پاورپوینت در مورد هوش مصنوعیعاملهای هوشمند - دانلود
پاورپوینت در مورد هوش مصنوعیعاملهای هوشمند
پاورپوینت در مورد هوش مصنوعیعاملهای هوشمند

پاورپوینت در مورد هوش مصنوعي-عاملهاي هوشمند

هوش هوشمند مصنوعی هوشمند عامل هوشمند هوشمند

پاورپوینت در مورد سازمان و قوانین آموزش و پرورش ايران انواع بیمه و اصول وقوانین کلی وجامع انها نمونه سوالات هوش پیک اولی مخصوص کلاس اولی ها تحقیق پاورپوینت در مورد استکبار و انواع آن در قرآن نمونه سوالات پیک مصنوعي-عاملهاي اولی مخصوص کلاس اولی ها تحقیق درباره پاورپوینت پستهای انتقال وتوزیع برق و مهمترین سوالات همراه با جوابهای آزمون استخدامی اپراتوری پستهای انتقال پاورپوینت درمورد شناخت ویروسهای کامپیوتری.پروژه پایانی مهندسی کامپیوتر هوش تمام گرایشها پروژ کار آفرینی در موردشرکت بسته بندی مصنوعي-عاملهاي حبوبات و خشکبار پاورپوینت در مورد مورد تجهیزات ایمنی و انتخاب تجهیزات حفاظت فردی در کارگاهها و محیطهای صنعتی پاورپوینت مورد در مورد هدفمند کردن یارانه ها پاورپوینت در مورد تئوری حسابداری مالی (2) مورد -بدهی های بلندمدت پاورپوینت در مورد بابیت و بهاییت-اندیشه هوشمند اسلامی پاورپوینت در مورد حرکات اصلاحی در تربیت مورد بدنی و ورزش پاورپوینت در مورد ایمنی ساختمان

فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:59 اسلاید برخی از اسلایدها:فهرست:عاملخواص محيطهای وظيفهبرنامه های عاملعوامل انساني.1sensor: گوش، چشم، ديگر ارگان‌ها.2effector: دست، پا، بيني، اندام‌هاي ديگرعوامل روباتيک.1sensor: دوربين، يابنده‌هاي مادون قرمز.2effector: موتور- چرخها--بازوها    عامل نرم افزاري:effector:فشرده شدن كليد-بيت هاي(01101(-2-effector:نمايش روي صفحه كليد-رمزگذاري(abc)عاملهای هوشمند:دنباله ادراکيتاريخچه وسابقه کامل هر چيزی است که عامل تاكنون درک کرده است.  رفتار عامل توسط تابع عامل توصيف ميشود که هر دنباله ادراک را به يک عمل نقش ميکند.عامل عالـِم Omni science)) خروجی واقعی فعاليت خود را ميداند و ميتواند بر اساس آن عمل کند    عامل خردمند (Rational agent) عاملی است که خوب عمل می کند وفعاليتی را انتخاب ميکند که معيار کارايي اش را حداکثر ميکند و این کار با توجه به شواهدی که از طریق دنباله ی ادراک بدست می آید و دانش درونی عامل صورت می گیرد. • جمع آوری اطلاعات، اکتشاف، يادگيری • عامل خردمند باید خودمختار باشد • عامل خود مختار نقص دانش قبلی خود را ميتواند جبران کند. • اگر عامل بجای ادرکات خود براساس دانش قبلی طراح خود رفتارکند گوییم عامل خودمختار نیست  تفاوت ميان منطقي بودن و دانش کل (omniscience):   عامل داناي کل معني خروجي واقعي اعمال خود را دانسته و بر پايه آن عمل مي‌کند اما دانش کل در واقعيت غيرممکن است. اگر معين کنيم که هر عامل هوشمند همواره بايد همان کاري را انجام دهد که در عمل مناسب است، هيچگاه نمي‌توان عاملي را طراحي نمود که اين مشخصات را مرتفع سازد.قطعي در مقابل غير قطعي محيط قطعي: محيطي است که اگر وضعيت بعدي محيط بوسيله وضعيت کنوني و اعمالي که با عامل‌ها انتخاب گردد، تعيين شود. بهتر است به قطعي يا...

پاورپوینت در مورد هوش مصنوعي-عاملهاي هوشمند هوش مصنوعی عامل هوشمند

دانلود فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:59 اسلاید برخی از اسلایدها:فهرست:عاملخواص محيطهای وظيفهبرنامه های عاملعوامل انساني.1sensor: گوش، چشم، ديگر ارگان‌ها.2effector: دست، پا، بيني، اندام‌هاي ديگرعوامل روباتيک.1sensor: دوربين، يابنده‌هاي مادون قرمز.2effector: موتور- چرخها--بازوها    عامل نرم افزاري:effector:فشرده شدن كليد-بيت هاي(01101(-2-effector:نمايش روي صفحه...

