دانلود مگا دیتابیس Mega Database 2015 - دانلود
دانلود مگا دیتابیس Mega Database 2015
دانلود مگا دیتابیس Mega Database 2015

دانلود مگا دیتابیس Mega Database 2015

دانلود مگا دیتابیس Mega Database 2015

فیلم دیتابیس سری جدیدگشایش های غیر معمول سیاه در برابر 1E4سفید ( 1E4 UNUSUAL REPLIES(2 PART SERIES فیلم دیتابیس آموزش دفاع پیرک The Pirc Defence دانلود نرم افزار دیتابیس فریتز Fritz 15 مجله 2015 فوق العاده شطرنج 167 آموزش تصویری, ChessBase Magazine Extra 167 کارنامه استاد بزرگ 16 - دفاع فرانسه Grandmaster Repertoire 16 - The French مگا Defence Volume Three کتاب ارزشمند کاسپاروف در شطرنج مدرن جلد 2015 ، Garry Kasparov on Modern Chess, Part 3 فیلم 2015 فارسی شطرنج دفاع فرانسه واریانت پیشروی پیاده جلد 2 فیلم آموزش شطرنج آخر بازی پیشرفته و Mega حرفه ای Endgames for experts دانلود فیلم آموزش شطرنج دفاع اسلاو واریانت تعویضی No need to fear the Slav Exchange Variation مجموعه کامل آموزش شطرنج گشایش Database انگلیسی ABC of the English Opening آموزش کامل گامبی وزیر واریانت Mega تعویضی The Queen’s Gambit Declined Exchange Variation مجموعه آموزش شروع بازیهای شطرنج گامبی وزیر و شروع بازیهای پیاده وزیر Queen's Gambit and Queen's Pawn مگا games آموزش وسط بازی شطرنج بازی 2015 های بزرگ شطرنج توسط زنان, آنا رادولف دانلود کتاب ارزشمند بهترین 2015 بازیهای آلخین جلد دوم Alexander Alekhine: Games 1923-1934 2015 فاکسی 178و179و180 Domination Studies for The Tournament Player روش تایگر مدرن دانلود The Modern Tiger Mega استراتژی سمی Python Strategy Database پنج کتاب از قهرمانان شطرنج جهان The Chess Greats of the World تصمیم گیری منطقی در شطرنج Database Fundamental Chess-Logical Decision Making چگونه یک پوزسیون دیتابیس را آنالیز کنیم How to Analyze a Chess Position استاد قربانی دادن Master Mega of Sacrifice 2015 استادی در تاکتیک Tactical Mastery کتاب استادی وسط بازی Mastering Chess مگا Middlegames کشف اسرار قهرمانان جهان Chess Secrets of the 2015 World Champions سلاح 2015 بولوگان با مهره سیاه در شروع بازی Bologans Black Weapons in the Open Games دو کتاب از بازی های افسانه های شطرنج Learn From the Mega Legends 2nd & 3rd Edition سیستم لندن (پاور بوک 2018) دیتابیس London System Powerbook 2018 شکستن موانع موفقیت در دیتابیس شطرنج Smash the Barriers to your Chess Success استادی در آخربازی های پیشرفته دانلود Mastering Complex Endgames Mega روش شرشفسکی The Shereshevsky Method to Improve in Chess از آماتور تا 2015 استادی From Amateur to Master مدرسه دانلود شطرنج پیشرفته Advanced Chess School دستیابی به پتانسیل شطرنجی دانلود خود Achieving your Chess Potential تکنیک وسط دیتابیس بازی شوروی Soviet Middlegame Technique کتاب آموزش شطرنج 2015 فارسی مبتدی تا پیشرفته - وسط بازی شطرنج مگا فیلم آموزش فارسی شطرنج طرزکار با نرم افزار فریتز Fritz مگا دانلود نرم افزار فریتز Fritz 15 دانلود نرم افزار (Chessbase 13 (32bit - 64 bit به همراه سریال نامبر Mega و فعال ساز دائمی امپراتوری Mega شطرنج جلد 50 دامهای شروع بازی نرم افزار تمرین شطرنج complete دیتابیس chess course دانلود 46 کتاب از بهترین کتاب های آموزشی شطرنج شروع Database بازی دانلود نرم افزار تمرین شطرنج اندروید مگا perfectchesstrainer-android دانلود نرم دانلود افزار شطرنج Komodo 8 فیلم Database آموزشی شطرنج شروع بازی اسکاتلندی , Parimarjan Negi_The Modern Scotch Opening سری کامل مگا کتابهای انتشارات everyman chess - سری سوم دانلود مگا دیتابیس Mega مگا Database 2015 نرم افزار تمرین آخر بازی شطرنج Mega Chess End Game 2015 دانلود نرم افزار شطرنج ChessOK Aquarium 2015 روی لوپز برنده شاخه های اشتاینیتز،آنتی مارشال،لوپزبازWinning with the Ruy Lopez Vol. 2: 2015 Steinitz, Anti-Marshall, Open & Co. دانلودکتاب آموزش شطرنج مایزلیس مگا مبتدی تا پیشرفته The Soviet Chess Primer by Ilya Maizelis فیلم آموزشی اسرار استاد بزرگی شطرنج- Mega شروع بازی فیلم آموزش حرفه ای شطرنج فارسی گشایش دانلود فیل دانلود 33 کتاب Mega ارزشمند و مفید آموزش شطرنج سری کامل Move by Move دانلود اینفورماتور شطرنج شماره 2015 Chess Informant 122 Mechanics,122 Database دانلود نرم افزار فریتز Fritz 15 فیلم آموزش فارسی شطرنج طرزکار با دانلود نرم افزار فریتز Fritz

