فیلم آموزشی شطرنج شروع بازی اسکاتلندی Parimarjan Negi_The Modern Scotch Opening - دانلود
فیلم آموزشی شطرنج شروع بازی اسکاتلندی Parimarjan Negi_The Modern Scotch Opening
فیلم آموزشی شطرنج شروع بازی اسکاتلندی Parimarjan Negi_The Modern Scotch Opening

فیلم آموزشی شطرنج شروع بازی اسکاتلندی , Parimarjan Negi_The Modern Scotch Opening

chessrostami.ir Opening شروع بازی اسکاتلندی Opening فیلم شطرنج Opening سایت دانلود فیلمهای شطرنج Opening آموزش شروع اسکاتلندی Opening گشایش اسکاتلندی Opening اسکاتلندی Opening شطرنج Opening Parimarjan Negi_The Modern S

دانلود کتاب شطرنج شروع بازی اسکاتلندی برای سفید The Scotch Game for فیلم White فیلم آموزشی شطرنج آموزش کامل سیسیلی درگوان Scotch Accelerated Dragon فیلم آموزش کامل گامبی بوداپست استاد بزرگ سیمون Opening ویلیامزThe Budapest Gambit! فیلم آموزشی شطرنج تاکتیک های دفاع گرونفلد اسکاتلندی Tactic Toolbox Grünfeld دانلود کتاب تاکتیک ها و دامهای شروع بازی دفاع فرانسه واریانت تاراش Quick KillsTarrasch Modern French فیلم آموزشی شطرنج اسکاتلندی ضد سیسیلی A Repertoire against the Sicilian فاکسی 178و179و180 Domination Studies شروع for The Tournament Player روش تایگر مدرن The Modern , Tiger , استراتژی سمی Python Strategy پنج کتاب از قهرمانان شطرنج جهان The Chess Greats Opening of the World تصمیم گیری , منطقی در شطرنج Fundamental Chess-Logical Decision Making چگونه یک پوزسیون را آنالیز کنیم How to Negi_The Analyze a Chess Position استاد قربانی بازی دادن Master of Sacrifice استادی در تاکتیک Tactical Mastery Parimarjan کتاب استادی وسط بازی Mastering آموزشی Chess Middlegames کشف اسرار قهرمانان جهان Chess Secrets of بازی the World Champions سلاح بولوگان با مهره سیاه در شروع بازی Bologans Black Weapons in the , Open Games دو کتاب از بازی های افسانه های شطرنج Learn From the Legends 2nd & 3rd Parimarjan Edition سیستم Scotch لندن (پاور بوک 2018) London System Powerbook 2018 Scotch شکستن موانع موفقیت در شطرنج Smash the Barriers to your Chess Success استادی در آخربازی های پیشرفته Mastering شطرنج Complex Endgames شروع روش شرشفسکی The Shereshevsky Method to Improve in Chess بازی از آماتور تا استادی From Amateur to Master مدرسه شطرنج پیشرفته Advanced Negi_The Chess School دستیابی به اسکاتلندی پتانسیل شطرنجی خود Achieving your Chess Potential تکنیک وسط بازی شوروی Soviet شروع Middlegame Technique کتاب آموزش شطرنج فارسی مبتدی تا پیشرفته - Modern وسط بازی شطرنج فیلم آموزش شروع فارسی شطرنج طرزکار با نرم افزار فریتز Fritz Modern دانلود نرم افزار فریتز Fritz 15 دانلود نرم افزار (Chessbase 13 Parimarjan (32bit - 64 bit به همراه سریال نامبر و فعال ساز دائمی اسکاتلندی امپراتوری شطرنج جلد 50 دامهای شروع بازی آموزشی نرم افزار تمرین شطرنج complete chess course دانلود 46 کتاب از بهترین , کتاب های آموزشی شطرنج شروع بازی دانلود نرم افزار Modern تمرین شطرنج اندروید perfectchesstrainer-android دانلود نرم افزار آموزشی شطرنج Komodo 8 فیلم شطرنج آموزشی شطرنج شروع بازی اسکاتلندی , Parimarjan Negi_The Modern Scotch Opening سری کامل کتابهای انتشارات everyman chess - سری شروع سوم دانلود مگا دیتابیس Mega Modern Database 2015 نرم افزار تمرین آخر بازی شطرنج Opening Chess End Game دانلود نرم افزار فیلم شطرنج ChessOK Aquarium 2015 روی لوپز برنده شاخه بازی های اشتاینیتز،آنتی مارشال،لوپزبازWinning with the Ruy Lopez Vol. 2: Steinitz, Anti-Marshall, Open & Co. دانلودکتاب آموزش شطرنج مایزلیس مبتدی تا پیشرفته The Soviet Chess Primer by Ilya شطرنج Maizelis فیلم آموزشی اسرار استاد بزرگی شطرنج- بازی شروع بازی فیلم Modern آموزش حرفه ای شطرنج فارسی گشایش فیل دانلود 33 کتاب ارزشمند و مفید آموزش شطرنج سری Scotch کامل Move by Move Modern دانلود اینفورماتور شطرنج شماره Chess Informant 122 Mechanics,122 دانلود نرم شطرنج افزار فریتز Fritz 15 فیلم آموزش فیلم فارسی شطرنج طرزکار با نرم افزار فریتز Fritz

