره استاندارد حسابداری شماره 3 درآمد درباره عملیاتی پاورپوینت درباره استاندارد تاسیسات حسابداری(فعالیتهای ساخت املاک) پاورپوینت درباره استان تاسیسات ايلام پاورپوینت درباره استارت دو درباره میدانی و اصول دوهای سرعت پاورپوینت درباره پاورپوینت اسپکترومتری تحرک یونی پاورپوینت درباره تاسیسات گازهای گلخانه ای پاورپوینت درباره پاورپوینت دستاوردهای انقلاب اسلامی پاورپوینت الکتریکی درباره فرسایش خاک پاورپوینت درباره نظریه های یادگیری درباره رفتاری پاولف ، ثرندایک و اسکینر تحقیق درباره تاسیسات اندازه گیری چیست تاسیسات تحقیق درباره انيميشن تحقیق پاورپوینت درباره انقلاب درباره تحقیق درباره اهميت خانواده و جايگاه حساس آن در جامعه تحقیق تاسیسات درباره bios الکتریکی تحقیق درباره اقلیم تهران پاورپوینت درباره سیاه پاورپوینت چاله های فضایی تحقیق درباره درباره xsl چيست؟ تحقیق درباره پاورپوینت پرده خوانی تحقیق درباره انواع ماست و مواد مغذي الکتریکی آنها تحقیق درباره درباره آزمايشات غيرمخرب تحقیق درباره ايران تاسیسات خودرو ديزل تحقیق الکتریکی درباره انقلاب روسیه پاورپوینت پاورپوینت درباره الگوريتم کلونی مورچه ها تحقیق درباره الکتریکی آزمایشات شیمی تحقیق درباره ایمنی در پاورپوینت مقابل مواد شیمیائی تحقیق درباره انقلاب الکتریکی صنعتی تحقیق درباره آداب سخن گفتن درباره پيامبر اعظم تحقیق تاسیسات درباره آفرینش تحقیق درباره اهمیت و ارزش غذایی پاورپوینت پیاز تحقیق درباره آثار ترک درباره نماز پاورپوینت پاورپوینت درباره مخچه پاورپوینت درباره سرمایه درباره گذاری خطرپذیر تحقیق درباره انقلاب، عدالت اجتماعي درباره و آزادي تحقیق تاسیسات درباره آسیب‌شناسی تربیت دینی جوانان پاورپوینت درباره تاسیسات درباره الکتریکی پاورپوینت درباره شرکت ال درباره جی تحقیق درباره آشنایی با سیستمهای پاورپوینت سوخت رسانی کاربراتوری و انژکتوری پاورپوینت درباره دوچرخه و نقش پاورپوینت آن در ترافیک و حمل و نقل شهری تحقیق درباره اهميت اقتصادي و جايگاه گلکاري پاورپوینت در ايران پاورپوینت درباره تاسیسات آلیاژهای هوا فضا تحقیق درباره اثر تاسیسات تبلیغات در اسنک چی توز تحقیق درباره آثار اقتصادی و درباره تامين هدفهای گزارشگری مال تحقیق درباره تاثرات الکتریکی زيانبار خاك پاورپوینت درباره جهانی شدن فرهنگ و درباره واکنش های فرهنگی پاورپوینت درباره درباره مننژيت درباره پروژه درباره معماری ارگانیک پاورپوینت درباره ایمنی در پاورپوینت مدارس پاورپوینت درباره پاورپوینت گروه های غذایی هرم پاورپوینت پاورپوینت درباره انواع روشهای جوشکاری و عیوب جوش پاورپوینت درباره شبکه های حسگر درباره بی سیم تاسیسات پاورپوینت درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی پاورپوینت پاورپوینت درباره سیاه چاله های فضایی الکتریکی پاورپوینت درباره فرسایش خاک پاورپوینت درباره شرکت ال درباره جی پاورپوینت درباره آهن پاورپوینت زنگ نزن الکتریکی پاورپوینت درباره ایمنی در مدارس پاورپوینت درباره نظریه تاسیسات های یادگیری رفتاری پاولف ، ثرندایک و اسکینر پاورپوینت درباره تهیه پاورپوینت و کاربرد مواد آموزشی در تربیت بدنی پاورپوینت درباره الگوريتم کلونی مورچه تاسیسات ها درباره پاورپوینت درباره تاملی در معجزات پیامبر پاورپوینت درباره کیفیت درباره سود پاورپوینت درباره نظریه تاسیسات رفاه اجتماعی پاورپوینت درباره الکتریکی مطالعات ژئو الکتریک پاورپوینت درباره مدیریت پاورپوینت سرمایه در گردش پاورپوینت درباره الکتریکی گازهای گلخانه ای پاورپوینت درباره شبکه های حسگر بی تاسیسات سیم پاورپوینت پاورپوینت درباره جهانی شدن فرهنگ و واکنش های فرهنگی پاورپوینت درباره انسان و روح از دیدگاه الکتریکی قرآن پاورپوینت درباره هویت تاسیسات و اقتدار ملی پاورپوینت درباره سرمایه پاورپوینت گذاری خطرپذیر پاورپوینت الکتریکی درباره استخوان بندي بدن انسان تحقیق درباره پاورپوینت يکسو کننده تمام موج پاورپوینت الکتریکی درباره آسمان در شب تحقیق درباره پرده درباره خوانی پاورپوینت درباره دوچرخه و نقش آن در ترافیک و تاسیسات حمل و نقل شهری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی: Powerpoint نوع فایل: ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد اسلاید: 22 اسلاید قسمتی از متن فایل دانلودی•سرفصلها•مقدماتی در باره مهندسی روشنایی و ضرورت آن•آشنایی با کمتیهای اصلی روشنایی•منابع نور (لامپهای رشته ای- تخلیه گازی-ترکیبی)•محاسبات روشنایی به روش نقطه ای •محاسبات روشنایی  به روش شار نوری (روش نیمه دقیق یا ضریب فضا- روش دقیق یا ضریب ناحیه ای)•روشنایی خارجی•محاسبات تابلوها•محاسبات کابلها•حفاظت و کنترل•طراحی تاسیسات برق مراکز صنعتی•زمین کردن در تاسیسات الکتریکی•تاسیسات برقی جریان ضعیف (تلفن- آنتن-اعلان حریق و..)•مقدمه ای بر روشنايي••حس بینایی (مهم ترین حس انسان)•مطابقت دادن اجزای دستگاه بینایی انسان با نور خورشید در بلند مدت•گذران زمان در زندگی امروزی در فضاهای بسته و استفاد از نور مصنوعی•لزوم دقت در...