دانلود مگا دیتابیس 2015 همراه با جدیدترین آپدیت هاMega Database 2015شامل 6/1 میلیون بازی68000 بازی کاملا تفسیر شدهقیمت مگا دیتابیس در سایت چس بیس 159 دلار میباشدمگا دیتابیس شامل تمام بازیهای بازیکنان ایرانی و خارجی که در مسابقات رسمی مختلف انجام شده است و برای آماده سازی خود در برابر حریفان و آشنایی با سبک بازی آنها و پی بردن به نقاط ضعف و قوت بازیکنان و هچنین تمرین شروع بازی-استراتژی - آخربازی - وسط بازی با استفاده از بهترین بازیهای انجام شدهداشتن مگا دیتابیس برای همه بازیکنان در هر سطحی ضروری میباشدبدلیل بالا بودن حجم این محصول به مدت محدود در فروشگاه قرار خواهد گرفت بعد به فروشگاه خرید محصولات پستی انتقال پیدا خواهد کردThe exclusive annotated database. Contains more than 6.1 millions games from 1560 to 2014 in the highest ChessBase quality standard. 68,000 games contain commentary from top players, with ChessBase opening classification with more than 100,000 key positions, direct access to players, tournaments, middlegame themes, endgames. The largest topclass annotated database in the world. The most recent games of the database are from the middle of November 2014. Mega 2015 also features a new edition of the playerbase (requires ChessBase 12 or 13!). As usual, this is where most of the work was done. As the player index now contains already more than 293,000 entries, it made sense to use an adapted playerbase which includes about 365,000 names. Doing this, the photo database was extended as well to contain 35,000 pictures now.Incl. Online Mega-Update 2015: With ChessBase 12 or 13 you can download games for Mega 2015 for the whole year, a total of approximately 200,000! That means your Mega 2015 will remain up to date from January to December.System requirements1 GHz Pentium PC, Windows 8, Windows 7/Vista/XP,...

دانلود مگا دیتابیس Mega Database 2015 دانلود مگا دیتابیس Mega Database 2015

دانلود دانلود مگا دیتابیس 2015 همراه با جدیدترین آپدیت هاMega Database 2015شامل 6/1 میلیون بازی68000 بازی کاملا تفسیر شدهقیمت مگا دیتابیس در سایت چس بیس 159 دلار میباشدمگا دیتابیس شامل تمام بازیهای بازیکنان ایرانی و خارجی که در مسابقات رسمی مختلف انجام شده است و برای آماده سازی خود در برابر حریفان و آشنایی با سبک بازی آنها و پی بردن به نقاط ضعف و قوت بازیکنان و هچنین تمرین شروع بازی-استراتژی - آخربازی - وسط بازی با استفاده از بهترین بازیهای انجام شدهداشتن مگا دیتابیس برای همه بازیکنان در هر سطحی ضروری میباشدبدلیل بالا بودن حجم این محصول به مدت محدود در فروشگاه قرار خواهد گرفت بعد به فروشگاه خرید محصولات پستی انتقال پیدا خواهد کردThe exclusive annotated database. Contains more than 6.1 millions games from 1560 to 2014 in the highest ChessBase quality standard. 68,000 games contain commentary from top players, with ChessBase opening classification with more than 100,000 key positions, direct access to players, tournaments, middlegame themes, endgames. The largest topclass annotated database in the world. The most recent games of the database are from the middle of November 2014. Mega 2015 also features a new...

