امپراتوری شطرنج جلد 50 دامهای شروع بازی - دانلود
امپراتوری شطرنج جلد 50 دامهای شروع بازی
امپراتوری شطرنج جلد 50 دامهای شروع بازی

امپراتوری شطرنج جلد 50 دامهای شروع بازی

امپراتوری شطرنج جلد 50 جلد دامهای شروع بازی جلد فیلم آموزشی شطرنج جلد تله در شطرنج جلد دام شطرنج جلد دام تاراش جلد دام لاسکر

سیستم لندن با حرکت زودهنگام فیل 50 به اف چهار The Accelerated London with 2.Bf4 فاکسی 178و179و180 Domination Studies for The امپراتوری Tournament Player شطرنج روش تایگر مدرن The Modern Tiger استراتژی سمی Python شروع Strategy پنج کتاب از قهرمانان شطرنج جهان The Chess Greats of the جلد World تصمیم گیری منطقی در شطرنج Fundamental Chess-Logical شروع Decision Making چگونه یک پوزسیون را آنالیز کنیم How to Analyze a Chess جلد Position استاد قربانی شروع دادن Master of Sacrifice استادی در تاکتیک Tactical امپراتوری Mastery کتاب 50 استادی وسط بازی Mastering Chess Middlegames کشف اسرار قهرمانان جهان Chess شطرنج Secrets of the World Champions سلاح بولوگان با مهره سیاه در شروع بازی Bologans Black Weapons in the شطرنج Open Games دو شروع کتاب از بازی های افسانه های شطرنج Learn From the Legends 2nd & 3rd Edition سیستم دامهای لندن (پاور بوک 2018) London System Powerbook 2018 شکستن موانع موفقیت در شطرنج Smash the Barriers to your Chess Success استادی در آخربازی های پیشرفته Mastering شطرنج Complex Endgames روش شرشفسکی The شروع Shereshevsky Method to Improve in Chess از آماتور شطرنج تا استادی From Amateur to Master شروع مدرسه شطرنج پیشرفته Advanced Chess School 50 دستیابی به پتانسیل شطرنجی خود Achieving your Chess Potential تکنیک وسط بازی شوروی Soviet Middlegame امپراتوری Technique کتاب آموزش جلد شطرنج فارسی مبتدی تا پیشرفته - وسط بازی شطرنج امپراتوری فیلم آموزش فارسی شطرنج طرزکار با نرم افزار فریتز Fritz امپراتوری دانلود نرم افزار فریتز Fritz 15 دانلود نرم افزار (Chessbase 13 (32bit - 64 bit به امپراتوری همراه سریال نامبر و فعال ساز دائمی بازی امپراتوری شطرنج جلد 50 دامهای شروع بازی نرم افزار تمرین شطرنج complete امپراتوری chess course دانلود دامهای 46 کتاب از بهترین کتاب های آموزشی شطرنج شروع بازی دانلود نرم افزار تمرین شطرنج بازی اندروید perfectchesstrainer-android دانلود نرم افزار شروع شطرنج Komodo 8 فیلم آموزشی شطرنج شروع بازی اسکاتلندی , Parimarjan Negi_The Modern Scotch Opening سری کامل کتابهای انتشارات everyman chess - شطرنج سری سوم دانلود جلد مگا دیتابیس Mega Database 2015 نرم افزار تمرین آخر بازی شطرنج Chess End Game دانلود نرم افزار شطرنج ChessOK Aquarium 50 2015 روی 50 لوپز برنده شاخه های اشتاینیتز،آنتی مارشال،لوپزبازWinning with the Ruy Lopez Vol. 2: Steinitz, Anti-Marshall, Open & Co. دانلودکتاب آموزش شطرنج مایزلیس 50 مبتدی تا پیشرفته The Soviet Chess Primer by Ilya Maizelis فیلم آموزشی اسرار استاد بزرگی جلد شطرنج- شروع بازی دامهای فیلم آموزش حرفه ای شطرنج فارسی گشایش فیل دانلود 33 کتاب ارزشمند و شروع مفید آموزش شطرنج سری کامل Move by Move دانلود اینفورماتور امپراتوری شطرنج شماره Chess Informant 122 Mechanics,122 دانلود نرم افزار امپراتوری فریتز Fritz 15 فیلم آموزش فارسی شطرنج طرزکار با نرم شطرنج افزار فریتز Fritz