آموزش کامل شروع بازی  اسکاتلندی مدرن ,و راههای مبارزه با آن شامل 6 ساعت فیلم آموزشی Parimarjan Negi_The Modern Scotch Openingمحصول جدید و بی نظیر 2014 chessbaseتوسط استاد بزرگ : Parimarjan Negiهمرا با پچ و پورت فعال سازیبازی اسکاتلندی : 1e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4 شهرت این بازی از مسابقات مکاتبه ای بین شهر های ادینبورگ و لندن ( سال 1824 ) بدست آمده است.قرن نوزدهم،بازی های اسکاتلندی را شطرنجبازان برجسته آن زمان ، پائولسن ،استائونتون و اشتاینیتز مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.در تئوری های معاصر شروع بازی ها نیز استادان شوروی سابق نقش زیادی در انجام بررسیها در مورد این گشایش داشته اند. طرح اصلی بازی اسکاتلندی برای سفید عبارت از کسب برتری در مرکز از طریق از بین بردن پیاده e5 سیاه می باشد.  بازی اسکاتلندی جزو گشایش های بازشطرنج  محسوب میشود که توسط قویترین بازیکنان شطرنج در جهان در یک دوره بیش از دو قرن در عمل مورد مطالعه و آزمایش قرار گرفته است. ایده پشت بازی اسکاتلندی ساده و به راحتی قابل درک است. The Scotch has long been associated with exciting play, although people often doubt it’s positional base. But the opening has evolved from the swashbuckling games of the 19th century to become a sound, but aggressive, alternative to the evergreen Spanish. In his first Fritz-Trainer DVD, Parimarjan Negi looks at the latest revolution in Scotch theory that has completely changed white’s plans, and once again brought back the interest of the world’s elite. Negi presents not only the white strategies in detail but also outlines a dynamic way for Black to counter this latest trend.Parimarjan Negi (21) became the youngest GM in the world in 2006, and since then has won many international events, including the Asian Championship in 2012.  • زمان فیلم در حال اجرا: 6 ساعت و انگلیسی) • با آموزش تعاملی از جمله بازخورد ویدیو • پایگاه داده اختصاصی با 50 بازی تفسیر شده شطرنجبرای باز کردن فیلم آموزشی از نرم افزار chessbase12  استفاده کنیدآموزش کامل باز کردن فیلم های جدید ویدئوییchessbase-CBFT1-فایل پچ را در مسیر نصب نرم افزار چس بیس 12 کپی کنید وبا run as...

فیلم آموزشی شطرنج شروع بازی اسکاتلندی , Parimarjan Negi_The Modern Scotch Opening chessrostami.ir شروع بازی اسکاتلندی فیلم شطرنج سایت دانلود فیلمهای شطرنج آموزش شروع اسکاتلندی گشایش اسکاتلندی اسکاتلندی شطرنج Parimarjan Negi_The Modern S

دانلود آموزش کامل شروع بازی  اسکاتلندی مدرن ,و راههای مبارزه با آن شامل 6 ساعت فیلم آموزشی Parimarjan Negi_The Modern Scotch Openingمحصول جدید و بی نظیر 2014 chessbaseتوسط استاد بزرگ : Parimarjan Negiهمرا با پچ و...

دانلود Parimarjan Negi_The Modern Scotch Opening chessrostami.ir شروع بازی اسکاتلندی فیلم شطرنج سایت دانلود فیلمهای شطرنج آموزش شروع اسکاتلندی گشایش اسکاتلندی اسکاتلندی شطرنج Parimarjan Negi_The Modern S