پاورپوینت درباره تاسیسات الکتریکی پاورپوینت تاسیسات الکتریکی

دانلود لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی: Powerpoint نوع فایل: ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد اسلاید: 22 اسلاید قسمتی از متن فایل دانلودی•سرفصلها•مقدماتی در باره مهندسی روشنایی و ضرورت آن•آشنایی با کمتیهای اصلی روشنایی•منابع نور (لامپهای رشته ای- تخلیه گازی-ترکیبی)•محاسبات روشنایی به روش نقطه ای •محاسبات روشنایی  به روش شار نوری (روش نیمه دقیق یا ضریب فضا- روش دقیق یا ضریب ناحیه ای)•روشنایی خارجی•محاسبات تابلوها•محاسبات کابلها•حفاظت و کنترل•طراحی تاسیسات برق مراکز صنعتی•زمین کردن در تاسیسات الکتریکی•تاسیسات برقی جریان ضعیف (تلفن- آنتن-اعلان حریق و..)•مقدمه ای بر روشنايي••حس بینایی (مهم ترین حس انسان)•مطابقت دادن اجزای دستگاه بینایی انسان با نور خورشید در بلند مدت•گذران زمان در زندگی امروزی در فضاهای بسته و استفاد از نور مصنوعی•لزوم دقت در طراحی روشنایی••••ماهيت...

