پاورپوینت درباره محوطه سازی - دانلود
پاورپوینت درباره محوطه سازی
پاورپوینت درباره محوطه سازی

پاورپوینت درباره محوطه سازی

پاورپوینت درباره محوطه سازی سازی محوطه سازی سازی دانلود پاورپوینت درباره محوطه سازی سازی محوطه سازی سازی

دانلودپاروپوینت درمورد کرم های محوطه لوله ای دانلود تحقیق در مورد کشور عراق دانلود تحقیق در مورد آيين‌نامه‌ حفاظت‌ حمل‌ و نقل‌، ذخيره‌ سازي‌ و درباره توزيع‌ گاز مايع‌ دانلودتحقیق سازی درباره معرفی VoIP اصول تربیت دینی پاورپوینت دانلود تحقیق درباره ی نظریات فروید از رؤیا تا واقعیت محوطه خواستگاری دانلود تحقیق درباره ی براندازی محوطه نرم دانلود درباره ی نظریه های نوین در مدیریت سازی آموزشی پاورپوینت درباره سازی محوطه سازی پاورپوینت درباره مباني و سياستهاي قيمت گذاري آب 20 اسلاید پاورپوینت درباره لوگو يا آرم تجاري دانلود درباره پاورپوینت در مورد ازدواج آگاهانه و پایدار پاورپوینت در پاورپوینت مورد معادلات دیفرانسیل پاورپوینت درباره در مورد مطالعات بیمارستان دانلود تحقیق در مورد پاورپوینت معرفي هوش مصنوعي دانلود درباره ی نظریه های درباره نوین در مدیریت آموزشی محوطه پاورپوینت درباره مدینه پاورپوینت درباره محوطه مدیریت کیفیت QM 45 اسلاید پاورپوینت درباره مدیریت ارتباط سازی با مشتری چیست؟ 16 ص پاورپوینت درباره مدیریت سازی و کنترل پروژه 23 اسلاید پاورپوینت درباره درباره مدیریت پورتفولیوی پروژه 15 اسلاید

فرمت فایل : .pptxتعداد اسلاید : 23 اسلایدقسمتی از متن :بسم اللّه الرحمن الرحیمعنوان:محوطه سازیبهار1390منظور از محوطه سازی، تسطیح و آماده سازی محوطه ساختمانهای پروژه ، سیستمهای ارتباطی شامل خیابان سازی، پیاده روسازی، شبکه های جمع آوری آب و فاضلاب، آبرسانی، شبکه های توزیع نیروی برق وگاز و بالاخره ایجاد فضای سبز می باشد.محوطه سازینقاط نشانه و مبدأ و کارهای نقشه بردارینقاط اصلی نشانه و مبدأ طرح از طریق کارفرما و دستگاه نظارت تحویل پیمانکار خواهد گردید .پیمانکار موظف است که نسبت به حفظ و حراست این نقاط، نهایت دقت را به عمل آورد .تخریبساختمانهای موجود و قدیمی و سایر مستحدثاتی که در محل پروژه موجود بوده و تخریب آنها برای اجرای طرح ضروری است، باید قبل از تخریب، اندازه گیری و صورتمجلس گردند .دفع گیاهان و کندن اشجارتمامی سطوحی که عملیات خاکی بر روی آنها صورت می گیرد یا مناطقی که به عنوان منابع قرضه مورد استفاده واقع می شود، باید از وجود خاکهای نباتی، نباتات و درختان کاملاً پاک شود . قطع و ریشه کنی درختان، باید به صورتی انجام شود که به تأسیسات و ساختمانهای مجاور حریم پروژه، صدمه ای وارد نیاید.قبل از شروع عملیات اجرایی رعایت نکات زیرتوصیه میشود:زهکشی محوطهبه منظور انحراف و خارج نمودن آبهای ناشی از بارندگی، تثبیت و کنترل سطح آب زیرزمینی تا عمقو تراز معین، مهار سیلابها در حین اجرای عملیات ساختمانی و پس از پایان کار باید زهکشی محو طه براساس نقشه های اجرایی و دستورات دستگاه نظارت توسط پیمانکار انجام شودچاهها و قنواتچنانچه در محوطه و محل تأسیسات، چاههای قدیمی فاضلاب یا قناتهای متروکه وجود داشته باشدکه پر کردن آنها ضروری باشد، باید این کار با مصالح مناسب نظیر خاک، شفته و سنگ لاشه انجام شودحفظ محوطه از نفوذ و ورود...