Volume 50: Devastating Opening Traps – Presented by IM Valeri Lilovقیمت در سایت اصلی $23.95کاملا اورجینال فرمت : mp4زمان آموزش بیش از 4 ساعتلینک دانلود جلد 50 امپراتوری شطرنج که از 16 شماره  تشکیل شده است آموزش کامل دامهای شروع بازی شطرنج1.دامهای گشایش فیل2. دامهای گشایش های باز I 3. دامهای گشایش های باز  II 4. دامهای گشایش های نیمه باز5. تله در سیسیلی I 6. تله در سیسیلی II 7. تله در سیسیلی III 8. تله در  فرانسه I9. تله در فرانسه II 10. تله در Ruy لوپز 11....

امپراتوری شطرنج جلد 50 دامهای شروع بازی امپراتوری شطرنج جلد 50 دامهای شروع بازی فیلم آموزشی شطرنج تله در شطرنج دام شطرنج دام تاراش دام لاسکر

دانلود Volume 50: Devastating Opening Traps – Presented by IM Valeri Lilovقیمت در سایت اصلی $23.95کاملا اورجینال فرمت : mp4زمان آموزش بیش از 4 ساعتلینک دانلود جلد 50 امپراتوری شطرنج که از 16 شماره  تشکیل شده است آموزش کامل دامهای شروع بازی شطرنج1.دامهای گشایش فیل2. دامهای گشایش های باز I 3. دامهای گشایش های باز  II 4. دامهای گشایش های نیمه باز5. تله در سیسیلی I 6. تله در سیسیلی II 7. تله در سیسیلی III 8. تله در  فرانسه I9. تله در فرانسه II 10. تله در Ruy لوپز 11. دامهای گشایش پیاده وزیر12. دامهای گامبی وزیر13. تله در اسلاو 14. دامهای گشایش گرونفلد15. دامهای دفاع  Qd6 اسکاندیناوی - به دام انداختن16. دام فوق العاده در نیمزوهندی Volume 50: Devastating Opening Traps – Presented by IM Valeri LilovIn this DVD, chess coach IM Valeri Lilov has chosen to present a number of unique traps in some of the most common openings nowadays. Learning these traps will let you set some tricky and often invisible traps to your opponents at the early stage of the game. In more than four hours of video instruction, you will learn a great deal about how to set traps and take advantage of when your opponent falls into them. There is nothing more exciting than learning some cool trap lines and using them to catch your opponents in a tournament or a nice sparring game at your club or online!EMPIRE CHESS – VOL 50In this DVD, chess coach IM Valeri Lilov has chosen to present a number of unique traps in some of the most common openings nowadays. Learning these traps will let you set some tricky and often invisible traps to your opponents at the early stage of the game.In more than four hours of video instruction, you will learn a great deal about how to set traps and take advantage of...

آموزش کامل دامهای شروع بازی شطرنج امپراتوری شطرنج جلد 50 دامهای شروع بازی فیلم آموزشی شطرنج تله در شطرنج دام شطرنج دام تاراش دام لاسکر

Volume 50: Devastating Opening Traps – Presented by IM Valeri Lilovقیمت در سایت اصلی $23.95کاملا اورجینال فرمت : mp4زمان آموزش بیش از 4 ساعتلینک دانلود جلد 50 امپراتوری شطرنج که از 16 شماره  تشکیل شده است آموزش کامل دامهای شروع بازی شطرنج1.دامهای گشایش فیل2. دامهای گشایش های باز I 3. دامهای گشایش های باز  II 4. دامهای گشایش های نیمه باز5. تله در سیسیلی I 6. تله در سیسیلی II 7. تله در سیسیلی III 8. تله در  فرانسه I9. تله در فرانسه II 10. تله در Ruy لوپز 11. دامهای گشایش پیاده وزیر12. دامهای گامبی وزیر13. تله در اسلاو 14. دامهای گشایش گرونفلد15. دامهای دفاع  Qd6 اسکاندیناوی - به دام انداختن16. دام فوق العاده در نیمزوهندی Volume 50: Devastating Opening Traps – Presented by IM Valeri LilovIn this DVD, chess coach IM Valeri Lilov has chosen to present a number of unique traps in some of the most common openings nowadays. Learning these traps will let you set some tricky and often invisible traps to your opponents at the early stage of the game. In more than four hours of video instruction, you will learn a great deal about how to set traps and take advantage of when your opponent falls into them. There is nothing more exciting than learning some cool trap lines and using them to catch your opponents in a tournament or a nice sparring game at your club or online!EMPIRE CHESS – VOL 50In this DVD, chess coach IM Valeri Lilov has chosen to present a number of unique traps in some of the most common openings nowadays. Learning these traps will let you set some tricky and often invisible traps to your opponents at the early stage of the game.In more than four hours of video...امپراتوری شطرنج جلد 50 دامهای شروع بازی فیلم آموزشی شطرنج تله در شطرنج دام شطرنج دام تاراش دام لاسکر امپراتوری شطرنج جلد 50 دامهای شروع بازی