آموزش کامل شروع بازی  اسکاتلندی مدرن ,و راههای مبارزه با آن شامل 6 ساعت فیلم آموزشی Parimarjan Negi_The Modern Scotch Openingمحصول جدید و بی نظیر 2014 chessbaseتوسط استاد بزرگ : Parimarjan Negiهمرا با پچ و پورت فعال سازیبازی اسکاتلندی : 1e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4 شهرت این بازی از مسابقات مکاتبه ای بین شهر های ادینبورگ و لندن ( سال 1824 ) بدست آمده است.قرن نوزدهم،بازی های اسکاتلندی را شطرنجبازان برجسته آن زمان ، پائولسن ،استائونتون و اشتاینیتز مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.در تئوری های معاصر شروع بازی ها نیز استادان شوروی سابق نقش زیادی در انجام بررسیها در مورد این گشایش داشته اند. طرح اصلی بازی اسکاتلندی برای سفید عبارت از کسب برتری در مرکز از طریق از بین بردن پیاده e5 سیاه می باشد.  بازی اسکاتلندی جزو گشایش های بازشطرنج  محسوب میشود که توسط قویترین بازیکنان شطرنج در جهان در یک دوره بیش از دو قرن در عمل مورد مطالعه و آزمایش قرار گرفته است. ایده پشت بازی اسکاتلندی ساده و به راحتی قابل درک است. The Scotch has long been associated with exciting play, although people often doubt it’s positional base. But the opening has evolved from the swashbuckling games of the 19th century to become a sound, but aggressive, alternative to the evergreen Spanish. In his first Fritz-Trainer DVD, Parimarjan Negi looks at the latest revolution in Scotch theory that has completely changed white’s plans, and once again brought back the interest of the world’s elite. Negi presents not only the white strategies in detail but also outlines a dynamic way for Black to counter this latest trend.Parimarjan Negi (21) became the youngest GM in the world in 2006, and since then has won many international events, including the Asian Championship in 2012.  • زمان فیلم در حال اجرا: 6...chessrostami.ir شروع بازی اسکاتلندی فیلم شطرنج سایت دانلود فیلمهای شطرنج آموزش شروع اسکاتلندی گشایش اسکاتلندی اسکاتلندی شطرنج Parimarjan Negi_The Modern S فیلم آموزشی شطرنج شروع بازی اسکاتلندی , Parimarjan Negi_The Modern Scotch Opening

فیلم آموزشی شطرنج شروع بازی اسکاتلندی , Parimarjan Negi_The Modern Scotch Opening

آموزش کامل شروع بازی  اسکاتلندی مدرن ,و راههای مبارزه با آن

 شامل 6 ساعت فیلم آموزشی

Parimarjan Negi_The Modern Scotch Opening

محصول جدید و بی نظیر 2014 chessbase

توسط استاد بزرگ : Parimarjan Negi

همرا با پچ و پورت فعال سازی

بازی اسکاتلندی : 1e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4 

شهرت این بازی از مسابقات مکاتبه ای بین شهر های ادینبورگ و لندن ( سال 1824 ) بدست آمده است.قرن نوزدهم،بازی های اسکاتلندی را شطرنجبازان برجسته آن زمان ، پائولسن ،استائونتون و اشتاینیتز مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.در تئوری های معاصر شروع بازی ها نیز استادان شوروی سابق نقش زیادی در انجام بررسیها در مورد این گشایش داشته اند. طرح اصلی بازی اسکاتلندی برای سفید عبارت از کسب برتری در مرکز از طریق از بین بردن پیاده e5 سیاه می باشد.

 

 بازی اسکاتلندی جزو گشایش های بازشطرنج  محسوب میشود که توسط قویترین بازیکنان شطرنج در جهان در یک دوره بیش از دو قرن در عمل مورد مطالعه و آزمایش قرار گرفته است. ایده پشت بازی اسکاتلندی ساده و به راحتی قابل درک است. 

The Scotch has long been associated with exciting play, although people often doubt it’s positional base. But the opening has evolved from the swashbuckling games of the 19th century to become a sound, but aggressive, alternative to the evergreen Spanish. In his first Fritz-Trainer DVD, Parimarjan Negi looks at the latest revolution in Scotch theory that has completely changed white’s plans, and once again brought back the interest of the world’s elite. Negi presents not only the white strategies in detail but also outlines a dynamic way for Black to counter this latest trend.

Parimarjan Negi (21) became the youngest GM in the world in 2006, and since then has won many international events, including the Asian Championship in 2012.

 

 

• زمان فیلم در حال اجرا: 6 ساعت و انگلیسی)
• با آموزش تعاملی از جمله بازخورد ویدیو
• پایگاه داده اختصاصی با 50 بازی تفسیر شده شطرنج

برای باز کردن فیلم آموزشی از نرم افزار chessbase12  استفاده کنید

آموزش کامل باز کردن فیلم های جدید ویدئوییchessbase-CBFT

1-فایل پچ را در مسیر نصب نرم افزار چس بیس 12 کپی کنید وبا run as اجرا کنید

2- پورت ها را در پوشه مخفی streams در مسیر زیر کپی کنید: به فیلم آموزشی مراجعه کنید

 این مسیر پنهان میباشد

C:\Documents and Settings\"User"\Local Settings\Application Data\ChessBase\Streams جایگزین کنید.

موفق باشید


the modern scotch باز کردن فیلم this latest trend latest trend parimarjan counter this latest but also outlines parimarjan negi فیلم آموزشی باز کردن nbsp nbsp کپی کنید نرم افزار کردن فیلم the modern modern scotch parimarjan اسکاتلندی آموزشی scotch بازیnbsp گشایش latest افزار اسکاتلندیnbsp opening


تگ ها :

the modern scotch باز کردن فیلم this latest trend latest trend parimarjan counter this latest but also outlines parimarjan negi فیلم آموزشی باز کردن nbsp nbsp کپی کنید نرم افزار کردن فیلم the modern modern scotch parimarjan اسکاتلندی آموزشی scotch بازیnbsp گشایش latest افزار اسکاتلندیnbsp opening

سایر محصولات