پاورپوینت درباره محوطه سازی پاورپوینت درباره محوطه سازی محوطه سازی دانلود پاورپوینت درباره محوطه سازی محوطه سازی

دانلود فرمت فایل : .pptxتعداد اسلاید : 23 اسلایدقسمتی از متن :بسم اللّه الرحمن الرحیمعنوان:محوطه سازیبهار1390منظور از محوطه سازی، تسطیح و آماده سازی محوطه ساختمانهای پروژه ، سیستمهای ارتباطی شامل خیابان سازی، پیاده روسازی، شبکه های جمع آوری آب و فاضلاب، آبرسانی، شبکه های توزیع نیروی برق وگاز و بالاخره ایجاد فضای سبز می باشد.محوطه سازینقاط نشانه و مبدأ و کارهای نقشه بردارینقاط اصلی نشانه و مبدأ طرح از طریق کارفرما و دستگاه نظارت تحویل پیمانکار خواهد گردید .پیمانکار موظف است که نسبت به حفظ و حراست این نقاط، نهایت دقت را به عمل آورد .تخریبساختمانهای موجود و قدیمی و سایر مستحدثاتی که در محل پروژه موجود بوده و تخریب آنها برای اجرای طرح ضروری است، باید قبل از تخریب، اندازه گیری و صورتمجلس گردند .دفع گیاهان و کندن اشجارتمامی سطوحی که عملیات خاکی بر روی آنها صورت می گیرد یا مناطقی که به عنوان منابع قرضه مورد استفاده...

پاورپوینت درباره محوطه سازی پاورپوینت درباره محوطه سازی محوطه سازی دانلود پاورپوینت درباره محوطه سازی محوطه سازی

فرمت فایل : .pptxتعداد اسلاید : 23 اسلایدقسمتی از متن :بسم اللّه الرحمن الرحیمعنوان:محوطه سازیبهار1390منظور از محوطه سازی، تسطیح و آماده سازی محوطه ساختمانهای پروژه ، سیستمهای ارتباطی شامل خیابان سازی، پیاده روسازی، شبکه های جمع آوری آب و فاضلاب، آبرسانی، شبکه های توزیع نیروی برق وگاز و بالاخره ایجاد فضای سبز می باشد.محوطه سازینقاط نشانه و مبدأ و کارهای نقشه بردارینقاط اصلی نشانه و مبدأ طرح از طریق کارفرما و دستگاه نظارت تحویل پیمانکار خواهد گردید .پیمانکار موظف است که نسبت به حفظ و حراست این نقاط، نهایت دقت را به عمل آورد .تخریبساختمانهای موجود و قدیمی و سایر مستحدثاتی که در محل پروژه موجود بوده و تخریب آنها برای اجرای طرح ضروری است، باید قبل از تخریب، اندازه گیری و صورتمجلس گردند .دفع گیاهان و کندن اشجارتمامی سطوحی که عملیات خاکی بر روی آنها صورت می گیرد یا مناطقی که به عنوان منابع قرضه مورد استفاده واقع می شود، باید از وجود خاکهای نباتی، نباتات و درختان کاملاً پاک شود . قطع و ریشه کنی درختان، باید به صورتی انجام شود که به تأسیسات و ساختمانهای مجاور حریم پروژه، صدمه ای وارد نیاید.قبل از شروع عملیات اجرایی رعایت نکات زیرتوصیه میشود:زهکشی محوطهبه منظور انحراف و خارج نمودن آبهای ناشی از بارندگی، تثبیت و کنترل سطح آب زیرزمینی تا عمقو تراز معین، مهار سیلابها در حین اجرای عملیات ساختمانی و پس از پایان کار باید زهکشی محو طه براساس نقشه های اجرایی و دستورات دستگاه نظارت توسط پیمانکار انجام شودچاهها و قنواتچنانچه در محوطه و...پاورپوینت درباره محوطه سازی محوطه سازی دانلود پاورپوینت درباره محوطه سازی محوطه سازی پاورپوینت درباره محوطه سازی

پاورپوینت درباره محوطه سازی

فرمت فایل : .pptx

تعداد اسلاید : 23 اسلاید

قسمتی از متن :

بسم اللّه الرحمن الرحیم

عنوان:

محوطه سازی

بهار1390

منظور از محوطه سازی، تسطیح و آماده سازی محوطه ساختمانهای پروژه ، سیستمهای ارتباطی شامل خیابان سازی، پیاده روسازی، شبکه های جمع آوری آب و فاضلاب، آبرسانی، شبکه های توزیع نیروی برق وگاز و بالاخره ایجاد فضای سبز می باشد.

محوطه سازی

نقاط نشانه و مبدأ و کارهای نقشه برداری

نقاط اصلی نشانه و مبدأ طرح از طریق کارفرما و دستگاه نظارت تحویل پیمانکار خواهد گردید .

