فیلم آموزشی اسرار استاد بزرگی شطرنج شروع بازی - دانلود
فیلم آموزشی اسرار استاد بزرگی شطرنج شروع بازی
فیلم آموزشی اسرار استاد بزرگی شطرنج شروع بازی

فیلم آموزشی اسرار استاد بزرگی شطرنج- شروع بازی

Grandmaster's Opening Laboratory بازی Chess Openings Course بازی اسرار استاد بزرگی شطرنج

اسرار فاکسی 178و179و180 Domination Studies for The Tournament Player روش تایگر مدرن The Modern استاد Tiger فیلم استراتژی سمی Python Strategy شروع پنج کتاب از قهرمانان شطرنج جهان The Chess Greats of the World تصمیم گیری منطقی در شطرنج آموزشی Fundamental Chess-Logical Decision Making چگونه یک پوزسیون را آنالیز بزرگی کنیم How to Analyze a Chess Position استاد قربانی دادن Master of آموزشی Sacrifice استاد استادی در تاکتیک Tactical Mastery استاد کتاب استادی وسط بازی Mastering Chess Middlegames کشف اسرار قهرمانان جهان Chess Secrets of استاد the World Champions سلاح بولوگان با مهره سیاه در شروع بازی Bologans Black Weapons شطرنج- in the Open Games دو کتاب از بازی آموزشی های افسانه های شطرنج Learn From the Legends 2nd & 3rd Edition سیستم لندن (پاور بوک 2018) London اسرار System Powerbook 2018 شکستن موانع موفقیت در شطرنج Smash the Barriers to بزرگی your Chess Success استادی در اسرار آخربازی های پیشرفته Mastering Complex Endgames روش شرشفسکی The بازی Shereshevsky Method to Improve in Chess از اسرار آماتور تا استادی From Amateur to Master مدرسه شطرنج پیشرفته Advanced Chess استاد School دستیابی به آموزشی پتانسیل شطرنجی خود Achieving your Chess Potential تکنیک وسط بازی شوروی Soviet فیلم Middlegame Technique کتاب آموزش شطرنج فارسی مبتدی تا پیشرفته - وسط بازی شطرنج فیلم آموزش فارسی شطرنج طرزکار با نرم افزار بازی فریتز Fritz دانلود نرم افزار فریتز Fritz شروع 15 شطرنج- دانلود نرم افزار (Chessbase 13 (32bit - 64 bit به همراه سریال نامبر و فعال ساز دائمی امپراتوری شطرنج جلد 50 دامهای شروع بازی نرم افزار تمرین آموزشی شطرنج complete chess course دانلود 46 کتاب از بهترین کتاب های آموزشی شطرنج اسرار شروع بازی دانلود نرم افزار تمرین شطرنج اندروید شروع perfectchesstrainer-android دانلود نرم افزار شطرنج Komodo بزرگی 8 فیلم آموزشی شطرنج شروع بازی اسکاتلندی , فیلم Parimarjan Negi_The Modern Scotch Opening بزرگی سری کامل کتابهای انتشارات everyman chess - سری سوم دانلود مگا دیتابیس Mega استاد Database 2015 نرم افزار تمرین آخر بازی شطرنج Chess End Game دانلود نرم افزار شطرنج ChessOK Aquarium 2015 روی لوپز برنده شاخه های اشتاینیتز،آنتی مارشال،لوپزبازWinning with the Ruy اسرار Lopez Vol. 2: Steinitz, Anti-Marshall, Open & Co. دانلودکتاب بازی آموزش شطرنج مایزلیس مبتدی تا پیشرفته The Soviet Chess Primer by Ilya Maizelis فیلم آموزشی اسرار استاد بزرگی شطرنج- شروع بازی فیلم آموزش حرفه بازی ای شطرنج فارسی گشایش فیل دانلود 33 کتاب ارزشمند و مفید آموزش شطرنج سری کامل Move by Move دانلود اینفورماتور شطرنج شماره Chess Informant بازی 122 Mechanics,122 دانلود نرم افزار فریتز Fritz 15 فیلم آموزش فارسی بزرگی شطرنج طرزکار با نرم افزار فریتز Fritz

 فیلم آموزشی اسرار استاد بزرگی شطرنج- شروع بازیتوسط استاد بزرگ ایگور اسمرینوفبهترین پکیج آموزش شروع بازی شطرنجThe Grandmaster’s Openings LaboratoryKnow the secrets of proper and efficient...