دانلود مگا دیتابیس Mega Database 2015 دانلود مگا دیتابیس Mega Database 2015

دانلود مگا دیتابیس 2015 همراه با جدیدترین آپدیت هاMega Database 2015شامل 6/1 میلیون بازی68000 بازی کاملا تفسیر شدهقیمت مگا دیتابیس در سایت چس بیس 159 دلار میباشدمگا دیتابیس شامل تمام بازیهای بازیکنان ایرانی و خارجی که در مسابقات رسمی مختلف انجام شده است و برای آماده سازی خود در برابر حریفان و آشنایی با سبک بازی آنها و پی بردن به نقاط ضعف و قوت بازیکنان و هچنین تمرین شروع بازی-استراتژی - آخربازی - وسط بازی با استفاده از بهترین بازیهای انجام شدهداشتن مگا دیتابیس برای همه بازیکنان در هر سطحی ضروری میباشدبدلیل بالا بودن حجم این محصول به مدت محدود در فروشگاه قرار خواهد گرفت بعد به فروشگاه خرید محصولات پستی انتقال پیدا خواهد کردThe exclusive annotated database. Contains more than 6.1 millions games from 1560 to 2014 in the highest ChessBase quality standard. 68,000 games contain commentary from top players, with ChessBase opening classification with more than 100,000 key positions, direct access to players, tournaments, middlegame themes, endgames....دانلود مگا دیتابیس Mega Database 2015 دانلود مگا دیتابیس Mega Database 2015

دانلود مگا دیتابیس Mega Database 2015

دانلود مگا دیتابیس 2015 همراه با جدیدترین آپدیت ها

Mega Database 2015

شامل 6/1 میلیون بازی

68000 بازی کاملا تفسیر شده

قیمت مگا دیتابیس در سایت چس بیس 159 دلار میباشد

مگا دیتابیس 2015

مگا دیتابیس شامل تمام بازیهای بازیکنان ایرانی و خارجی که در مسابقات رسمی مختلف انجام شده است و برای آماده سازی خود در برابر حریفان و آشنایی با سبک بازی آنها و پی بردن به نقاط ضعف و قوت بازیکنان و هچنین تمرین شروع بازی-استراتژی - آخربازی - وسط بازی با استفاده از بهترین بازیهای انجام شده

داشتن مگا دیتابیس برای همه بازیکنان در هر سطحی ضروری میباشد

بدلیل بالا بودن حجم این محصول به مدت محدود در فروشگاه قرار خواهد گرفت بعد به فروشگاه خرید محصولات پستی انتقال پیدا خواهد کرد

Mega Database 2015

The exclusive annotated database. Contains more than 6.1 millions games from 1560 to 2014 in the highest ChessBase quality standard. 68,000 games contain commentary from top players, with ChessBase opening classification with more than 100,000 key positions, direct access to players, tournaments, middlegame themes, endgames. The largest topclass annotated database in the world. The most recent games of the database are from the middle of November 2014. Mega 2015 also features a new edition of the playerbase (requires ChessBase 12 or 13!). As usual, this is where most of the work was done. As the player index now contains already more than 293,000 entries, it made sense to use an adapted playerbase which includes about 365,000 names. Doing this, the photo database was extended as well to contain 35,000 pictures now.

Incl. Online Mega-Update 2015: With ChessBase 12 or 13 you can download games for Mega 2015 for the whole year, a total of approximately 200,000! That means your Mega 2015 will remain up to date from January to December.

System requirements

1 GHz Pentium PC, Windows 8, Windows 7/Vista/XP, 512 MB RAM, DVD-ROM drive, ChessBase 11, 12 or 13, Internet connection required for online updates.

Mega Database 2015

بعد از پرداخت مبلغ مورد نظر در صفحه ای که مختص شما باز میشود بر روی لینک دانلود مستقیم پر سرعت با حجم 935 مگابایت کلیک کنید

لینک دانلود و رمز در یک فایل فشرده هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد


already more than more than 293000 contains already more now contains already playerbase requires chessbase the player index مگا دیتابیس more than mega 2015 annotated database with chessbase دانلود مگا adapted playerbase database chessbase دیتابیس دانلود games بازیکنان players online


تگ ها :

already more than more than 293000 contains already more now contains already playerbase requires chessbase the player index مگا دیتابیس more than mega 2015 annotated database with chessbase دانلود مگا adapted playerbase database chessbase دیتابیس دانلود games بازیکنان players online

سایر محصولات