دستیابی به پتانسیل شطرنجی خود Achieving your Chess Potential - دانلود
دستیابی به پتانسیل شطرنجی خود Achieving your Chess Potential
دستیابی به پتانسیل شطرنجی خود Achieving your Chess Potential

دستیابی به پتانسیل شطرنجی خود Achieving your Chess Potential

شطرنج Potential کتاب Potential دفاع Potential حمله Potential استراتژی Potential تعویض Potential فایل Potential دانلود Potential تاکتیک Potential شروع بازی Potential وسط بازی Potential آخر بازی‌ Potential chess Potential defence Potential attack Potential oppening Potential middle game Potential end game Potential

تکنیک وسط بازی دستیابی شوروی Soviet Middlegame Technique انقلابی بزرگ در شطرنج خود ایجاد شطرنجی کنید Revolutionize Your Chess حملات در شطرنج برای بازیکنان باشگاهی Attacking Chess for Club شطرنجی Players اسرار شاهکارهای خود مدرن Secrets of Modern Masterpieces دست یابی به بالاترین سطح شطرنجی Reaching the Top دراگون شطرنجی تند و تیز The Accelerated Dragon آمادگی استادی (آخر بازی) Grandmaster Preparation - Potential Endgame Play به سیسیلی تایمانوف The Taimanov Sicilian Achieving استادی وسط بازی Middlegame Mastery کلاس استادی استراتژی دستیابی شطرنج Chess Strategy Masterclass هنر ایجاد حرکات اجباری The Art به of Forcing Chess تکنیک برد در آخر Achieving بازی عملی (جلد 1) Converting an Advantage in Practical Endgames استادی در دفاع Potential سیسیلی Mastering the Sicilian Defense رقابت زیبای بازیکنان شطرنج جهان و سبک بازی آنها Chess World به Contenders and Their Styles فاکسی 178و179و180 Domination Studies for The Tournament Player your your روش تایگر مدرن The Modern Tiger استراتژی سمی به Python Strategy پنج your کتاب از قهرمانان شطرنج جهان The Chess Greats of the World تصمیم گیری منطقی در شطرنج Fundamental Chess-Logical Decision your Making چگونه یک پوزسیون را آنالیز کنیم How to Analyze a Chess Achieving Position استاد قربانی دادن Master پتانسیل of Sacrifice استادی your در تاکتیک Tactical Mastery کتاب استادی پتانسیل وسط بازی Mastering Chess Middlegames کشف شطرنجی اسرار قهرمانان جهان Chess Secrets of the World Champions سلاح بولوگان با مهره سیاه در شروع بازی Bologans Black Weapons in the Open Achieving Games دو کتاب از بازی های افسانه های شطرنج Learn From the Legends 2nd پتانسیل & 3rd Edition سیستم لندن (پاور خود بوک 2018) London System Powerbook 2018 شکستن موانع موفقیت در شطرنج Smash the Barriers to به your Chess Success استادی در آخربازی های پیشرفته به Mastering Complex Endgames روش شرشفسکی The Shereshevsky دستیابی Method to Improve in Chess از آماتور تا استادی From Amateur شطرنجی to Master مدرسه شطرنج پیشرفته Advanced خود Chess School دستیابی به پتانسیل شطرنجی Potential خود Achieving your Chess Potential خود تکنیک وسط بازی شوروی Soviet Middlegame Technique کتاب آموزش شطرنج فارسی مبتدی تا پیشرفته - شطرنجی وسط بازی شطرنج فیلم آموزش پتانسیل فارسی شطرنج طرزکار با نرم افزار فریتز Fritz دانلود پتانسیل نرم افزار فریتز Fritz 15 دانلود نرم افزار (Chessbase 13 (32bit - Potential 64 bit به همراه سریال نامبر و فعال ساز دائمی امپراتوری شطرنج جلد دستیابی 50 دامهای شروع بازی Achieving نرم افزار تمرین شطرنج complete chess course Chess دانلود 46 کتاب از بهترین کتاب های آموزشی شطرنج شروع بازی دانلود خود نرم افزار تمرین شطرنج اندروید perfectchesstrainer-android Chess دانلود نرم افزار شطرنج Komodo 8 Potential فیلم آموزشی شطرنج شروع بازی اسکاتلندی , Parimarjan Negi_The Modern Scotch Opening your سری کامل کتابهای انتشارات everyman chess - سری سوم دانلود your مگا دیتابیس Mega Database 2015 نرم افزار تمرین آخر بازی Achieving شطرنج Chess End Game دانلود نرم افزار Chess شطرنج ChessOK Aquarium 2015 روی لوپز برنده خود شاخه های اشتاینیتز،آنتی مارشال،لوپزبازWinning with the Ruy Lopez Vol. 2: Steinitz, Anti-Marshall, Open & Co. دانلودکتاب آموزش شطرنج مایزلیس مبتدی تا پیشرفته The Soviet Chess Chess Primer by Ilya Maizelis دستیابی فیلم آموزشی اسرار استاد بزرگی شطرنج- شروع بازی فیلم آموزش حرفه ای شطرنج فارسی گشایش دستیابی فیل دانلود Chess 33 کتاب ارزشمند و مفید آموزش شطرنج سری کامل Move by Move پتانسیل دانلود اینفورماتور شطرنج شماره Chess Informant 122 Mechanics,122 دانلود نرم افزار دستیابی فریتز Fritz 15 فیلم آموزش فارسی شطرنج شطرنجی طرزکار با نرم افزار فریتز Fritz