 امپراتوری شطرنج جلد 50 دامهای شروع بازی

Volume 50: Devastating Opening Traps – Presented by IM Valeri Lilov

قیمت در سایت اصلی $23.95

کاملا اورجینال 

فرمت : mp4

زمان آموزش بیش از 4 ساعت

لینک دانلود جلد 50 امپراتوری شطرنج که از 16 شماره  تشکیل شده است آموزش کامل دامهای شروع بازی شطرنج

1.دامهای گشایش فیل
2. دامهای گشایش های باز I
3. دامهای گشایش های باز  II
4. دامهای گشایش های نیمه باز
5. تله در سیسیلی I
6. تله در سیسیلی II
7. تله در سیسیلی III
8. تله در  فرانسه I
9. تله در فرانسه II
10. تله در Ruy لوپز
11. دامهای گشایش پیاده وزیر
12. دامهای گامبی وزیر
13. تله در اسلاو
14. دامهای گشایش گرونفلد
15. دامهای دفاع  Qd6 اسکاندیناوی - به دام انداختن
16. دام فوق العاده در نیمزوهندی

 

Volume 50: Devastating Opening Traps – Presented by IM Valeri Lilov

In this DVD, chess coach IM Valeri Lilov has chosen to present a number of unique traps in some of the most common openings nowadays. Learning these traps will let you set some tricky and often invisible traps to your opponents at the early stage of the game. In more than four hours of video instruction, you will learn a great deal about how to set traps and take advantage of when your opponent falls into them. There is nothing more exciting than learning some cool trap lines and using them to catch your opponents in a tournament or a nice sparring game at your club or online!

EMPIRE CHESS – VOL 50

In this DVD, chess coach IM Valeri Lilov has chosen to present a number of unique traps in some of the most common openings nowadays. Learning these traps will let you set some tricky and often invisible traps to your opponents at the early stage of the game.

In more than four hours of video instruction, you will learn a great deal about how to set traps and take advantage of when your opponent falls into them. There is nothing more exciting than learning some cool trap lines and using them to catch your opponents in a tournament or a nice sparring game at your club or online! Start collecting fast points now and enjoy the magnificent world of chess traps!

OUTLINE

1.The Urusov Gambit Trap
2. Traps in the Open Games I
3. Traps in the Open Games II
4. Traps in the Semi-Open Games
5. Traps in the Sicilian I
6. Traps in the Sicilian II
7. Traps in the Sicilian III
8. Traps in the French I
9. Traps in the French II
10. Traps in the Ruy Lopez
11. Traps in the Queen’s Pawn Openings
12. Traps in the Queen’s Gambit
13. Traps in the Slav
14. Traps in the Gruenfeld
15. Trapping the Qd6 Scandinavian
16. An Extraordinary Trap in the Nimzo-Indian

 

شماره 14 دامهای دفاع گرونفلد

توضیحات دانلود

بعد از پرداخت مبلغ مورد نظردر صفحه ای که مختص شما باز میشود بر روی لینک دانلود مستقیم  پر سرعت با حجم 143 مگابایت کلیک کنید

 


more than four the early stage than four hours you will learn and take advantage great deal about often invisible traps and often invisible دامهای گشایش your opponents the sicilian گشایش های the game more than early stage the early than four traps دامهای گشایش valeri learning opponents chess ndash


تگ ها :

more than four the early stage than four hours you will learn and take advantage great deal about often invisible traps and often invisible دامهای گشایش your opponents the sicilian گشایش های the game more than early stage the early than four traps دامهای گشایش valeri learning opponents chess ndash

سایر محصولات