پاورپوینت درباره تاسیسات الکتریکی پاورپوینت تاسیسات الکتریکی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی: Powerpoint نوع فایل: ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد اسلاید: 22 اسلاید قسمتی از متن فایل دانلودی•سرفصلها•مقدماتی در باره مهندسی روشنایی و ضرورت آن•آشنایی با کمتیهای اصلی روشنایی•منابع نور (لامپهای رشته ای- تخلیه گازی-ترکیبی)•محاسبات روشنایی به روش نقطه ای •محاسبات روشنایی  به روش شار نوری (روش نیمه دقیق یا ضریب فضا- روش دقیق یا ضریب ناحیه ای)•روشنایی خارجی•محاسبات تابلوها•محاسبات کابلها•حفاظت و کنترل•طراحی تاسیسات برق مراکز صنعتی•زمین کردن در تاسیسات الکتریکی•تاسیسات برقی جریان ضعیف (تلفن- آنتن-اعلان حریق و..)•مقدمه ای بر روشنايي••حس بینایی (مهم ترین حس انسان)•مطابقت دادن اجزای دستگاه بینایی انسان با نور خورشید در بلند مدت•گذران زمان در زندگی امروزی در فضاهای بسته و استفاد از نور مصنوعی•لزوم دقت در طراحی روشنایی••••ماهيت نور••1- تئوری ذره ای(ارسطو-نیوتون)••2- تئوری موجی(هایگنز در سال 1690 ) •کشف امواج الکترومغناطیسی در سال 1888 •(نور بخشی از طیف امواج الکترومغناطیسی)•طیف امواج الکترومغناطیسی•طیف امواج الکترومغناطیسی•حساسیت چشم انسان•تاریخچه پیدایش وپیشرفت روشنایی•روشنایی حاصل از آتش، مشعل•چراغ روغنی و شمع (اواخر قرن 18) با سوخت روغن گیاهی•آغاز دوره صنعی در اواخرقرن 18 در انگلستان و ضرورت کار در هنگام شب•ساخت چراغ گازی در سال 1820 –گاز ذغال•استفاده از پارافین در چراغهای روغنی به جای روغن گیاهی•کشف نفت و امکان استفاده از آن در منابع نور در سال 1858 در آمریکا•استفاده ایرانیان- چینیها و هندیها از نفت از قرنها قبل برای منابع نور•پیل ولتا در سال 1800 (اولین منبع جریان دائم)•استفاده عملی از تاثیر جریان دائم در ایجاد نور دهها سال بعد•تکمیل اولین لامپ الکتریکی در سال 1879 توسط ادیسون•لامپ ادیسون دارای رشته ذغالی – تولید نور در اثر التهاب- داخل لامپ خلا•امکان پذیر شدن افزایش دما (تانگستن 3400 در سال 1906)•ممانعت از تبخیر رشته لامپ توسط گاز بی اثر- افزایش تلفات حرارتی- مارپیچی شدن رشته برای کاهش تلفات حرارتی•ممانعت از تبخیر رشته با افزودن گاز هالوژنه•لامپهای تخلیه گازی در سال 1950 (استفاده از بخار جیوه و یا سدیم) ...پاورپوینت تاسیسات الکتریکی پاورپوینت درباره تاسیسات الکتریکی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

 

دسته بندی: Powerpoint

 

نوع فایل: ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت)

 