دستیابی به پتانسیل شطرنجی خودAchieving your Chess Potentialمجموعه راه استادی شماره 17Master Method Series #17فرمت: MP4 + PGN  همراه با PDF خلاصه درس، پازل، پرسش و پاسخمدت زمان آموزش: 15 ساعتبسیاری از بازیکنان شطرنج جاه طلب باوجود تلاش زیاد، هرگز به اندازه پتانسیل خود پیشرفت نکرده اند.استاد بزرگ Daniel Naroditsky به عنوان یک مربی برتر در دنیای شطرنج، ۱۵ تا از بزرگترین و رایج ترین نقاط ضعف بازیکنان شطرنج را شناسایی و راه حل پشت سر گذاشتن آنها را ارائه کرده است. نقاط ضعفی که بعضی بازیکنان شطرنج هرگز متوجه آن نمی شوند. What makes chess improvement so hardStorytelling Memorization and understandingSmoke and fireNot quite my tempoCalculation breakdownTime pressurePiece placement paradoxPawn structureTraining intuition Tactical ignoranceTenacious defensePsychologyConclusionplus Blitz Battle of the Bay...

دستیابی به پتانسیل شطرنجی خود Achieving your Chess Potential شطرنج کتاب دفاع حمله استراتژی تعویض فایل دانلود تاکتیک شروع بازی وسط بازی آخر بازی‌ chess defence attack oppening middle game end game

دانلود دستیابی به پتانسیل شطرنجی خودAchieving your Chess Potentialمجموعه راه استادی شماره 17Master Method Series #17فرمت: MP4 + PGN  همراه با PDF خلاصه درس، پازل، پرسش و پاسخمدت زمان آموزش: 15 ساعتبسیاری از بازیکنان شطرنج جاه طلب باوجود تلاش زیاد، هرگز به اندازه پتانسیل خود پیشرفت نکرده اند.استاد بزرگ Daniel Naroditsky به عنوان یک مربی برتر در دنیای شطرنج، ۱۵ تا از بزرگترین و رایج ترین نقاط ضعف بازیکنان شطرنج را شناسایی و راه حل پشت سر گذاشتن آنها را ارائه کرده است. نقاط ضعفی که بعضی بازیکنان شطرنج هرگز متوجه آن نمی شوند. What makes chess improvement so hardStorytelling Memorization and understandingSmoke and fireNot quite my...

