دانلود پروژه مهندسی نرم افزار سیستم داروخانه سیستم داروخانه – UML - دانلود
دانلود پروژه مهندسی نرم افزار سیستم داروخانه سیستم داروخانه – UML
دانلود پروژه مهندسی نرم افزار سیستم داروخانه سیستم داروخانه – UML

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار . سیستم داروخانه -سیستم داروخانه – UML

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم داروخانه UML یک سیستم دریافت نسخه و تحویل دارو UML کنترل و مدیریت مراجعه کنندگان UML دارو و امور مالی UML

-سیستم پاورپوینت درمورد روش نمونه برداری از آلاینده های هوا پاورپوینت درمورد روش تحقيق با رويكردي به پايان سیستم نامه و مقاله نويسي پاورپوینت درمورد دانلود رمزنگاري متقارن پروژه پاورپوینت درمورد دینامیک قطار پاورپوینت درمورد دین باوری داروخانه و دین مداری پاورپوینت درمورد زندگی مهندسی ما و گردش زمین پاورپوینت درمورد UML مديريت شهري در جهان دانلود پروژه مهندسی نرم افزار . سیستم داروخانه -سیستم داروخانه – سیستم UML پاورپوینت درمورد . جانورشناسی پاورپوینت درمورد آثار IT بر افراد، UML سازمانها و جامعه پاورپوینت مهندسی درمورد طلاق و عوامل آن مقاله درمورد شهرستان فریمان

قالب بندی : word 2003 ، PDF ، power point، rational roseشرح مختصر :معرفی سیستم:  سیستم داروخانهصورت مسئله : یک سیستم دریافت نسخه و تحویل داروهدف :  کنترل و مدیریت مراجعه کنندگان ، دارو و امور مالینیازهای عملیاتی :۱-  سخت افزار : به طور همزمان چندین کاربر بتوانند از آن استفاده نمایند.سیستم باید قابلیت تغییرات مکانی را داشته باشد .سیستم باید با اینترنت سازگاری داشته باشد .سیستم قابلیت کار با شبکه را داشته باشد .۲-  مدیریت سیستم داروخانه  :سیستم باید امکان تعیین سطح دسترسی کاربران به اطلاعات را اعمال کند.سیستم باید با برنامه های...

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار . سیستم داروخانه -سیستم داروخانه – UML دانلود پروژه مهندسی نرم افزار سیستم داروخانه یک سیستم دریافت نسخه و تحویل دارو کنترل و مدیریت مراجعه کنندگان دارو و امور مالی

دانلود قالب بندی : word 2003 ، PDF ، power point، rational roseشرح مختصر :معرفی سیستم:  سیستم داروخانهصورت مسئله : یک سیستم دریافت نسخه و تحویل داروهدف :  کنترل و مدیریت مراجعه کنندگان ، دارو و امور مالینیازهای عملیاتی :۱-  سخت افزار : به طور همزمان چندین کاربر بتوانند از آن استفاده نمایند.سیستم باید قابلیت تغییرات مکانی را داشته باشد .سیستم باید با اینترنت سازگاری داشته باشد .سیستم قابلیت کار با شبکه را داشته باشد .۲-  مدیریت سیستم داروخانه  :سیستم باید امکان تعیین سطح دسترسی کاربران به اطلاعات را اعمال کند.سیستم باید با برنامه های سازمان های بیمه ای سازگاری داشته باشدنیاز های کیفی : سیستم باید جزئیات نسخه بیمار را مدیریت نماید.سیستم باید وجه دریافتی و وجه پرداختی را کنترل...

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار سیستم داروخانه سیستم داروخانه UML دانلود پروژه مهندسی نرم افزار سیستم داروخانه یک سیستم دریافت نسخه و تحویل دارو کنترل و مدیریت مراجعه کنندگان دارو و امور مالی

قالب بندی : word 2003 ، PDF ، power point، rational roseشرح مختصر :معرفی سیستم:  سیستم داروخانهصورت مسئله : یک سیستم دریافت نسخه و تحویل داروهدف :  کنترل و مدیریت مراجعه کنندگان ، دارو و امور مالینیازهای عملیاتی :۱-  سخت افزار : به طور همزمان چندین کاربر بتوانند از آن استفاده نمایند.سیستم باید قابلیت تغییرات مکانی را داشته باشد .سیستم باید با اینترنت سازگاری داشته باشد .سیستم قابلیت کار با شبکه را داشته باشد .۲-  مدیریت سیستم داروخانه  :سیستم باید امکان تعیین سطح دسترسی کاربران به اطلاعات را اعمال کند.سیستم باید با برنامه های سازمان های بیمه ای سازگاری داشته باشدنیاز های کیفی : سیستم باید جزئیات نسخه بیمار را مدیریت نماید.سیستم باید وجه دریافتی و وجه پرداختی را کنترل...دانلود پروژه مهندسی نرم افزار سیستم داروخانه یک سیستم دریافت نسخه و تحویل دارو کنترل و مدیریت مراجعه کنندگان دارو و امور مالی دانلود پروژه مهندسی نرم افزار . سیستم داروخانه -سیستم داروخانه – UML

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار . سیستم داروخانه  -سیستم داروخانه  – UML

قالب بندی : word 2003 ، PDF ، power point، rational rose

شرح مختصر :

معرفی سیستم:  سیستم داروخانه

صورت مسئله : یک سیستم دریافت نسخه و تحویل دارو

هدف :  کنترل و مدیریت مراجعه کنندگان ، دارو و امور مالی

نیازهای عملیاتی :

۱-  سخت افزار :

به طور همزمان چندین کاربر بتوانند از آن استفاده نمایند.

سیستم باید قابلیت تغییرات مکانی را داشته باشد .

سیستم باید با اینترنت سازگاری داشته باشد .

سیستم قابلیت کار با شبکه را داشته باشد .

۲-  مدیریت سیستم داروخانه  :

سیستم باید امکان تعیین سطح دسترسی کاربران به اطلاعات را اعمال کند.

سیستم باید با برنامه های سازمان های بیمه ای سازگاری داشته باشد

نیاز های کیفی :

سیستم باید جزئیات نسخه بیمار را مدیریت نماید.

سیستم باید وجه دریافتی و وجه پرداختی را کنترل نماید .

سیستم باید فاکتورهای دریافتی و پرداختی شرکت های داروئی را کنترل نماید .

سیستم بایستی با کمترین اطلاعات اسناد مورد نظر را جستجو نمایید.

سیستم بایستی تعداد داروهای فروخته شده و موجود را کنترل کند .

شامل ۲۴ مورد استفاده + شرح کامل سناریو + فایل رشنال رز + نمودار فعالیت + نمودار توالی + نمودار حالت و …


کنترل نماید سیستم داشته باشد سیستم نماید سیستم باید کیفی سیستم باید سیستم باید جزئیات باید جزئیات نسخه سیستم باید داشته باشد نماید سیستم باشد سیستم سازگاری داشته سیستم داروخانه کنترل نماید سیستم بایستی باید جزئیات جزئیات نسخه سیستم کنترل داشته نماید نمودار مدیریت دریافتی بایستی پرداختی


تگ ها :

کنترل نماید سیستم داشته باشد سیستم نماید سیستم باید کیفی سیستم باید سیستم باید جزئیات باید جزئیات نسخه سیستم باید داشته باشد نماید سیستم باشد سیستم سازگاری داشته سیستم داروخانه کنترل نماید سیستم بایستی باید جزئیات جزئیات نسخه سیستم کنترل داشته نماید نمودار مدیریت دریافتی بایستی پرداختی