پاورپوینت در مورد هوش مصنوعی عاملهای هوشمند هوش مصنوعی عامل هوشمند

فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:59 اسلاید برخی از اسلایدها:فهرست:عاملخواص محيطهای وظيفهبرنامه های عاملعوامل انساني.1sensor: گوش، چشم، ديگر ارگان‌ها.2effector: دست، پا، بيني، اندام‌هاي ديگرعوامل روباتيک.1sensor: دوربين، يابنده‌هاي مادون قرمز.2effector: موتور- چرخها--بازوها    عامل نرم افزاري:effector:فشرده شدن كليد-بيت هاي(01101(-2-effector:نمايش روي صفحه كليد-رمزگذاري(abc)عاملهای هوشمند:دنباله ادراکيتاريخچه وسابقه کامل هر چيزی است که عامل تاكنون درک کرده است.  رفتار عامل توسط تابع عامل توصيف ميشود که هر دنباله ادراک را به يک عمل نقش ميکند.عامل عالـِم Omni science)) خروجی واقعی فعاليت خود را ميداند و ميتواند بر اساس آن عمل کند    عامل خردمند (Rational agent) عاملی است که خوب عمل می کند وفعاليتی را انتخاب ميکند که معيار کارايي اش را حداکثر ميکند و این کار با توجه به شواهدی که از طریق دنباله ی ادراک بدست می آید و دانش درونی عامل صورت می گیرد. • جمع آوری اطلاعات، اکتشاف، يادگيری • عامل خردمند باید خودمختار باشد • عامل خود مختار نقص دانش قبلی خود را ميتواند جبران کند. • اگر عامل بجای ادرکات خود براساس دانش قبلی طراح خود رفتارکند گوییم عامل خودمختار نیست  تفاوت ميان منطقي بودن و دانش کل (omniscience):   عامل داناي کل معني خروجي واقعي اعمال خود را دانسته و بر پايه آن عمل مي‌کند اما دانش کل در واقعيت غيرممکن است. اگر معين کنيم که هر عامل هوشمند همواره بايد همان کاري را انجام دهد که در عمل مناسب است، هيچگاه نمي‌توان عاملي را طراحي نمود که اين مشخصات را مرتفع سازد.قطعي در مقابل غير قطعي محيط قطعي: محيطي است که اگر وضعيت بعدي محيط بوسيله وضعيت کنوني و اعمالي که با عامل‌ها انتخاب گردد، تعيين شود. بهتر است به قطعي يا غير قطعي بودن محيط از ديدگاه عامل نگاه کنيم.  ...هوش مصنوعی عامل هوشمند پاورپوینت در مورد هوش مصنوعي-عاملهاي هوشمند

 پاورپوینت در مورد هوش مصنوعي-عاملهاي هوشمند

فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:59 اسلاید

 

برخی از اسلایدها:

فهرست:

عامل
خواص محيطهای وظيفه
برنامه های عامل

عوامل انساني

.1sensor: گوش، چشم، ديگر ارگان‌ها
.2effector: دست، پا، بيني، اندام‌هاي ديگر

عوامل روباتيک

.1sensor: دوربين، يابنده‌هاي مادون قرمز
.2effector: موتور- چرخها--بازوها

    عامل نرم افزاري:

  1. effector:فشرده شدن كليد-بيت هاي(01101(-

2-effector:نمايش روي صفحه كليد-رمزگذاري(abc)

عاملهای هوشمند:

دنباله ادراکي

تاريخچه وسابقه کامل هر چيزی است که عامل تاكنون درک کرده است.

 رفتار عامل توسط تابع عامل توصيف ميشود که هر دنباله ادراک را به يک عمل نقش ميکند.

عامل عالـِم Omni science))

 

خروجی واقعی فعاليت خود را ميداند و ميتواند بر اساس آن عمل کند

 

 

 

 عامل خردمند (Rational agent)

 

عاملی است که خوب عمل می کند وفعاليتی را انتخاب ميکند که معيار کارايي اش را حداکثر ميکند و این کار با توجه به شواهدی که از طریق دنباله ی ادراک بدست می آید و دانش درونی عامل صورت می گیرد.

 

جمع آوری اطلاعات، اکتشاف، يادگيری

 

• عامل خردمند باید خودمختار باشد

 

 

عامل خود مختار

 

نقص دانش قبلی خود را ميتواند جبران کند.

 

اگر عامل بجای ادرکات خود براساس دانش قبلی طراح خود رفتارکند گوییم عامل خودمختار نیست

 

 

تفاوت ميان منطقي بودن و دانش کل (omniscience):

 

 

 

عامل داناي کل معني خروجي واقعي اعمال خود را دانسته و بر پايه آن عمل مي‌کند اما دانش کل در واقعيت غيرممکن است.

 

اگر معين کنيم که هر عامل هوشمند همواره بايد همان کاري را انجام دهد که در عمل مناسب است، هيچگاه نمي‌توان عاملي را طراحي نمود که اين مشخصات را مرتفع سازد.

قطعي در مقابل غير قطعي

 

محيط قطعي: محيطي است که اگر وضعيت بعدي محيط بوسيله وضعيت کنوني و اعمالي که با عامل‌ها انتخاب گردد، تعيين شود.

بهتر است به قطعي يا غير قطعي بودن محيط از ديدگاه عامل نگاه کنيم.

 


nbsp nbsp عامل nbsp nbsp nbsp خود رفتارکند گوییم رفتارکند گوییم عامل دانش قبلی طراح براساس دانش قبلی عامل بجای ادرکات خود براساس دانش اگر عامل بجای nbsp nbsp nbsp عامل است nbsp nbsp bull عامل خردمند دانش قبلی رفتارکند گوییم ميکند هوشمند دنباله خردمند خودمختار وضعيت ميتواند اسلایدها effector


تگ ها :

nbsp nbsp عامل nbsp nbsp nbsp خود رفتارکند گوییم رفتارکند گوییم عامل دانش قبلی طراح براساس دانش قبلی عامل بجای ادرکات خود براساس دانش اگر عامل بجای nbsp nbsp nbsp عامل است nbsp nbsp bull عامل خردمند دانش قبلی رفتارکند گوییم ميکند هوشمند دنباله خردمند خودمختار وضعيت ميتواند اسلایدها effector