نقاط ضعفی که بعضی بازیکنان شطرنج هرگز متوجه آن نمی شوند شطرنج کتاب دفاع حمله استراتژی تعویض فایل دانلود تاکتیک شروع بازی وسط بازی آخر بازی‌ chess defence attack oppening middle game end game

دستیابی به پتانسیل شطرنجی خودAchieving your Chess Potentialمجموعه راه استادی شماره 17Master Method Series #17فرمت: MP4 + PGN  همراه با PDF خلاصه درس، پازل، پرسش و پاسخمدت زمان آموزش: 15 ساعتبسیاری از بازیکنان شطرنج جاه طلب باوجود تلاش زیاد، هرگز به اندازه پتانسیل خود پیشرفت نکرده اند.استاد بزرگ Daniel Naroditsky به عنوان یک مربی برتر در دنیای شطرنج، ۱۵ تا از بزرگترین و رایج ترین نقاط ضعف بازیکنان شطرنج را شناسایی و راه حل پشت سر گذاشتن آنها را ارائه کرده است. نقاط ضعفی که بعضی بازیکنان شطرنج هرگز متوجه آن نمی شوند. What makes chess improvement so hardStorytelling Memorization and understandingSmoke and fireNot quite my tempoCalculation breakdownTime pressurePiece placement paradoxPawn structureTraining intuition Tactical ignoranceTenacious defensePsychologyConclusionplus Blitz Battle of the Bay Area Beasts ...شطرنج کتاب دفاع حمله استراتژی تعویض فایل دانلود تاکتیک شروع بازی وسط بازی آخر بازی‌ chess defence attack oppening middle game end game دستیابی به پتانسیل شطرنجی خود Achieving your Chess Potential

دستیابی به پتانسیل شطرنجی خود Achieving your Chess Potential

دستیابی به پتانسیل شطرنجی خود

Achieving your Chess Potential

مجموعه راه استادی شماره 17

Master Method Series #17

فرمت: MP4 + PGN  

همراه با PDF خلاصه درس، پازل، پرسش و پاسخ

مدت زمان آموزش: 15 ساعت

g36m_achieving-your-chess-potential-naroditsky-method-2-600x600.jpg

بسیاری از بازیکنان شطرنج جاه طلب باوجود تلاش زیاد، هرگز به اندازه پتانسیل خود پیشرفت نکرده اند.

استاد بزرگ Daniel Naroditsky به عنوان یک مربی برتر در دنیای شطرنج، ۱۵ تا از بزرگترین و رایج ترین نقاط ضعف بازیکنان شطرنج را شناسایی و راه حل پشت سر گذاشتن آنها را ارائه کرده است. نقاط ضعفی که بعضی بازیکنان شطرنج هرگز متوجه آن نمی شوند.

 

 1. What makes chess improvement so hard

 2. Storytelling 

 3. Memorization and understanding

 4. Smoke and fire

 5. Not quite my tempo

 6. Calculation breakdown

 7. Time pressure

 8. Piece placement paradox

 9. Pawn structure

 10. Training intuition 

 11. Tactical ignorance

 12. Tenacious defense

 13. Psychology

 14. Conclusion

 15. plus Blitz Battle of the Bay Area Beasts


شوند nbsp what نمی شوند nbsp nbsp what makes what makes chess makes chess improvement شطرنج هرگز متوجه بازیکنان شطرنج هرگز بازیکنان شطرنج your chess پتانسیل شطرنجی هرگز متوجه شطرنج هرگز بعضی بازیکنان نمی شوند nbsp what makes chess what makes شطرنج chess پتانسیل بازیکنان شطرنجی دستیابی


تگ ها :

شوند nbsp what نمی شوند nbsp nbsp what makes what makes chess makes chess improvement شطرنج هرگز متوجه بازیکنان شطرنج هرگز بازیکنان شطرنج your chess پتانسیل شطرنجی هرگز متوجه شطرنج هرگز بعضی بازیکنان نمی شوند nbsp what makes chess what makes شطرنج chess پتانسیل بازیکنان شطرنجی دستیابی

سایر محصولات