تعداد اسلاید: 22 اسلاید

 قسمتی از متن فایل دانلودی

•سرفصلها
•مقدماتی در باره مهندسی روشنایی و ضرورت آن
•آشنایی با کمتیهای اصلی روشنایی
•منابع نور (لامپهای رشته ای- تخلیه گازی-ترکیبی)
•محاسبات روشنایی به روش نقطه ای
•محاسبات روشنایی  به روش شار نوری (روش نیمه دقیق یا ضریب فضا- روش دقیق یا ضریب ناحیه ای)
•روشنایی خارجی
•محاسبات تابلوها
•محاسبات کابلها
•حفاظت و کنترل
•طراحی تاسیسات برق مراکز صنعتی
•زمین کردن در تاسیسات الکتریکی
•تاسیسات برقی جریان ضعیف (تلفن- آنتن-اعلان حریق و..)
مقدمه ای بر روشنايي
•حس بینایی (مهم ترین حس انسان)
•مطابقت دادن اجزای دستگاه بینایی انسان با نور خورشید در بلند مدت
•گذران زمان در زندگی امروزی در فضاهای بسته و استفاد از نور مصنوعی
•لزوم دقت در طراحی روشنایی
ماهيت نور
1- تئوری ذره ای(ارسطو-نیوتون)
2- تئوری موجی(هایگنز در سال 1690 )
کشف امواج الکترومغناطیسی در سال 1888
(نور بخشی از طیف امواج الکترومغناطیسی)
•طیف امواج الکترومغناطیسی
•طیف امواج الکترومغناطیسی
•حساسیت چشم انسان
•تاریخچه پیدایش وپیشرفت روشنایی
•روشنایی حاصل از آتش، مشعل
•چراغ روغنی و شمع (اواخر قرن 18) با سوخت روغن گیاهی
•آغاز دوره صنعی در اواخرقرن 18 در انگلستان و ضرورت کار در هنگام شب
•ساخت چراغ گازی در سال 1820 –گاز ذغال
•استفاده از پارافین در چراغهای روغنی به جای روغن گیاهی
•کشف نفت و امکان استفاده از آن در منابع نور در سال 1858 در آمریکا
•استفاده ایرانیان- چینیها و هندیها از نفت از قرنها قبل برای منابع نور
•پیل ولتا در سال 1800 (اولین منبع جریان دائم)
•استفاده عملی از تاثیر جریان دائم در ایجاد نور دهها سال بعد
•تکمیل اولین لامپ الکتریکی در سال 1879 توسط ادیسون
•لامپ ادیسون دارای رشته ذغالی – تولید نور در اثر التهاب- داخل لامپ خلا
•امکان پذیر شدن افزایش دما (تانگستن 3400 در سال 1906)
•ممانعت از تبخیر رشته لامپ توسط گاز بی اثر- افزایش تلفات حرارتی- مارپیچی شدن رشته برای کاهش تلفات حرارتی
•ممانعت از تبخیر رشته با افزودن گاز هالوژنه
•لامپهای تخلیه گازی در سال 1950 (استفاده از بخار جیوه و یا سدیم)

طیف امواج الکترومغناطیسیbull آمریکاbull استفاده ایرانیان استفاده ایرانیان چینیها قبل برای منابع جای روغن گیاهیbull گاز ذغالbull استفاده ساخت چراغ گازی سال 1820 ndash برای منابع نورbull bull bull طیف امواج bull محاسبات تبخیر رشته امواج الکترومغناطیسی روغن گیاهیbull تخلیه گازی جریان دائم استفاده تاسیسات امواج محاسبات روشنایی روشناییbull جریان


تگ ها :

طیف امواج الکترومغناطیسیbull آمریکاbull استفاده ایرانیان استفاده ایرانیان چینیها قبل برای منابع جای روغن گیاهیbull گاز ذغالbull استفاده ساخت چراغ گازی سال 1820 ndash برای منابع نورbull bull bull طیف امواج bull محاسبات تبخیر رشته امواج الکترومغناطیسی روغن گیاهیbull تخلیه گازی جریان دائم استفاده تاسیسات امواج محاسبات روشنایی روشناییbull جریان

سایر محصولات