پیمانکار موظف است که نسبت به حفظ و حراست این نقاط، نهایت دقت را به عمل آورد .

تخریب

ساختمانهای موجود و قدیمی و سایر مستحدثاتی که در محل پروژه موجود بوده و تخریب آنها برای اجرای طرح ضروری است، باید قبل از تخریب، اندازه گیری و صورتمجلس گردند .

دفع گیاهان و کندن اشجار

تمامی سطوحی که عملیات خاکی بر روی آنها صورت می گیرد یا مناطقی که به عنوان منابع قرضه مورد استفاده واقع می شود، باید از وجود خاکهای نباتی، نباتات و درختان کاملاً پاک شود . قطع و ریشه کنی درختان، باید به صورتی انجام شود که به تأسیسات و ساختمانهای مجاور حریم پروژه، صدمه ای وارد نیاید.

قبل از شروع عملیات اجرایی رعایت نکات زیرتوصیه میشود:

زهکشی محوطه

به منظور انحراف و خارج نمودن آبهای ناشی از بارندگی، تثبیت و کنترل سطح آب زیرزمینی تا عمق

و تراز معین، مهار سیلابها در حین اجرای عملیات ساختمانی و پس از پایان کار باید زهکشی محو طه بر

اساس نقشه های اجرایی و دستورات دستگاه نظارت توسط پیمانکار انجام شود

چاهها و قنوات

چنانچه در محوطه و محل تأسیسات، چاههای قدیمی فاضلاب یا قناتهای متروکه وجود داشته باشد

که پر کردن آنها ضروری باشد، باید این کار با مصالح مناسب نظیر خاک، شفته و سنگ لاشه انجام شود

حفظ محوطه از نفوذ و ورود آب

اجرای کارهای ساختمانی نظیر بندهای خاکی، آبروها، سنگ چینها، لوله گذاریها و سازه های فنی برای جلوگیری از ورود آبهای

سطحی یا زیرزمینی و بالاخره تأسیسات موقتی برای کنترل آبهای زائد و آماده ساختن تأسیسات

تأمین آب کشاورزی و آبرسانی شهری

دائمی برای بهره برداری، باید طبق نقشه ها و دستورات دستگاه نظارت انجام شود

تسطیح محوطه

منظور از تسطیح محوطه رفع پستیها، بلندیها و ناهمواریهای موجود محوطه تا رسیدن به ترازمورد نظر برای شروع کارهای ساختمانی است .

کلیات

جدول گذاری و آبروسازی به منظور تقسیم محوطه به خیابانهای اصلی و فرعی، پیاده روها، فضاهای سبز و بالاخره جمع آوری سطحی صورت می گیرد .

مصالح

برای جدول گذاری عموماً از قطعات بتن پیش ساخته و در پاره ای موارد با توجه به شرایط کار از بتن

درجا استفاده می شود . با توجه به ارتفاع کم جداول بتنی، عموماً این جداول بدون آرماتور بوده و چنانچه

ارتفاع کارگذاری جدول زیا د و رانش خاک قابل توجه باشد، باید از جداول بتن مسلح استفاده نمود .

روش اجرا

پیمانکار باید ابتدا محور خیابانها و پس از انجام عملیات تسطیح محوطه پیاده روها را میخکوبی نموده و پس از ارزیابی و برداشت نیمرخ طولی با توجه به خط پروژه و رقوم میخهای برداشت شده، رقوم کف تمام شده جدول گذاری را مشخص و بر اساس رقومهای خواسته شده، اقدام به خاکبرداری محل جداول نماید .

در صورتی که به دلایلی و بر اساس نقشه های اجرایی ارتفاع جدول گذاری یکنواخت نباشد و نتوان از جداول پیش ساخته استفاده نمود ، باید جدولسازی با بتن درجا انجام شود، جدولهای پیش ساخته باید پس از تراز و نصب، بندکشی و کامل شود .

جدول گذاری و آبروسازی


دستورات دستگاه نظارت بهره برداری باید دستگاه نظارت انجام نظارت انجام شودتسطیح برای بهره برداری شهریدائمی برای بهره جدول گذاری پیش ساخته دستگاه نظارت دستورات دستگاه نقشه های های اجرایی جمع آوری استفاده نمود انجام شود محوطه انجام گذاری جداول استفاده پروژه


تگ ها :

دستورات دستگاه نظارت بهره برداری باید دستگاه نظارت انجام نظارت انجام شودتسطیح برای بهره برداری شهریدائمی برای بهره جدول گذاری پیش ساخته دستگاه نظارت دستورات دستگاه نقشه های های اجرایی جمع آوری استفاده نمود انجام شود محوطه انجام گذاری جداول استفاده پروژه

سایر محصولات