پاورپوینت درمورد برنامه های ایمنی بیمار سال 95 - دانلود
پاورپوینت درمورد برنامه های ایمنی بیمار سال 95
پاورپوینت درمورد برنامه های ایمنی بیمار سال 95

پاورپوینت درمورد برنامه های ایمنی بیمار سال 95

پاورپوینت درمورد برنامه های ایمنی بیمار سال 95

پاورپوینت برنامه درمورد روش نمونه برداری از آلاینده های هوا پاورپوینت درمورد روش تحقيق با رويكردي به پايان نامه و پاورپوینت مقاله نويسي پاورپوینت ایمنی درمورد رمزنگاري متقارن پاورپوینت درمورد دینامیک ایمنی قطار پاورپوینت درمورد دین باوری پاورپوینت و دین مداری درمورد پاورپوینت درمورد زندگی ما و گردش زمین پاورپوینت درمورد مديريت شهري در بیمار جهان دانلود پروژه پاورپوینت مهندسی نرم افزار . سیستم داروخانه -سیستم داروخانه – UML 95 پاورپوینت درمورد جانورشناسی پاورپوینت پاورپوینت درمورد آثار IT بر افراد، سازمانها و جامعه پاورپوینت درمورد طلاق و سال عوامل آن برنامه مقاله درمورد شهرستان فریمان

مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد برنامه های ایمنی بیمار سال 95قالب...

پاورپوینت درمورد برنامه های ایمنی بیمار سال 95 پاورپوینت درمورد برنامه های ایمنی بیمار سال 95

دانلود مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد برنامه های ایمنی بیمار سال 95قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 28   محتویات  گزارش اقدامات انجام شده در سطح وزارت بهداشت و معاونت  درمان برنامه بیمارستانهای دوستدار ایمنی بیمارسطوح تحقق استانداردهای ایمنی بیماربیمارستانهای داوطلب لوح بیمارستانهای دوستدار ایمنی بیماربرنامه های معاونت درمان در ارتقاء سطح ایمنی بیمارفعاليت هاي برنامه عملياتي كشوري ایمنی بیمار سال 95 اقدامات بیمارستانها در سال 95عناصر برنامه عملیاتیپایش و ارزشیابیتعریف ارزشیابیشاخصهای ایمنی بیمار خطاهای درمانی(Medical Error )چیست؟تقسیم بندی انواع خطاهای درمانی از نظر پیامدایجاد سیستم گزارش دهی - یادگیریگزارش دهی خطاهای پزشکی     قسمتی از پاورپوینت برنامه بیمارستانهای دوستدار ایمنی بیمار•این برنامه در سال 2007 (1387) در کشور ما با ده بیمارستان در فاز 1 آغاز شد. بیمارستان ها شامل:•شهید دکتر چمران (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ...

پاورپوینت درمورد برنامه های ایمنی بیمار سال 95 پاورپوینت درمورد برنامه های ایمنی بیمار سال 95

مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد برنامه های ایمنی بیمار سال 95قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 28   محتویات  گزارش اقدامات انجام شده در سطح وزارت بهداشت و معاونت  درمان برنامه بیمارستانهای دوستدار ایمنی بیمارسطوح تحقق استانداردهای ایمنی بیماربیمارستانهای داوطلب لوح بیمارستانهای دوستدار ایمنی بیماربرنامه های معاونت درمان در ارتقاء سطح ایمنی بیمارفعاليت هاي برنامه عملياتي كشوري ایمنی بیمار سال 95 اقدامات بیمارستانها در سال 95عناصر...پاورپوینت درمورد برنامه های ایمنی بیمار سال 95 پاورپوینت درمورد برنامه های ایمنی بیمار سال 95

پاورپوینت درمورد برنامه های ایمنی بیمار سال 95

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت درمورد برنامه های ایمنی بیمار سال 95

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 28

 

 

 

محتویات

 

 

گزارش اقدامات انجام شده در سطح وزارت بهداشت و معاونت  درمان

 برنامه بیمارستانهای دوستدار ایمنی بیمار

سطوح تحقق استانداردهای ایمنی بیمار

بیمارستانهای داوطلب لوح بیمارستانهای دوستدار ایمنی بیمار

برنامه های معاونت درمان در ارتقاء سطح ایمنی بیمار

فعاليت هاي برنامه عملياتي كشوري ایمنی بیمار سال 95

 اقدامات بیمارستانها در سال 95

عناصر برنامه عملیاتی

پایش و ارزشیابی

تعریف ارزشیابی

شاخصهای ایمنی بیمار

 

خطاهای درمانی(Medical Error )چیست؟

تقسیم بندی انواع خطاهای درمانی از نظر پیامد

ایجاد سیستم گزارش دهی - یادگیری

گزارش دهی خطاهای پزشکی

 

 

 

 

 

قسمتی از پاورپوینت

 برنامه بیمارستانهای دوستدار ایمنی بیمار

این برنامه در سال 2007 (1387) در کشور ما با ده بیمارستان در فاز 1 آغاز شد. بیمارستان ها شامل:
شهید دکتر چمران (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  درمانی شهید بهشتی)
شهید مطهری مرودشت (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز)
طالقانی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی)
بهارلو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران)
فیروزگر (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران)
الزهرا (س) (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان)
علی ابن ابی طالب(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان)
امام حسین (ع) (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود)
میلاد (سازمان تامین اجتماعی)
سینا (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز)
 
 
 
 
 

برنامه های معاونت درمان در ارتقاء سطح ایمنی بیمار

بازدیدهای آموزشی و نظارتی ایمنی بیمار از بیمارستانها و ارائه بازخورد به مسئولین و مدیران ارشد
تشکیل کارگروه ایمنی بیمار در معاونت درمان
فعالسازی سایت و ارائه مطالب جدید علمی در خصوص ایمنی بیمار
و . . .

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی nbsp nbsp nbsp بیمارستانهای دوستدار ایمنی برنامه بیمارستانهای دوستدار درمانی شهید بهشتی های معاونت درمان شهید بهشتی bull پاورپوینت درمورد برنامه دانشگاه علوم علوم پزشکی nbsp nbsp بهداشتی درمانی خدمات بهداشتی ایمنی بیمار برنامه های دوستدار ایمنی بیمار سال ایمنی درمانی پزشکی خدمات دانشگاه برنامه بهداشتی بیمار


تگ ها :

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی nbsp nbsp nbsp بیمارستانهای دوستدار ایمنی برنامه بیمارستانهای دوستدار درمانی شهید بهشتی های معاونت درمان شهید بهشتی bull پاورپوینت درمورد برنامه دانشگاه علوم علوم پزشکی nbsp nbsp بهداشتی درمانی خدمات بهداشتی ایمنی بیمار برنامه های دوستدار ایمنی بیمار سال ایمنی درمانی پزشکی خدمات دانشگاه برنامه بهداشتی بیمار