فیلم آموزشی اسرار استاد بزرگی شطرنج- شروع بازی Grandmaster's Opening Laboratory Chess Openings Course اسرار استاد بزرگی شطرنج

دانلود  فیلم آموزشی اسرار استاد بزرگی شطرنج- شروع بازیتوسط استاد بزرگ ایگور اسمرینوفبهترین پکیج آموزش شروع بازی شطرنجThe Grandmaster’s Openings LaboratoryKnow the secrets of proper and efficient opening preparation. With a complete opening repertoire this is a must-have.دلار :$53 پکیج شماره 2 شامل شروع بازیهای :با مهره سفید:1.e4-e5:دفاع فیلدورگشایش اسپانیاییدفاع پتروفدفاع آلخیندفاع کاروکاندفاع فرانسهدفاع پیرکدفاع اسکاندیناویدفاع سیسیلیبازدید از سایت اصلیبا مهره سیاه :گامبی بنکوحمله دفاع هندی شاهدفاع اسکاندیناویدفاع سیسیلیفایلهای pgn گشایشهای ذکر شده در بالا در پکیج وجود دارداین پکیج شامل درس هایی زیر میباشدLesson 1: “Forget about the openings!”Lesson 2: “چگونه شروع بازی را انتخاب کنیم ?”Lesson 3: “توضیح عملی در مورد شروع بازیها”Lesson 5: “مجموعه گشایش های باز قدرتمند.” برای دیدن فیلمهای آموزشی از پوشه programs نرم افزارهای مورد نیاز را نصب کنید  ...

اسرار استاد بزرگی شروع بازی Grandmaster's Opening Laboratory - Chess Openings Course Grandmaster's Opening Laboratory Chess Openings Course اسرار استاد بزرگی شطرنج

 فیلم آموزشی اسرار استاد بزرگی شطرنج- شروع بازیتوسط استاد بزرگ ایگور اسمرینوفبهترین پکیج آموزش شروع بازی شطرنجThe Grandmaster’s Openings LaboratoryKnow the secrets of proper and efficient opening preparation. With a complete opening repertoire this is a must-have.دلار :$53 پکیج شماره 2 شامل شروع بازیهای :با مهره سفید:1.e4-e5:دفاع فیلدورگشایش اسپانیاییدفاع پتروفدفاع آلخیندفاع کاروکاندفاع فرانسهدفاع پیرکدفاع اسکاندیناویدفاع سیسیلیبازدید از سایت اصلیبا مهره سیاه :گامبی بنکوحمله دفاع هندی شاهدفاع اسکاندیناویدفاع سیسیلیفایلهای pgn گشایشهای ذکر شده در بالا در پکیج وجود دارداین پکیج شامل درس هایی زیر میباشدLesson 1: “Forget about the openings!”Lesson 2: “چگونه شروع بازی را انتخاب کنیم ?”Lesson 3: “توضیح عملی در مورد شروع بازیها”Lesson 5: “مجموعه گشایش های باز قدرتمند.” برای دیدن فیلمهای آموزشی از پوشه programs نرم افزارهای مورد نیاز را نصب کنید  ...Grandmaster's Opening Laboratory Chess Openings Course اسرار استاد بزرگی شطرنج فیلم آموزشی اسرار استاد بزرگی شطرنج- شروع بازی

 فیلم آموزشی اسرار استاد بزرگی شطرنج- شروع بازی

 فیلم آموزشی اسرار استاد بزرگی شطرنج- شروع بازی

توسط استاد بزرگ ایگور اسمرینوف

بهترین پکیج آموزش شروع بازی شطرنج

The Grandmaster’s Openings Laboratory

Know the secrets of proper and efficient opening preparation. With a complete opening repertoire this is a must-have.

دلار :$53 

پکیج شماره 2 شامل شروع بازیهای :

با مهره سفید:

 1. 1.e4-e5:
 2. دفاع فیلدور
 3. گشایش اسپانیایی
 4. دفاع پتروف
 5. دفاع آلخین
 6. دفاع کاروکان
 7. دفاع فرانسه
 8. دفاع پیرک
 9. دفاع اسکاندیناوی
 10. دفاع سیسیلی

بازدید از سایت اصلی

با مهره سیاه :

 • گامبی بنکو
 • حمله دفاع هندی شاه
 • دفاع اسکاندیناوی
 • دفاع سیسیلی

فایلهای pgn گشایشهای ذکر شده در بالا در پکیج وجود دارد

این پکیج شامل درس هایی زیر میباشد

Lesson 1: “Forget about the openings!”

Lesson 2: “چگونه شروع بازی را انتخاب کنیم ?”

Lesson 3: “توضیح عملی در مورد شروع بازیها”

Lesson 5: “مجموعه گشایش های باز قدرتمند.”

 برای دیدن فیلمهای آموزشی از پوشه programs نرم افزارهای مورد نیاز را نصب کنید 


فیلم آموزشی اسرار بزرگی شطرنج شروع استاد بزرگی شطرنج آموزشی اسرار استاد اسرار استاد بزرگی وجود دارداین پکیج شروع بازی آموزشی اسرار rdquo lesson فیلم آموزشی شطرنج شروع بزرگی شطرنج استاد بزرگی اسرار استاد forget about ldquo آموزشی rdquo استاد lesson اسکاندیناویدفاع openings اسرار


تگ ها :

فیلم آموزشی اسرار بزرگی شطرنج شروع استاد بزرگی شطرنج آموزشی اسرار استاد اسرار استاد بزرگی وجود دارداین پکیج شروع بازی آموزشی اسرار rdquo lesson فیلم آموزشی شطرنج شروع بزرگی شطرنج استاد بزرگی اسرار استاد forget about ldquo آموزشی rdquo استاد lesson اسکاندیناویدفاع openings اسرار

سایر محصولات